Form of Work
Książki
(43)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
only on-site
(42)
available
(25)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(42)
Author
Fedorowicz Zdzisław
(3)
Sopoćko Andrzej
(3)
Karpuś Piotr
(2)
Kaźmierczak Andrzej
(2)
Pszczółka Ireneusz
(2)
Steiner Robert
(2)
Węcławski Jerzy
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Bojańczyk Mirosław
(1)
Drabińska Danuta
(1)
Dziuba Dariusz Tadeusz
(1)
Francis Jack Clark
(1)
Gabryelczyk Katarzyna
(1)
Grabowska Anita
(1)
Gruszczyński Marcin
(1)
Janc Alfred
(1)
Jarecki Tomasz
(1)
Jaworski Władysław L
(1)
Karkowski Paweł
(1)
Klepacki Jarosław
(1)
Krugman Paul R
(1)
Krymarys-Balcerzak Agnieszka
(1)
Kubska-Maciejewicz Barbara
(1)
Kucharska Renata
(1)
Kucharski Dariusz
(1)
Kudła Janusz
(1)
Lipiec Remigiusz
(1)
Małuszyńska Ewa
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Miklaszewski Stanisław
(1)
Mincewicz Agnieszka
(1)
Mishkin Frederic S
(1)
Niedźwiedzki Arkadiusz
(1)
Obstfeld Maurice
(1)
Pietrzak Bogusław
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Proniewski Marek
(1)
Pyka Irena
(1)
Raczyński Mirosław
(1)
Roth Paul
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Siwiński Włodzimierz
(1)
Skorczyńska Agnieszka
(1)
Soroczyński Sławomir
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Stępniak Andrzej
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Taylor Francesca
(1)
Taylor Richard W
(1)
Witek Mirosław
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Wyrobek Joanna
(1)
Zarzecki Jan
(1)
Zawadzka Zofia
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(38)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(46)
Subject
Rynek pieniężny
(26)
Rynek kapitałowy
(18)
Rynek finansowy
(14)
Pieniądz
(12)
Papiery wartościowe
(10)
Rynek walutowy
(10)
Banki
(9)
Euro (pieniądz)
(7)
Obrót pieniężny
(7)
Instrumenty pochodne
(4)
Bank centralny
(3)
Europejski Bank Centralny
(3)
Finanse
(3)
Finanse międzynarodowe
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rozliczenia międzynarodowe
(3)
Swapy procentowe
(3)
Transakcja opcyjna
(3)
Unia Europejska
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Instytucje finansowe
(2)
Integracja europejska
(2)
Kredyt
(2)
Kursy walutowe
(2)
Matematyka finansowa
(2)
Narodowy Bank Polski
(2)
Polska
(2)
Rynek
(2)
Ryzyko
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Alokacja
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ceny
(1)
Controlling
(1)
Cukiernictwo
(1)
Dewizy
(1)
Ekonomia
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Giełda
(1)
Giełda Kupiecka (Warszawa)
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Izrael
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Koneck (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kredyt preferencyjny*
(1)
Lange, Oskar (1904-1965)
(1)
Lokata
(1)
Makroekonomia
(1)
Milejów (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodwe stosunki gospodarcze
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Oszczędność
(1)
Pieniądze
(1)
Podatek
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Popyt
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Procent
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Reklama
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek finansowy -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Rynek finansowy -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Rynek pracy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Stopy procentowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transakcje terminowe
(1)
Transport kolejowy
(1)
Weksle
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Zarządzanie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
46 results Filter
No cover
Book
In basket
Bankowość : zagadnienia podstawowe / Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Warszawa : Poltext, 2003. - 330,[6] s. : tab., wzory, rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-88840-44-4
Cz. I System bankowy i jego otoczenie: Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Nadzór bankowy w Polsce. Cz. II Operacje bankowe: Operacje kredytowo-depozytowe; Operacje zagraniczne; Operacje bankowości elektronicznej; Operacje bankowości inwestycyjnej; Sekuratyzacja; Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Zarządzanie bankiem komercyjnym: Cele polityki bankowej; Kapitał własny banku; Strategia marketingowa banków komercyjnych; Metody oceny banku komercyjnego. Cz. IV Ryzyko bankowe: Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowe go; Ryzyko płynności; Ryzyko kredytowe; Ryzyko kraju; Ryzyko stopy procentowej; Ryzyko walutowe; Ryzyko operacyjne. Aneks: Wewnętrzne modele zarządzania ryzykiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14902-4
Cz. III Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej: 12. Rachunki dochodu narodowego i bilans płatniczy, 13. Kursy walutowe i rynek walutowy: ujęcie od strony aktywów, 14. Pieniądz, stopy procentowe i kursy walutowe, 15. Poziomy cen i kurs walutowy w długim okresie, 16. Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie, 17. Stałe kursy walutowe i interwencje na rynku walutowym. Cz. IV Międzynarodowa polityka makroekonomiczna: 18. Międzynarodowy system walutowy 1870-1973, 19. Polityka makroekonomiczna i jej koordynacja w warunkach płynnych kursów walutowych, 20. Optymalne obszary walutowe a doświadczenia europejskie, 21. Globalny rynek kapitałowy: działanie i problemy polityki, 22. Kraje rozwijające się: wzrost, kryzys i reformy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13597-2
Cz.I Wprowadzenie: Czemu służy analiza pieniądza, ban kowości i rynków finansowych?; Rzut oka na system finansowy; Czym jest pieniądz?. Cz.II Rynki finansowe: Stopy procentowe; Wybór portfo lio; Ksztłatowanie się stóp procentowych; Struktura ryzyka stóp procentowych i struktura okresowa; Rynek walut. Cz.III Instytucje finansowe: Analiza ekonomiczna stru ktury finansowej; Bank i inne instytucje finansowe; Banki: ich struktura i konkurencyjność; Analiza ekonomiczna regulacji prawnych działań banków; Niebankowe instytucje finansowe; Derytawy finansowe. Cz.IV Bank centralny i prowadzenie polityki pieniężnej Struktura banków centralnych i Systemu Rezerwy Federalnej; Wielokrotna kreacja depozytów i proces podaży pieniądza; Czynniki wpływające na podaż pieniądza; Instrumenty polityki pieniężnej; Prowadzenie polityki pieniężnej: cele strategiczne i wielkości optymalne; Międzynarodowy system finansowy. Cz.V Teoria pieniądza: Popyt na pieniądz; Uproszczony model Keynesa i ISLM; Polityka pieniężna i fiskalna w modelu ISLM; Analiza zagregowanego popytu i podaży; Mechanizmy transmisyjne polityki pieniężnej - dowody; Pieniądz i inflacja; Teoria racjonalnych oczekiwań i efektywnych rynków kapitałowych; Racjonalne oczekiwania: implikacje dla polityki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60089-03-5
1.Koncepcje integracji monetarnej, 2.Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich, 3.Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej, 4.Euro a procesy alokacji kapitału w Unii Europejskiej, 5.Strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Euro a integracja europejskich rynków finansowych / Ireneusz Pszczółka. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 366 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-305-4
1. Koncepcje integracji monetarnej, 2. Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich, 3. Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej, 4. Euro a procesy alokacji kapitału w Unii Europejskiej, 5.Polski rynek finansowy i strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-120-X
1.Rynek pieniężno-kapitałowy, 2.Fundusze inwestycyjne, 3.Właściele otwartych funduszy, 4.Polityka inwestycyjna funduszu, 5.Koszty funduszu, 6.Dochody funduszu, 7."Kreatywna księgowość", 8.Rola ratingu w procesie pozyskiwania kapitału, 9.Fundusze venture capital, 10.Bankowość inwestycyjna, 11.Zarządzanie aktywani, 12.Rynek pieniężno-kapitałowy w Polsce, 13.Program Naroodwych Funduszy Inwestycyjnych, 14.Analiza papierów wartościowych, 15.Wycena akcji, 16.Analiza finansowa, 17.Aktywa funduszy emerytalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89621-08-8
R.1 Model banku na tle przemian systemowych w Polsce; R.2 Wybrane przepisy prawa i ich znaczenie dla działalności banków komercyjnych; R.3 Podatność banków komercyjnych na instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego; R.4 Współczesne metody oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne; R.5 Rola kapitału zagranicznego w transakcjach fuzji i przejęć oraz efekty potransakcyjne; R.6 Znaczenie badań rynkowych dla kreowania oferty i podnoszenia jakości obsługi w placówce bankowej; R.7 Bankowość elektroniczna w działalności banku komercyjnego; R.8 Credit scoring jako metoda oceny wiarygodności klienta; R.9 Znaczenie orientacji marketingowej w zarządzaniu bankiem; R.10 Makro o mikroekonomiczna koncepcja płynności; R.11 Rezerwy celowe w banku komercyjnym; R.12 Controlling jako instrument zarządzania bankiem; R.13 Rachunek kosztów w oddziale banku; R.14 Rozliczenia i rozrachunki międzybankowe; R.15 Funkcjonowanie i znaczenie Krajowej Izby Rozliczeniowej; R.16 Banki a eurorynki pieniężne i kapitałowe; R.17 Rating i rankingi w bankowości komercyjnej; R.18 Fuzje i przejęcia banków w warunkach polskich; R.19 Dostosowanie instrumentów polityki pieniężnej NBP do instrumentów polityki pieniężnej Eurosystemu; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-658-8
1.Giełdy i przedgiełdowe formy handlu, 2.Dawne giełdy gdańskie, 3.Giełdy kupieckie w Elblągu i innych miastach hanzealtyckich, 4.Najstarsze giełdy kupieckie na ziemiach polskich, 5.Warszawska giełda w Królestwie Kongresowym, 6.Giełdy kupieckie i zbożowe na ziemach polskich pod zaborami, 7.Giełdy pieniężne w III Rzeczypospolitej, 8.Giełdy towarowe w dzwudziestoleciu międzywojennym, 9.Wyspecjalizowane giełdy i rynki towarowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Instrumenty finansowe / Janusz Kudła. - Warszawa : Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 2002. - 200 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-87251-74-7
Wprowadzenie. Instrumenty finansowe jako element syste mu finansowego: Pojęcie i klasyfikacja instrumentów finanoswych; Rynki finansowe; Pośrednicy finansowi na polskim rynku. Cz.I Tradycyjne i terminowe instrumenty finansowe: In strumenty rynku kapitałowego; Instrumenty rynku pienię żnego; Instrumenty depozytowe i kredytowe; Instrumenty finansowe służące zabezpieczeniu otrzymania płatności (ubezpieczające); Instrumenty terminowe i pochodne. Cz.II Instrumenty rozliczeniowe: Instrumenty obrotu wierzytelnościami; Instrumenty rozliczeń krajowych i przebieg ich rozrachunków; Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87916-49-8
Podstawy arytmetyki finansowej; Rynek pieniężny; Transakcje forward-forward i kontrakty na przyszłą stopę procentową; Kontrakty futures na stopę proce- ntową; Obliczenia dotyczące rynku obligacji; Stopy zerokuponowe i krzywe dochodowości; Rynek walutowy; Transakcje walutowe; Swapy i opcje; Swapy walutowe i swapy stóp procentowych; Opcje; Praktyczny egzamin ACI.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13770-3
Wprowadzenie; Liberalizacja obrotów kapitałowych w gospodarce światowej; Wybrane kryzysy walutowe w latach dziewięćdziesiątych; teoretyczne modele kryzysów walutowych; Liberalizacja obrotow kapitalowyc h a kryzysy walutowe: analiza empiryczna; Zakończenie; Aneksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86038-56-X
Cz.I Oszczędności: R.1 Strategie oszczędzania; R.2 Dokąd pójść z pieniędzmi; R.3 Dokąd pójść po pieniądze; R.4 Fundusze inwestycyjne, czyli inwestycja dla średniaków; R.5 Pieniądze zamienione na papiery; R.6 Powierz pieniądze fachowcom; R.7 Bezgotówkowe reformy płatności; R.8 Z pieniędzymi za granicę; R.9 Pieniądze na przyszłość; R.10 Inwestowanie w nieruchomości; R.11 Lokaty w dzieła sztuki; R.12 Ubezpieczenie nie tylko dla majątku; R.13 Testamen, czyli ostatnia inwestycja. Cz.II Podatki: R.14 Podatek dochodowy od osób fizycznych; R.15 Inne podatki; R.16 Kogo się poradzić.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 524)
1. Miejsce stopy procentowej w teorii produkcji, 2. Stopa procentowa a optymalna skłonność do konsumpcji, 3. Nowe sformułowanie prawa rynków Saya, 4. Giętkość cen i zatrudnienie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87981-86-9
Wprowadzenie; R.1 Podaż pieniądza; R.2 Popyt na pieniądz; R.3 Rynek pieniężny; R.4 Rynek walutowy; R.5 Rynkowe instrumenty zarządzania ryzykiem finnaoswym; R.6 Determinanty polityki monetarnej w latach 1998-2001; R.7 Zarządzanie płynnością makroekonomiczną prze bank centralny; R.8 Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów finansowych w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88597-35-3
Instrumenty rynku pieniężnego, Akcje zwykłe i uprzywilejowane, Obligacje przedsiębiorstw, wartość pieniądza w czasie, Obligacje municypalne, Wtórne rynki papierów wartościowych, Analiza sprawozdań finansowych, Wycena akcji zwykłych, Analiza techniczna, Kontrakty futures, Opcje kupna i sprzedaży, Analiza portfelowa, Teoria rynku kapitałowego, Inwestycje międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy polityki pieniężnej / Andrzej Kaźmierczak. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1998. - 183, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-12556-X
Zarys ewolucji pieniądza, Rynek pieniężny; Stopa procentowa; Kreacja pieniądza bankowego; Bezpieczeństwo banków; Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej; Teorie popytu na pieniądz; Cele polityki pieniężnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Polityka pieniężna / Zdzisław Fedorowicz. - Warszawa : Poltext, 2000. - 90,[1] s. : wykr. ; 20 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
ISBN: 83-85366-14-8
Zawiera: Wstęp; Funkcje i formy pieniądza; Podaż pieniądza; Popyt na pieniądz; Polityka pieniężna banku centralnego; Polityka pieniężna w warunkach inflacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again