Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(20)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(20)
Author
Karpuś Piotr
(2)
Węcławski Jerzy
(2)
Balcerzak Adam P
(1)
Barembruch Adam
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Czarecki Jacek
(1)
Dmowski Adam
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Gostomski Eugeniusz
(1)
Gruz Maria
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Górecka Dorota
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kliber Paweł
(1)
Lepczyński Błażej
(1)
Lutkowski Karol
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Nawrot Wioletta
(1)
Okońska Aleksandra
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Penczar Marta
(1)
Prokopowicz Dariusz
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Pyka Irena
(1)
Sarnowski Janusz
(1)
Sieradzan Piotr
(1)
Sobańska Katarzyna
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Zajkowski Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(19)
Country
Poland
(19)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(20)
Subject
Rynek finansowy
(17)
Rynek kapitałowy
(9)
Banki
(6)
Finanse
(6)
Gospodarka
(4)
Kredyt
(4)
Rynek pieniężny
(4)
Instytucje finansowe
(3)
Papiery wartościowe
(3)
Pieniądz
(3)
Ryzyko finansowe
(3)
Akcje (ekon.)
(2)
Bankowe usługi detaliczne
(2)
Budżety terenowe
(2)
Europejski System Banków Centralnych
(2)
Instrumenty pochodne
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Kursy walutowe
(2)
Ryzyko
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Venture capital
(2)
Banki internetowe
(1)
Budżet państwowy
(1)
Ceny
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Emerytura
(1)
Etyka biznesu
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje -- finanse
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał
(1)
Konkurencja
(1)
Kredyt konsumpcyjny
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Obligacje
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polska
(1)
Procent
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- finanse
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne -- finanse
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek finansowy -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Rynek finansowy -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko transportowe
(1)
Samorząd gminny
(1)
Spożycie
(1)
Ubezpieczenia komunikacyjne
(1)
Upadłość
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. - Warszawa : CeDeWu, 2006. - 124 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-20-0
1. Kluczowe zewnętrzne uwarunkowania rozwoju strategii biznesowych podmiotów działających na rynku consumer finance w Polsce w perspektywie średniookresowej (synteza raportu). 2. Wpływ integracji detalicznych rynków finansowych w Unii Europejskiej na rozwój rynku consumer finance w Polsce. 3. Wybrane modele biznesowe w zakresie consumer finance stosowane na rynkach zachodnioeuropejskich. 4. Rola poredników finansowych na tle średniookresowych perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce. 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji wierzytelności bankowych w Polsce w najbliższych kilku latach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-11-8
1.Od opcji klasycznych do niestandardowych, 2.Opcje uwarunkowane (path-dependent options), 3.Opcje korelacyjne (correlation options), 4.Pozostałe grupy opcji egzotycznych, 5.Kontrakty opcyjne w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15353-3
1. Wymienialność walut i mechanizmy kursów w różnych systemach monetarnych, 2. Kurs walutowy w perspektywie długo i krótkookresowej, 3. Kurs walutowy i równowaga monetarna w gospodarce otwartej, 4. Rynek terminowy i kurs forward, 5. System z Bretton Woods przykładem sztywnych kursów w praktyce, 6. Światowy system walut epoki floatingu i nowsze tendencje w jego ewolucji, 7. Struktura i mechanizm lokalnego i międzynarodowego rynku walutowego, 8. Giełdowy rynek kontraktów walutowych, 9. Rola banków w międzyanrodowym obrocie gospodarczym, 10. Miedzyanrodowy rynek pieniężko-walutowy, 11. Rola centrów offshore w międzynarodowym systemie finansowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87251-77-1
1. Private equity - zagadnienia wstępne, 2. proces inwestycyjny private equity, 3. Polityka funduszy private equity, 5. Uwarunkowania prawne działalności funduszy private equity, 5. Rynek funduszy private equity, 6. Przykłady inwestycji funduszy private equity
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7416-235-X
Wprowadzenie; R.1 Regulacja rynku kredytu konsumenckiego; R.2 Implementacja dyrektywy o kredycie konsumenckim; R.3 Koncepcja odpowiedzialnego udzielania kredytu; R.4 Upadłość konsumencka (przesłanki i koncepcji regulacji); R.5 Upadłość konsumencka a kredyt konsumencki; R.6 Ogólne warunki umów i nieuczciwe klauzule kontraktowe; R.7 Ochrona konsumenta czy społeczna odpowiedzialność banków (bankowość socjalna?); R.8 Instytucje kredytowe (banki) a zagadnienie prabanków; R.9Sprzedaż konsumenckich usług finansowych na odległość (otoczenie regulacyjne); R.10 Bankowość elektroniczna (tendencje rozwojowe); R.11 Bankowość elektroniczna (niektóre wyzwania prawne); R.12 Wspólny rynek finansowy w warunkach nowej gospodarki; R.13 Konkurencja a regulacje w sektorze bankowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-136-7
1. Elementy matematyki finansowej w czasie dyskretnym 2. Zabezpieczenie kwantylowe instrumentu pochodnego 3. Badania empiryczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-3241-0
1. Metody i instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym przez polskie przedsiębiorstwa; 2. Nowe zasady wyceny instrumentów finansowych szansą na stabilność czy groźbą chaosu?; 3. Innowacyjne usługi bankowe; 4. Franczyza jako strategia rozwoju banków komercyjnych na przykładzie Getin Banku; 5. Społecznościowe portal pożyczkowe; 6. Zjawiska fuzji i przejęć w polskim systemie bankowym w XXI wieku; 7. Analiza sektorowa jako etap podejmowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie branży spożywczej; 8. Wyceny przedsiębiorstw i ich znaczenie w budowaniu wartości spółki giełdowej; 9. Wpływ rekomendacji giełdowych na kurs akcji; 10. Rynek Catalyst- nowoczesny rynek obligacji w Polsce; 11. Exchange- Traded Fund- nowy instrument finansowy na "nowe czasy"; 12. Platformy internetowe FOREX dla inwestorów indywidualnych w Polsce; 13. Obligacje przychodowe jako instrument finansowania zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego; 14. Faktoring jako forma finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-552-2
Cz.I Podstawy finansów : 1.Pojęcie i funkcje finansów, 2.Istota pieniądza.Polityka pieniężna, 3.Przepływy finansowe w gospodarce, 4.Rynki finansowe. Cz.II Podstawy bankowości : 5.Depozyty w polskim systemie bankowym, 6.Rodzaje kredytów i ich zabezpieczenie, 7.Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe, 8.Ryzyko w banku komercyjnym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-43-9
1. Funkcjonowanie rynku kredytów detalicznych. 2. Pośrednicy kredytowi na rynku kredytów detalicznych. 3. Etyka w biznesie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2092-0
Cz.I Finansowe aspekty podejmowania decyzji w przedsię biorstwie: Wpływ sfery finansowej na działalność real ną przedsiębiorstw; Zarys rozwoju systemu finansowego w Polsce; Strategia a zarządzanie przez wartość; Narzę dzia wspomagające zarządzanie wartością firmy; Zinte growany system ABC-EVA jako narzędzie zarządzania war tością dla właścicieli; Wybrane działania finansowe nastawione na wzrost wartości akcji; Czynniki wyznacza jące poziom wskaźnika cena-zysk na rynku akcji; Psycho logiczne aspekty podejmowania decyzji na rynku finanso wym; Przyczyny "katasrof" finansowych związanych z derywatami oraz podejmowane w ich następstwie działa nia; Polityka informacyjna przedsiębiorstw - zakres dobrowolnych ujawnień. Cz.II Nowe instrumenty i segementy rynku finansowego: Private banking; "Bankowość wewnętrzna" jako alternaty wny sposób zarządzania finansami przedsiębiorstwa; Pracowniczy fundusz emerytalny jako podmiot rynku fina nsowego; Indywidualni inwestorzy na międzynarodowym rynku kapitałowym; Polityka i strategia inwestycyjna venture capital (wybrane problemy); Rynek funduszy venture capital w Polsce na przykładzie MCI Management SA. Cz.III Strategie finansowe: Strategie finansowe przed siębiorstw; Strategie finansowania przedsiębiorstw mię dzynarodowych; Finansowanie rozwoju gospodarki kraju przyjmującego - rola bezpośrednich inwestycji zagrani cznych; Finansowe uwarunkowania wyboru strategii przed siębiorstw państwowych w aspekcie zjednoczenia z UE; Wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw w Hiszpa nii a ich opodatkowanie; Historyczna ewolucja rozwoju i finansowania infrastruktury gospodarczej; Wykorzysta nie teorii wartości ekstremalnych w procesie alokacji aktywów. Cz.IV Regulacje i instrumenty ochrony przed ryzykiem finansowym: Wybrane regulacje ostrożnościowe w zarzą dzaniu ryzykiem bankowym; Próba wykorzystania metody Credit Metrics w polskim banku; Zabezpieczenie pomosto we a wycena kredytu hipotecznego; Umowa przyszłej stopy procentowej (rozliczenie i kalkulacja); Pozycjo nowanie otwartego funduszu inwestycyjnego a percepcja ryzyka przez jego uczestników. Cz.V Narzędzia rynku finansowego i uwarunkowania ich stosowania: Wpływ premii za przejęcie przedsiębiorstwa na powodzenie transakcji; Prawne i podatkowe aspekty wykupu i umorzenia własnych akcji w doświadczeniach polskich spółek giełdowych; Wycena kontraktów termino wych na indeks WIG20 na potrzeby arbitrażu na polskim rynku kaiptałowym; Specyfika skarbowych i komunalnych papierów wartościowych na rynku finansowym; Problemy zdefiniowania i stosowania faktoringu; Emisja obliga cji kmunalnych jako przykład współpracy pomiędzy insty tucjami finansowymi a jednostkami samorządu terytorial nego. Aneks: Proces transformacji polskiej gospodarki w wa runkach silnych ograniczeń wzrostu popytu wewnętrznego Finansowanie krajowego długu publicznego przez banki komercyjne; Zmiany w poziomie i strukturze zamówień pu blicznych w latach 1997-2001.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2366-0
Cz.I Tendencje rozwoju sektora finansowego w Polsce : 1.Dyskusja wokół regulacji i nadzoru nad sektorem finansowym, 2.Wpływ kapitału zagranciznego na rozwój rynku funduszy inwestycyjnych, 3.Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską, 4.Rozwój rynku funduszy poręczeniowych w Polsce w porównaiu z Niemcami, 5.Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle rynków europejskich w przedeniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, 6.Od personal banking do private banking, 7.Kompleksowa obsługa finansów dystrybucji usług bankowych w Polsce, 8.Procesy restrukturyzacji w spółdzielczości bankowej w ostatniej dekadzie XX wieku, 9.Szanse i zagrożenia polskiego sektora bankowego w Unii Europejskiej, 10.Rola związków bankowo-ubezpieczeniowych w podnoszeniu konkurencyjności banków, 11.Fundusze emerytlane w Polsce i ich powiązania z rynkiem finansowym, 12.Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rynku ubezpieczeń wPolsce. Cz.II Sektor finansowy w wybranych krajach : 1.System ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii, 2.Współczesne tendencje w zakresie rozwoju rynków skarbowych papierów wartościowych w krajach OECD, 3.Zmiany w sektorze finansowym Unii Europejskiej w świetle Strategii Lizbońskiej, 4.Polskie spółkai a światowy rynek kwitów depozytowych, 5.System ochrony inwestorów na rynku kapitałowym w Polsce w aspekcie jednolitego europejskiego rynku finansowego, 6.Kryzys bankowy a Argentynie jako zagrozenie efektywnego funkcjonowania eynku finansowego. Cz.III Instrumenty i strategie rynku kapitałowego : 1.Rynek polskich obligacji skarbowych w aspekcie zmian warunków inwestowania, 2.Obligacje zamienne i zerokupowane - szane i zagrożenia dla przedsiębiorstwa, 3.Euroobligacje jako instrument międzynarodowego fynku finansowego, 4.Obligacyjny warrant subskrypcyjny jako instrument pozyskiwania i inwestowania kapitału, 5.Wykorzystanie informacji fundamentalych w decyzjach inwestycyjnych, 6.Efekt dni tygodnia na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, 7.Otwarte fundusze emerytalne na regulowanym rynku akcji w Polsce, 8.Rentowność a notowania akcji banków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 9.Hedging z wykorzystaniem kontrkatów terminowych financial futures, 10.Funkcjonowanie oraz perspektywy rowozju Centralnej Tabeli Ofert SA na polskim rynku kapitałowym, 11.Wybrane sposoby ograniczania ryzyka płynności w bankach komercyjnych, 12.Kredyt hipoteczny w świetle wybrnaych procedur banków komercyjnych, 13.Zmienność i ryzyko na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych, 14.Certyfikaty emisyjne jako specyficzne papiery wartościowe w ochronie środowiska w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Rynek kapitałowy : wybrane problemy / Maria Gruz. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2003. - 162 s. : wykresy, tab., rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-88936-03-4
Wprowadzenie; 1. Rola rynków i instytucji w gospodarce rynkowej; 2. Instytucje rynku kapitałowego; 3. Giełda papierów wartościowych; 4. Giełda i gospodarka - analiza makroekonomiczna; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Rynek kapitałowy i jego rozwój / Wioletta Nawrot. - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 234 s. : tab, wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-062-6
1. Istota rynku kapitałowego i jego instrumenty, 2. Rynek papierów wartościowych i jego rozwój, 3. Powiązanie rynku kapitałowego z gospodarka - podejście teoretyczne, 4. Relacje pomiędzy rynkiem kapitalowym oraz gospodarka w badaniach empirycznych, 5. Rozwój rynku papierów wartościowych w Polsce, 6. Rynek papierów wartościowych w Polsce i jego rola w gospodarce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-029-8
1. Rynek finansowy państw strefy euro. 2. Monetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro. 3. Niemonetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro. 4. Rynek dłużnych papierów wartościowych w strefie euro. 5. Rynek udziałowych papierów wartościowych w strefie euro. 6. Proces integracji rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Rynki finansowe / Andrzej Sławiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 212, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1634-3
1.Rynki finansowe, 2.Ceny instrumentów finansowych, 3.ryzyko, 4.Instrumenty pochodne, 5.Zarządzanie portfelem papierów wartościowych, 6.Wahania koniunktury, 7.Polityka pieniężna, 8.Czynniki wpływające na stopy procentoiwe i kursy walut, 9.Psychologia rynków finansowych, 10.Kryzysy finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-270-4
1.Przesłanki segmentacji rynku finansowego w Polsce, 2.Polski rynek bankowy w warunkach nasilającej się konkurencji, 3.Rynek bankowy w systemie obsługi finansowej polskich przedsiębiorstw, 4.Zakres i formy działalności kredytowej banków wobec jednostek samorządu terytorialnego, 5.Międzybankowy rynek pieniężny - analiza i przesłanki rozwoju, 6.Rynek udziałowych instrumentów finansowych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozowju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-697-9
1. Instytucjonalne uwarunkowania rozowju nowoczesnego rynku finansowego ; Kilka refleksji na temat przystąpienia Polski do strefy euro ; Wpływ nowej bazylejskiej umowy kapitałowej na rozwój bankowości w Polsce ; Funkcje współczesnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce ; Produkty strukturyzowane na polskim rynku finansowym ; Restytucja listu zastawnego w Polsce, 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i polityka regionalna : Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy ; Stymulanty lokalizacji inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim ; Wykorzystanie środków z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych przez małe i średnie przedsiebiorstwa w województwie warmińsko-mazurskim , 3. Polityka emerytalna : Polski system emerytalny po siedmiu latach funkcjonowania - założenia projektu reformy a stopień ich realizacji ; Ekonomiczne konsekwencje zmian w polskim systemie emerytalnym ; Rynek pracowniczych programów emerytalnych w Polsce, 4. Szara sfera w polskich realiach gospodarczych : Instytucjonalne determinanty poziomu szarej strefy. "Ukryta" gospodarka jako rezultat jakości polityki gospodarczej; Próba określenia rozmiaró szarej strefy w Polsce w latach 1995-2006, 5. Zastodowania statystyki i ekonometrii w analizie rynku finansowego: Efekt dnia tygodnia na GPW w Warszawie - analiza statystycznaz wykorzystaniem rozkładów stabilnych ; Próba oceny wpływu koniunktury na wyniki akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1998-2005, 6. Zrównoważony rozwój gospodarczy: Jak podejmować racjonalne decyjze dotyczące środowiska? Przykłądy aplikacji badań wyceny dóbr środowiskowych w Polsce; Gospodarka odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego, 7. Ubezpieczenia komunikacyjne : Wykorzystanie systemów ewidencji CEPiK i UFG w aspekcie zwlaczania przestępczości ubezpieczeniowej; Niejednoznaczność zapisów ogólnych warunków ubezpieczeń w ubezpieczeniach autocasco, 8. modernizacja infrastruktury społeczno-gospodarczej - wyzwania: Źródła przewagi konkurencyjnej uczelni wyższej; Rynek stacji paliw w Polsce; Stan i perspektywy rozowju warszawskiego wtórnego rynku mieszkaniowego, 9. Ekonomia a prawo: Istota i formy pomocy publicznej w świetle prawa polskiego i wspólnotowego; Efektywność partnerstwa publiczno-prywatnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-145-5
R.I Koncepcja venture capital a funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw: 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), 2. Rodzaje źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, 3. Venture capital - istota zjawiska. R.II analiza warunków podejmowania współpracy z funduszem venture capital przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce: 1. Decyzja o podjęciu współpracy, 2. Analiza polityki inwestycyjnej funduszy PE/VC, 3. Wstępny etap procesu decyzyjnego. R.III Rola czynników zewnętrznych w tworzeniu oraz rozwoju środowiska sprzyjającego współpracy podmiotów rynku PE/VC oraz małych i średnich przedsiębiorstwa w Polsce: 1. Warunki stymulujące i hamujące rozwój środowiska venture capital/private eqiuty, 2. Bariery rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce, 3. Ocena atrakcyjności Polski dla rozwoju rynku PE/VC. R.IV Perspektywy rozwoju rynku PE/VC w Polsce oraz jego potencjalne konsekwencje dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw: 1. Bieżące trendy na rynku PE/VC w Polsce i w Europie Zachodniej, 2. Konsekwencje inwestycji typu venture capital dla przedsiębiorstw, 3. Ocena perspektyw rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce w świetle przystąpienia do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
Rynek finansowy - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again