Form of Work
Książki
(31)
Status
only on-site
(23)
available
(22)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(24)
Author
Dębski Wiesław
(5)
Karpuś Piotr
(3)
Pietrzak Bogusław
(3)
Węcławski Jerzy
(3)
Al-Kaber Munir
(2)
Polański Zbigniwe
(2)
Banaszczak-Soroka Urszula
(1)
Barembruch Adam
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Cwynar Wiktor
(1)
Czekaj Jan
(1)
Dach Zofia
(1)
Dybał Mariusz
(1)
Golec Maria Magdalena
(1)
Gostomski Eugeniusz
(1)
Homa Magdalena
(1)
Jakubowski Sebastian
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kudła Janusz
(1)
Lepczyński Błażej
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Patena Wiktor
(1)
Penczar Marta
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Pyka Irena
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Sura Rafał
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Treder Hanna
(1)
Trzaskalik Tadeusz
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Zarzecki Jan
(1)
Zawadzka Patrycja
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(28)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Rynek finansowy
(29)
Rynek kapitałowy
(12)
Akcje (ekon.)
(7)
Bank centralny
(7)
Banki
(6)
Finanse
(6)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(6)
Obligacje
(6)
Giełda papierów wartościowych
(5)
Transakcja opcyjna
(5)
Instytucje finansowe
(3)
Kredyt
(3)
Narodowy Bank Polski
(3)
Pieniądz
(3)
Rozliczenia międzynarodowe
(3)
Rynek pieniężny
(3)
Banki spółdzielcze
(2)
Gospodarka
(2)
Nadzór bankowy
(2)
Polska
(2)
Rynek walutowy
(2)
Unia Europejska
(2)
Alokacja
(1)
Bank Centralny
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Banki internetowe
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Decyzje
(1)
Dochody państwowe
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Etyka biznesu
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Factoring
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Główny Urząd Statystyczny
(1)
Informacja
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Kasy oszczędności
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kursy walutowe
(1)
Leasing
(1)
Makroekonomia
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Modele matematyczne
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek
(1)
Popyt
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko gospodarcze -- zarządzanie
(1)
Samorząd gminny
(1)
Siła robocza
(1)
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia finansowe
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
36 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-72-X
1.Charakterystyka krzywej dochodowości i jej znaczenie dla uczestników rynku finansowego, 2.Efektywność informacyjna rynku finansowego a przejrzystość i iwrygodność polityki pieniężnej, 3.Zdarzenia wpływające na krzywą dochodowości, 4.wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja RPP o zmianie stopy referencyjnej" w Polsce w latach 1999-2003, 5.Wyniki badania reakcji krzywej dochodowości na zdarzenie "Informacja GUS o zmianie wskaźnika CPI" w Polsce w latach 1999-2003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. - Wyd. 1 - 3 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2019. - 1134 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-19088-0
Zawiera: Wstęp. Część I. Podstawy teorii finansów publicznych: 1.Przedmiot nauki o finansach publicznych: 1.1. Pojęcie nauki o finansach publicznych; 1.2. Kategoria potrzeb zbiorowych; 1.3. Dobro publiczne; 1.4. Dobro społeczne; 1.5. Finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin. 2.Przegląd ważniejszych teorii finansów publicznych: 2.1. Znaczenie teorii finansów publicznych; 2.2. Okres przedkapitalistyczny; 2.3. Finanse publiczne w okresie powstania kapitalizmu; 2.4. Liberalna myśl finansowa; 2.5. Ortodoksyjna teoria finansów publicznych; 2.6. Wzrost wydatków publicznych – prawo Wagnera; 2.7. Złota reguła finansów publicznych; 2.8. Rewolucja keyenesowska; 2.9.Neokeynesowskie teorie finansów publicznych; 2.10. Neoliberalizm i nowy konserwatyzm fiskalny; 2.11. Niekeynesowskie podejście do gospodarki i finansów publicznych. 3.Funkcje finansów publicznych: 3.1. Rodzaje funkcji; 3.2. Funkcja alokacyjna; 3.3. Funkcja redystrybucyjna; 3.4. Funkcja stabilizacyjna; 3.5. Problem sprzeczności między funkcjami finansów publicznych. 4.Elementy teorii wyboru publicznego: 4.1. Mechanizm alokacji dobra prywatnego i dobra publicznego; 4.2. Cele i przedmiot wyboru publicznego; 4.3. Istota wyboru publicznego; 4.4. Sposoby wyrażania preferencji w sprawach publicznych; 4.5. Kryterium kosztów i korzyści; 4.6. Zasady ustalania wyników głosowania w sprawach publicznych; 4.7. Paradoks wyborczy. 5.System finansów publicznych: 5.1. Sektor publiczny a finanse publiczne; 5.2. Struktura systemu finansów publicznych; 5.3. Budżet państwa; 5.4. Finanse regionalne; 5.5. Finanse lokalne; 5.6. Publiczne fundusze celowe; 5.7. Finanse ubezpieczeń społecznych; 5.8. System finansowy ubezpieczeń zdrowotnych; 5.9. Ubezpieczenie od bezrobocia; 5.10. Finanse agencji władz publicznych. 6.Dochody publiczne: 6.1. Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych; 6.2. Rodzaje dochodów publicznych; 6.3. Podatek; 6.4. Opłaty; 6.5. Cła. 7.Gospodarcze i społeczne skutki podatków: 7.1. Zasady podatkowe; 7.2. Podatek a alokacja zasobów w gospodarce rynkowej; 7.3. Rynkowe reakcje podmiotów na podatek; 7.4. Efekt podatkowego spustoszenia; 7.5. Wpływ podatków na oszczędności i inwestycje; 7.6. Redystrybucyjne skutki podatków; 7.7. Problem granic opodatkowania; 7.8. Przerzucalność podatków; 7.9. Ucieczka przed podatkami; 7.10. Etyczne aspekty podatku; 7.11. Cechy współczesnego systemu podatkowego. 8.Wydatki publiczne: 8.1. Istota wydatków publicznych; 8.2. Kwestia granicy wydatków publicznych; 8.3. Rodzaje wydatków publicznych; 8.4. Problem racjonalizacji wydatków publicznych. 9.Nowatorskie zarządzanie finansami publicznymi: 9.1. Zarządzanie finansami jako element nowego zarządzania publicznego; 9.2. Metody racjonalizacji wydatków publicznych; 9.3. Uniwersalne zasady wykorzystania budżetu w zarządzaniu; 9.4. Doświadczenia z metodami budżetowania wybranych krajów; 9.5. Budżet zadaniowy w Polsce. 10.Równowaga budżetowa: 10.1. Istota równowagi budżetowej; 10.2. Czynniki równowagi budżetowej; 10.3. Mnożnik zrównoważonego budżetu; 10.4. Rodzaje sald budżetowych; 10.5. Standardowe metody obliczania salda budżetowego (GFS i ESA); 10.6. Mechanizm powstawania deficytu budżetowego; 10.7. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego; 10.8. Równowaga budżetowa jako kryterium oceny działalności władz publicznych. 11.Dług publiczny: 11.1. Ekonomiczna istota długu publicznego; 11.2. Rodzaje długu publicznego; 11.3. Dług jawny a dług ukryty; 11.4. Przyczyny powstawania długu publicznego; 11.5. Dylematy związane z zaciąganiem pożyczek publicznych; 11.6. Instrumenty zaciągania długu publicznego; 11.7. Cele zarządzania długiem publicznym. 12.Polityka finansowa państwa: 12.1. Przedmiot polityki finansowej; 12.2. Podmiot polityki finansowej; 12.3. Cele polityki finansowej; 12.4. Polityka monetarna; 12.5. Polityka fiskalna; 12.6. Kwestia optymalnej polityki fiskalnej; 12.7. Najnowsze trendy w polityce fiskalnej; 12.8. Problem relacji między polityką monetarną a polityką fiskalną. Część II. Finanse publiczne w Polsce: 13.System finansów publicznych: 13.1. Systemowe podejście do finansów publicznych; 13.2. Przesłanki ustrojowe systemu finansów publicznych; 13.3. Ewolucja systemu finansów publicznych w Polsce; 13.4. Sektor finansów publicznych w Polsce. 14.System budżetowy: 14.1. Istota systemu budżetowego; 14.2. Budżet państwa; 14.3. Koncepcja środków publicznych; 14.4. System dochodów budżetu państwa; 14.5. System wydatków budżetu państwa; 14.6. Reguła wydatkowa; 14.7. Wynik budżetu państwa; 14.8. Budżet środków Unii Europejskiej; 14.9. Jednostki sektora finansów publicznych; 14.10. Podstawowe zasady gospodarowania finansowymi środkami publicznymi; 14.11. Wieloletni Plan Funansowy Państwa; 14.12. Budżety jednostek samorządu terytorialnego; 14.13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego; 14.14. Struktura dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 14.15. Budżet obywatelski. 15.System podatkowy: 15.1. Przesłanki rewolucji podatkowej; 15.2. Główne zasady i etapy budowania nowego systemu podatkowego; 15.3. Ordynacja podatkowa; 15.4. Kształt nowego systemu podatkowego; 15.5. Charakterystyka podatków centralnych; 15.6. Podatki i opłaty lokalne; 15.7. Kierunki zmian w systemie podatkowym kierunki zmian w systemie podatkowym. 16.Fundusze celowe i agencje władz publicznych: 16.1. Reformowanie publicznych funduszy celowych; 16.2. Przegląd państwowych funduszy celowych; 16.3. Agencje wykonawcze; 16.4. Państwowe osoby prawne; 16.5. Instytucje gospodarki budżetowej. 17.Fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusze emerytalne: 17.1. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w 1999 r.; 17.2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych; 17.3. Fundusz Rezerwy Demograficznej; 17.4. Otwarte fundusze emerytalne; 17.5. Istota zmian w otwartych funduszach emerytalnych w latach 2011-2014; 17.6. Pracownicze programy Emerytalne oraz indywidualne konta emerytalne; 17.7. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego; 17.8. Fundusze ubezpieczeń społecznych w rolnictwie. 18.Wydatki budżetowe: 18.1. Wydatki budżetowe na tle wydatków publicznych; 18.2. Wydatki w układzie przestrzennym; 18.3. Wydatki budżetu państwa – ogólna tendencja; 18.4. wydatki budżetu państwa według funkcji; 18.5. Wydatki budżetu państwa według grup ekonomicznych; 18.6. Wydatki sztywne i wydatki elastyczne; 18.7. Wydatki budżetu państwa na gospodarkę; 18.8. Pomoc publiczna; 18.9. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego. 19.Deficyt finansów publicznych i dług publiczny: 19.1. Ewolucja podejścia do równowagi budżetowej; 19.2. Charakter deficytu budżetowego w Polsce ; 19.3. Państwo na rynkach finansowych; 19.4. Dług publiczny; 19.5. Koszty obsługi długu publicznego; 19.6. Należności Skarbu Państwa. 20.Kryzysy i reformy finansów publicznych: 20.1. Periodyzacja okresu transformacji z perspektywy finansów publicznych; 20.2. Cechy gospodarki polskiej z perspektywy finansów publicznych; 20.3. Kryzysy finansów publicznych; 20.4. Reformy finansów publicznych; 20.5. Bezpieczeństwo finansów publicznych. Finanse Unii Europejskiej: 21.1. Geneza Unii Europejskiej; 21.2 kropka budżet Unii Europejskiej oraz wieloletnie ramy finansowe; 21.3. Wpływ Unii Europejskiej na finanse publiczne – ujęcie instytucjonalne; 21.4. Europejskie fundusze stabilnościowe; 21.5. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej. Bibliografia. Indeks osobowy. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-56-7
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-62-0
1. Narodowy Bank Polski jak bank centralny, 2. Komisja Nadzoru Finansowego, 3. Instytucja nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce, 4. Nadzór bankowy w Poslce na tle rozwiązań systemowych, 5. Banki komercyjne na polskim rynku finansowym, 6. Banki hipoteczne w Polsce, 7. Banki inwestycyjne na polskim rynku finansowym, 8. Banki spółdzielcze w Polsce, 8. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 10. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań systemowych, 11. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA jako kluczowy pośrednik rozliczeniowy w polskim systemie finansowym, 12. Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce, 13. Pośrednicy ubezpieczeniowi w Polsce, 14. Firmy reasekuracyjne na rynku ubezpieczeniowym, 15. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, 17. MTS - Centralna Tabela Ofert SA, 18. Giełdy towarowe w Poslce, 19. Instytucje asset management na polskim rynku finansowym, 20. Domy maklerskie, 21. Fundusze inwestycyjne w Polsce, 22. Fundusze ventre capital, 23. Fundusze hedingowe w Polsce, 24. Fundusze emerytalne w Polsce, 25. Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce, 26. Fundusze pożyczkowe na polskim rynku finansowym, 27. Firmy leasingowe w Polsce, 28. Spółki audytorskie i konsultingowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1636-X
Cz.I. Metody wielokryterialne. 1. Liniowe problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji. 2. Dyskretne problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji: Cz. II. Zastosowania na polskim rynku finansowym. 3. Wielokryterialne wspomaganie wyboru portfela akcji. 4. Metody wielokryterialne w banku komercyjnym . 5. Metody wielokryterialne w ubezpieczeniach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87981-86-9
Wprowadzenie; R.1 Podaż pieniądza; R.2 Popyt na pieniądz; R.3 Rynek pieniężny; R.4 Rynek walutowy; R.5 Rynkowe instrumenty zarządzania ryzykiem finnaoswym; R.6 Determinanty polityki monetarnej w latach 1998-2001; R.7 Zarządzanie płynnością makroekonomiczną prze bank centralny; R.8 Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów finansowych w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pochodne instrumenty finansowe : apsekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. - Warszawa : Difin, 2004. - 389 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-473-9
1.Instytucje i instrumenty finansowe w dobie globalizacji, 2.Historia i ogólna charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych oraz mozliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem, 3.Charakterystyka prawno-ekonomiczna pochodnych instrumentów finansowych, 4.Opodatkowanie instrumentów pochodnych, 5.Regulacja pochodnych instrumentów finansowych - aspekt teoretyczno-prawny, 6.Instrumenty pochodne w prawodawstwie wybranych państw i Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-036-6
I. Pieniądz: jego znaczenie i pochodzenie. II. Czynniki kształtujące ceny: podaż i popyt. III. Pieniądz a ogólny poziom cen. IV. Podaż pieniądza. V. Popyt na pieniądz. VI. Bankowość kredytowa. VII. Bankowość depozytowa. VIII. Wolna bankowość i granice inflacyjnej ekspansji kredytowej. IX. Bankowość centralna: Usuwanie ograniczeń. X. Bankowość centralna: proces ekspansji kredytowej banków. XI. Bankowość centralna: proces ekspansji kredytowej banków. XII. Pochodzenie bankowości centralnej. XIII. Bankowość centralna w Stanach Zjednoczonych. XIV. Bańkowość centralna w Stanach Zjednoczonych II. XV. bankowość centralna w Stanach zjednoczonych III: narodowy system bankowy. XVI. Bankowość centralna w Stanach Zjednoczonych IV: system Rezerwy Federalnej. XVII. Obecna sytuacja systemu bankowego i jak ją naprawić.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-908535-7-4
1.Główne kategorie makroekonomiczne, 2.Współczesne teorie makroekonomiczne, 3.Kontrowersje wokół roli państwa w gospodarce rynkowej, 4.Rynek pieniężno-kredytowy i jego determinany, 5.Polityka fiskalna, 6.Model IS-LM, 7.Rynek pracy i bezrobocie, 8.Procesy inflacyjne we współczesnym świecie, 9.Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej, 10.Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych, 11.Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie, 12.Globalizacja gospodarki światowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-43-9
1. Funkcjonowanie rynku kredytów detalicznych. 2. Pośrednicy kredytowi na rynku kredytów detalicznych. 3. Etyka w biznesie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7326-439-7
1. Ubezpieczenia jako sektor rynku usług finansowych 1.1 Pojęcie rynku usług finansowych 1.2 Znaczenie sektora finansowego w gospodarce kraju 1.3 Miejsce ubezpieczeń w sferze usług finansowych 1.4 Relacje sektora ubezpieczeń ze sferą makroekonomiczną 2. Wpływ strony popytowej na rozwój rynku ubezpieczeń 2.1 Kształtowanie świadomości ubzepieczeniowej 2.2 Zastosowanie ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem podmiotów gospodarczych 2.3 Asekuracja ryzyk w działaności gospodarczej na rynku krajowym 2.4 Zastosowanie ubezpieczeń w obrotach z zagranicą 3. Polski system prawa ubezpiezeniowego wobec norm Unii Europejskiej 3.1 Podstawy prawne europejskiego rynku ubezpieczeń 3.2 Przebieg reformy prawa ubzepieczeniowego w Polsce 3.3 Warunki prawne świadczenia usług ubezpieczeniowych na rynku polskim 3.4 Zasady sprawowania nadzoru nad działalnością ubzepieczeniową 4. Kierunki zmian w funckonowaniu podmiotów strony podażowej oraz instytucji wspomagających rynek 4.1 Ocena rozwoju strony podażowej rynku 4.2 Znaczenie reasekuracji 4.3 Pośrednictwo ubezpieczeniowe 4.4 Działalność instytucji pomocniczych na rynku ubezpieczeń 5. Konsekwencje włączenia polskiego rynku do struktur europejskich 5.1 Warunki integracji struktur ekonomicznych w skali międzynarodowej 5.2 Wpływ tendencji zachodzących na europejskim rynku finansowym na funkcjonowanie polskiego sektora ubezpieczeń 5.3 Ocena stanu polskiego rynku ubezpieczeń 5.4 Kierunki dalszego rozwoju ubezpieczeń w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 543 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13425-9
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd.2 uaktual. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2003. - 577 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14026-7
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 630, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 643, [2] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again