Form of Work
Książki
(170)
E-booki
(10)
IBUK Libra
(10)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(138)
available
(98)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(98)
Czytelnia
(139)
Author
Tarczyński Waldemar
(9)
Dębski Wiesław
(6)
Jajuga Krzysztof
(6)
Chłopecki Aleksander
(5)
Jajuga Teresa
(5)
zbiorowa Praca
(5)
Mojak Jan
(4)
Nawrot Wioletta
(4)
Węcławski Jerzy
(4)
Al-Kaber Munir
(3)
Blicharz Rafał
(3)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(3)
Dyl Marcin
(3)
Karpuś Piotr
(3)
Skowronek-Mileczarek Anna
(3)
Sopoćko Andrzej
(3)
Łuniewska Małgorzata
(3)
Bień Witold
(2)
Bojańczyk Mirosław
(2)
Czekaj Jan
(2)
Duraj Jan
(2)
Fedorowicz Zdzisław
(2)
Flejterski Stanisław
(2)
Gabryelczyk Katarzyna
(2)
Górski Marian
(2)
Jędrzejczyk Zbigniew
(2)
Krugman Paul R
(2)
Kukuła Karol
(2)
Milo Władysław
(2)
Ostrowska Elżbieta
(2)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(2)
Pszczółka Ireneusz
(2)
Pyka Irena
(2)
Sepielak Przemysław
(2)
Skrzypek Jerzy
(2)
Szablewski Andrzej
(2)
Walkosz Anna
(2)
Ziarko-Siwek Urszula
(2)
Świecka Beata
(2)
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G
(1)
Andrzejewski Mariusz
(1)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Arnold Glen
(1)
Banasik Maciej
(1)
Banaszczak-Soroka Urszula
(1)
Bernstein Jake
(1)
Biernacki Piotr
(1)
Bilewska Katarzyna (1979- )
(1)
Borowski Krzysztof
(1)
Borowski Krzysztof (ekonomia)
(1)
Brzozowska Krystyna
(1)
Buczek Sebastian
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Cichorska Joanna
(1)
Czapiewski Leszek
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Domański Ryszard
(1)
Dybał Mariusz
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Dzikiewicz-Gazda Urszula
(1)
Dziwota Janusz
(1)
Dębniewska Maria
(1)
Ellis John
(1)
Francis Jack Clark
(1)
Frąckowiak Waldemar
(1)
Gancarczyk Monika
(1)
Gazda Zbigniew
(1)
Golec Nikodem
(1)
Grabowski Jan
(1)
Gruszczyńska-Brożbar Elżbieta
(1)
Gruz Maria
(1)
Grygiel Anna
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Gurgul Henryk
(1)
Haładyj Krzysztof
(1)
Homa Magdalena
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Jadwosiuk Barbara
(1)
Jajuga Krzysztof (1956- )
(1)
Jajuga Teresa (1954- )
(1)
Jakubowski Sebastian
(1)
Janc Alfred
(1)
Janik Bogna
(1)
Jurek Witold
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kaczmarski Marek
(1)
Kamiński M
(1)
Kilon Jarosław
(1)
Koch Andrzej
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Komajda Ewa
(1)
Kowalak Tomasz
(1)
Kropiwnicki Jerzy
(1)
Krupa Dorota
(1)
Kruschwitz Lutz
(1)
Krymarys-Balcerzak Agnieszka
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Kudła Janusz
(1)
Kulpa N
(1)
Kulpaka Paweł
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(131)
1990 - 1999
(16)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(179)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(180)
Subject
Rynek kapitałowy
(161)
Papiery wartościowe
(50)
Rynek finansowy
(35)
Giełda papierów wartościowych
(25)
Przedsiębiorstwo
(25)
Akcje (ekon.)
(19)
Banki
(17)
Obligacje
(15)
Ryzyko
(13)
Finanse
(12)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(12)
Inwestycje
(12)
Rynek pieniężny
(11)
Pieniądz
(10)
Transakcja opcyjna
(9)
Euro (pieniądz)
(8)
Fundusz powierniczy
(8)
Instrumenty pochodne
(8)
Bank centralny
(7)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(6)
Weksle
(6)
Zarządzanie
(6)
Instytucje finansowe
(5)
Konkurencja
(5)
Emisja papierów wartościowych
(4)
Globalizacja
(4)
Gospodarka
(4)
Kredyt
(4)
Obrót pieniężny
(4)
Rynek pozagiełdowy
(4)
Ryzyko inwestycyjne
(4)
Budżety terenowe
(3)
Decyzje
(3)
Ekonometria
(3)
Europejski Bank Centralny
(3)
Finanse międzynarodowe
(3)
Finanse publiczne
(3)
Giełda
(3)
Gospodarka kapitalistyczna
(3)
Inwestorzy indywidualni
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Matematyka finansowa
(3)
Papiery dłużne
(3)
Procent
(3)
Produkcja
(3)
Przedsiębiorstwo małe i średnie
(3)
Rozliczenia międzynarodowe
(3)
Rynek walutowy
(3)
Ryzyko bankowe
(3)
Spółki
(3)
Spółki kapitałowe
(3)
Swapy procentowe
(3)
Systemy informatyczne zarządzania
(3)
Transakcja terminowa
(3)
Transport
(3)
Umowa
(3)
Zarządzanie portfelem
(3)
Badania operacyjne
(2)
Banki internetowe
(2)
Bankowe usługi detaliczne
(2)
Bezrobocie
(2)
Czek
(2)
Europejski System Banków Centralnych
(2)
Fundusz emerytalny
(2)
Gospodarstwo domowe
(2)
Gry kierownicze
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Innowacje
(2)
Jednolity rynek UE
(2)
Kapitał
(2)
Komputery
(2)
Makroekonomia
(2)
Nadzór bankowy
(2)
Narodowy Bank Polski
(2)
Nieruchomości
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Pierwsza oferta publiczna*
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo handlowe
(2)
Ryzyko kredytowe
(2)
Sekurytyzacja
(2)
Spółki akcyjne
(2)
Sądownictwo polubowne
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Ubezpieczenia gospodarcze
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Unia Europejska
(2)
Venture capital
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Adopcja
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Baza danych
(1)
Benchmarketing
(1)
Budownictwo
(1)
Budżet państwowy
(1)
Controlling
(1)
Dochody państwowe
(1)
Subject: time
1989-
(4)
Subject: place
Chiny
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
180 results Filter
No cover
Book
In basket
(Poradnik inwestora)
ISBN: 978-83-930260-9-8
1. Istota i charakterystyka funduszu inwestycyjnego; 2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych; 3. Korzyści z oszczędzania w funduszach inwestycyjnych; 4. Czynniki mające wpływ na wybór funduszu inwestycyjnego; 5. Wyjaśnienie zasad przystępowania do funduszu inwestycyjnego; 6. Zmiany, które mogą wystąpić w czasie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych; 7. Możliwości inwestycyjne związane z dystrybucją w Polsce tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych; 8. Rola Komisji Nadzoru Finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-014-5
1.Wprowadzenie, 2.Klasyczny model badania w ramach metodyki analizy zdarzeń, 3.Wpływ ogłoszeń prognoz zysków oraz ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na stopy zwrotu i wielkości obrotów, 4.Opinie analityków, transakcje, insiderów oraz rezygnacje członków zarządu z zajmowanych stanowisk, 5.Wpływ zapowiedzi dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów na przykąłdzie giełd wiedeńskiej i frankfurckiej, 6.Dywidendy, umorzenia i podział akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 7.Wpływ zmian w składzie indeksu WIG20 na ceny i wielkośc obrotów, 8.Efekt zmian podstawowych stóp procentowych, 9.Efekt polepszania wyników w sektorze powszechnych ubezpieczeń emerytalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-964-1
1. Teoria regulacji a regulacja rynku finansowego, 2. Integracja rynku finansowego Unii Europejskiej, 3. Integracja rynku bankowego Unii Europejskiej - aspekty regulacyjno-prawne, 4. Integracja rynku kapitałowego Unii Europejskiej - aspekty regulacyjno-prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16483-6
Wybrane zagadnienia programowania liniowego; Problemy transportowe i przydziału; Gry; Zagadnienie kolejek; Programowanie sieciowe; Nieliniowe zagadnienia optymalizacyjne; Elementy programowania dynamicznego; Wybrane modele zapasów; Zastosowanie badań operacyjnych w konstrukcji biznesplanu, Podejmowanie decyzji na rynku kapitałowym; Budowa rankingu obiektów w swietle ocen wielokryterialnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-18468-1
Wybrane zagadnienia programowania liniowego; Problemy transportowe i przydziału; Gry; Zagadnienie kolejek; Programowanie sieciowe; Nieliniowe zagadnienia optymalizacyjne; Elementy programowania dynamicznego; Wybrane modele zapasów; Zastosowanie badań operacyjnych w konstrukcji biznesplanu, Podejmowanie decyzji na rynku kapitałowym; Budowa rankingu obiektów w swietle ocen wielokryterialnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-139-0
1.Zmieniająca się istota biznesu międzynarodowego. Podstawowe pojęcia, 2.Teorie biznesu międzynarodowego, 3.Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, 4.Międzynarodowe regulacje handlu światowego, 5.Przem,iany w korporacjach transnarodowych, 6.Międzyanrodwe sieci przedsiębiorstw handlowych, 7.Przedsiębiorstwa wirtualne, 8.Małe i średnie przedsiębiorstwa, 9.Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 10.Zarządzanie międzynarodowe, 11. B+R. Produkcja międzynarodowa (rozwój technologii i produkcja międzynarodowa), 12.Marketing na rynkach zagranicznych, 13.Logistyka międzynarodowa, 14.Finansowanie w biznesie międzynarodowym, 15.Ryzyko kursowe w działalności gospodarczej i metody jego minimalizowania - zarządzanie przepływami środków walutowych w firmie międzynarodowej, 16.Euro jako katalizator rozwoju, 17.Międzyanrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-054-1
1. Źródła finansowania działalności innowacyjnej, 2. Pojęcie, istota działania i motywacje aniołów biznesu, 3. Rodzaje aniołów biznesu, 4. Formy działania aniołów biznesu, 5. Proces inwestycyjny aniołów biznesu, 6. Współpraca aniołów biznesu i funduszy venture capital, 7. Rozwój instytucji aniołów biznesu, 8. Rozwój instytucji aniołów biznesu w Polsce, 9. Wspieranie rozwoju instytucji aniołów biznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-881-8
1. Sekurtyzacja w sektorze bankowym. 2. Warunki i formy uczestnictwa banków w operacjach na rynku papierów wartościowych w Polsce. 3. Portfel papierów wartościowych w bankach krajowych. 4. Transakcje pośredniczące banków krajowych na rynku papierów wartościowych w Polsce. 5. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe. 6. Prawne i ekonomiczne warunki emisji akcji przez banki na rynku kapitałowym w Polsce. 7. Narodowy Bank Polski na rynku papierów wartościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-13470-4
R.1 GPW w Warszawie w latach 1991-2000. R.2 Metodologi czne aspekty efektywności rynku kapitałowego. R.3 Test efektywności słabej. R.4 Test efektywności półsilnej. R.5 Test efektywności silnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-72-X
1.Charakterystyka krzywej dochodowości i jej znaczenie dla uczestników rynku finansowego, 2.Efektywność informacyjna rynku finansowego a przejrzystość i iwrygodność polityki pieniężnej, 3.Zdarzenia wpływające na krzywą dochodowości, 4.wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja RPP o zmianie stopy referencyjnej" w Polsce w latach 1999-2003, 5.Wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja GUS o zmianie wskaźnika CPI" w Polsce w latach 1999-2003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15481-3
1. Wprowadzenie do ekonometrii finansowej: Ekonometria finansowa a rynek kapitałowy; Teoretyczne podstawy ekonometrii finansowej; Pojęcie i rodzaje prawidłowości statystycznych; Model ekonometryczny; Elementy programowania liniowego. 2. Rynek kapitałowy: Charakterystyka rynku kapitałowego; Funkcje rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych; Dane ekonomiczno-finansowe; Podstawowe charakterystyki akcji. 3. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowy: Analiza techniczna; Analiza fundamentalna; Analiza portfelowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonometria finansowa : analiza rynku kapitałowego / Małgorzata Łuniewska. - Wyd. 1, 1 dodruk - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2012. - 132 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Inwesytcje / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-15481-3
1. Wprowadzenie do ekonometrii finansowej: Ekonometria finansowa a rynek kapitałowy; Teoretyczne podstawy ekonometrii finansowej; Pojęcie i rodzaje prawidłowości statystycznych; Model ekonometryczny; Elementy programowania liniowego. 2. Rynek kapitałowy: Charakterystyka rynku kapitałowego; Funkcje rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych; Dane ekonomiczno-finansowe; Podstawowe charakterystyki akcji. 3. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowy: Analiza techniczna; Analiza fundamentalna; Analiza portfelowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7525-961-2
Publikacja zawiera oceny czynników determinujących konkurencyjność zgodnie z definicją OECD. W części o konkurencyjności przedsiębiorstw znajdujemy ocenę wpływu struktur rynkowych i otoczenia regulacyjnego przedsiębiorstw na ich zdolność do konkurowania na rynkach krajowych i zagranicznych. Relacja konkurencja – konkurencyjność jest opisywana przede wszystkim w kontekście implikacji procesów liberalizacji i deregulacji na poziom dobrobytu. Rynek kapitałowy jest dla każdej gospodarki swoistym zwierciadłem pokazującym konkurencyjność gospodarki narodowej jako miejsca lokowania kapitałów. Tendencje występujące na rynku kapitałowym stają się ważnym wskaźnikiem sytuacji gospodarczej kraju i barometrem nastrojów inwestorskich. Konkurencyjność gospodarki i regionów jest efektem konkurencyjności działających na ich obszarach przedsiębiorstw. Występuje interakcja wzajemnie powiązanych ze sobą czynników, które razem tworzą wielowymiarową przestrzeń. Konkurencyjność z perspektywy gospodarki narodowej oznacza zdolność gospodarki do osiągania najważniejszych celów makroekonomicznych, takich jak: utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, efektywnego wykorzystania zasobów czynników wytwórczych, w tym przede wszystkim pracy, niskiej inflacji i równowagi zewnętrznej – zrównoważonego bilansu obrotów bieżącego i stabilnego kursu walutowego. Decyduje o tym m.in. skuteczna polityka ekonomiczna prowadzona przy użyciu takich instrumentów, jak polityka monetarna i fiskalna.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14902-4
Cz. III Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej: 12. Rachunki dochodu narodowego i bilans płatniczy, 13. Kursy walutowe i rynek walutowy: ujęcie od strony aktywów, 14. Pieniądz, stopy procentowe i kursy walutowe, 15. Poziomy cen i kurs walutowy w długim okresie, 16. Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie, 17. Stałe kursy walutowe i interwencje na rynku walutowym. Cz. IV Międzynarodowa polityka makroekonomiczna: 18. Międzynarodowy system walutowy 1870-1973, 19. Polityka makroekonomiczna i jej koordynacja w warunkach płynnych kursów walutowych, 20. Optymalne obszary walutowe a doświadczenia europejskie, 21. Globalny rynek kapitałowy: działanie i problemy polityki, 22. Kraje rozwijające się: wzrost, kryzys i reformy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7969-323-8
Niniejsza monografia dotyczy kluczowych problemów działalności przedsiębiorstw, które odnoszą się do szeregu czynników efektywnego wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wskazują one na potrzebę eksponowania oceny operacyjnych, finansowych oraz inwestycyjnych nośników efektywności ekonomicznej podmiotów gospodarczych, nadto kluczowych ich kompetencji. Prezentowana monografia składa się z 20 artykułów naukowych, które wydają się użyteczne nie tylko w rozpoznaniu prawidłowości działania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym, lecz także we wskazaniu przyczyn i konsekwencji podejmowania szeregu decyzji wzmacniających efektywność ekonomiczną jednostek gospodarczych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12392-3
Ekonomia kosztów transakcyjnych; Człowiek kontraktu- jący; Zarządzanie stosunkami kontraktowymi; Integra- cja pionowa - teoria i polityka; Integracja pionowa - kilka dowodów; Granice firmy: bodźce i elementy biuro- kracji; Wiarygodne zobowiązania I: zastosowania jedno- stronne; Wiarygodne zobowiązania II: zastosowania bilateralne; Organizacja pracy; Organizacja pracowni- cza; Współczesna korporacja; Zarządzanie korporacja; Umowa franszyzowa dla monopolu naturalnego; Wykonywa- nie przepisów prawa antymonopolowego; Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-141-0
1.Charakterystyka rynku kapitałowego, 2.Podstawowe za grozenia ekonomiczne rozwoju GWP w Warszawie, 3.Sytuac ja indywidualnych inwestorów na polskim rynku kapitało wym, 4.Polski rynek kapitałowy w świetle integracji i globalizacji, 5.Zagrozenia wynikajace z nowych technol ogii, 6.Wybrane zagrożenia ekonomiczno-strukturalne, 7 7.Prawno-społeczne bariery rozwoju rynku kapitałowego, 8.Tendencje dotyczące zagrozeń na polskim rynku kapita łowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1653-2
1. Trendy w Bankowości krajowej i międzynarodowej.2. Pośrednictwo finansowe: wpływ rynku kapitałowego. 3. Banki a pośrednictwo finansowe. 4. Bankowość detaliczna i hurtowa. 5. Bankowość międzynarodowa. 6. Teoria przedsiębiorstwa bankowego. 7. Modele zachowania banków. 8. Racjonowanie kredytów. 9. Sekurtyzacja. 10. Struktura systemu bankowego: problemy fuzji i przejęć. 11. Regulacje bankowe. 12. Zarządzanie ryzykiem. 13. Makroekonomia bankowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60089-02-7
1.Przedmiot , struktura i metoda nauki finansów, 2.Geneza, ewolucja i teorie pieniądza, 3.Architektura współczesnego systemu finansowego, 4.Banki i systemy bankowe, 5.Bankowość centralna i polityka pieniężna, 6.Bankowść komercyjna i spółdzielcza, 7.Elementy bakowości elektronicznej, 8.Usługi, operacji i czynności bankowe, 9.Elementy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, 10.Elementy rynku kapitałowego, 11.Elementy finansów przedsiębiorstwa, 12.Elementy finansów gospodarstw domowych, 13.Elementy finansów publicznych (rządowychi samorządowych)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again