Form of Work
Książki
(81)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(67)
available
(45)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(46)
Czytelnia
(68)
Author
Dębski Wiesław
(5)
Chłopecki Aleksander
(4)
Mojak Jan
(4)
Al-Kaber Munir
(3)
Blicharz Rafał
(3)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(3)
Dyl Marcin
(3)
Bojańczyk Mirosław
(2)
Czekaj Jan
(2)
Karpuś Piotr
(2)
Milo Władysław
(2)
Nawrot Wioletta
(2)
Pszczółka Ireneusz
(2)
Pyka Irena
(2)
Tarczyński Waldemar
(2)
Węcławski Jerzy
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G
(1)
Andrzejewski Mariusz
(1)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Arnold Glen
(1)
Banasik Maciej
(1)
Banaszczak-Soroka Urszula
(1)
Buczek Sebastian
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Cichorska Joanna
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Duraj Jan
(1)
Dybał Mariusz
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Dębniewska Maria
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Frąckowiak Waldemar
(1)
Gabryelczyk Katarzyna
(1)
Grabowski Jan
(1)
Gradoń Witold
(1)
Grygiel Anna
(1)
Haładyj Krzysztof
(1)
Homa Magdalena
(1)
Jadwosiuk Barbara
(1)
Jakubowski Sebastian
(1)
Janc Alfred
(1)
Janik Bogna
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Koch Andrzej
(1)
Komajda Ewa
(1)
Krupa Dorota
(1)
Krymarys-Balcerzak Agnieszka
(1)
Kudła Janusz
(1)
Kulpaka Paweł
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Mach Anna
(1)
Malaczewski Maciej
(1)
Małecki Witold
(1)
Miklaszewski Stanisław
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Mokrogulski Mateusz
(1)
Napierała Jacek
(1)
Nowocień-Dycha Katarzyna
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Pawełczyk Mirosław
(1)
Pawlak Marek
(1)
Pietrzak Bogusław
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Porzecka Barbara
(1)
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(1)
Rokicka Magdalena
(1)
Romanowski Michał
(1)
Rożko Krzysztof
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sałbut Bartosz
(1)
Sepielak Przemysław
(1)
Siwek Przemysław
(1)
Sucharski Miłosz
(1)
Sura Rafał
(1)
Szafrański Grzegorz
(1)
Szewczyk Łukasz
(1)
Szumański Andrzej
(1)
Szustak Grażyna
(1)
Sójka Tomasz
(1)
Trzaskalik Tadeusz
(1)
Ulrichs Magdalena
(1)
Wardein Barbara
(1)
Wośko Zuzanna
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Zapała Artur
(1)
Zawadzka Patrycja
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Łukasik Gabriela
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(66)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(83)
Language
Polish
(83)
Subject
Rynek kapitałowy
(79)
Papiery wartościowe
(22)
Rynek finansowy
(17)
Giełda papierów wartościowych
(15)
Akcje (ekon.)
(14)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(10)
Banki
(9)
Obligacje
(9)
Przedsiębiorstwo
(9)
Bank centralny
(7)
Fundusz powierniczy
(7)
Rynek pieniężny
(7)
Euro (pieniądz)
(5)
Pieniądz
(5)
Transakcja opcyjna
(5)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(5)
Finanse
(4)
Gospodarka
(4)
Instytucje finansowe
(4)
Rynek pozagiełdowy
(4)
Budżety terenowe
(3)
Europejski Bank Centralny
(3)
Globalizacja
(3)
Konkurencja
(3)
Papiery dłużne
(3)
Spółki
(3)
Systemy informatyczne zarządzania
(3)
Weksle
(3)
Zarządzanie
(3)
Bankowe usługi detaliczne
(2)
Emisja papierów wartościowych
(2)
Europejski System Banków Centralnych
(2)
Finanse międzynarodowe
(2)
Giełda
(2)
Innowacje
(2)
Instrumenty pochodne
(2)
Inwestorzy indywidualni
(2)
Inwestycje
(2)
Narodowy Bank Polski
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Rynek ubezpieczeniowy
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Spółki akcyjne
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Baza danych
(1)
Benchmarketing
(1)
Bezrobocie
(1)
Budownictwo
(1)
Budżet państwowy
(1)
Controlling
(1)
Decyzje
(1)
Dochody państwowe
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonometria
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Główny Urząd Statystyczny
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Hipoteka
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Integracja europejska
(1)
Izrael
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Komis
(1)
Komisja śledcza parlamentarna
(1)
Koneck (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Kredyt preferencyjny*
(1)
Leasing
(1)
List zastawny
(1)
Maklerstwo
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Milejów (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Modele matematyczne
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Otwarte fundusze emerytalne
(1)
Papirty wartościowe
(1)
Pierwsza oferta publiczna*
(1)
Subject: time
1989-
(4)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Podręczniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
83 results Filter
No cover
Book
In basket
(Poradnik inwestora)
ISBN: 978-83-930260-9-8
1. Istota i charakterystyka funduszu inwestycyjnego; 2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych; 3. Korzyści z oszczędzania w funduszach inwestycyjnych; 4. Czynniki mające wpływ na wybór funduszu inwestycyjnego; 5. Wyjaśnienie zasad przystępowania do funduszu inwestycyjnego; 6. Zmiany, które mogą wystąpić w czasie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych; 7. Możliwości inwestycyjne związane z dystrybucją w Polsce tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych; 8. Rola Komisji Nadzoru Finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-881-8
1. Sekurtyzacja w sektorze bankowym. 2. Warunki i formy uczestnictwa banków w operacjach na rynku papierów wartościowych w Polsce. 3. Portfel papierów wartościowych w bankach krajowych. 4. Transakcje pośredniczące banków krajowych na rynku papierów wartościowych w Polsce. 5. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe. 6. Prawne i ekonomiczne warunki emisji akcji przez banki na rynku kapitałowym w Polsce. 7. Narodowy Bank Polski na rynku papierów wartościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-13470-4
R.1 GPW w Warszawie w latach 1991-2000. R.2 Metodologi czne aspekty efektywności rynku kapitałowego. R.3 Test efektywności słabej. R.4 Test efektywności półsilnej. R.5 Test efektywności silnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-72-X
1.Charakterystyka krzywej dochodowości i jej znaczenie dla uczestników rynku finansowego, 2.Efektywność informacyjna rynku finansowego a przejrzystość i iwrygodność polityki pieniężnej, 3.Zdarzenia wpływające na krzywą dochodowości, 4.wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja RPP o zmianie stopy referencyjnej" w Polsce w latach 1999-2003, 5.Wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja GUS o zmianie wskaźnika CPI" w Polsce w latach 1999-2003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-141-0
1.Charakterystyka rynku kapitałowego, 2.Podstawowe za grozenia ekonomiczne rozwoju GWP w Warszawie, 3.Sytuac ja indywidualnych inwestorów na polskim rynku kapitało wym, 4.Polski rynek kapitałowy w świetle integracji i globalizacji, 5.Zagrozenia wynikajace z nowych technol ogii, 6.Wybrane zagrożenia ekonomiczno-strukturalne, 7 7.Prawno-społeczne bariery rozwoju rynku kapitałowego, 8.Tendencje dotyczące zagrozeń na polskim rynku kapita łowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-32-3
1. Integracja rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej. 2. Jednolity rynek papierów wartościowych Unii Europejskiej. 3. Rynek papierów wartościowych w Polsce w świetle rozwiązań europejskich. 4. Spółka akcyjna i akcje. 5. Emisja akcji na publicznym rynku papierów wartościowych. 6. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 7. Publiczna emisja akcji i ich wprowadzenie do obrotu giełdowego krok po kroku - podsumowanie. 8. Funkcjonowanie spółki publicznej. 9. Jednolity paszport europejski dla emitentów akcji. 10. Korzyści i negatywne aspekty publicznej emisji oraz wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego, w nowej, europejskiej perspektywie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60089-03-5
1.Koncepcje integracji monetarnej, 2.Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich, 3.Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej, 4.Euro a procesy alokacji kapitału w Unii Europejskiej, 5.Strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Euro a integracja europejskich rynków finansowych / Ireneusz Pszczółka. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 366 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-305-4
1. Koncepcje integracji monetarnej, 2. Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich, 3. Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej, 4. Euro a procesy alokacji kapitału w Unii Europejskiej, 5.Polski rynek finansowy i strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12990-5
Rynki finansowe a rynki kapitałowe; Polskie rynki finansowe lat dziewięćdziesiątych - opis faktografi- czny; Rynek pieniądza w Polsce w okresie 1990 - 1997; Rynek akcji; Rynek obligacji; Inne rynki finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1423-5
1. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym: Analiza techniczna; Analiza fundamentalna; Analiza portfelowa. 2. Istota analizy portfelowej: Stopa zwrotu i ryzyko; Portfel papierów wartościowych; Klasyczny model Markowitza i Sharpe'a. 3. Koncepcja pomiaru siły fundamentalnej przedsiębior stwa: Wielowymiarowa analiza porównawcza na rynku kapi tałowym; Syntetyczny miernik rowoju; Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji (TMAI). 4. Nowe podejście w analizie portfelowej: Fundamentalne kryterium budowy portfela papierów wartościowych; Model fundamentalnego portfela papierów wartościowych; Portfel zbudowany na podstawie kryterium wielu czynników; Ocena efektywności fundamentalnego portfela papierów wartościowych. 5. Badania polskiego rynku kapitałowego: Ocena efektyw ności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; Dywresyfikacja ryzyka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie wyboru spółek do analizy portfelowej; Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych na rynku kapitałowym; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-120-X
1.Rynek pieniężno-kapitałowy, 2.Fundusze inwestycyjne, 3.Właściele otwartych funduszy, 4.Polityka inwestycyjna funduszu, 5.Koszty funduszu, 6.Dochody funduszu, 7."Kreatywna księgowość", 8.Rola ratingu w procesie pozyskiwania kapitału, 9.Fundusze venture capital, 10.Bankowość inwestycyjna, 11.Zarządzanie aktywani, 12.Rynek pieniężno-kapitałowy w Polsce, 13.Program Naroodwych Funduszy Inwestycyjnych, 14.Analiza papierów wartościowych, 15.Wycena akcji, 16.Analiza finansowa, 17.Aktywa funduszy emerytalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89621-08-8
R.1 Model banku na tle przemian systemowych w Polsce; R.2 Wybrane przepisy prawa i ich znaczenie dla działalności banków komercyjnych; R.3 Podatność banków komercyjnych na instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego; R.4 Współczesne metody oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne; R.5 Rola kapitału zagranicznego w transakcjach fuzji i przejęć oraz efekty potransakcyjne; R.6 Znaczenie badań rynkowych dla kreowania oferty i podnoszenia jakości obsługi w placówce bankowej; R.7 Bankowość elektroniczna w działalności banku komercyjnego; R.8 Credit scoring jako metoda oceny wiarygodności klienta; R.9 Znaczenie orientacji marketingowej w zarządzaniu bankiem; R.10 Makro o mikroekonomiczna koncepcja płynności; R.11 Rezerwy celowe w banku komercyjnym; R.12 Controlling jako instrument zarządzania bankiem; R.13 Rachunek kosztów w oddziale banku; R.14 Rozliczenia i rozrachunki międzybankowe; R.15 Funkcjonowanie i znaczenie Krajowej Izby Rozliczeniowej; R.16 Banki a eurorynki pieniężne i kapitałowe; R.17 Rating i rankingi w bankowości komercyjnej; R.18 Fuzje i przejęcia banków w warunkach polskich; R.19 Dostosowanie instrumentów polityki pieniężnej NBP do instrumentów polityki pieniężnej Eurosystemu; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Giełdy w gospodarce / Paweł Kulpaka. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 163 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1648-3
1. Miesce i rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce; 2. Giełdy papierów wartościowych w niektórych państwach rozwiniętych; 3. Największe giełdy papierów wartościowych w środkowej Europie; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60283-93-6
Globalizacja finansowa a wzrost gospodarczy nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej; Integracja i rozwój rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy. Przykład Polski; Banki centralne a globalizacja; Ewolucja zadłużenia zagranicznego Polski w okresie transformacji w perspektywie globalizacji finansów międzynarodowych; Globalizacja rynków finansowych a polityka kursu walutowego w Polsce; Wpływ globalizacji na politykę fiskalną krajów Unii Europejskiej. Szkic zależności; Międzynarodowy Fundusz Walutowy a globalizacja rynków finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-56-7
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914182-3-5
1.Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, 2.Rynek kapitałowy - podstawy, 3.Uczestnicy rynku kapitałowego, 4.Instrumenty pochodne, 5.Polski rynek kapitałowy, 6.Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych w Warszawie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Inwesytcje / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-16262-7
1. Filozofie inwestowania: Peter Lynch. Inwestowanie niszowe; John. Neff. Wyrafinowane strategie inwestycyjne z wykorzystaniem wskaźnika ceny do zysku; Benjamin Graham- ojciec współczesnej wyceny akcji; Benjamin Graham. Trzy metody inwestowania w wartość; Philip Fisher. Inwestowanie w bonanzy; Warren Buffett i Charles Munger. Inwestowanie w perspektywy biznesowe.; 2. Inwestowanie we wzrost wartości (w wartość): Inwestor stawiający na wzrost wartości; Analiza branży; Analiza zasobów konkurencyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-005-7
Zewnętrzne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego; Chiński lokalny rynek kapitałowy - reformy, tradycja i kultura : Benchmarketing jako metoda wsparcia procesu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego; Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - czynnik pobudzający czy ograniczający udział w rynku kapitałowym ?; Udział podmiotów leczniczych założonych przez jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym; Analiza struktury instrumentów finansowych służących finansowaniu deficytu wybranych miast na prawach powiatu w latach 2005-2014; Arystotelejska koncepcja dobra wspólnego a rynek kapitałowy; Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami prywatnymi za zasadach PPP; Emisja obligacji komunalnych na rynku niepublicznym w latach 2010-2014 na przykładzie województwa śląskiego; Kredyty bankowe i obligacje komunalne jako zewnętrzne źródła finansowania wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again