Form of Work
Książki
(36)
Status
only on-site
(33)
available
(22)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(34)
Author
Węcławski Jerzy
(3)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(2)
Flejterski Stanisław
(2)
Karpuś Piotr
(2)
Świecka Beata
(2)
Banasik Maciej
(1)
Bernstein Jake
(1)
Bojańczyk Mirosław
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Chłopecki Aleksander
(1)
Dziwota Janusz
(1)
Dębski Wiesław
(1)
Ellis John
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Gruz Maria
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Janc Alfred
(1)
Jurek Witold
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Krugman Paul R
(1)
Krymarys-Balcerzak Agnieszka
(1)
Kulpaka Paweł
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Mach Anna
(1)
Matthews Kent
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Nawrot Wioletta
(1)
Niedziółka Paweł
(1)
Nowak Zbigniew
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Nowocień-Dycha Katarzyna
(1)
Obstfeld Maurice
(1)
Okońska Aleksandra
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Pawlak Marek
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Pyka Irena
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Siwiński Włodzimierz
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Słupek Tomasz
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Thompson John
(1)
Utkin Joanna
(1)
Williams David
(1)
Zapała Artur
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(32)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(35)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(36)
Subject
Rynek kapitałowy
(36)
Banki
(11)
Przedsiębiorstwo
(11)
Papiery wartościowe
(8)
Rynek pieniężny
(8)
Finanse
(6)
Rynek finansowy
(6)
Euro (pieniądz)
(5)
Pieniądz
(4)
Ryzyko
(4)
Zarządzanie
(4)
Akcje (ekon.)
(3)
Giełda papierów wartościowych
(3)
Gospodarka
(3)
Instytucje finansowe
(3)
Kredyt
(3)
Obligacje
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Banki internetowe
(2)
Bezrobocie
(2)
Budżety terenowe
(2)
Europejski System Banków Centralnych
(2)
Finanse publiczne
(2)
Giełda
(2)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(2)
Gospodarstwo domowe
(2)
Innowacje
(2)
Inwestycje
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Ubezpieczenia gospodarcze
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Budżet państwowy
(1)
Controlling
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Franchising
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Inwestycje -- finanse
(1)
Izrael
(1)
Kapitał
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Komputery
(1)
Koneck (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kredyt preferencyjny*
(1)
Kursy walutowe
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Maklerstwo
(1)
Makroekonomia
(1)
Milejów (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Międzynarodwe stosunki gospodarcze
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Nafta
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Otwarte fundusze emerytalne
(1)
Papirty wartościowe
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Postęp
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Procent
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- finanse
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne -- finanse
(1)
Public relations
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Reklama
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek finansowy -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Rynek finansowy -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko transportowe
(1)
Samorząd gminny
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki handlowe
(1)
Transakcja opcyjna
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
36 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7378-139-0
1.Zmieniająca się istota biznesu międzynarodowego. Podstawowe pojęcia, 2.Teorie biznesu międzynarodowego, 3.Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, 4.Międzynarodowe regulacje handlu światowego, 5.Przem,iany w korporacjach transnarodowych, 6.Międzyanrodwe sieci przedsiębiorstw handlowych, 7.Przedsiębiorstwa wirtualne, 8.Małe i średnie przedsiębiorstwa, 9.Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 10.Zarządzanie międzynarodowe, 11. B+R. Produkcja międzynarodowa (rozwój technologii i produkcja międzynarodowa), 12.Marketing na rynkach zagranicznych, 13.Logistyka międzynarodowa, 14.Finansowanie w biznesie międzynarodowym, 15.Ryzyko kursowe w działalności gospodarczej i metody jego minimalizowania - zarządzanie przepływami środków walutowych w firmie międzynarodowej, 16.Euro jako katalizator rozwoju, 17.Międzyanrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14902-4
Cz. III Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej: 12. Rachunki dochodu narodowego i bilans płatniczy, 13. Kursy walutowe i rynek walutowy: ujęcie od strony aktywów, 14. Pieniądz, stopy procentowe i kursy walutowe, 15. Poziomy cen i kurs walutowy w długim okresie, 16. Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie, 17. Stałe kursy walutowe i interwencje na rynku walutowym. Cz. IV Międzynarodowa polityka makroekonomiczna: 18. Międzynarodowy system walutowy 1870-1973, 19. Polityka makroekonomiczna i jej koordynacja w warunkach płynnych kursów walutowych, 20. Optymalne obszary walutowe a doświadczenia europejskie, 21. Globalny rynek kapitałowy: działanie i problemy polityki, 22. Kraje rozwijające się: wzrost, kryzys i reformy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-141-0
1.Charakterystyka rynku kapitałowego, 2.Podstawowe za grozenia ekonomiczne rozwoju GWP w Warszawie, 3.Sytuac ja indywidualnych inwestorów na polskim rynku kapitało wym, 4.Polski rynek kapitałowy w świetle integracji i globalizacji, 5.Zagrozenia wynikajace z nowych technol ogii, 6.Wybrane zagrożenia ekonomiczno-strukturalne, 7 7.Prawno-społeczne bariery rozwoju rynku kapitałowego, 8.Tendencje dotyczące zagrozeń na polskim rynku kapita łowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1653-2
1. Trendy w Bankowości krajowej i międzynarodowej.2. Pośrednictwo finansowe: wpływ rynku kapitałowego. 3. Banki a pośrednictwo finansowe. 4. Bankowość detaliczna i hurtowa. 5. Bankowość międzynarodowa. 6. Teoria przedsiębiorstwa bankowego. 7. Modele zachowania banków. 8. Racjonowanie kredytów. 9. Sekurtyzacja. 10. Struktura systemu bankowego: problemy fuzji i przejęć. 11. Regulacje bankowe. 12. Zarządzanie ryzykiem. 13. Makroekonomia bankowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60089-02-7
1.Przedmiot , struktura i metoda nauki finansów, 2.Geneza, ewolucja i teorie pieniądza, 3.Architektura współczesnego systemu finansowego, 4.Banki i systemy bankowe, 5.Bankowość centralna i polityka pieniężna, 6.Bankowść komercyjna i spółdzielcza, 7.Elementy bakowości elektronicznej, 8.Usługi, operacji i czynności bankowe, 9.Elementy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, 10.Elementy rynku kapitałowego, 11.Elementy finansów przedsiębiorstwa, 12.Elementy finansów gospodarstw domowych, 13.Elementy finansów publicznych (rządowychi samorządowych)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Elementy finansów i bankowości / red. Stanisław Flejterski, Beata Świecka. - Wyd.2. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 452 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-60089-02-7
1.Przedmiot , struktura i metoda nauki finansów, 2.Geneza, ewolucja i teorie pieniądza, 3.Architektura współczesnego systemu finansowego, 4.Banki i systemy bankowe, 5.Bankowość centralna i polityka pieniężna, 6.Bankowść komercyjna i spółdzielcza, 7.Elementy bakowości elektronicznej, 8.Usługi, operacji i czynności bankowe, 9.Elementy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, 10.Elementy rynku kapitałowego, 11.Elementy finansów przedsiębiorstwa, 12.Elementy finansów gospodarstw domowych, 13.Elementy finansów publicznych (rządowychi samorządowych)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1423-5
1. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym: Analiza techniczna; Analiza fundamentalna; Analiza portfelowa. 2. Istota analizy portfelowej: Stopa zwrotu i ryzyko; Portfel papierów wartościowych; Klasyczny model Markowitza i Sharpe'a. 3. Koncepcja pomiaru siły fundamentalnej przedsiębior stwa: Wielowymiarowa analiza porównawcza na rynku kapi tałowym; Syntetyczny miernik rowoju; Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji (TMAI). 4. Nowe podejście w analizie portfelowej: Fundamentalne kryterium budowy portfela papierów wartościowych; Model fundamentalnego portfela papierów wartościowych; Portfel zbudowany na podstawie kryterium wielu czynników; Ocena efektywności fundamentalnego portfela papierów wartościowych. 5. Badania polskiego rynku kapitałowego: Ocena efektyw ności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; Dywresyfikacja ryzyka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie wyboru spółek do analizy portfelowej; Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych na rynku kapitałowym; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-120-X
1.Rynek pieniężno-kapitałowy, 2.Fundusze inwestycyjne, 3.Właściele otwartych funduszy, 4.Polityka inwestycyjna funduszu, 5.Koszty funduszu, 6.Dochody funduszu, 7."Kreatywna księgowość", 8.Rola ratingu w procesie pozyskiwania kapitału, 9.Fundusze venture capital, 10.Bankowość inwestycyjna, 11.Zarządzanie aktywani, 12.Rynek pieniężno-kapitałowy w Polsce, 13.Program Naroodwych Funduszy Inwestycyjnych, 14.Analiza papierów wartościowych, 15.Wycena akcji, 16.Analiza finansowa, 17.Aktywa funduszy emerytalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89621-08-8
R.1 Model banku na tle przemian systemowych w Polsce; R.2 Wybrane przepisy prawa i ich znaczenie dla działalności banków komercyjnych; R.3 Podatność banków komercyjnych na instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego; R.4 Współczesne metody oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne; R.5 Rola kapitału zagranicznego w transakcjach fuzji i przejęć oraz efekty potransakcyjne; R.6 Znaczenie badań rynkowych dla kreowania oferty i podnoszenia jakości obsługi w placówce bankowej; R.7 Bankowość elektroniczna w działalności banku komercyjnego; R.8 Credit scoring jako metoda oceny wiarygodności klienta; R.9 Znaczenie orientacji marketingowej w zarządzaniu bankiem; R.10 Makro o mikroekonomiczna koncepcja płynności; R.11 Rezerwy celowe w banku komercyjnym; R.12 Controlling jako instrument zarządzania bankiem; R.13 Rachunek kosztów w oddziale banku; R.14 Rozliczenia i rozrachunki międzybankowe; R.15 Funkcjonowanie i znaczenie Krajowej Izby Rozliczeniowej; R.16 Banki a eurorynki pieniężne i kapitałowe; R.17 Rating i rankingi w bankowości komercyjnej; R.18 Fuzje i przejęcia banków w warunkach polskich; R.19 Dostosowanie instrumentów polityki pieniężnej NBP do instrumentów polityki pieniężnej Eurosystemu; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Giełdy w gospodarce / Paweł Kulpaka. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 163 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1648-3
1. Miesce i rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce; 2. Giełdy papierów wartościowych w niektórych państwach rozwiniętych; 3. Największe giełdy papierów wartościowych w środkowej Europie; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914182-3-5
1.Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, 2.Rynek kapitałowy - podstawy, 3.Uczestnicy rynku kapitałowego, 4.Instrumenty pochodne, 5.Polski rynek kapitałowy, 6.Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych w Warszawie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Giełdowa)
ISBN: 83-88597-67-1
1. Informacje podstawowe; 2. Zawód- inwestor jednoseryjny; 3. Iluzja możliwości weryfikacji systemów inwestycyjnych; 4. Średnie kroczące w inwestowaniu jednoseryjnym; 5. Zastosowanie oscylatorów stochastycznych w inwestowaniu jednoseryjnym; 6. Luki, luki i jeszcze raz luki; 7. Wsparcie i opór: kanał średniej kroczącej; 8. Wykorzystanie wskaźnika siły relatywnej Widera w inwestowaniu jednoseryjnym; 9. Wykorzystanie wskaźnika momentum w inwestowaniu jednoseryjnym; 10. Wykorzystanie wskaźnika tempa zmian w inwestowaniu jednoseryjnym; 12. Tradycyjne metody analizy technicznej a inwestowanie jednoseryjne; 13. Unikatowy oscylator do inwestowania jednoseryjnego; 14. Skalpowanie rynków; 15. Właściwy rodzaj zleceń; 16. Wpływ sezonowości na rynki; 17. Inwestowanie z wykorzystaniem spreadu; 18. System następujących po sobie zamknięć; 19. Wpływ nastrojów panujących na rynku na inwestowanie; 20. Najważniejszy czas dnia; 21. Podsumowanie; 22. Kwestie psychologiczne związane z inwestowaniem jednoseryjnym; 23. Wpływ rynków całodobowych na inwestycje jednoseryjne; 24. Klucze do sukcesu w inwestowaniu jednoseryjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych / Witold Jurek. - Wyd.2 posz. i popr. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004. - 281 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7417-050-6
Cz.I Wstęp do analizy portfela : 1. Rynek kapitałowy, papiery wartościowe, uczestnicy rynku, ryzyko. Pojęcia podstawowe, 2. Dochód i ryzyko lokaty w papiery wartościowe, 3. Portfel złożony z dwóch papierów wartościowych, 4. Portfel złożony z wielu papierów wartościowych, 5. Portfele zawierajace walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapiałowego. Cz.II Budowa i ocena portfela : 6. Linia charakterystyczna papieru wartościowego, 7. Standardowy problem wyboru portfela papierów wartościowych, 8. Inne zadania wyboru portfela papierów, 9.S trategie inwestycyjne i ocena jakości portfeli papierów wartościowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 1(16) 2007. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2007. - 153 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 1(16) 2007)
1. Finanse publiczne w procesie dostosowania polskiej gospodarki do przyjęcia Euro; 2. Rola rynku kapitałowego w proinnowacyjnej alokacji kapitału w Polsce; 3. Reformy bankowe w krajach Europy Środkowej; 4. Organizacja wirtualna a organizacja tradycyjna - analiza porównawcza systemów zarządzania; 5. Istota i zakres marketingu sportu; 6. Raport o innowacyjności polskiej gospodarki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-126-9
1.Wycena akturialna i stopa zwrotu z obligacji, 2.Miary zysku z obligazji, 3.Czas trwania, 4.Elementy strategii aktywnych, 5.Terminowa struktura stóp procentowych, 6.Strategia dopasowania przepływów, 7.Zmiana terminowej struktury stóp procentowych, 8.Zmiana proporcjonalna, 9.Strategia uodpornienia portfela w terminie horyzontu, 10.Stratefia uodpornienia portfela finansującego strumień zobowiązań, 11.Zmiana multyplikatywna zależna od czasu, 12.Obligacje o zwiększonej częstości wypłat, 13.Wrażliwość i uodpornienia w świetle załozeń Fishera i Weila
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 7)
ISBN: 83-7363-377-4
Część I: Przesłanki zmian globalnych w organizacji. Główne czynniki determinujące przemiany w organizacjach funkcjonujących w nowej gospodarce. Komunikowanie się w organizacjach sieciowych. Wybrane aspekty. Organizacja sieciowa uczelni, studium wykonalności. Zmiany w szkolnictwie wyższym po wprowadzeniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Zmiany potrzeb kształcenia w dziedzinie zarządzania i marketingu. Nowoczesne metody matematyczne w zarządzaniu projektami a praktyka. Rozwój i zmiana zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie w policji. Zmiany w zarządzaniu środowiskiem. Kształtowanie kultury organizacyjnej w aspekcie procesów globalizacyjnych. Motywacja w procesie zmian w organizacji. Stres zawodowy w otoczeniu organizacyjnym. Rozwój lokalny a kultura organizacji szkół. Wybrane zmiany w ścieżce awansu zawodowego nauczyciela. Część II: Procesy zmian globalnych w przedsiębiorstwach. Wpływ zmian globalnych na doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwach. Metody badań konkurencyjności przedsiębiorstw w makrootoczeniu międzynarodowym. Wybrane zagadnienia zmian w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Negocjacje gospodarcze w warunkach zmian globalnych. Czynniki determinujące przepływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w okresie wzrostu ekspansji kapitałowej korporacji międzynarodowych w latach 1985-2000. Bariery realizacji zmian organizacyjnych w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych. Państwowe czy prywatne? Ocena wyników finansowych polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo innowacyjne technologicznie. badanie kultury technicznej przedsiębiorstwa w aspekcie zmian. Zapobiegawcze utrzymanie ruchu - wybór czy konieczność? Transformacja struktur systemów wytwarzania. Globalizacja jako przyczyna zmian w systemach zarządzania przepływem pracy. System zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach w Polsce. Zarządzanie jakością według standardów międzynarodowych jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. Zarządzanie przez jakość według filozofii TQM jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne. Społeczna odpowiedzialność wybranych przedsiębiorstw. Metody uwzględniania ryzyka w kształtowaniu struktury finansowej przedsiębiorstwa. Wybrane finansowe problemy działalności holdingów. Zmiany prawa a rozwój przedsiębiorstw. Ujęcie teoretycznoprawne. Część III: Implikacje zmian globalnych na rynkach kapitałowych. Metody badania atrakcyjności inwestowania na rynku kapitałowym. Zarządzanie ryzykiem w inwestycjach rzeczowych. Techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Ekonomiczne skutki wprowadzenia euro w Polsce. Fluktuacja zatrudnienia w bankach komercyjnych jako implikacja zmian zachodzących w sektorze bankowym. Zmiany w zarządzaniu kanałami dystrybucji na rynku funduszy inwestycyjnych. Zmiany na polskim rynku ubezpieczeń na życie. Sekurytyzacja - technika wspierająca rozwój organizacji gospodarczych w warunkach integracji i globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyt Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 2)
1. Konsekwencje polityk gospodarczej dla państwa i regionu: Uwarunkowania historyczne i przyrodniczo-gospodarcze gminy; Analiza wykorzystania aktywnych form walki z bezrobociem w powiecie koneckim; Europejskie Rady Zakładowe. 2. Rynek pieniężny i kredytowy: Istota i funkcjonowanie kredytu preferencyjnego; Istota analizy portfelowej na przykładzie macierzy BCG; Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego; Skutki wprowadzania EURO. 3. Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa: Znaczenie zarządzania martketingowego w przedsiębiorstwie; Funkcje i cele reklamy we współczesnym świecie; Wybrane psychologiczne aspekty reklamy. 4. Problemy politologii: Kompetencje prezydenta V Republiki Francuskiej; Historia powstania Państwa Izrael.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86897-70-8
R.1 Umowy zawierane między inwestorem a domem maklerskim; R.2 Obowiązki domów maklerskich i ich pracowników, wynikające z zasad etyki zawodowej i ustalonych zwyczajów; R.3 Ochrona środków pieniężnych inwestora; R.4 Przykłady konfliktów między klientem a domami maklerskimi; R.5 Odpowiedzialność domu maklerskiego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy; R.6 Rola Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 347.7
Book
In basket
ISBN: 83-227-2092-0
Cz.I Finansowe aspekty podejmowania decyzji w przedsię biorstwie: Wpływ sfery finansowej na działalność real ną przedsiębiorstw; Zarys rozwoju systemu finansowego w Polsce; Strategia a zarządzanie przez wartość; Narzę dzia wspomagające zarządzanie wartością firmy; Zinte growany system ABC-EVA jako narzędzie zarządzania war tością dla właścicieli; Wybrane działania finansowe nastawione na wzrost wartości akcji; Czynniki wyznacza jące poziom wskaźnika cena-zysk na rynku akcji; Psycho logiczne aspekty podejmowania decyzji na rynku finanso wym; Przyczyny "katasrof" finansowych związanych z derywatami oraz podejmowane w ich następstwie działa nia; Polityka informacyjna przedsiębiorstw - zakres dobrowolnych ujawnień. Cz.II Nowe instrumenty i segementy rynku finansowego: Private banking; "Bankowość wewnętrzna" jako alternaty wny sposób zarządzania finansami przedsiębiorstwa; Pracowniczy fundusz emerytalny jako podmiot rynku fina nsowego; Indywidualni inwestorzy na międzynarodowym rynku kapitałowym; Polityka i strategia inwestycyjna venture capital (wybrane problemy); Rynek funduszy venture capital w Polsce na przykładzie MCI Management SA. Cz.III Strategie finansowe: Strategie finansowe przed siębiorstw; Strategie finansowania przedsiębiorstw mię dzynarodowych; Finansowanie rozwoju gospodarki kraju przyjmującego - rola bezpośrednich inwestycji zagrani cznych; Finansowe uwarunkowania wyboru strategii przed siębiorstw państwowych w aspekcie zjednoczenia z UE; Wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw w Hiszpa nii a ich opodatkowanie; Historyczna ewolucja rozwoju i finansowania infrastruktury gospodarczej; Wykorzysta nie teorii wartości ekstremalnych w procesie alokacji aktywów. Cz.IV Regulacje i instrumenty ochrony przed ryzykiem finansowym: Wybrane regulacje ostrożnościowe w zarzą dzaniu ryzykiem bankowym; Próba wykorzystania metody Credit Metrics w polskim banku; Zabezpieczenie pomosto we a wycena kredytu hipotecznego; Umowa przyszłej stopy procentowej (rozliczenie i kalkulacja); Pozycjo nowanie otwartego funduszu inwestycyjnego a percepcja ryzyka przez jego uczestników. Cz.V Narzędzia rynku finansowego i uwarunkowania ich stosowania: Wpływ premii za przejęcie przedsiębiorstwa na powodzenie transakcji; Prawne i podatkowe aspekty wykupu i umorzenia własnych akcji w doświadczeniach polskich spółek giełdowych; Wycena kontraktów termino wych na indeks WIG20 na potrzeby arbitrażu na polskim rynku kaiptałowym; Specyfika skarbowych i komunalnych papierów wartościowych na rynku finansowym; Problemy zdefiniowania i stosowania faktoringu; Emisja obliga cji kmunalnych jako przykład współpracy pomiędzy insty tucjami finansowymi a jednostkami samorządu terytorial nego. Aneks: Proces transformacji polskiej gospodarki w wa runkach silnych ograniczeń wzrostu popytu wewnętrznego Finansowanie krajowego długu publicznego przez banki komercyjne; Zmiany w poziomie i strukturze zamówień pu blicznych w latach 1997-2001.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again