Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(6)
Author
Dębski Wiesław
(5)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Banaszczak-Soroka Urszula
(1)
Dybał Mariusz
(1)
Homa Magdalena
(1)
Jakubowski Sebastian
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kudła Janusz
(1)
Sura Rafał
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Zawadzka Patrycja
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Rynek kapitałowy
(10)
Rynek finansowy
(7)
Akcje (ekon.)
(6)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(6)
Obligacje
(6)
Bank centralny
(5)
Giełda papierów wartościowych
(5)
Transakcja opcyjna
(5)
Papiery wartościowe
(2)
Banki
(1)
Finanse
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Papiery dłużne
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Spółki
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-56-7
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14646-7
1. Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej 2. Rynek kapitałowy w Polsce 3. Klasyfikowanie i grupowanie spółek 4. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie inwestowania w akcje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7326-373-X
1. Istota instrumentów dłużnych. 2. Infrastruktura organizacyjna prawna polskiego rynku. 3. Charakterystyka obligacji klasycznych. 4. Charakterystyka obligacji zamiennych na akcje. 5. Polskie regulacje prawne w zakresie emisji obligacji klasycznych. 6. Polskie regulacje prawne w odniesieniu do emisji obligacji zamiennych na akcje. 7. Finansowanie przedsiębiorstw obligacjami w świetle teorii. 8. Rozwój rynku obligacji przedsiębiorstw w Polsce. 9. Krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Obligacje samorządowe. 11. Skarbowe papiery wartościowe. 12. Bankowe instrumenty dłużne. 13. Pozostałe rodzaje instrumentów dłużnych. 14. Sekurytyzacja aktywów. 15. Instrumenty pochodne bazujące na dłużnych papierach wartościowych. 16. Fundusze inwestycyjne lokujące w instrumenty dłużne. 17. Zarządzanie portfelem papierów dłużnych. 18. Analiza porównawcza wierzycielskich form finansowania polskich przedsiębiorców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 543 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13425-9
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd.2 uaktual. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2003. - 577 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14026-7
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 630, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 643, [2] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-8158-067-0
Zawiera: Część pierwsza. Rynki finansowe i ich organizacja: 1. Struktura systemu finansowego; 1.1. System finansowy; 1.1.1. Elementy systemu finansowego; 1.1.2. Funkcje rynków finansowych; 1.2. Klasyfikacja rynków finansowych; 1.2.1. Wybrane kryteria klasyfikacji rynków finansowych; 1.2.2. Struktura rynku kapitałowego; 1.3. Instrumenty finansowe; 1.3.1. Instrumenty rynku kasowego (transferu kapitału); 1.3.2. Instrumenty rynku terminowego; 1.4. Instytucje rynków finansowych w Polsce; 2. Organizacja systemu bankowego w Polsce; 2.1. Od denacjonalizacji do globalizacji systemu bankowego w Polsce; 2.1.1. Demonopolizacja, komercjalizacja i konsolidacja polskich banków; 2.1.2. Prywatyzacja banków i jej skutki dla systemu bankowego; 2.2. Narodowy Bank Polski – organizacja i funkcje banku centralnego; 2.2.1. Historia bankowości centralnej w Polsce; 2.2.2. Organizacja banku centralnego w Polsce; 2.2.3. Instrumenty polityki pieniężnej; 2.3. Zasady funkcjonowania; 2.3.1. Banki i ich rodzaje; 2.3.2. Zasady prowadzenia działalności bankowej; 2.4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG); 2.4.1. Organizacja i zadania BFG; 2.4.2. System gwarantowania depozytów; 2.4.3. Przymusowa restrukturyzacja; 2.4.4. Działalność analityczna BFG; 2.5. Pozycja polskiego sektora bankowego na tle państw Unii Europejskiej; 3. Organizacja rynku kapitałowego; 3.1. Rozwój rynku kapitałowego w Polsce w latach 1991-2016; 3.1.1. Historia polskiej Giełdy; 3.1.2. Początki rynku giełdowego (1991-1995); 3.1.3. Druga hossa i bessa na rynku giełdowym (1996-1998); 3.1.4. Trzecia hossa i bessa na Giełdzie (1998-2004); Czwarta hossa i bessa na Giełdzie (2005-2009); Polski rynek kapitałowy po 2009 r.; 3.2. Operatorzy obrotu; 3.2.1. Rynek regulowany giełdowy; 3.2.2. Alternatywny System Obrotu (NewConnect) i rynek Catalyst; 3.2.3. Informacja giełdowa; 3.3. Podmioty świadczące usługi maklerskie – pośrednicy i ich usługi; 3.3.1. Podział podmiotów świadczących usługi maklerskie; 3.3.2. Usługi dla klientów rynku wtórnego; 3.3.3. Usługi skierowane do emitentów na rynkach pierwotnym i wtórnym; 3.4. System rekompensat – ochrona inwestora na rynku kapitałowym; 3.4.1. Organizacja systemu rekompensat – podmiotowy i przedmiotowy zakres gwarancji; 3.4.2. Zasady prowadzenia systemu rekompensat; 3.5. Pozycja polskiej Giełdy na tle rynku Unii Europejskiej; 4. Nadzór nad rynkami finansowymi; 4.1. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF); 4.1.1. Organizacja i zadania KNF; 4.1.2. Rola Komitetu Bazylejskiego i Unii Europejskiej w kształtowaniu organizacji nadzoru w Polsce; 4.1.3. Płaszczyzny nadzoru – nadzory: indywidualny, skonsolidowany i uzupełniający; 4.1.4. Jednolity nadzór nad europejskim rynkiem finansowym; 4.1.5. Europejska unia bankowa; 4.2. Funkcje Komisji Nadzoru Finansowego; 4.2.1. Licencjonowanie i autoryzacja instytucji rynków finansowych; 4.2.2. Kontrolowanie i dyscyplinowanie podmiotów rynków finansowych; 4.3. Normy ostrożnościowe; 4.3.1. Normy ograniczające ryzyko działalności; 4.3.2. Normy sygnalizacyjne; 4.4. Wybrane instytucje międzynarodowe powiązane z rynkami finansowymi; 4.4.1. Bank Światowy; 4.4.2. Międzynarodowy Fundusz Walutowy; 4.4.3. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; 4.4.4. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego; 4.4.5. Europejski Bank Inwestycyjny. Część druga. Podmioty poszukujące kapitału na rynkach finansowych: 5. Kredytobiorcy; 5.1. Kredytobiorcy i ich ocena przez bank; 5.1.1. Działalność kredytowa banków; 5.1.2. Wybrane kryteria klasyfikacji kredytów; 5.2. Ocena zdolności kredytowej klienta; 5.2.1. Zdolność kredytowa klienta; 5.2.2. Proces udzielania kredytu podmiotom gospodarczym; 5.2.3. Formy zabezpieczenia kredytu; 5.3. Umowa kredytowa i jej konsekwencje dla banku i klienta; 5.3.1. Treść umowy kredytowej; 5.3.2. Monitorowanie udzielonych kredytów; 6. Motywy i obawy wyboru ścieżki rynku kapitałowego; 6.1.1. Środki notowane na GPW; 6.1.2. Korzyści wynikające ze statusu spółki publicznej; 6.1.3. Obawy spółki przed wprowadzeniem akcji do notowań; 6.2. Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy; 6.2.1. Konstrukcja oferty publicznej; 6.2.2. Zasadnicze uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy; 6.3. Procedura prospektowa; 6.3.1. Prospekt emisyjny i jego konstrukcja; 6.3.2. Działania spółki po upublicznieniu prospektu emisyjnego. Część trzecia. Podmioty dysponujące kapitałem: 7. Depozytariusze i inwestorzy; 7.1. Depozytariusze – operacje czynne banku; 7.1.1. Struktura podmiotowa depozytów; 7.1.2. Bankowość elektroniczna; 7.2. Inwestorzy giełdowi; 7.2.1. Klasyfikacja inwestorów giełdowych; 7.2.2. Inwestorzy indywidualni; 7.2.3. Inwestorzy instytucjonalni; 7.3. Klienci instytucji finansowych jako konsumenci; 8. Fundusze inwestycyjne; 8.1. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych; 8.1.1. Fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte; 8.1.2. Konstrukcje funduszy inwestycyjnych; 8.1.3. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych ze względu na prowadzoną politykę lokacyjną klientów funduszy; 8.2. Otoczenie instytucjonalne funduszy inwestycyjnych; 8.2.1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych; 8.2.2. Podmioty współpracujące; 8.3. Fundusze inwestycyjne uczestnikami rynku pieniężnego i giełdowego; 8.4. 25 lat rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce; 9. Fundusze emerytalne 9.1. Przyczyny reformy systemu emerytalnego pod koniec XX wieku; 9.2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – repartycyjna część systemu emerytalnego; 9.3. Otwarte fundusze emerytalne – kapitałowa część systemu emerytalnego; 9.3.1. Otoczenie instytucjonalne OFE; 9.3.2. OFE na rynkach pieniężnym i kapitałowym; 9.4. Trzeci filar systemu emerytalnego; 9.4.1. Pracownicze programy emerytalne; 9.4.2. Formy indywidualnego oszczędzania na przyszłą emeryturę; 10. Zakłady ubezpieczeń; 10.1. Zmiany organizacyjno-prawne na rynku ubezpieczeń; 10.2. Ubezpieczenie – pojęcie, istota i klasyfikacja; 10.2.1. Istota ubezpieczenia; 10.2.2. Funkcje ubezpieczenia; 10.2.3. Klasyfikacja ubezpieczeń; 10.3. Organizacja instytucjonalna rynku ubezpieczeń; 10.3.1. Zakład ubezpieczeń i jego działalność; 10.3.2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe; 10.3.3. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny; 10.4. Zasady działania firm ubezpieczeniowych; 10.4.1. Ryzyko działalności ubezpieczeniowej; 10.4.2. Ryzyko ubezpieczeniowe a jego cena; 10.4.3. Gospodarka finansowa firm ubezpieczeniowych; 10.5. Polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń. Część czwarta: Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe: 11. Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe; 11.1. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK); 11.2. Leasing; 11.3. Faktoring; 11.4. Pośrednictwo kredytowe i firmy pożyczkowe; 11.5. Sektor kapitału wysokiego ryzyka (private equity/venture capital).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again