Form of Work
Książki
(26)
Status
only on-site
(26)
available
(11)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(26)
Author
Grzywacz Jacek
(2)
Łuczkiewicz Grzegorz
(2)
Bennett Dominic
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Chong Yen Yee
(1)
Dmowski Adam
(1)
Drewiński Marek
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Jakubczyc Jerzy
(1)
Juda Jacek
(1)
Jurek Witold
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Katolik Jerzy
(1)
May Brown Evelyn
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Możaryn Henryk
(1)
Niedziółka Paweł
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Ochman Jacek
(1)
Okońska Aleksandra
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Prokopowicz Dariusz
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Ronka-Chmielowiec Wanda
(1)
Sarnowski Janusz
(1)
Saunders Anthony
(1)
Siedlecki Rafał
(1)
Sieradzan Piotr
(1)
Sitek Eugeniusz
(1)
Smith Clifford W. Jr
(1)
Smithson Charles W
(1)
Sobańska Katarzyna
(1)
Szczepankowski Piotr J
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Wilford D. Sykes
(1)
Wiśniewska Ewelina
(1)
Wysocki Szymon
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
[Tuszyński Łukasz]
(1)
Year
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Ryzyko
(16)
Przedsiębiorstwo
(10)
Rynek kapitałowy
(7)
Rynek finansowy
(6)
Banki
(5)
Finanse
(4)
Ryzyko finansowe
(4)
Inwestycje
(3)
Kredyt
(3)
Papiery wartościowe
(3)
Ryzyko inwestycyjne
(3)
Euro (pieniądz)
(2)
Factoring
(2)
Instrumenty pochodne
(2)
Pieniądz
(2)
Procent
(2)
Venture capital
(2)
Zarządzanie
(2)
Banki inwestycyjne
(1)
Bezrobocie
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ceny
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Franchising
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Giełda towarowa
(1)
Gospodarka
(1)
Inwestycje -- finanse
(1)
Inwestycje- projekty
(1)
Kapitał
(1)
Koszty
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kursy walutowe
(1)
Leasing
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Multimedia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- finanse
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne -- finanse
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko transportowe
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Transakcja opcyjna
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zarządzanie portfelem
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Środki obrotowe
(1)
26 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7378-139-0
1.Zmieniająca się istota biznesu międzynarodowego. Podstawowe pojęcia, 2.Teorie biznesu międzynarodowego, 3.Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, 4.Międzynarodowe regulacje handlu światowego, 5.Przem,iany w korporacjach transnarodowych, 6.Międzyanrodwe sieci przedsiębiorstw handlowych, 7.Przedsiębiorstwa wirtualne, 8.Małe i średnie przedsiębiorstwa, 9.Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 10.Zarządzanie międzynarodowe, 11. B+R. Produkcja międzynarodowa (rozwój technologii i produkcja międzynarodowa), 12.Marketing na rynkach zagranicznych, 13.Logistyka międzynarodowa, 14.Finansowanie w biznesie międzynarodowym, 15.Ryzyko kursowe w działalności gospodarczej i metody jego minimalizowania - zarządzanie przepływami środków walutowych w firmie międzynarodowej, 16.Euro jako katalizator rozwoju, 17.Międzyanrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-11-8
1.Od opcji klasycznych do niestandardowych, 2.Opcje uwarunkowane (path-dependent options), 3.Opcje korelacyjne (correlation options), 4.Pozostałe grupy opcji egzotycznych, 5.Kontrakty opcyjne w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 978083-7483-235-9
1. Analiza przedsiębiorstwa w burzliwym otoczeniu, 2. Wartość przedsiębiorstwa, 3. Cykl życia przedsiębiorstwa, 4. Uwagi metodologiczne modelowania cyklu życia firmy, 5. Finansowe modele wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Giełdowe instrumenty pochodne / Ewelina Wiśniewska. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 182 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-60089-76-7
1. Charakterystyka rynku terminowego oraz jego instrumentów, 2. Giełdowy rynek finansowych instrumentów pochodnych, 3. Rola instrumentó pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, 4. Tendencje zmian światowego giełdowego rynku instrumentów pochodnych, 5. Perspektywy rozwoju giełdowego rynku finansowych instrumnetów pochodnych w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-311-7
Wstęp; Działalność kredytowa banku; Ryzyko w działalności kredytowej; Identyfikacja i analiza czynników wpływających na poziom; Szacowanie poziomu jednostkowego ryzyka kredytowego; Sposoby szacowania łącznego ryzyka kredytowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87251-77-1
1. Private equity - zagadnienia wstępne, 2. proces inwestycyjny private equity, 3. Polityka funduszy private equity, 5. Uwarunkowania prawne działalności funduszy private equity, 5. Rynek funduszy private equity, 6. Przykłady inwestycji funduszy private equity
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych / Witold Jurek. - Wyd.2 posz. i popr. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004. - 281 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7417-050-6
Cz.I Wstęp do analizy portfela : 1. Rynek kapitałowy, papiery wartościowe, uczestnicy rynku, ryzyko. Pojęcia podstawowe, 2. Dochód i ryzyko lokaty w papiery wartościowe, 3. Portfel złożony z dwóch papierów wartościowych, 4. Portfel złożony z wielu papierów wartościowych, 5. Portfele zawierajace walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapiałowego. Cz.II Budowa i ocena portfela : 6. Linia charakterystyczna papieru wartościowego, 7. Standardowy problem wyboru portfela papierów wartościowych, 8. Inne zadania wyboru portfela papierów, 9.S trategie inwestycyjne i ocena jakości portfeli papierów wartościowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 9)
ISBN: 83-87708-11-9
Cz.1 Nowoczesne technologie informatyczne w działalności przedsiębiorstwa: Multimedia w zarządzaniu; Możliwości zastosowania rozległych sieci komputerowych w obiektach gospodarczych; Wybór właściwego narzędzia do projektowania sieciowego. Cz.2 Wybrane problemy informatyzacji rachunkowości jako głównego źródła informacji do oceny działalności przedsiębiorstwa: Ryzyko informatyzacji rachunkowości; Rewizja finansowa wspomagana komputerem; Ryzyko użytkownika systemów informatycznych rachunkowości w aspekcie rewizji finansowej. Cz.3 Metody badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw: Ryzyko w badaniu sprawozdań finansowych; Badanie ksiąg rachunkowych w środowisku informatycznym; Ocena majątkowo-kapitałowa przedsiębiorstwa na podstawie mierników efektywności. Cz.4 Zasady formułowania oceny działalności przedsiębiorstwa: Opinia i raport biegłego rewidenta; Ocena działalności przez biegłego rewidenta.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88597-37-X
Motywy poszukiwań nowych metod pomiaru ryzyka kredytowego i zarządzania nim, Tradycyjne metody pomiaru ryzyka kredytowego, Pożyczki traktowane jak opcje i model firmy KMV, Metoda VAR , Metoda ubezpieczeniowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-625-6
R.1 Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej, R.2 Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego, R.3 Modele ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach, R.4 model procesu ryzyka w działalności ubezpieczeniowej, R.5 Zastosowanie teorii wiarygodności w modelowaniu ryzyka ubezpieczeniowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86846-13-5
Cz.I Faktoring: Geneza, definicja i charakterystyka faktoringu; Formy faktoringu; Faktoring w Polsce; Perspektywy rozwoju faktoringu. Cz.II Sekurytyzacja aktywów: Istota i znaczenie sekurytyzacji aktywów; Przedsiębiorstwo - aranżer a sekurytyzacja aktywów. Cz.III Leasing: Leasing jako forma finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie; Transakcja leasingowa w świetle przepisów prawa gospodarczego; Analiza decyzji leasingowych. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-552-2
Cz.I Podstawy finansów : 1.Pojęcie i funkcje finansów, 2.Istota pieniądza.Polityka pieniężna, 3.Przepływy finansowe w gospodarce, 4.Rynki finansowe. Cz.II Podstawy bankowości : 5.Depozyty w polskim systemie bankowym, 6.Rodzaje kredytów i ich zabezpieczenie, 7.Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe, 8.Ryzyko w banku komercyjnym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2052-0
I. Powstanie i rozwój giełd towarowych II. Wprowadzenie do handlu giełdowego III. Prawne i finansowe uwarunkowania transakcji giełdowych IV. Instrumenty pochodne V. Strategie opcyjnie VI. Zarządzanie rynkiem operacji giełdowych VII. Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych VIII. Giełdy towarowe w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Rynki finansowe / Andrzej Sławiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 212, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1634-3
1.Rynki finansowe, 2.Ceny instrumentów finansowych, 3.ryzyko, 4.Instrumenty pochodne, 5.Zarządzanie portfelem papierów wartościowych, 6.Wahania koniunktury, 7.Polityka pieniężna, 8.Czynniki wpływające na stopy procentoiwe i kursy walut, 9.Psychologia rynków finansowych, 10.Kryzysy finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87916-48-X
O autorze.Wstęp.CZ.I 1.Historia i ekonomia.System waluty złotej.System z Bretton Woods.Wzrost pozycji dolar a.Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku.Rozpad systemu z Betton Woods. Umowa Waszyngtońska (Smithsoni an Agreemebt).Europejski System Walutowy.Dlaczego kursy walutowe się zmieniają.Podsumowanie. 2.Określenie wi elkości ekspozycji i ryzyka.Czym jest ryzyko walutowe. Ekspozycja przeliczeniowa.Ekspozycja transakcyjna.Ekspozycja ekonomiczna.Przewidywanie ekspozycji walutowej. Przewidywanie kursów walutowych.Kwalifikacja ryzyka walutowego.Podsumowanie. 3.Polityka i organizacja.Polityka.Ramy organizacyjne.Podsumowanie. CZ.II 4.Zabezpiecznie wewnętrzne.Wycena dóbr.Przyspieszanie i opóźnianie płatności (leading i lagging).Kompensowanie.Podsumwanie. 5.Instrumenty zabezpieczające rynku walutowego.Kontakty walutowe.Opcje walutowe.Kontakty pochodne oparte na opcjach.Walutowe kontakty futures.Podsumowanie. 6.Strategie zabezpieczające.Opracowanie strategii zabezpieczającej. Strategie dla różnego typ udziałów finansowych.Strategie dla różnego typu ekspozycji.Podsumowanie. 8. Procedury kontrolne.Wykaz celów i zasad funkcjonowania działu finansowego.Kluczowe me chanizmy kontroli. Źródła porad. Sprawozdania finansowe. Rola zewnętrznych audytorów. Zagadnienia etyczne. Podsum owanie. 9. Sprawozdawczość zarządcza i ocena wyników działalności .Pomiar i zarządzanie ryzykiem. Ocena działalności. Mierniki działalności . Dostarczanie informacji kierownictwu. Monitorowanie zgodności z procedurami kontr olnymi. Częsttliwość tworzenia sprawozdań. Problemy związane z pomiarem wyników działalności. Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12230-7
Wprowadzenie; Koncepcja finansowania za pośrednic- twem venture capital; Stadia inwestowania venture ca- pital; Formy dokonywania inwestycji venture capital; Założyciele funduszy venture capital; Sfery inwesto- wania venture capital; Rola państwa w rozwoju rynku venture capital; Fundusze venture capital; Przedsię- biorstwo jako obiekt inwestowania; Proces inwestowa- nia venture capital; Analiza projektów; Negocjacje i wniesienie kapitału do przedsiębiorstwa; Zarządzanie przedsiębiorstwem udziałowym; Dezinwestycja; Rozwój rynku venture capital na świecie; Rozwój rynku venture capital w Niemczech; Warunki rozwoju rynku venture ca- pital; Stan i perspektywy rozwoju rynku venture capi- tal.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-145-5
R.I Koncepcja venture capital a funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw: 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), 2. Rodzaje źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, 3. Venture capital - istota zjawiska. R.II analiza warunków podejmowania współpracy z funduszem venture capital przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce: 1. Decyzja o podjęciu współpracy, 2. Analiza polityki inwestycyjnej funduszy PE/VC, 3. Wstępny etap procesu decyzyjnego. R.III Rola czynników zewnętrznych w tworzeniu oraz rozwoju środowiska sprzyjającego współpracy podmiotów rynku PE/VC oraz małych i średnich przedsiębiorstwa w Polsce: 1. Warunki stymulujące i hamujące rozwój środowiska venture capital/private eqiuty, 2. Bariery rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce, 3. Ocena atrakcyjności Polski dla rozwoju rynku PE/VC. R.IV Perspektywy rozwoju rynku PE/VC w Polsce oraz jego potencjalne konsekwencje dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw: 1. Bieżące trendy na rynku PE/VC w Polsce i w Europie Zachodniej, 2. Konsekwencje inwestycji typu venture capital dla przedsiębiorstw, 3. Ocena perspektyw rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce w świetle przystąpienia do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Współczesna bankowość inwestycyjna / red. Anna Szelągowska. - Warszawa : CeDeWu, 2009. - 415, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(PLATINIUM)
ISBN: 978-83-7556-151-7
1. Ewolucja bankowości inwestycyjnej; 2. Inżynieria finansowa w bankowości inwestycyjnej; 3. Banki inwestycyjne na rynku pierwotnym (IPO); 4. Zarządzanie aktywami we współczesnej bankowości inwestycyjnej; 5. Sekurytyzacja aktywów; 6. Transakcje fuzji i przejęć; 7. Certyfikaty strukturyzowane w bankowości inwestycyjnej; 8. Tradycyjne fundusze inwestycyjne; 9. Alternatywne fundusze inwestycyjne; 10. Fundusze hedgingowe na przykładzie strategii typu equity long/short; 11. Azjatyckie opcje finansowe jako instrument skutecznego hedgingu; 12. Inwestycje alternatywne a strategie banków inwestycyjnych; 13. Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej- rynek dzieł sztuki; 14. Współczesne światowe tendencje w bankowości inwestycyjnej; 15. Trendy w bankowości inwestycyjnej w kontekście sytuacji na polskim rynku kapitałowym; 16. Upadłość Lehman Holding Inc. Jako punkt zwrotny we współczesnej bankowości inwestycyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-229-1933-6
Podstawy finansów (funkcje pieniądza, rodzaje pie- niądza, transakcje finansowe - kreowanie pieniądza, System finansowy - koszt pieniądza); Nauka o zarządza- niu finansami (organizacja oraz funkcjonowanie spółki akcyjnej); Sprawozdania finansowe (gotówka, środki pieniężne i zysk, bilans); Analiza finansowa; Polityka finansowa; Planowanie finansowe; Decyzje finansowe; Instrumenty finansowe; Emisja instrumentów finansowych Asekuracja finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-232-7
1. Akceptowany poziom ryzyka finansowego, 2. Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursu walutowego, 3. Zarządzanie wolnymi środkami z przedsiębiorstwie a finanse behawioralne, 4. Cash pooling w efektywnym zarządzaniu gotówką przez przedsiębiorstwo, 5. Problem efektywnej sprzedaży na kredyt, 6. Faktoring metodą wspierania sprzedaży kredytowej, 7. Koszt kredytu dla przedsiębiorstwa, 8. Tarcza podatkowa w kalkulacji kosztu kapitału obcego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again