Source
Książki
(16)
Form of Work
Książki
(16)
Status
available
(11)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(9)
Author
Dębski Wiesław
(5)
Pietrzak Bogusław
(3)
Al-Kaber Munir
(2)
Karpuś Piotr
(2)
Polański Zbigniwe
(2)
Węcławski Jerzy
(2)
Bernaś Bogumił
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kudła Janusz
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Zarzecki Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Rynek finansowy
(15)
Rynek kapitałowy
(7)
Akcje (ekon.)
(6)
Obligacje
(6)
Bank centralny
(5)
Finanse
(5)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(5)
Giełda papierów wartościowych
(5)
Transakcja opcyjna
(5)
Pieniądz
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Bank Centralny
(1)
Banki
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Giełda
(1)
Globalizacja
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Kursy walutowe
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek
(1)
Popyt
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko gospodarcze -- zarządzanie
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-56-7
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87981-86-9
Wprowadzenie; R.1 Podaż pieniądza; R.2 Popyt na pieniądz; R.3 Rynek pieniężny; R.4 Rynek walutowy; R.5 Rynkowe instrumenty zarządzania ryzykiem finnaoswym; R.6 Determinanty polityki monetarnej w latach 1998-2001; R.7 Zarządzanie płynnością makroekonomiczną prze bank centralny; R.8 Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów finansowych w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pochodne instrumenty finansowe : apsekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. - Warszawa : Difin, 2004. - 389 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-473-9
1.Instytucje i instrumenty finansowe w dobie globalizacji, 2.Historia i ogólna charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych oraz mozliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem, 3.Charakterystyka prawno-ekonomiczna pochodnych instrumentów finansowych, 4.Opodatkowanie instrumentów pochodnych, 5.Regulacja pochodnych instrumentów finansowych - aspekt teoretyczno-prawny, 6.Instrumenty pochodne w prawodawstwie wybranych państw i Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2473-X
1. Banki i problemy ich funkcjonowania. 2. Segmenty rynku finansowego. 3. Mechanizmy i instytucje rynku kapitałowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2473-X
1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. 2. Źródła finansowania przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 543 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13425-9
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd.2 uaktual. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2003. - 577 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14026-7
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 630, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 643, [2] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynki finansowe i instytucje / Munir Al-Kaber. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2004. - 510,[4] s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-87981-81-8
Cz.I Przegląd środowiska finansowego: Rola rynków finansowych; Poziom stopy procentowej; Ceny obligacji, rentowność obligacji i ryzyko stopy procentowej; Struktura stóp procentowych. Cz.II Rynki papierów wartościowych: Rynki pieniężne; Rynki obligacji; Rynki akcji; Rynki hipotetyczne. Cz.III Rynki instrumentów pochodnych: Rynki kontaktów finansowych forward i futures; Rynki opcji; Rynki swapów; Rynki walutowe. Cz.IV Bank Centralny i polityka pieniężna: Bank Centra lny; Polityka pieniężna Banku Centralnego. Cz.V Instytucje obrotu papierami wartościowymi: Insty tucje obrotu papierami wartościowymi; Banki komercyjne Banki inwestycyjne; Fundusze inwestycyjne; Otwarte fundusze emerytalne i pracownicze programy emerytalne; Firmy ubezpieczeniowe; Inne instytucje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-04-4
Cz.I Przegląd środowiska finansowego: Rola rynków finansowych; Poziom stopy procentowej; Ceny obligacji, rentowność obligacji i ryzyko stopy procentowej; Struktura stóp procentowych. Cz.II Rynki papierów wartościowych: Rynki pieniężne; Rynki obligacji; Rynki akcji; Rynki hipotetyczne. Cz.III Rynki instrumentów pochodnych: Rynki kontaktów finansowych forward i futures; Rynki opcji; Rynki swapów;Rynek instrumentów pochodnych (terminowych) na świecie i w Polsce; Rynki walutowe.Cz.IV Bank Centralny i polityka pieniężna: Bank Centra lny; Polityka pieniężna Banku Centralnego. Cz.V Instytucje obrotu papierami wartościowymi: Insty tucje obrotu papierami wartościowymi; Banki komercyjne i spółdzielcze, Banki inwestycyjne; Instytucje pozabankowe oraz instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe; Fundusze inwestycyjne;Fundusze typu private equity/venture capital; Otwarte fundusze emerytalne. pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne; Firmy ubezpieczeniowe; Inne instytucje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14065-8
Wprowadzenie. System we współczesnej gospodarce rynkowej. Cz.I Rynkowy system finansowy: System bankowy; Polityka pieniężna; Internacjonalizacja systemu finansowego; Międzybankowy rynek pieniężny; Pozostałe segmenty rynku pieniężnego; Rynek kapitałowy; Rynek walutowy; Rynek instrumentów pochodnych; Rynek ubezpieczeniowy; System płatniczy. Cz.II Publiczny system finansowy: Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego; System budżetowy państwa; System finansowy jednostek samorządu terytorialnego; Fundusze celowe; Pomoc publiczna; Polityka fiskalna; Dług publiczny. Cz.III finanse podmiotów sfery realnej: Gospodarstwa domowe; Przedsiębiorstwa. Zakończenie. Krajowy system finansowy wobec globalizacji i integracji z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12575-6
1. System finansowy; 2. System bankowy; 3. Polityka pieniężna; 4. Internacjonalizacja systemu finansowego; 5. Rynek pieniężny; 6. Rynek ubezpieczeniowy; 8. Finanse publiczne; 9. Budżet państwa; 10. Gospodarstwa domo we na rynku usług finansowych; 11. Elementy finansów przedsiębiorstw; 112. Polski system finansowy w perspektywie historycznej: próba podsumowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12575-6
1. System finansowy; 2. System bankowy; 3. Polityka pieniężna; 4. Internacjonalizacja systemu finansowego; 5. Rynek pieniężny; 6. Rynek ubezpieczeniowy; 8. Finanse publiczne; 9. Budżet państwa; 10. Gospodarstwa domo we na rynku usług finansowych; 11. Elementy finansów przedsiębiorstw; 112. Polski system finansowy w perspektywie historycznej: próba podsumowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again