Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(6)
Author
Jędrzejczyk Zbigniew
(2)
Kukuła Karol
(2)
Skrzypek Jerzy
(2)
Walkosz Anna
(2)
Dziwota Janusz
(1)
Ellis John
(1)
Gurgul Henryk
(1)
Niedziółka Paweł
(1)
Nowak Zbigniew
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Utkin Joanna
(1)
Williams David
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Rynek kapitałowy
(8)
Papiery wartościowe
(3)
Badania operacyjne
(2)
Decyzje
(2)
Gry kierownicze
(2)
Produkcja
(2)
Transport
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Banki
(1)
Dochody państwowe
(1)
Dywidenda
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Finanse
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Główny Urząd Statystyczny
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Obligacje
(1)
Procent
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Spółki
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Transakcja opcyjna
(1)
Zarządzanie portfelem
(1)
Zysk
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7484-014-5
1.Wprowadzenie, 2.Klasyczny model badania w ramach metodyki analizy zdarzeń, 3.Wpływ ogłoszeń prognoz zysków oraz ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na stopy zwrotu i wielkości obrotów, 4.Opinie analityków, transakcje, insiderów oraz rezygnacje członków zarządu z zajmowanych stanowisk, 5.Wpływ zapowiedzi dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów na przykąłdzie giełd wiedeńskiej i frankfurckiej, 6.Dywidendy, umorzenia i podział akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 7.Wpływ zmian w składzie indeksu WIG20 na ceny i wielkośc obrotów, 8.Efekt zmian podstawowych stóp procentowych, 9.Efekt polepszania wyników w sektorze powszechnych ubezpieczeń emerytalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16483-6
Wybrane zagadnienia programowania liniowego; Problemy transportowe i przydziału; Gry; Zagadnienie kolejek; Programowanie sieciowe; Nieliniowe zagadnienia optymalizacyjne; Elementy programowania dynamicznego; Wybrane modele zapasów; Zastosowanie badań operacyjnych w konstrukcji biznesplanu, Podejmowanie decyzji na rynku kapitałowym; Budowa rankingu obiektów w swietle ocen wielokryterialnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-18468-1
Wybrane zagadnienia programowania liniowego; Problemy transportowe i przydziału; Gry; Zagadnienie kolejek; Programowanie sieciowe; Nieliniowe zagadnienia optymalizacyjne; Elementy programowania dynamicznego; Wybrane modele zapasów; Zastosowanie badań operacyjnych w konstrukcji biznesplanu, Podejmowanie decyzji na rynku kapitałowym; Budowa rankingu obiektów w swietle ocen wielokryterialnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-72-X
1.Charakterystyka krzywej dochodowości i jej znaczenie dla uczestników rynku finansowego, 2.Efektywność informacyjna rynku finansowego a przejrzystość i iwrygodność polityki pieniężnej, 3.Zdarzenia wpływające na krzywą dochodowości, 4.wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja RPP o zmianie stopy referencyjnej" w Polsce w latach 1999-2003, 5.Wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja GUS o zmianie wskaźnika CPI" w Polsce w latach 1999-2003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14646-7
1. Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej 2. Rynek kapitałowy w Polsce 3. Klasyfikowanie i grupowanie spółek 4. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie inwestowania w akcje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-126-9
1.Wycena akturialna i stopa zwrotu z obligacji, 2.Miary zysku z obligazji, 3.Czas trwania, 4.Elementy strategii aktywnych, 5.Terminowa struktura stóp procentowych, 6.Strategia dopasowania przepływów, 7.Zmiana terminowej struktury stóp procentowych, 8.Zmiana proporcjonalna, 9.Strategia uodpornienia portfela w terminie horyzontu, 10.Stratefia uodpornienia portfela finansującego strumień zobowiązań, 11.Zmiana multyplikatywna zależna od czasu, 12.Obligacje o zwiększonej częstości wypłat, 13.Wrażliwość i uodpornienia w świetle załozeń Fishera i Weila
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-23-X
Ocena kierunków strategicznych, Ocena strategicznych możliwości rozwoju, Podejmowanie działań w celu pomnażania wartości, Poszukiwanie informacji o przedsiębiorstwach i ich rynkach, Analiza sprawozdań finansowych, Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, Porównawcza analiza finansowa, Ocena pozycji na rynku kapitałowym, Zmiany cen akcji, Krótkoterminowa wycena akcji, Wycena akcji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku / Paweł Niedziółka. - Warszawa : Difin, 2002. - 258 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-291-4
Struktura stóp procentowych, Ryzyko w działalności bankowej, System zarządzania ryzykiem w banku, Ryzyko stopy procentowej w banku - definicja zjawiska, Zewnetrzne instrumenty zarządzania ryzykiem stopy procentowej, Tradycyjne instrumenty zarzadzania ryzykiem stopy procentowej, Zabezpieczanie przed ryzykiem stopy procentowej za pomocą transakcji termionowych typy FRA oraz kontraktów terminowych futures, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą transakcji opcyjnych, Transakcje typu interest rate swap.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again