Form of Work
Książki
(18)
Status
available
(12)
only on-site
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(11)
Author
Dębski Wiesław
(5)
Pietrzak Bogusław
(3)
Al-Kaber Munir
(2)
Karpuś Piotr
(2)
Polański Zbigniwe
(2)
Węcławski Jerzy
(2)
Banaszczak-Soroka Urszula
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Czekaj Jan
(1)
Dybał Mariusz
(1)
Homa Magdalena
(1)
Jakubowski Sebastian
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kudła Janusz
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Sura Rafał
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Zarzecki Jan
(1)
Zawadzka Patrycja
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Rynek finansowy
(17)
Rynek kapitałowy
(8)
Akcje (ekon.)
(6)
Obligacje
(6)
Bank centralny
(5)
Finanse
(5)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(5)
Giełda papierów wartościowych
(5)
Transakcja opcyjna
(5)
Instytucje finansowe
(2)
Pieniądz
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Bank Centralny
(1)
Banki
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Giełda
(1)
Globalizacja
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kursy walutowe
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek
(1)
Popyt
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko gospodarcze -- zarządzanie
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-56-7
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87981-86-9
Wprowadzenie; R.1 Podaż pieniądza; R.2 Popyt na pieniądz; R.3 Rynek pieniężny; R.4 Rynek walutowy; R.5 Rynkowe instrumenty zarządzania ryzykiem finnaoswym; R.6 Determinanty polityki monetarnej w latach 1998-2001; R.7 Zarządzanie płynnością makroekonomiczną prze bank centralny; R.8 Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów finansowych w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pochodne instrumenty finansowe : apsekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. - Warszawa : Difin, 2004. - 389 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-473-9
1.Instytucje i instrumenty finansowe w dobie globalizacji, 2.Historia i ogólna charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych oraz mozliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem, 3.Charakterystyka prawno-ekonomiczna pochodnych instrumentów finansowych, 4.Opodatkowanie instrumentów pochodnych, 5.Regulacja pochodnych instrumentów finansowych - aspekt teoretyczno-prawny, 6.Instrumenty pochodne w prawodawstwie wybranych państw i Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 543 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13425-9
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd.2 uaktual. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2003. - 577 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14026-7
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 630, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 643, [2] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-8158-067-0
Zawiera: Część pierwsza. Rynki finansowe i ich organizacja: 1. Struktura systemu finansowego; 1.1. System finansowy; 1.1.1. Elementy systemu finansowego; 1.1.2. Funkcje rynków finansowych; 1.2. Klasyfikacja rynków finansowych; 1.2.1. Wybrane kryteria klasyfikacji rynków finansowych; 1.2.2. Struktura rynku kapitałowego; 1.3. Instrumenty finansowe; 1.3.1. Instrumenty rynku kasowego (transferu kapitału); 1.3.2. Instrumenty rynku terminowego; 1.4. Instytucje rynków finansowych w Polsce; 2. Organizacja systemu bankowego w Polsce; 2.1. Od denacjonalizacji do globalizacji systemu bankowego w Polsce; 2.1.1. Demonopolizacja, komercjalizacja i konsolidacja polskich banków; 2.1.2. Prywatyzacja banków i jej skutki dla systemu bankowego; 2.2. Narodowy Bank Polski – organizacja i funkcje banku centralnego; 2.2.1. Historia bankowości centralnej w Polsce; 2.2.2. Organizacja banku centralnego w Polsce; 2.2.3. Instrumenty polityki pieniężnej; 2.3. Zasady funkcjonowania; 2.3.1. Banki i ich rodzaje; 2.3.2. Zasady prowadzenia działalności bankowej; 2.4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG); 2.4.1. Organizacja i zadania BFG; 2.4.2. System gwarantowania depozytów; 2.4.3. Przymusowa restrukturyzacja; 2.4.4. Działalność analityczna BFG; 2.5. Pozycja polskiego sektora bankowego na tle państw Unii Europejskiej; 3. Organizacja rynku kapitałowego; 3.1. Rozwój rynku kapitałowego w Polsce w latach 1991-2016; 3.1.1. Historia polskiej Giełdy; 3.1.2. Początki rynku giełdowego (1991-1995); 3.1.3. Druga hossa i bessa na rynku giełdowym (1996-1998); 3.1.4. Trzecia hossa i bessa na Giełdzie (1998-2004); Czwarta hossa i bessa na Giełdzie (2005-2009); Polski rynek kapitałowy po 2009 r.; 3.2. Operatorzy obrotu; 3.2.1. Rynek regulowany giełdowy; 3.2.2. Alternatywny System Obrotu (NewConnect) i rynek Catalyst; 3.2.3. Informacja giełdowa; 3.3. Podmioty świadczące usługi maklerskie – pośrednicy i ich usługi; 3.3.1. Podział podmiotów świadczących usługi maklerskie; 3.3.2. Usługi dla klientów rynku wtórnego; 3.3.3. Usługi skierowane do emitentów na rynkach pierwotnym i wtórnym; 3.4. System rekompensat – ochrona inwestora na rynku kapitałowym; 3.4.1. Organizacja systemu rekompensat – podmiotowy i przedmiotowy zakres gwarancji; 3.4.2. Zasady prowadzenia systemu rekompensat; 3.5. Pozycja polskiej Giełdy na tle rynku Unii Europejskiej; 4. Nadzór nad rynkami finansowymi; 4.1. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF); 4.1.1. Organizacja i zadania KNF; 4.1.2. Rola Komitetu Bazylejskiego i Unii Europejskiej w kształtowaniu organizacji nadzoru w Polsce; 4.1.3. Płaszczyzny nadzoru – nadzory: indywidualny, skonsolidowany i uzupełniający; 4.1.4. Jednolity nadzór nad europejskim rynkiem finansowym; 4.1.5. Europejska unia bankowa; 4.2. Funkcje Komisji Nadzoru Finansowego; 4.2.1. Licencjonowanie i autoryzacja instytucji rynków finansowych; 4.2.2. Kontrolowanie i dyscyplinowanie podmiotów rynków finansowych; 4.3. Normy ostrożnościowe; 4.3.1. Normy ograniczające ryzyko działalności; 4.3.2. Normy sygnalizacyjne; 4.4. Wybrane instytucje międzynarodowe powiązane z rynkami finansowymi; 4.4.1. Bank Światowy; 4.4.2. Międzynarodowy Fundusz Walutowy; 4.4.3. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; 4.4.4. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego; 4.4.5. Europejski Bank Inwestycyjny. Część druga. Podmioty poszukujące kapitału na rynkach finansowych: 5. Kredytobiorcy; 5.1. Kredytobiorcy i ich ocena przez bank; 5.1.1. Działalność kredytowa banków; 5.1.2. Wybrane kryteria klasyfikacji kredytów; 5.2. Ocena zdolności kredytowej klienta; 5.2.1. Zdolność kredytowa klienta; 5.2.2. Proces udzielania kredytu podmiotom gospodarczym; 5.2.3. Formy zabezpieczenia kredytu; 5.3. Umowa kredytowa i jej konsekwencje dla banku i klienta; 5.3.1. Treść umowy kredytowej; 5.3.2. Monitorowanie udzielonych kredytów; 6. Motywy i obawy wyboru ścieżki rynku kapitałowego; 6.1.1. Środki notowane na GPW; 6.1.2. Korzyści wynikające ze statusu spółki publicznej; 6.1.3. Obawy spółki przed wprowadzeniem akcji do notowań; 6.2. Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy; 6.2.1. Konstrukcja oferty publicznej; 6.2.2. Zasadnicze uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy; 6.3. Procedura prospektowa; 6.3.1. Prospekt emisyjny i jego konstrukcja; 6.3.2. Działania spółki po upublicznieniu prospektu emisyjnego. Część trzecia. Podmioty dysponujące kapitałem: 7. Depozytariusze i inwestorzy; 7.1. Depozytariusze – operacje czynne banku; 7.1.1. Struktura podmiotowa depozytów; 7.1.2. Bankowość elektroniczna; 7.2. Inwestorzy giełdowi; 7.2.1. Klasyfikacja inwestorów giełdowych; 7.2.2. Inwestorzy indywidualni; 7.2.3. Inwestorzy instytucjonalni; 7.3. Klienci instytucji finansowych jako konsumenci; 8. Fundusze inwestycyjne; 8.1. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych; 8.1.1. Fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte; 8.1.2. Konstrukcje funduszy inwestycyjnych; 8.1.3. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych ze względu na prowadzoną politykę lokacyjną klientów funduszy; 8.2. Otoczenie instytucjonalne funduszy inwestycyjnych; 8.2.1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych; 8.2.2. Podmioty współpracujące; 8.3. Fundusze inwestycyjne uczestnikami rynku pieniężnego i giełdowego; 8.4. 25 lat rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce; 9. Fundusze emerytalne 9.1. Przyczyny reformy systemu emerytalnego pod koniec XX wieku; 9.2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – repartycyjna część systemu emerytalnego; 9.3. Otwarte fundusze emerytalne – kapitałowa część systemu emerytalnego; 9.3.1. Otoczenie instytucjonalne OFE; 9.3.2. OFE na rynkach pieniężnym i kapitałowym; 9.4. Trzeci filar systemu emerytalnego; 9.4.1. Pracownicze programy emerytalne; 9.4.2. Formy indywidualnego oszczędzania na przyszłą emeryturę; 10. Zakłady ubezpieczeń; 10.1. Zmiany organizacyjno-prawne na rynku ubezpieczeń; 10.2. Ubezpieczenie – pojęcie, istota i klasyfikacja; 10.2.1. Istota ubezpieczenia; 10.2.2. Funkcje ubezpieczenia; 10.2.3. Klasyfikacja ubezpieczeń; 10.3. Organizacja instytucjonalna rynku ubezpieczeń; 10.3.1. Zakład ubezpieczeń i jego działalność; 10.3.2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe; 10.3.3. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny; 10.4. Zasady działania firm ubezpieczeniowych; 10.4.1. Ryzyko działalności ubezpieczeniowej; 10.4.2. Ryzyko ubezpieczeniowe a jego cena; 10.4.3. Gospodarka finansowa firm ubezpieczeniowych; 10.5. Polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń. Część czwarta: Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe: 11. Instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe; 11.1. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK); 11.2. Leasing; 11.3. Faktoring; 11.4. Pośrednictwo kredytowe i firmy pożyczkowe; 11.5. Sektor kapitału wysokiego ryzyka (private equity/venture capital).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynki finansowe i instytucje / Munir Al-Kaber. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2004. - 510,[4] s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-87981-81-8
Cz.I Przegląd środowiska finansowego: Rola rynków finansowych; Poziom stopy procentowej; Ceny obligacji, rentowność obligacji i ryzyko stopy procentowej; Struktura stóp procentowych. Cz.II Rynki papierów wartościowych: Rynki pieniężne; Rynki obligacji; Rynki akcji; Rynki hipotetyczne. Cz.III Rynki instrumentów pochodnych: Rynki kontaktów finansowych forward i futures; Rynki opcji; Rynki swapów; Rynki walutowe. Cz.IV Bank Centralny i polityka pieniężna: Bank Centra lny; Polityka pieniężna Banku Centralnego. Cz.V Instytucje obrotu papierami wartościowymi: Insty tucje obrotu papierami wartościowymi; Banki komercyjne Banki inwestycyjne; Fundusze inwestycyjne; Otwarte fundusze emerytalne i pracownicze programy emerytalne; Firmy ubezpieczeniowe; Inne instytucje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-04-4
Cz.I Przegląd środowiska finansowego: Rola rynków finansowych; Poziom stopy procentowej; Ceny obligacji, rentowność obligacji i ryzyko stopy procentowej; Struktura stóp procentowych. Cz.II Rynki papierów wartościowych: Rynki pieniężne; Rynki obligacji; Rynki akcji; Rynki hipotetyczne. Cz.III Rynki instrumentów pochodnych: Rynki kontaktów finansowych forward i futures; Rynki opcji; Rynki swapów;Rynek instrumentów pochodnych (terminowych) na świecie i w Polsce; Rynki walutowe.Cz.IV Bank Centralny i polityka pieniężna: Bank Centra lny; Polityka pieniężna Banku Centralnego. Cz.V Instytucje obrotu papierami wartościowymi: Insty tucje obrotu papierami wartościowymi; Banki komercyjne i spółdzielcze, Banki inwestycyjne; Instytucje pozabankowe oraz instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe; Fundusze inwestycyjne;Fundusze typu private equity/venture capital; Otwarte fundusze emerytalne. pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne; Firmy ubezpieczeniowe; Inne instytucje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan Czekaj. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2008. - 465, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15297-0
Cz. I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych: 1. Istota i funkcje rynków finansowych; 2. Klasyfikacja rynków finansowych; 3. Instrumenty finansowe; 4. Uczestnicy rynków finansowych; Cz. II. Rynki i instrumenty finansowe w Polsce: 5. Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań; 6. Rynek pieniężny i walutowy; 7. Rynek kapitałowy; 8. Instytucje obrotu papierami wartościowymi; Cz. III. Instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce: 9. Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce; 10. Sektor bankowy; 11. Fundusze inwestycyjne; 12. Firmy ubezpieczeniowe; 13. Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych; 14. Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego; Cz. IV. Instrumenty finansowe- wycena i wybór: Wycena instrumentów finansowych; 16. Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej; 17. Wybrane metody zarządzania portfelem inwestycyjnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14065-8
Wprowadzenie. System we współczesnej gospodarce rynkowej. Cz.I Rynkowy system finansowy: System bankowy; Polityka pieniężna; Internacjonalizacja systemu finansowego; Międzybankowy rynek pieniężny; Pozostałe segmenty rynku pieniężnego; Rynek kapitałowy; Rynek walutowy; Rynek instrumentów pochodnych; Rynek ubezpieczeniowy; System płatniczy. Cz.II Publiczny system finansowy: Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego; System budżetowy państwa; System finansowy jednostek samorządu terytorialnego; Fundusze celowe; Pomoc publiczna; Polityka fiskalna; Dług publiczny. Cz.III finanse podmiotów sfery realnej: Gospodarstwa domowe; Przedsiębiorstwa. Zakończenie. Krajowy system finansowy wobec globalizacji i integracji z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12575-6
1. System finansowy; 2. System bankowy; 3. Polityka pieniężna; 4. Internacjonalizacja systemu finansowego; 5. Rynek pieniężny; 6. Rynek ubezpieczeniowy; 8. Finanse publiczne; 9. Budżet państwa; 10. Gospodarstwa domo we na rynku usług finansowych; 11. Elementy finansów przedsiębiorstw; 112. Polski system finansowy w perspektywie historycznej: próba podsumowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12575-6
1. System finansowy; 2. System bankowy; 3. Polityka pieniężna; 4. Internacjonalizacja systemu finansowego; 5. Rynek pieniężny; 6. Rynek ubezpieczeniowy; 8. Finanse publiczne; 9. Budżet państwa; 10. Gospodarstwa domo we na rynku usług finansowych; 11. Elementy finansów przedsiębiorstw; 112. Polski system finansowy w perspektywie historycznej: próba podsumowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again