Form of Work
Książki
(32)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(28)
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(28)
Author
Kaczmarek Tadeusz T
(4)
Begg David
(2)
Dornbusch Rudiger
(2)
Dzieńdziora Joanna
(2)
Fischer Stanley
(2)
Grabiec Olimpia (1975- )
(2)
Smolarek Małgorzata
(2)
Allaire Yvan
(1)
Anusz Jan
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Borys Grażyna
(1)
Brzozowska Krystyna
(1)
Budzik Tomasz
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Chrobak Gracjan
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Czajka Kamil
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Firsirotu Mihaela E
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Gaspars Helena
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Kaczmarska-Krawczak Jadwiga
(1)
Kendall Robin
(1)
Kondak Anna
(1)
Korombel Anna
(1)
Koronowski Adam
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kozina Andrzej
(1)
Krupa Marian
(1)
Księżopolski Krzysztof M
(1)
Kulchytska Nadia
(1)
Kurek Robert
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Lubiński Marek
(1)
Madyda Aneta
(1)
Mazur Konstancja
(1)
Mietlewski Zygmunt
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Nowak Edward
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Nowicka-Mieszała Julia
(1)
Nowicka-Skowron Maria
(1)
Olkiewicz Anna Maria
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Pawłowicz Leszek J
(1)
Prokopenko Olha V
(1)
Rytelewska Grażyna
(1)
Shkola Viktoriia Yu
(1)
Sieczyk Marcin
(1)
Sołoma Andrzej
(1)
Sołtysik-Piorunkiewicz Anna
(1)
Szymański Wojciech
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Tarczydło Beata
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Tkaczyk Tadeusz Paweł
(1)
Tobiasz Magdalena
(1)
Tworzydło Dariusz
(1)
Tyszka Tadeusz
(1)
Wieprow Joanna
(1)
Wierzbicka Ewa
(1)
Wojtaszek Marta
(1)
Zaleśkiewicz Tomasz
(1)
Zwolankowski Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(26)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Ryzyko
(15)
Gospodarka
(11)
Przedsiębiorstwo
(8)
Zarządzanie ryzykiem
(8)
Ryzyko gospodarcze
(6)
Ryzyko finansowe
(5)
Konkurencja
(4)
Polska
(4)
Unia Europejska
(4)
Banki
(3)
Globalizacja
(3)
Gospodarka narodowa
(3)
Inwestycje
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rynek
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Siła robocza
(3)
Zarządzanie
(3)
Budżety terenowe
(2)
Decyzje
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Informacja gospodarcza
(2)
Innowacje
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Kobieta
(2)
Kredyt
(2)
Mikroekonomia
(2)
Organizacja
(2)
Podatek
(2)
Prywatyzacja
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przestępstwo komputerowe
(2)
Rynek finansowy
(2)
Rynek pracy
(2)
Ryzyko handlowe
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Badania operacyjne
(1)
Bancassurance
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezrobocie
(1)
Blogi
(1)
Budżet państwowy
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Emerytura
(1)
Energetyka
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja autobusowa
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Macierze
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Negocjacje
(1)
Oceny pracowników
(1)
Odpady
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Państwowa Komunikacja Samochodowa
(1)
Pieniądz
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Produkcja -- organizacja
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo -- ochrona
(1)
Przedsiębiorstwo internetowe
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko transportowe
(1)
Sektor prywatny
(1)
Sportowcy
(1)
Sprzedaż
(1)
Stres
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Towary
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Związek Harcerstwa Polskiego
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
38 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1579-7
Cz. I Potrzeby kredytowe gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz metody zarządzania ryzykiem kredytowym w bankowości detalicznej: 1. Bankowość detaliczna - procesy oszczędzania i kredytowania gospodarstw domowych; 2. Rola lokalnych instytucji bankowych w obsłudze klienta detalicznego; Problemy kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badan rynkowych; System oceny zdolności kredytowej małych firm na przykładzie wybranych banków komercyjnych; Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka kredytowego małych i średnich przedsiębiorstw; Zarządzanie portfelem kredytowym detalicznych podmiotów gospodarujących. Cz. II Szanse i zagrożenia funkcjonowania bankowości detalicznej: Ocena efektywności kredytów małych i średnich przedsiębiorstw. Rekomendacje metodologiczne; Rola kredytu w finansowaniu nowo powstałych podmiotów gospodarujących i wprowadzających nowe technologie; Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie jako czynnik transformacji oszczędności w instrumenty rynku kapitałowego; Kredyt dla małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej - analiza porównawcza; Programy UE w procesie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; Ogólne warunki umów bankowych - platforma współpracy w interesie klientów; Nadzór nad rynkiem kredytów detalicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-139-0
1.Zmieniająca się istota biznesu międzynarodowego. Podstawowe pojęcia, 2.Teorie biznesu międzynarodowego, 3.Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, 4.Międzynarodowe regulacje handlu światowego, 5.Przem,iany w korporacjach transnarodowych, 6.Międzyanrodwe sieci przedsiębiorstw handlowych, 7.Przedsiębiorstwa wirtualne, 8.Małe i średnie przedsiębiorstwa, 9.Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 10.Zarządzanie międzynarodowe, 11. B+R. Produkcja międzynarodowa (rozwój technologii i produkcja międzynarodowa), 12.Marketing na rynkach zagranicznych, 13.Logistyka międzynarodowa, 14.Finansowanie w biznesie międzynarodowym, 15.Ryzyko kursowe w działalności gospodarczej i metody jego minimalizowania - zarządzanie przepływami środków walutowych w firmie międzynarodowej, 16.Euro jako katalizator rozwoju, 17.Międzyanrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Czynniki destabilizacji rynków walutowych / Adam Koronowski. - Warszawa : TWIGGER, 2003. - 121 s. : wykr. ; 21 cm.
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-18-3
1.Brak spójności polityki gospdoarczej jako przyczyna kryzysów walutowych, 2.Znaczenie wstrząsów i oczekiwań w świetle modeli kryzysów walutowych pierwszej i dru giej generacji, 3.Niedoskonałość rynku a kryzysy walu towe, 4.Krajowe stopy procentowe a sytuacja płatnicza i ryzyko walutowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-54-6
W kierunku nowego paradygmatu ocen. Badania zarządzania wiedzą zrealizowane w Centrum Studiów Zarządzania WSPIZ - aspekty metodyczne. Jak mierzyć kreatywność jednostki? Definiowanie rynków dla potrzeb kontroli koncentracji przedsiębiorstw (na przykładzie sektora rafineryjnego w Unii Europejskiej). Refleksyjny praktyk i jego kształcenie. Technologie informacyjne w zarządzaniu strategicznym. Warunki i bariery budowy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Kobiety w zarządzaniu - wyzwanie dla XXI wieku. Corporate governance - perspektywa właścicielska oraz perspektywa stakeholders. Practical Reason, use and meaning in management - the argument in ethnomethodology. Rady dyrektorów w dobie reform. Doświadczenia zza oceanu i nie tylko. The Challenge Lab: Polish Management and Management Education. Współczesne rozumienie polityki personalnej. Research Progress Reports to Rector Bogdan Wawrzyniak. Modele architektury zasobów ludzkich - warunki zastosowania. Nadzór nad przedsiębiorstwem i grupą kapitałową. Zarządzanie w kryzysie. Od nadzoru właścicielskiego do nadzoru korporacyjnego. Ewolucja polskiego systemu nadzoru. Zarządzanie ryzykiem systemowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1436-7
Zawiera: CZĘŚĆ I WPROWADZENIE: Narzędzia analizy ekonomicznej; Popyt, podaż i rynek; państwo w gospodarce mieszanej; CZĘŚĆ II MIKROEKONOMIA POZYTYWNA: Teoria wyboru konsumenta; Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa; Rozwinięcie teorii podaży; Konkurencja doskonała; Struktura rynku i konkurencja niedoskonała; Kapitał ludzki, dyskryminacja i związki zawodowe; Kapitał i ziemia; Ryzyko w działalności gospodarczej CZĘŚĆ III: EKONOMIA DOBROBYTU: Podatki i wydatki publiczne; Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa; Nacjonalizacja i prywatyzacja; Równowaga ogólna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33O, 330 (4 egz.)
Book
In basket
Ekonomia: mikroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 570 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1134-1
Zawiera: CZĘŚĆ I WPROWADZENIE: Narzędzia analizy ekonomicznej; Popyt, podaż i rynek; państwo w gospodarce mieszanej; CZĘŚĆ II MIKROEKONOMIA POZYTYWNA: Teoria wyboru konsumenta; Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa; Rozwinięcie teorii podaży; Konkurencja doskonała; Struktura rynku i konkurencja niedoskonała; Kapitał ludzki, dyskryminacja i związki zawodowe; Kapitał i ziemia; Ryzyko w działalności gospodarczej CZĘŚĆ III: EKONOMIA DOBROBYTU: Podatki i wydatki publiczne; Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa; Nacjonalizacja i prywatyzacja; Równowaga ogólna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89757-01-X
1.Ekonomizacja bezpieczeństwa państw w warunkach globalizacji, 2.Działania ze strony państw powodujace zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego, 3.Zagrożenia
bezpieczeństwa wynikające z rozwoju i funkcjonowania gospdoarki światowej, 4.Metody i środki działania pańs tw mające przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeń stwa ekonomicznego, 5.Wielostronne mechanizmy przeciw działania zagrożeniom ekonomicznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-139-0
Cz.I Wybrane zagadnienia z nauki o przedsiębiorstwie: 1. Wartość przedsiębiorstwa i jej wycena, 2. Ocena standingu przedsiębiorstwa, 3. Polityka dywidend w teorii i praktyce gospodarczej, 4. Bankowa obsługa przedsiębiorstw, 5. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, 6. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, 7. Pomiar ryzyka w działalności przedsiębiorstwa, 8. Fuzje i przejęcia jako narzędzie kreowania wartości, 9. Działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, 10. Kryzys przedsiębiorstwa i restrukturyzacja finansowa. Cz.II Wybrane zagadnienia z zarządzania produkcją: 1. Ochrona własności przemysłowej, 2. Innowacje w przedsiębiorstwie, 3. Podstawy organizacji procesu produkcyjnego, 4. Przestrzenna organizacja procesu produkcyjnego, 5. Metody optymalizacji przebiegu procesu produkcyjnego w czasie, 6. Niezawodność procesów produkcyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7695-519-3
Katedra Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedra Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęły się cyklicznego organizowania konferencji naukowych pod tytułem „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Pierwsza odbyła się w 2013 r. w Karpaczu, druga w 2014 r. w Toruniu, a trzecia – dotychczas ostatnia – w kwietniu bieżącego roku ponownie w Karpaczu. Głównymi celami przyświecającymi tegorocznej konferencji było określenie wpływu zjawisk i stosunków finansowych na integrację ładu społecznego, ekonomicznego i środowiskowego oraz wpływu systemu finansowego na degradację ekosystemów, destabilizację, kryzysy społeczne i ekonomiczne. Na konferencję, w której uczestniczyło blisko 150 osób reprezentujących 26 wyższych uczelni z Polski i Ukrainy, nadesłano łącznie 80 artykułów naukowych w języku polskim lub angielskim. Opracowania, które przeszły procedurę kwalifikacyjną i otrzymały pozytywne recenzje, weszły w skład trzech zeszytów Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 1. Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Finanse, pod redakcją naukową prof. zw. dr hab. Grażyny Borys i dra Roberta Kurka, 2. Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Rachunkowość, pod redakcją naukową dra hab. Jacka Adamka, prof. nadzw. UE we Wrocławiu i dr Joanny Zuchewicz, 3. Finance and Accounting for Sustainable Development – Responsibility, Ethic, Financial Stability, pod redakcją naukową dr hab. Teresy Orzeszko, prof. nadzw. UE we Wrocławiu i dra Jarosława Dziuby. Niniejszy zeszyt – pierwszy z trzech wymienionych – zawiera 39 artykułów poświęconych różnym aspektom funkcjonowania finansów w kontekście zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na rozległy i zróżnicowany zakres tematyczny opracowań zaniechano ich grupowania i zaprezentowano w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów. Bardzo serdecznie dziękujemy autorom za podjęcie trudu przygotowania interesujących tekstów, a recenzentom – za wysiłek ich oceny oraz trafne uwagi i sugestie, które z pewnością przyczyniły się do udoskonalenia poddanych recenzjom opracowań. Wierzymy, że podjęta współpraca nie będzie incydentalna, lecz zaowocuje trwałymi kontaktami naukowymi, spotkaniami i interesującymi dyskusjami w przyszłych latach. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejne edycje naszej konferencji. Pozostajemy z nadzieją, że zeszyt spełni oczekiwania czytelników i spotka się z ich przychylnym odbiorem. Życzymy interesującej lektury. Grażyna Borys, Robert Kurek
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 83-208-1572-X
Wprowadzenie; Tendencje do globalizacji i integracji regionalnej a ryzyko makroekonomiczne i wzrost gospodarczy; Szanse i zagrożenia związane z rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki i społeczeństwa w Unii Europejskiej; Racjonalne wybory ekonomiczne w gospodarce otwartej w kontekście integracji polskiej gospodarki z rynkiem Unii Europejskiej - identyfikacja i zarządzanie ryzykiem ekonomicznym; Globalne zagrożenia finansowe a integracja europejska; Szanse i zagrożenia dla sektora finansowego, stabilizacji i wzrostu związane z członkostwem Polski w Unii Eurorpejskiej i wprowadzeniem euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 3)
ISBN: 83-7363-146-1
1.Najnowsze tendencje w zarządzaniu bankiem, 2.Innowacyjność produktowa na rynku ubezpieczeniowym, 3.Polski rynek kapitałowy w obliczu zmian
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Inżynieria finansowa / Waldemar Tarczyński, Marek Zwolankowski. - Warszawa : PLACET, 1999. - 336,[8] s. : rys.,tab.,wykr. ; 24 cm.
(Biblioteka Biznesmena / PLACET)
(Bibliotaka Biznesmena)
ISBN: 83-85428-40-2
Wstęp; Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej: Rynek finansowy i jego segmenty, Pojęcie i funkcje rynku kapitalowego, Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego; Innowacje finansowe jako atrybut inżynierii finansowej: Mechanizm kreacji innowacji finansowych, Zarządzanie ryzykiem, Opcje, Kontrakty financial futures i forward, Swapy; Strategie inwestowania z wykorzystaniem instrumentów pochodnych: Wycena pochodnych instrumentów finansowych, Strategie inwestowania, Commercial papers - skrypty dłużne przedsiębiorstw, Venture capital nowy element polskiego rynku kapitałowego, Inżynieria finansowa - polskie przykłady i doświadczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86038-61-6
Wprowadzenie; Bezpośrednie konsekwencje wejścia do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw; Pozyskiwanie finansowania we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa; Polityka proeksportowa Unii Europejskiej; Strategia rozwoju rynku; Skutecznie konkurować; W poszukiwaniu źródeł oszczędności; Analiza kondycji spółki; Jak zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku UE poprzez strategię wzrostu zewnętrznego?; Ocena ryzyka strategicznego; Kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie; Zarządzanie ryzykiem a wpływ na reputację firmy; Ocena ryzyka regulacyjnego Współpraca czy rywalizacja?; Podglądać liderów - benchmarking; Zarządzanie marką a pozycja konkurencyjna polskich przedsiębiorstw; Ile warta jest wolność wybory - opcje rzeczowe; Uwolnić kapitał - jak usprawnić procesy zarządzania kapitałem obrotowym; Zarządzanie należnościami; Restrukturyzacja finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-423-4
1.Odczytywanie (interpretacje) realiów zmian transformacyjnych na regionalnym rynku usług bankowo-finansowych, 2.Region warmińsko-mazurski w drodze ku nowym multilikatorom gospodarczym, 3.Gospodarka regionu w sieci bankowej, 4.Opinie przedsiębiorców o działalności banków a ich podstawy wobec zaciągania kredytu na finansowanie działalności firmy, 5.Różne aspekty "ograniczonego zaufania" klientów wobec banków, 6.Przyczyny nie korzystania z kredytu bankowego, 7"Nie" przedsiębiorców wobec kredytów bankowych konfigurowane z różnymi parametrami ich firm, 8.Zróżnicowanie przyczyny nie korzystania z kredytu bankowego w zależności od opinii o działalności banków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-85-5
R.I Definicje ważniejszych pojęć stosowanych w pracy. R.II Formy i źródła finansowania działalności gospodar czej. R.III Metody szacowania ryzyka w działalności go spodarczej. R.IV Ekonomiczna Macierz Powiązań Informa cyjnych (EMPI). R.V Implementacja metody EMPI
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13232-9
Przedsiębiorstwo a tworzenie wartości ekonomicznej; Dynamika kosztów: ekonomiczne i technologiczne impera- tywy firmy; Dynamika rynków i konkurencji; Dynamika strategiczna: systemy strategiczne i strategie rynkowe Dynamika społeczna i psychologiczna organizacji; Zarządzanie ryzykiem i niepewnością. Metoda technokra- tyczna, polityczna i strukturalna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-331-1
Przedsięwzięcia gospodarcze a efektywność gospodarowania; Ocena efektywności inwestycji rzeczowych; Rachunek efektywności lokat finansowych; Formy zbiorowego lokowania i ich opłacalność; Grupy kapitałowe i przekształcenia organizacyjne; Badanie efektywności skali działalności; Ustalanie i ocena struktury źródeł finansowania; Obciążenia podatkowe a opłacalność przedsięwzięć gospodarczych; Ryzyko przedsięwzięć gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-24-8
1. Historyczna ewolucja finansowania inwestycji publicznych. 2. Partnerstwo publiczno-prywatne. 3. Strony uczestniczące w projektach partnerstwa publiczno - prywatnego. 4. Specyfika publicznych inwestycji infrastrukturalnych. Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. 6. Uwarunkowania polityczne i społeczne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. 7. Uwarunkowania prawne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. 8. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. 9. Zabezpieczenia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. 10. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. 11. Partnerstwo publiczno-prywatne w regulacjach Unii Europejskiej. 12. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 13. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. 14. Przykłady zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-990-4
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Specyfika problemów decyzyjnych obarczonych niepewnością: 1.1. Wprowadzenie; 1.2. Istotne pojęcia; 1.2.1. Niepewność a ryzyko; 1.2.2. Prawdopodobieństwo; 1.3. Opis problemu decyzyjnego; 1.3.1. Gry z naturą i gry z drugim graczem; 1.3.2. Macierz wypłat i planowanie scenariuszowe; 1.3.3. Strategie czyste i mieszane; 1.3.4. Decyzje realizowane jedno- i wielokrotnie; 1.3.5. Problemy jedno- i wielokryterialne; 1.3.6. Nastawienie dycydenta do problemu decyzyjnego; 1.3.7. Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji; 1.4. Przyjęte założenia i zakres tematyczny pracy. Rozdział 2. Jednokryterialne podejmowanie decyzji ekonomicznych: 2.1. Wprowadzenie; 2.2. Przegląd i ocena istniejących jednokryterialnych reguł decyzyjnych; 2.2.1. Klasyczne reguły decyzyjne; 2.2.2. Pozostałe reguły decyzyjne; 2.3. Asymetryczne rozkłady wypłat; 2.3.1. Reguła H+B; 2.3.2. Reguła APO; Reguła SAPO; 2.3.4. Konkluzje; 2.4. „Personalizacja” natury i „problem pojedynczego zdarzenia”; 2.4.1. Reguła SF+AS(p); Reguła SF+AS(m); 2.4.3. Konkluzje; 2.5. Wrażliwość rankingów na strukturę macierzy wypłat; 2.5.1. Reguła CMJ; 2.5.2. Hybrydy uwzględniające regułę CMJ i współczynnik pesymizmu; 2.5.3. Hybrydy uwzględniające normalizację wypłat i współczynnik pesymizmu; 2.5.4. Hybrydy uwzględniające punkty referencyjne i współczynnik pesymizmu; 2.5.5. Konkluzje; 2.6. Zróżnicowane rozstępy wypłat i zerowe wartości ekstremalne; 2.7. Użyteczność; 2.8. Podsumowanie. Rozdział 3. Wielokryterialne podejmowanie decyzji ekonomicznych: 3.1. Wprowadzenie; 3.2. Przegląd i ocena istniejących wielokryterialnych reguł decyzyjnych; 3.3. Modele jedno- i dwuetapowe a zależne i niezależne macierze wypłat; 3.3.1. Reguła SAPO(CS); 3.3.2. Reguła SAPO(SC); 3.3.3. Reguła MM(SF+AS)/1; 3.3.4. Reguła MM(SF+AS)/2(CS); 3.4. Podsumowanie. Rozdział 4. Zastosowania ekonomiczne proponowanych reguł decyzyjnych: 4.1. Wprowadzenie; 4.2. Ocena efektywności projektów innowacyjnych na podstawie wskaźnika Omega(H+B); 4.3. Ocena rentowności projektów innowacyjnych na podstawie wskaźnika NPV (H+B); 4.4. Optymalizacja wielkości zamówienia produktów innowacyjnych; 4.5. Optymalizacja składu portfela papierów wartościowych; 4.6. Optymalizacja czasowo-zasobowa przedsięwzięć przy wielotrybowości czynności; 4.7. Dwukryterialna ocena projektów inwestycyjnych; 4.8. Podsumowanie. Zakończenie. Wykaz skrótów. Bibliografia. Spis tabel. Spis rysunków. Decision making under uncertainty – scenario planning, decision rules and selected economic applicayions (Summary).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1351-4
Jak menedżerowie radzą sobie z ryzykiem?: Sytuacje menedżerskiego ryzyka; Sformułowanie sytuacji decyzyjnej- wyniki pewnego badania; Niewystarczalność zaleceń ogólnych; Podsumowanie. Racjonalne podejście do ryzyka: Niepewność i ryzyko; Pomiar ryzyka; Skąd się bierze prawdopodobieństwo?; Kiedy podejmować ryzyko- zasada maksymalizacji oczekiwanej wartości; Kwestia gustu i kwestia logiki- zasada maksymalizacji oczekiwanej użyteczności; Kiedy badać swój stosunek do ryzyka?; Elementarne błędy przy podejmowaniu ryzykownych decyzji; Podsumowanie. Racjonalne sformułowanie problemu decyzyjnego: Efekty sformułowania problemu; Teoria perspektywy; Kontrolowanie perspektywy własnej i innych; Podsumowanie. Racjonalne sposoby wyboru: Nie ma idealnych rozwiązań; Lepszy wróbel w garści czy gołąb na dachu?; Drzewa decyzyjne; "I kapitał stracił, i karę zapłacił" - pod trzymywanie nieudanych decyzji; Konflikt wartości; Podsumowanie. Szacowanie prawdopodobieństwa: Konieczność oszacowania prawdopodobieństwa w postaci ilościowej; Błędy popełniane przy szacowaniu prawdopodobieństwa; Metody szacowania prawdopodobieństwa; Podstawowe reguły rachunku prawdopodobieństwa; Podsumowanie. Błędy w ocenie niepewność i ryzyka- wyolbrzymianie i niedocenianie szans: Zasada reprezentatywności; Zasada zakotwiczenia; Zasada dostępności psychicznej; Nadmierna pewność siebie; Podsumowanie. Ryzykowne decyzje w warunkach stresu i presji czasowej Trudne sytuacje decyzyjne; Podejmowanie decyzji w warunkach stresu; Jak trafnie podejmować decyzje w warunkach stresu- trzy pożyteczne zasady; Podejmowanie decyzji w warunkach presji czasowej; Podsumowanie. Podejmowanie ryzykownych decyzji w grupie: Czy korzystnie jest podejmować decyzje w grupie?; Techniki agregowania indywidualnych ocen; Behawioralne techniki grupowego podejmowania decyzji; Podsumowanie. Różnice w stosunku do ryzyka- ryzykanci i asekuranci: Czy są ludzie bardziej i mniej skłonni do podejmowania ryzyk?; Ryzyko zależne jest od zdolności i zależne od losu; Przekonania na temat kontroli i stosunek do ryzyka; Motywacja osiągnięć a stosunek do ryzyka; Czy podejmowanie ryzyka zależy od temperamentu- poszukiwacze wrażeń; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again