Form of Work
Książki
(74)
Status
only on-site
(59)
available
(49)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(50)
Czytelnia
(60)
Author
Dębski Wiesław
(5)
Górski Marian
(3)
Karpuś Piotr
(3)
Kokoszczyński Ryszard
(3)
Pietrzak Bogusław
(3)
Sierpińska Maria
(3)
Weron Aleksander
(3)
Weron Rafał
(3)
Węcławski Jerzy
(3)
Wędzki Dariusz
(3)
Al-Kaber Munir
(2)
Brigham Eugene F
(2)
Houston Joel F
(2)
Polański Zbigniwe
(2)
Rymarczyk Jan
(2)
Łuniewska Małgorzata
(2)
Banaszczak-Soroka Urszula
(1)
Barembruch Adam
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Bielawska Aurelia
(1)
Bitz Michael
(1)
Cwynar Wiktor
(1)
Czekaj Jan
(1)
Dach Zofia
(1)
Daniluk Marian
(1)
Dybał Mariusz
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Dzikiewicz-Gazda Urszula
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Gabryelczyk Katarzyna
(1)
Gazda Zbigniew
(1)
Golec Maria Magdalena
(1)
Gostomski Eugeniusz
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Hall Robert E
(1)
Homa Magdalena
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Jakubowski Sebastian
(1)
Jaworski Piotr
(1)
Kaźmierczak Andrzej
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kudła Janusz
(1)
Lepczyński Błażej
(1)
Lutkowski Karol
(1)
Masiukiewicz Piotr
(1)
Micał Jacek
(1)
Mincewicz Agnieszka
(1)
Mishkin Frederic S
(1)
Nacewski Jerzy
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Nawrot Wioletta
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Paczuła Czesław
(1)
Patena Wiktor
(1)
Penczar Marta
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Pyka Irena
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Różański Jerzy
(1)
Sieradzan Piotr
(1)
Sobańska Katarzyna
(1)
Soroczyński Sławomir
(1)
Starzeński Oskar
(1)
Sura Rafał
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Treder Hanna
(1)
Trzaskalik Tadeusz
(1)
Valdez Stephen
(1)
Walkiewicz Rafał
(1)
Witek Mirosław
(1)
Wood Julian
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Wróblewski Marek
(1)
Zabielski Kazimierz
(1)
Zarzecki Jan
(1)
Zawadzka Patrycja
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(58)
1990 - 1999
(8)
Country
Poland
(73)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(74)
Subject
Rynek finansowy
(62)
Rynek kapitałowy
(20)
Finanse
(15)
Banki
(14)
Przedsiębiorstwo
(12)
Pieniądz
(11)
Akcje (ekon.)
(10)
Papiery wartościowe
(9)
Bank centralny
(8)
Giełda papierów wartościowych
(7)
Instytucje finansowe
(7)
Matematyka finansowa
(7)
Obligacje
(7)
Decyzje
(6)
Finanse międzynarodowe
(6)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(6)
Rynek pieniężny
(6)
Zarządzanie
(6)
Instrumenty pochodne
(5)
Inwestycje
(5)
Kursy walutowe
(5)
Rynek walutowy
(5)
Transakcja opcyjna
(5)
Bilans księgowy
(4)
Ceny
(4)
Ryzyko
(4)
Bilans płatniczy
(3)
Gospodarka
(3)
Integracja gospodarcza
(3)
Kapitał
(3)
Komputery
(3)
Kredyt
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Narodowy Bank Polski
(3)
Procent
(3)
Rozliczenia międzynarodowe
(3)
Unia Europejska
(3)
Banki spółdzielcze
(2)
Dyskonto
(2)
Dług
(2)
Ekonometria
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Instytucje finansowe międzynarodowe
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Kryzys gospodarczy
(2)
Makroekonomia
(2)
Modele matematyczne
(2)
Nadzór bankowy
(2)
Ogranizacje międzynarodowe
(2)
Polska
(2)
Popyt
(2)
Rachunkowość
(2)
Ryzyko bankowe
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Alokacja
(1)
Bank Centralny
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Banki internetowe
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Dochody państwowe
(1)
Dywidenda
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Factoring
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Giełda
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Główny Urząd Statystyczny
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Holdingi
(1)
Inflacja
(1)
Informacja
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Kasy oszczędności
(1)
Konkurencja
(1)
Koszty
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Księgowość
(1)
Kwit depozytowy
(1)
Leasing
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Marketing
(1)
Matematyka aktuarialna
(1)
Mikroekonomia
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
74 results Filter
Book
In basket
Analiza rynków finansowych / Oskar Starzeński. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 303 s. ; rys. ; 24 cm.
(Finanse - C.H.Beck. Rynki finansowe)
ISBN: 978-83-255-1979-7
1. Liberalizacja i globalizacja rynków finansowych; 2. Efektywność rynków finansowych; 3. Inwestorzy a wahania kursów instrumentów finansowych; 4. Losowość i szeregi czasowe; 5. Modele w analizie rynków finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-19-9
Cz.1 Pieniądz i instrumenty finansowe : 1.Pieniądz, 2.Instrumenty fiannsowe, 3.Stopy procentowe i dyskontowe, Cz.II Podmioty systemu finansowego gospodarki : 4.Struktura podmiotowa systemu finansowego gospodarki, 5.Depozytowo-kredytowe instytucje pośrednictwa finansowego, 6.Niedepozytowe instytucje pośrednictwa finansowego, 7.Ryzyko w działalności posredników finansowych. Cz.III Rynki finansowe : 8.Rynki finansowe - podmioty, klasyfikacja, 9.Rynki terminowych instrumentów finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88048-12-0
Wstęp; Pieniądz krajowy i pieniądz międzynarodowy; Narodowy Bank Polski; Prawne podstawy działalności banków w Polsce - zagadnienia wybrane; Podstawy zarządzania bankiem komercyjnym; Marketing bankowy; Operacyjna działalność banku komercyjnego; Bank komercyjny na rynku finansowym; Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym; Windykacja należności banku; Likwidacja, prze- jęcie, zawieszenie i upadłość banku; Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Instytucje bankowe Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
ISBN: 83-88840-00-2
Wprowadzenie - rozwój bankowości inwestycyjnej, Substytucja produktów depozytowych - lokowanie nadwyżek finansowych, Substytucja produktów kredytowych, Substytcuja produktów rozliczeniowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-72-X
1.Charakterystyka krzywej dochodowości i jej znaczenie dla uczestników rynku finansowego, 2.Efektywność informacyjna rynku finansowego a przejrzystość i iwrygodność polityki pieniężnej, 3.Zdarzenia wpływające na krzywą dochodowości, 4.wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja RPP o zmianie stopy referencyjnej" w Polsce w latach 1999-2003, 5.Wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja GUS o zmianie wskaźnika CPI" w Polsce w latach 1999-2003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15481-3
1. Wprowadzenie do ekonometrii finansowej: Ekonometria finansowa a rynek kapitałowy; Teoretyczne podstawy ekonometrii finansowej; Pojęcie i rodzaje prawidłowości statystycznych; Model ekonometryczny; Elementy programowania liniowego. 2. Rynek kapitałowy: Charakterystyka rynku kapitałowego; Funkcje rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych; Dane ekonomiczno-finansowe; Podstawowe charakterystyki akcji. 3. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowy: Analiza techniczna; Analiza fundamentalna; Analiza portfelowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonometria finansowa : analiza rynku kapitałowego / Małgorzata Łuniewska. - Wyd. 1, 1 dodruk - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2012. - 132 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Inwesytcje / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-15481-3
1. Wprowadzenie do ekonometrii finansowej: Ekonometria finansowa a rynek kapitałowy; Teoretyczne podstawy ekonometrii finansowej; Pojęcie i rodzaje prawidłowości statystycznych; Model ekonometryczny; Elementy programowania liniowego. 2. Rynek kapitałowy: Charakterystyka rynku kapitałowego; Funkcje rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych; Dane ekonomiczno-finansowe; Podstawowe charakterystyki akcji. 3. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowy: Analiza techniczna; Analiza fundamentalna; Analiza portfelowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13597-2
Cz.I Wprowadzenie: Czemu służy analiza pieniądza, ban kowości i rynków finansowych?; Rzut oka na system finansowy; Czym jest pieniądz?. Cz.II Rynki finansowe: Stopy procentowe; Wybór portfo lio; Ksztłatowanie się stóp procentowych; Struktura ryzyka stóp procentowych i struktura okresowa; Rynek walut. Cz.III Instytucje finansowe: Analiza ekonomiczna stru ktury finansowej; Bank i inne instytucje finansowe; Banki: ich struktura i konkurencyjność; Analiza ekonomiczna regulacji prawnych działań banków; Niebankowe instytucje finansowe; Derytawy finansowe. Cz.IV Bank centralny i prowadzenie polityki pieniężnej Struktura banków centralnych i Systemu Rezerwy Federalnej; Wielokrotna kreacja depozytów i proces podaży pieniądza; Czynniki wpływające na podaż pieniądza; Instrumenty polityki pieniężnej; Prowadzenie polityki pieniężnej: cele strategiczne i wielkości optymalne; Międzynarodowy system finansowy. Cz.V Teoria pieniądza: Popyt na pieniądz; Uproszczony model Keynesa i ISLM; Polityka pieniężna i fiskalna w modelu ISLM; Analiza zagregowanego popytu i podaży; Mechanizmy transmisyjne polityki pieniężnej - dowody; Pieniądz i inflacja; Teoria racjonalnych oczekiwań i efektywnych rynków kapitałowych; Racjonalne oczekiwania: implikacje dla polityki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15353-3
1. Wymienialność walut i mechanizmy kursów w różnych systemach monetarnych, 2. Kurs walutowy w perspektywie długo i krótkookresowej, 3. Kurs walutowy i równowaga monetarna w gospodarce otwartej, 4. Rynek terminowy i kurs forward, 5. System z Bretton Woods przykładem sztywnych kursów w praktyce, 6. Światowy system walut epoki floatingu i nowsze tendencje w jego ewolucji, 7. Struktura i mechanizm lokalnego i międzynarodowego rynku walutowego, 8. Giełdowy rynek kontraktów walutowych, 9. Rola banków w międzyanrodowym obrocie gospodarczym, 10. Miedzyanrodowy rynek pieniężko-walutowy, 11. Rola centrów offshore w międzynarodowym systemie finansowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw / Eugeniusz Najlepszy. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - 428 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2038-6
Wstep, 1. Bilans obrotów bieżących i przepływy kapitału, 2. Kurs walutowy i mechanizm dostawczy, 3. Zmiany relacji partytetowych na rynku walutowym, 4. Rynki walutowe i typy transakcji, 5. Instrumenty rynku terminowego- derywaty walutowe, 6. Pojęcia i rodzaje ryzyka kursowego, 7. Kursowe ryzyko konwersji (księgowe), 8. Kursowe ryzyko transakcyjne (krótkookresowe) i ekonomiczne (długookresowe), 9. Zarządzanie ryzykiem konwersji (księgowym), 10. Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym (krótkookresowym), 11. Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym (długookresowym), 12. Źródła i koszty międzynarodowego finansowania krótkoterminowego, 13. Instrumenty i techniki finansowania handlu zagranicznego, 14. Kapitał obrotowy i bieżąca polityka kredytowa, 15. Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie międzynarodowym, 16. Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, 17. Ocena finansowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 18. Ryzyko polityczne a inwestycje zagraniczne, 19. Strategie finansowania międzynarodowego w długim okresie, 20. Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło funduszy długoterminowych, 21. Globalne rynki swapów długoterminowych, 22. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych, 23. Redukcja obciążeń fiskalnych w rajach podatkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. - Wyd. 1 - 3 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2019. - 1134 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-19088-0
Zawiera: Wstęp. Część I. Podstawy teorii finansów publicznych: 1.Przedmiot nauki o finansach publicznych: 1.1. Pojęcie nauki o finansach publicznych; 1.2. Kategoria potrzeb zbiorowych; 1.3. Dobro publiczne; 1.4. Dobro społeczne; 1.5. Finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin. 2.Przegląd ważniejszych teorii finansów publicznych: 2.1. Znaczenie teorii finansów publicznych; 2.2. Okres przedkapitalistyczny; 2.3. Finanse publiczne w okresie powstania kapitalizmu; 2.4. Liberalna myśl finansowa; 2.5. Ortodoksyjna teoria finansów publicznych; 2.6. Wzrost wydatków publicznych – prawo Wagnera; 2.7. Złota reguła finansów publicznych; 2.8. Rewolucja keyenesowska; 2.9.Neokeynesowskie teorie finansów publicznych; 2.10. Neoliberalizm i nowy konserwatyzm fiskalny; 2.11. Niekeynesowskie podejście do gospodarki i finansów publicznych. 3.Funkcje finansów publicznych: 3.1. Rodzaje funkcji; 3.2. Funkcja alokacyjna; 3.3. Funkcja redystrybucyjna; 3.4. Funkcja stabilizacyjna; 3.5. Problem sprzeczności między funkcjami finansów publicznych. 4.Elementy teorii wyboru publicznego: 4.1. Mechanizm alokacji dobra prywatnego i dobra publicznego; 4.2. Cele i przedmiot wyboru publicznego; 4.3. Istota wyboru publicznego; 4.4. Sposoby wyrażania preferencji w sprawach publicznych; 4.5. Kryterium kosztów i korzyści; 4.6. Zasady ustalania wyników głosowania w sprawach publicznych; 4.7. Paradoks wyborczy. 5.System finansów publicznych: 5.1. Sektor publiczny a finanse publiczne; 5.2. Struktura systemu finansów publicznych; 5.3. Budżet państwa; 5.4. Finanse regionalne; 5.5. Finanse lokalne; 5.6. Publiczne fundusze celowe; 5.7. Finanse ubezpieczeń społecznych; 5.8. System finansowy ubezpieczeń zdrowotnych; 5.9. Ubezpieczenie od bezrobocia; 5.10. Finanse agencji władz publicznych. 6.Dochody publiczne: 6.1. Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych; 6.2. Rodzaje dochodów publicznych; 6.3. Podatek; 6.4. Opłaty; 6.5. Cła. 7.Gospodarcze i społeczne skutki podatków: 7.1. Zasady podatkowe; 7.2. Podatek a alokacja zasobów w gospodarce rynkowej; 7.3. Rynkowe reakcje podmiotów na podatek; 7.4. Efekt podatkowego spustoszenia; 7.5. Wpływ podatków na oszczędności i inwestycje; 7.6. Redystrybucyjne skutki podatków; 7.7. Problem granic opodatkowania; 7.8. Przerzucalność podatków; 7.9. Ucieczka przed podatkami; 7.10. Etyczne aspekty podatku; 7.11. Cechy współczesnego systemu podatkowego. 8.Wydatki publiczne: 8.1. Istota wydatków publicznych; 8.2. Kwestia granicy wydatków publicznych; 8.3. Rodzaje wydatków publicznych; 8.4. Problem racjonalizacji wydatków publicznych. 9.Nowatorskie zarządzanie finansami publicznymi: 9.1. Zarządzanie finansami jako element nowego zarządzania publicznego; 9.2. Metody racjonalizacji wydatków publicznych; 9.3. Uniwersalne zasady wykorzystania budżetu w zarządzaniu; 9.4. Doświadczenia z metodami budżetowania wybranych krajów; 9.5. Budżet zadaniowy w Polsce. 10.Równowaga budżetowa: 10.1. Istota równowagi budżetowej; 10.2. Czynniki równowagi budżetowej; 10.3. Mnożnik zrównoważonego budżetu; 10.4. Rodzaje sald budżetowych; 10.5. Standardowe metody obliczania salda budżetowego (GFS i ESA); 10.6. Mechanizm powstawania deficytu budżetowego; 10.7. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego; 10.8. Równowaga budżetowa jako kryterium oceny działalności władz publicznych. 11.Dług publiczny: 11.1. Ekonomiczna istota długu publicznego; 11.2. Rodzaje długu publicznego; 11.3. Dług jawny a dług ukryty; 11.4. Przyczyny powstawania długu publicznego; 11.5. Dylematy związane z zaciąganiem pożyczek publicznych; 11.6. Instrumenty zaciągania długu publicznego; 11.7. Cele zarządzania długiem publicznym. 12.Polityka finansowa państwa: 12.1. Przedmiot polityki finansowej; 12.2. Podmiot polityki finansowej; 12.3. Cele polityki finansowej; 12.4. Polityka monetarna; 12.5. Polityka fiskalna; 12.6. Kwestia optymalnej polityki fiskalnej; 12.7. Najnowsze trendy w polityce fiskalnej; 12.8. Problem relacji między polityką monetarną a polityką fiskalną. Część II. Finanse publiczne w Polsce: 13.System finansów publicznych: 13.1. Systemowe podejście do finansów publicznych; 13.2. Przesłanki ustrojowe systemu finansów publicznych; 13.3. Ewolucja systemu finansów publicznych w Polsce; 13.4. Sektor finansów publicznych w Polsce. 14.System budżetowy: 14.1. Istota systemu budżetowego; 14.2. Budżet państwa; 14.3. Koncepcja środków publicznych; 14.4. System dochodów budżetu państwa; 14.5. System wydatków budżetu państwa; 14.6. Reguła wydatkowa; 14.7. Wynik budżetu państwa; 14.8. Budżet środków Unii Europejskiej; 14.9. Jednostki sektora finansów publicznych; 14.10. Podstawowe zasady gospodarowania finansowymi środkami publicznymi; 14.11. Wieloletni Plan Funansowy Państwa; 14.12. Budżety jednostek samorządu terytorialnego; 14.13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego; 14.14. Struktura dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 14.15. Budżet obywatelski. 15.System podatkowy: 15.1. Przesłanki rewolucji podatkowej; 15.2. Główne zasady i etapy budowania nowego systemu podatkowego; 15.3. Ordynacja podatkowa; 15.4. Kształt nowego systemu podatkowego; 15.5. Charakterystyka podatków centralnych; 15.6. Podatki i opłaty lokalne; 15.7. Kierunki zmian w systemie podatkowym kierunki zmian w systemie podatkowym. 16.Fundusze celowe i agencje władz publicznych: 16.1. Reformowanie publicznych funduszy celowych; 16.2. Przegląd państwowych funduszy celowych; 16.3. Agencje wykonawcze; 16.4. Państwowe osoby prawne; 16.5. Instytucje gospodarki budżetowej. 17.Fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusze emerytalne: 17.1. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w 1999 r.; 17.2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych; 17.3. Fundusz Rezerwy Demograficznej; 17.4. Otwarte fundusze emerytalne; 17.5. Istota zmian w otwartych funduszach emerytalnych w latach 2011-2014; 17.6. Pracownicze programy Emerytalne oraz indywidualne konta emerytalne; 17.7. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego; 17.8. Fundusze ubezpieczeń społecznych w rolnictwie. 18.Wydatki budżetowe: 18.1. Wydatki budżetowe na tle wydatków publicznych; 18.2. Wydatki w układzie przestrzennym; 18.3. Wydatki budżetu państwa – ogólna tendencja; 18.4. wydatki budżetu państwa według funkcji; 18.5. Wydatki budżetu państwa według grup ekonomicznych; 18.6. Wydatki sztywne i wydatki elastyczne; 18.7. Wydatki budżetu państwa na gospodarkę; 18.8. Pomoc publiczna; 18.9. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego. 19.Deficyt finansów publicznych i dług publiczny: 19.1. Ewolucja podejścia do równowagi budżetowej; 19.2. Charakter deficytu budżetowego w Polsce ; 19.3. Państwo na rynkach finansowych; 19.4. Dług publiczny; 19.5. Koszty obsługi długu publicznego; 19.6. Należności Skarbu Państwa. 20.Kryzysy i reformy finansów publicznych: 20.1. Periodyzacja okresu transformacji z perspektywy finansów publicznych; 20.2. Cechy gospodarki polskiej z perspektywy finansów publicznych; 20.3. Kryzysy finansów publicznych; 20.4. Reformy finansów publicznych; 20.5. Bezpieczeństwo finansów publicznych. Finanse Unii Europejskiej: 21.1. Geneza Unii Europejskiej; 21.2 kropka budżet Unii Europejskiej oraz wieloletnie ramy finansowe; 21.3. Wpływ Unii Europejskiej na finanse publiczne – ujęcie instytucjonalne; 21.4. Europejskie fundusze stabilnościowe; 21.5. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej. Bibliografia. Indeks osobowy. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336
Book
In basket
ISBN: 83-7484-003-X
1. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych. Idea wspólnego inwestowania; Zalety i wady funduszy inwestycyjnych; Koszty związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne; Rodzaje funduszy inwestycyjnych; Rola funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym i w gospodarce. 2. Fundusze inwestycyjne na rynkach rozwiniętych. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych; Fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych; Fundusze wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej. 3. Fundusze inwestycyjne w Polsce. Podstawy prawne działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce; Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce; Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-2004. 4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych. Klasyfikacja czynników rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych; Czynniki mikroekonomiczne; Czynniki makroekonomiczne; Czynniki prawno-podatkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89808-22-6
1. Istota i charakter globalnego rynku finansowego, 2. Międzynarodowy rynek walutowy, 3. Międzynarodowy rynek pieniężny, 4. Międzynarodowy rynek kapitałowy, 5. Rynek pochodnych instrumentów finansowych (derywatów), 6. Eurorynki pieniężne i kapitałowe, 7. Globalizacja giełd światowych, 8. Główne centra finansowe świata, 9. Alienacja rynków finansowych w warunkach ich globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-56-7
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87897-01-9
Pośrednicy finansowi i instytucje finansowe, Bank centralny, Fundusze emerytalne, Domy maklerskie, Giełdy i rynek kapitałowy; Rynki finansowe: pieniężne i kapitałowe, Rynek pieniężny, Rynek bonów skarbowych, Rynek międzybankowy, Rynek walutowy, Rynek kapitałowy, Segment rynku kapitałowego, szczególne segmenty rynku papierów wartościowych, Giełdy papierów wartościowych; Papiery wartościowe, Obligacje, Akcje, Świadectwa udziałowe, Agencje ratingowe. Mierzenie ryzyka, Pieniądz i bank centralny, Banki i systemy bankowe - ujęcie porównawcze, banki komercyjne, Bankowość inwestycyjna i banki inwestycyjne, Fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych; Firmy ubezpieczeniowe jako podmiot rynku kapitałowego, Fundusze emerytalne, Giełdy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-62-0
1. Narodowy Bank Polski jak bank centralny, 2. Komisja Nadzoru Finansowego, 3. Instytucja nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce, 4. Nadzór bankowy w Poslce na tle rozwiązań systemowych, 5. Banki komercyjne na polskim rynku finansowym, 6. Banki hipoteczne w Polsce, 7. Banki inwestycyjne na polskim rynku finansowym, 8. Banki spółdzielcze w Polsce, 8. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 10. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań systemowych, 11. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA jako kluczowy pośrednik rozliczeniowy w polskim systemie finansowym, 12. Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce, 13. Pośrednicy ubezpieczeniowi w Polsce, 14. Firmy reasekuracyjne na rynku ubezpieczeniowym, 15. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, 17. MTS - Centralna Tabela Ofert SA, 18. Giełdy towarowe w Poslce, 19. Instytucje asset management na polskim rynku finansowym, 20. Domy maklerskie, 21. Fundusze inwestycyjne w Polsce, 22. Fundusze ventre capital, 23. Fundusze hedingowe w Polsce, 24. Fundusze emerytalne w Polsce, 25. Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce, 26. Fundusze pożyczkowe na polskim rynku finansowym, 27. Firmy leasingowe w Polsce, 28. Spółki audytorskie i konsultingowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 1-4039-012-4
1. The Debt Merry-Go-Round; 2. Banking Background; 3. The role of the Central Bank; 4. Commercial Banking; 5. investment Banking; 6. The Money and Bond Markets; 7. Stock Exchanges; 8. Foreign Exchange; 9. Trade Finance; 10. European Economic and Monetary Union; 11. Trade Options; 12. Financial Futures; 13. Other Derivative Products; 14. Insurance; 15. Global Financial Crises; 16. Key Trends.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again