Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(19)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(19)
Author
Dębski Wiesław
(5)
Mojak Jan
(4)
Pyka Irena
(2)
Al-Kaber Munir
(1)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Banaszczak-Soroka Urszula
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Buczek Sebastian
(1)
Chłopecki Aleksander
(1)
Cichorska Joanna
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Dybał Mariusz
(1)
Dyl Marcin
(1)
Frąckowiak Waldemar
(1)
Grygiel Anna
(1)
Homa Magdalena
(1)
Jakubowski Sebastian
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kudła Janusz
(1)
Kulpaka Paweł
(1)
Pietrzak Bogusław
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Sura Rafał
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Trzaskalik Tadeusz
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Zawadzka Patrycja
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(22)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Rynek kapitałowy
(26)
Papiery wartościowe
(10)
Rynek finansowy
(10)
Akcje (ekon.)
(9)
Giełda papierów wartościowych
(9)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(7)
Obligacje
(7)
Bank centralny
(6)
Transakcja opcyjna
(5)
Banki
(4)
Rynek pozagiełdowy
(4)
Papiery dłużne
(3)
Rynek pieniężny
(3)
Weksle
(3)
Finanse
(2)
Fundusz powierniczy
(2)
Instytucje finansowe
(2)
Narodowy Bank Polski
(2)
Pieniądz
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Decyzje
(1)
Dochody państwowe
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Finanse publiczne
(1)
Giełda
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Gospodarka
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Główny Urząd Statystyczny
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Modele matematyczne
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo lotnicze
(1)
Radiofonia
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Samorząd gminny
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Spółki
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Telewizja
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-881-8
1. Sekurtyzacja w sektorze bankowym. 2. Warunki i formy uczestnictwa banków w operacjach na rynku papierów wartościowych w Polsce. 3. Portfel papierów wartościowych w bankach krajowych. 4. Transakcje pośredniczące banków krajowych na rynku papierów wartościowych w Polsce. 5. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe. 6. Prawne i ekonomiczne warunki emisji akcji przez banki na rynku kapitałowym w Polsce. 7. Narodowy Bank Polski na rynku papierów wartościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-72-X
1.Charakterystyka krzywej dochodowości i jej znaczenie dla uczestników rynku finansowego, 2.Efektywność informacyjna rynku finansowego a przejrzystość i iwrygodność polityki pieniężnej, 3.Zdarzenia wpływające na krzywą dochodowości, 4.wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja RPP o zmianie stopy referencyjnej" w Polsce w latach 1999-2003, 5.Wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja GUS o zmianie wskaźnika CPI" w Polsce w latach 1999-2003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Giełdy w gospodarce / Paweł Kulpaka. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 163 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1648-3
1. Miesce i rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce; 2. Giełdy papierów wartościowych w niektórych państwach rozwiniętych; 3. Największe giełdy papierów wartościowych w środkowej Europie; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-56-7
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1636-X
Cz.I. Metody wielokryterialne. 1. Liniowe problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji. 2. Dyskretne problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji: Cz. II. Zastosowania na polskim rynku finansowym. 3. Wielokryterialne wspomaganie wyboru portfela akcji. 4. Metody wielokryterialne w banku komercyjnym . 5. Metody wielokryterialne w ubezpieczeniach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14646-7
1. Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej 2. Rynek kapitałowy w Polsce 3. Klasyfikowanie i grupowanie spółek 4. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie inwestowania w akcje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-427-6
Cz. I Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych; 1. Pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, 2. Źródła prawa papierów wartościowych. Cz. II Wierzycielskie papiery wartościowe; 3. Weksle, 4. Czeki, 5. Obligacje, 6. Bankowe papiery wartościowe, 7. Listy zastawne, 8. Bony komercyjne, komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe, 9. Skarbowe papiery wartościowe, 10. Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego. Cz. III Towarowe papiery wartościowe; 11. Konosamenty, 12. Dowody składowe. Cz. IV Udziałowe papiery wartościowe; 13. Akcje, 14. Świadectwa udziałowe i rekompensacyjne, 15. Certyfikaty inwestycyjne. Cz. V Przenoszenie praw z papierów wartościowych - obrót prywatny; 16. Obrót prawami z papierów wartościowych według Kodeksu Cywilnego, 17. Obrót wierzytelnościami wekslowymi, 18. Obrót wierzytelnościami czekowymi. Cz. VI Publiczny obrót papierami wartościowymi; 19. Ogólne zasady publicznego obrotu papierami wartościowymi, 20. Instytucje publicznego rynku papierów wartościowych, 21. Rynek giełdowy, 22. Rynek pozagiełdowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-925-4
Cz. I. Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych; 2. Źródła prawa papierów wartościowych; Cz. II. Wierzycielskie papiery wartościowe; 3. Weksle; 4. Czeki; 5. Obligacje; 6. Bankowe papiery wartościowe; 7. Listy zastawne; 8. Bony komercyjne. Komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe; 9. Skarbowe papiery wartościowe; 10. Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego; Cz. III. Towarowe papiery wartościowe; 11. Konosamenty; 12. Dowody składowe; Cz. IV. Udziałowe papier wartościowe; 13. Akcje; 14. Świadectwa udziałowe i rekompensacyjne; 15. Certyfikaty inwestycyjne; Cz. V. Przenoszenie praw z papierów wartościowych- obrót prywatny; 16. Obrót prawami z papierów wartościowych według kodeksu cywilnego; 17. Obrót wierzytelnościami wekslowymi; 18. Obrót wierzytelnościami czekowymi; Cz. 6. Publiczny obrót instrumentami finansowymi; 19. Ogólne zasady publicznego obrotu instrumentami finansowymi; 20. Instytucje prawne rynku kapitałowego w Polsce; 21. Rynek giełdowy; 22. Rynek pozagiełdowy; 23. Alternatywny system obrotu (rynek newconnect)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-385-6
Cz. I. Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych; 2. Źródła prawa papierów wartościowych; Cz. II. Wierzycielskie papiery wartościowe; 3. Weksle; 4. Czeki; 5. Obligacje; 6. Bankowe papiery wartościowe; 7. Listy zastawne; 8. Bony komercyjne. Komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe; 9. Skarbowe papiery wartościowe; 10. Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego; Cz. III. Towarowe papiery wartościowe; 11. Konosamenty; 12. Dowody składowe; Cz. IV. Udziałowe papier wartościowe; 13. Akcje; 14. Świadectwa udziałowe i rekompensacyjne; 15. Certyfikaty inwestycyjne; Cz. V. Przenoszenie praw z papierów wartościowych- obrót prywatny; 16. Obrót prawami z papierów wartościowych według kodeksu cywilnego; 17. Obrót wierzytelnościami wekslowymi; 18. Obrót wierzytelnościami czekowymi; Cz. 6. Publiczny obrót instrumentami finansowymi; 19. Ogólne zasady publicznego obrotu instrumentami finansowymi; 20. Instytucje prawne rynku kapitałowego w Polsce; 21. Rynek giełdowy; 22. Rynek pozagiełdowy; 23. Alternatywny system obrotu (rynek newconnect)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-427-6
Cz. I Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych; 1. Pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, 2. Źródła prawa papierów wartościowych. Cz. II Wierzycielskie papiery wartościowe; 3. Weksle, 4. Czeki, 5. Obligacje, 6. Bankowe papiery wartościowe, 7. Listy zastawne, 8. Bony komercyjne, komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe, 9. Skarbowe papiery wartościowe, 10. Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego. Cz. III Towarowe papiery wartościowe; 11. Konosamenty, 12. Dowody składowe. Cz. IV Udziałowe papiery wartościowe; 13. Akcje, 14. Świadectwa udziałowe i rekompensacyjne, 15. Certyfikaty inwestycyjne. Cz. V Przenoszenie praw z papierów wartościowych - obrót prywatny; 16. Obrót prawami z papierów wartościowych według Kodeksu Cywilnego, 17. Obrót wierzytelnościami wekslowymi, 18. Obrót wierzytelnościami czekowymi. Cz. VI Publiczny obrót papierami finansowymi; 19. Ogólne zasady publicznego obrotu papierami wartościowymi, 20. Instytucje publicznego rynku papierów wartościowych, 21. Rynek giełdowy, 22. Rynek pozagiełdowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-9157-1
Zawiera: Cele i źródła regulacji prawa rynku kapitałowego; Podstawowe pojęcia i zasady prawa rynku kapitałowego; Nadzór nad rynkiem kapitałowym; Struktura i funkcjonowanie rynku regulowanego; Instytucjonalni uczestnicy rynku kapitałowego; Instrumenty rynku kapitałowego; Szczególne mechanizmy ochronne na rynku regulowanym; Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej na rynku kapitałowym, informacje prawnie chronione; Instytucje zrzeszające uczestników rynku, kodeksy etyczne; Prawo Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / red. nauk. Rafał Blicharz. - Stan prawny na 1.01.2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA , 2015. - 396 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer SA)
ISBN: 978-83-264-7984-7
1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 2. Publiczne prawo konkurencji; 3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji i przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym; 4. Prawo zamówień publicznych; 5. Partnerstwo publiczno-prywatne. Koncesja na roboty budowlane lub usługi; 5. Prawo rynku kapitałowego; 7. Podstawy prawne systemu ochrony zdrowia; 8. Podstawy prawne radiofonii i telewizji w Polsce; 9. Prawo lotnicze; 10. Prawo własności przemysłowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7326-373-X
1. Istota instrumentów dłużnych. 2. Infrastruktura organizacyjna prawna polskiego rynku. 3. Charakterystyka obligacji klasycznych. 4. Charakterystyka obligacji zamiennych na akcje. 5. Polskie regulacje prawne w zakresie emisji obligacji klasycznych. 6. Polskie regulacje prawne w odniesieniu do emisji obligacji zamiennych na akcje. 7. Finansowanie przedsiębiorstw obligacjami w świetle teorii. 8. Rozwój rynku obligacji przedsiębiorstw w Polsce. 9. Krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Obligacje samorządowe. 11. Skarbowe papiery wartościowe. 12. Bankowe instrumenty dłużne. 13. Pozostałe rodzaje instrumentów dłużnych. 14. Sekurytyzacja aktywów. 15. Instrumenty pochodne bazujące na dłużnych papierach wartościowych. 16. Fundusze inwestycyjne lokujące w instrumenty dłużne. 17. Zarządzanie portfelem papierów dłużnych. 18. Analiza porównawcza wierzycielskich form finansowania polskich przedsiębiorców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 543 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13425-9
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd.2 uaktual. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2003. - 577 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14026-7
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 630, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 643, [2] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again