Form of Work
Książki
(33)
Status
only on-site
(29)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(29)
Author
Dębski Wiesław
(5)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(3)
Al-Kaber Munir
(2)
Czekaj Jan
(2)
Karpuś Piotr
(2)
Milo Władysław
(2)
Węcławski Jerzy
(2)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Banaszczak-Soroka Urszula
(1)
Bojańczyk Mirosław
(1)
Buczek Sebastian
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Duraj Jan
(1)
Dybał Mariusz
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Grygiel Anna
(1)
Homa Magdalena
(1)
Jakubowski Sebastian
(1)
Janc Alfred
(1)
Janik Bogna
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Komajda Ewa
(1)
Krupa Dorota
(1)
Krymarys-Balcerzak Agnieszka
(1)
Kudła Janusz
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Malaczewski Maciej
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Pawlak Marek
(1)
Pszczółka Ireneusz
(1)
Sura Rafał
(1)
Szafrański Grzegorz
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Ulrichs Magdalena
(1)
Wośko Zuzanna
(1)
Zawadzka Patrycja
(1)
Łukasik Gabriela
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(27)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Rynek kapitałowy
(33)
Rynek finansowy
(10)
Akcje (ekon.)
(8)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(8)
Obligacje
(8)
Giełda papierów wartościowych
(6)
Papiery wartościowe
(6)
Bank centralny
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Transakcja opcyjna
(5)
Fundusz powierniczy
(4)
Banki
(2)
Budżety terenowe
(2)
Finanse
(2)
Instytucje finansowe
(2)
Inwestorzy indywidualni
(2)
Papiery dłużne
(2)
Pieniądz
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Zarządzanie
(2)
Budżet państwowy
(1)
Controlling
(1)
Ekonometria
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Hipoteka
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Otwarte fundusze emerytalne
(1)
Postęp
(1)
Prywatyzacja
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek finansowy -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Rynek finansowy -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko transportowe
(1)
Spółki
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Subject: time
1989-
(4)
Subject: place
Polska
(1)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-13470-4
R.1 GPW w Warszawie w latach 1991-2000. R.2 Metodologi czne aspekty efektywności rynku kapitałowego. R.3 Test efektywności słabej. R.4 Test efektywności półsilnej. R.5 Test efektywności silnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-141-0
1.Charakterystyka rynku kapitałowego, 2.Podstawowe za grozenia ekonomiczne rozwoju GWP w Warszawie, 3.Sytuac ja indywidualnych inwestorów na polskim rynku kapitało wym, 4.Polski rynek kapitałowy w świetle integracji i globalizacji, 5.Zagrozenia wynikajace z nowych technol ogii, 6.Wybrane zagrożenia ekonomiczno-strukturalne, 7 7.Prawno-społeczne bariery rozwoju rynku kapitałowego, 8.Tendencje dotyczące zagrozeń na polskim rynku kapita łowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Euro a integracja europejskich rynków finansowych / Ireneusz Pszczółka. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 366 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-305-4
1. Koncepcje integracji monetarnej, 2. Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich, 3. Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej, 4. Euro a procesy alokacji kapitału w Unii Europejskiej, 5.Polski rynek finansowy i strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12990-5
Rynki finansowe a rynki kapitałowe; Polskie rynki finansowe lat dziewięćdziesiątych - opis faktografi- czny; Rynek pieniądza w Polsce w okresie 1990 - 1997; Rynek akcji; Rynek obligacji; Inne rynki finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89621-08-8
R.1 Model banku na tle przemian systemowych w Polsce; R.2 Wybrane przepisy prawa i ich znaczenie dla działalności banków komercyjnych; R.3 Podatność banków komercyjnych na instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego; R.4 Współczesne metody oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne; R.5 Rola kapitału zagranicznego w transakcjach fuzji i przejęć oraz efekty potransakcyjne; R.6 Znaczenie badań rynkowych dla kreowania oferty i podnoszenia jakości obsługi w placówce bankowej; R.7 Bankowość elektroniczna w działalności banku komercyjnego; R.8 Credit scoring jako metoda oceny wiarygodności klienta; R.9 Znaczenie orientacji marketingowej w zarządzaniu bankiem; R.10 Makro o mikroekonomiczna koncepcja płynności; R.11 Rezerwy celowe w banku komercyjnym; R.12 Controlling jako instrument zarządzania bankiem; R.13 Rachunek kosztów w oddziale banku; R.14 Rozliczenia i rozrachunki międzybankowe; R.15 Funkcjonowanie i znaczenie Krajowej Izby Rozliczeniowej; R.16 Banki a eurorynki pieniężne i kapitałowe; R.17 Rating i rankingi w bankowości komercyjnej; R.18 Fuzje i przejęcia banków w warunkach polskich; R.19 Dostosowanie instrumentów polityki pieniężnej NBP do instrumentów polityki pieniężnej Eurosystemu; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-56-7
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14646-7
1. Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej 2. Rynek kapitałowy w Polsce 3. Klasyfikowanie i grupowanie spółek 4. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie inwestowania w akcje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 7)
ISBN: 83-7363-377-4
Część I: Przesłanki zmian globalnych w organizacji. Główne czynniki determinujące przemiany w organizacjach funkcjonujących w nowej gospodarce. Komunikowanie się w organizacjach sieciowych. Wybrane aspekty. Organizacja sieciowa uczelni, studium wykonalności. Zmiany w szkolnictwie wyższym po wprowadzeniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Zmiany potrzeb kształcenia w dziedzinie zarządzania i marketingu. Nowoczesne metody matematyczne w zarządzaniu projektami a praktyka. Rozwój i zmiana zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie w policji. Zmiany w zarządzaniu środowiskiem. Kształtowanie kultury organizacyjnej w aspekcie procesów globalizacyjnych. Motywacja w procesie zmian w organizacji. Stres zawodowy w otoczeniu organizacyjnym. Rozwój lokalny a kultura organizacji szkół. Wybrane zmiany w ścieżce awansu zawodowego nauczyciela. Część II: Procesy zmian globalnych w przedsiębiorstwach. Wpływ zmian globalnych na doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwach. Metody badań konkurencyjności przedsiębiorstw w makrootoczeniu międzynarodowym. Wybrane zagadnienia zmian w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Negocjacje gospodarcze w warunkach zmian globalnych. Czynniki determinujące przepływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w okresie wzrostu ekspansji kapitałowej korporacji międzynarodowych w latach 1985-2000. Bariery realizacji zmian organizacyjnych w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych. Państwowe czy prywatne? Ocena wyników finansowych polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo innowacyjne technologicznie. badanie kultury technicznej przedsiębiorstwa w aspekcie zmian. Zapobiegawcze utrzymanie ruchu - wybór czy konieczność? Transformacja struktur systemów wytwarzania. Globalizacja jako przyczyna zmian w systemach zarządzania przepływem pracy. System zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach w Polsce. Zarządzanie jakością według standardów międzynarodowych jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. Zarządzanie przez jakość według filozofii TQM jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne. Społeczna odpowiedzialność wybranych przedsiębiorstw. Metody uwzględniania ryzyka w kształtowaniu struktury finansowej przedsiębiorstwa. Wybrane finansowe problemy działalności holdingów. Zmiany prawa a rozwój przedsiębiorstw. Ujęcie teoretycznoprawne. Część III: Implikacje zmian globalnych na rynkach kapitałowych. Metody badania atrakcyjności inwestowania na rynku kapitałowym. Zarządzanie ryzykiem w inwestycjach rzeczowych. Techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Ekonomiczne skutki wprowadzenia euro w Polsce. Fluktuacja zatrudnienia w bankach komercyjnych jako implikacja zmian zachodzących w sektorze bankowym. Zmiany w zarządzaniu kanałami dystrybucji na rynku funduszy inwestycyjnych. Zmiany na polskim rynku ubezpieczeń na życie. Sekurytyzacja - technika wspierająca rozwój organizacji gospodarczych w warunkach integracji i globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 1)
ISBN: 83-7363-066-X
1.Tendencje w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami w świetle ustrojowych zmian gospodarczych, 2.Procesy i ntergracyjne na europejskich rynkach kapitałowych, 3. Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce, 4.Organi zacja i funkcjonowanie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na rynku kapitałowym w Polsce, 5.Bankowe papiery wartościowe. Teoria a praktyka, 6.Zagrożenia funkcj onowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12752-X
R.1 Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997: Prywatyzacja; Rynek kapitałowy; Podstawowe zależności pomiędzy rozwojem rynku kapitałowego a prywatyzacją. R.2 Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku: Wstęp; Założenia metodyczne predykcji; Zestawienie wyników prognoz opracowanych przez poszczególne zespoły badawcze. R.3 Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym: Czynniki popytu na nowe emisje akcji; Czynniki wyznaczające podaż nowych emisji akcji; Zapotrzebowanie pożyczkowe rządu (państwa); Mechanizm równowagi na rynku akcji; instytucjonalne czynniki wpływające na sytuację na rynku kapitałowym. R.4 Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku: Metoda badań; Zapotrzebowanie budżetu na dochody z prywatyzacji w zależności od rozwoju sytuacji makroekonomicznej; Zapotrzebowanie na dochody z prywatyzacji niezbędne do sfinansowania niektórych zobowiązań Skarbu Państwa; Wariantowe szacunki
popytu inwestycyjnego w gospodarce oraz podaży oszczę dności krajowych; Kapitał zagraniczny jako czynnik zwiększający dostępne zasoby kapitałowe ; Wariantowe szacunki dopuszczlnych wartości akcji plasowanych na rynku kapitałowym przez Skarb Państwa. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / Jan Duraj. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 271,[1] s. : rys.,tab.,wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1023-X
Wstęp; Rynek kapitałowy i przedsiębiorstwo; Wartość kapitału i ryzyko przedsiebiorstwa; Budżetowanie kapi- tałowe w przedsiębiorstwie; Zarządzanie kapitałem pra- cującym przedsiebiorstwa; Analiza i planowanie działa- lności finansowej przedsiębiorstwa; Źródła i instrume- nty długookresowego finansowania przedsiebiorstwa działającego na rynku kapitałowym; Nowe instrumenty rynku kapitałowego; Problemy leasingu i łączenia prze- dsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-933-5
1. Wpływ rozowju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa, 2. Wykorzystywanie obligacji w strategii finansowej przedsiębiorstwa, 3. Rola emisji akcji w podwyższeniu kapitału włąsnego przedsiębiorstwa, 4. Spółki akcyjne w obrocie giełdowym, 5. Rola ocen ratingowych na rynku kapitałowum, 6. Rola analizy fundamentalnej w ocenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, 7. Instytucje finansowe w operacjach kapitałowych przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 546)
1. Wzrost znaczenia przepływów kapitałowych w gospodarce światowej, 2. Rozwój funduszy inwestycyjnych, 3. Konsekwencje rozowju funduszy inwestycyjnych dla funkcjonowanie przedsiębiorstw, 4. Efektywność rynku kapitałowego a działalność funduszy inwestycyjnych, 5. Rozwój rynku pieniężno-kapitałowego i funduszy inwestycyjnych w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7326-373-X
1. Istota instrumentów dłużnych. 2. Infrastruktura organizacyjna prawna polskiego rynku. 3. Charakterystyka obligacji klasycznych. 4. Charakterystyka obligacji zamiennych na akcje. 5. Polskie regulacje prawne w zakresie emisji obligacji klasycznych. 6. Polskie regulacje prawne w odniesieniu do emisji obligacji zamiennych na akcje. 7. Finansowanie przedsiębiorstw obligacjami w świetle teorii. 8. Rozwój rynku obligacji przedsiębiorstw w Polsce. 9. Krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Obligacje samorządowe. 11. Skarbowe papiery wartościowe. 12. Bankowe instrumenty dłużne. 13. Pozostałe rodzaje instrumentów dłużnych. 14. Sekurytyzacja aktywów. 15. Instrumenty pochodne bazujące na dłużnych papierach wartościowych. 16. Fundusze inwestycyjne lokujące w instrumenty dłużne. 17. Zarządzanie portfelem papierów dłużnych. 18. Analiza porównawcza wierzycielskich form finansowania polskich przedsiębiorców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2366-0
Cz.I Tendencje rozwoju sektora finansowego w Polsce : 1.Dyskusja wokół regulacji i nadzoru nad sektorem finansowym, 2.Wpływ kapitału zagranciznego na rozwój rynku funduszy inwestycyjnych, 3.Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską, 4.Rozwój rynku funduszy poręczeniowych w Polsce w porównaiu z Niemcami, 5.Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle rynków europejskich w przedeniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, 6.Od personal banking do private banking, 7.Kompleksowa obsługa finansów dystrybucji usług bankowych w Polsce, 8.Procesy restrukturyzacji w spółdzielczości bankowej w ostatniej dekadzie XX wieku, 9.Szanse i zagrożenia polskiego sektora bankowego w Unii Europejskiej, 10.Rola związków bankowo-ubezpieczeniowych w podnoszeniu konkurencyjności banków, 11.Fundusze emerytlane w Polsce i ich powiązania z rynkiem finansowym, 12.Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rynku ubezpieczeń wPolsce. Cz.II Sektor finansowy w wybranych krajach : 1.System ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii, 2.Współczesne tendencje w zakresie rozwoju rynków skarbowych papierów wartościowych w krajach OECD, 3.Zmiany w sektorze finansowym Unii Europejskiej w świetle Strategii Lizbońskiej, 4.Polskie spółkai a światowy rynek kwitów depozytowych, 5.System ochrony inwestorów na rynku kapitałowym w Polsce w aspekcie jednolitego europejskiego rynku finansowego, 6.Kryzys bankowy a Argentynie jako zagrozenie efektywnego funkcjonowania eynku finansowego. Cz.III Instrumenty i strategie rynku kapitałowego : 1.Rynek polskich obligacji skarbowych w aspekcie zmian warunków inwestowania, 2.Obligacje zamienne i zerokupowane - szane i zagrożenia dla przedsiębiorstwa, 3.Euroobligacje jako instrument międzynarodowego fynku finansowego, 4.Obligacyjny warrant subskrypcyjny jako instrument pozyskiwania i inwestowania kapitału, 5.Wykorzystanie informacji fundamentalych w decyzjach inwestycyjnych, 6.Efekt dni tygodnia na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, 7.Otwarte fundusze emerytalne na regulowanym rynku akcji w Polsce, 8.Rentowność a notowania akcji banków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 9.Hedging z wykorzystaniem kontrkatów terminowych financial futures, 10.Funkcjonowanie oraz perspektywy rowozju Centralnej Tabeli Ofert SA na polskim rynku kapitałowym, 11.Wybrane sposoby ograniczania ryzyka płynności w bankach komercyjnych, 12.Kredyt hipoteczny w świetle wybrnaych procedur banków komercyjnych, 13.Zmienność i ryzyko na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych, 14.Certyfikaty emisyjne jako specyficzne papiery wartościowe w ochronie środowiska w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 543 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13425-9
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd.2 uaktual. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2003. - 577 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14026-7
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 630, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again