Form of Work
Książki
(12)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Status
only on-site
(12)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(12)
Author
Kowerski Mieczysław
(7)
Stefańska-Matuszyn Maria
(2)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Dunis Christian L
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Elżbieta Kryńska
(1)
Gurgul Henryk
(1)
Horodeński Ryszard Cz
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Kawa Paweł
(1)
Korczyńska Joanna
(1)
Kucharski Leszek
(1)
Kwiatkowski Eugeniusz
(1)
Marciniak Mateusz
(1)
Mruk Henryk
(1)
Pawlak Marek
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Rynek
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Podlaskie, województwo
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rynek pracy
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Cukiernictwo
(1)
Demografia
(1)
Dewizy
(1)
Dywidenda
(1)
Ekonomia
(1)
Emigracja
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Innowacje
(1)
Kadry
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kredyt
(1)
Logistyka
(1)
Młodzież
(1)
Nafta
(1)
Obligacje
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postęp
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Reklama
(1)
Rosja
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Spółki handlowe
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Studenci
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transport
(1)
Transport kolejowy
(1)
Upadłość
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zawód
(1)
Zysk
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
25 results Filter
Book
In basket
Analiza rynku : praca zbiorowa / red. Henryk Mruk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 278,[1] s. : tab., rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1454-5
1. Rynek - jego istota, elementy i uwarunkowania; 2. Informacyjne podstawy analizy rynku; 3. Mierniki statystyczne; 4. Analiza zjawisk rynkowych w czasie; 5. Analiza seznonowości; 6. Analiza związków przyczyno wo-skutkowych; 7. Elastyczność popytu; 8. Analiza ryn ku w przestrzeni; 9. Metody analizy udziałów rynkowych i grup strategicznych; 10. Metody analizy dystrybucji oraz intensywności reklamy. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-014-5
1.Wprowadzenie, 2.Klasyczny model badania w ramach metodyki analizy zdarzeń, 3.Wpływ ogłoszeń prognoz zysków oraz ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na stopy zwrotu i wielkości obrotów, 4.Opinie analityków, transakcje, insiderów oraz rezygnacje członków zarządu z zajmowanych stanowisk, 5.Wpływ zapowiedzi dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów na przykąłdzie giełd wiedeńskiej i frankfurckiej, 6.Dywidendy, umorzenia i podział akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 7.Wpływ zmian w składzie indeksu WIG20 na ceny i wielkośc obrotów, 8.Efekt zmian podstawowych stóp procentowych, 9.Efekt polepszania wyników w sektorze powszechnych ubezpieczeń emerytalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. Spis treści
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. Spis treści
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. Spis treści
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. Spis treści
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. Spis treści
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. Spis treści
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. Spis treści
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Maturzyści 2005' - Studenci UAM w Poznaniu ; t. 5)
ISBN: 978-83-7587-967-7
1. Dlaczego badanie konsumpcji? Z problematyki społeczeństwa konsumpcyjnego i jego kultury; 2. Kogo, co i jak badać? Orientacja konsumpcyjna jako kategoria analityczna w badaniach nad młodzieżą; 3. Nasilenie i interioryzacja orientacji konsumpcyjnej a modelowy konsument Zygmunta Baumana; 4. Studenci o adekwatności do rzeczywistości Baumanowskiego modelu konsumenta; 5. Ukształtowanie orientacji konsumpcyjnej młodzieży akademickiej; 6. Uwarunkowania orientacji konsumpcyjnej; 7. Co i dla kogo wynika z rezultatów badań orientacji konsumpcyjnej?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61247-18-0
1. Poziom i struktura popytu na pracę w województwie podlaskim w latach 1999-2008: Wprowadzenie; Istota popytu na pracę; Zmiana poziomu popytu na pracę w województwie podlaskim w latach 1999-2008; Popyt na pracę według sektorów gospodarki; Struktura popytu na pracę wedlug dziedzin działalności gospodarki; Struktura popytu na pracę w sektorze usługowym; Struktura popytu na pracę w przemyśle; 2. Potrzeby kadrowe podlaskich firm w świetle badań ilościowych: Uwagi metodologiczne; Ogólna charakterytyka badanych przedsiębiorstw; Sytuacja ekonomiczna podlaskich firm oraz perspektywy ich rozwoju; Charakterytyka zatrudnionych oraz ruch kadrowy w badanych firmach; Polityka kadrowa firm; Trudności w pozyskiwaniu pracowników; Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy; Sposoby rekrutacji nowych pracowników; Przewidywane zmiany kadrowe i ich przyczyny; Perspektywiczne potrzeby kadrowe podlaskich firm a edukacja zawodowa; Kierunki kształcenia zawodowego w kontekście bieżących i perspektywicznych potrzeb kadrowych; Przyszłościowe kierunki kształcenia zawodowego na Podlasiu w opinii pracodawców; 3. Potrzeby szkoleniowe podlaskich firm w świetle badań ilościowych: Zakres działalności szkoleniowej; Przyczyny braku szkoleń pracowników; Tematyka dotychczasowych szkoleń kierownictwa i pracowników; Źródła finansowania szkoleń; Typy dotychczasowych szkoleń; Kryteria wyboru ofert szkoleniowych; Preferowane terminy odbywania szkoleń; Bariery uczestnictwa pracowników w szkoleniach; Szkolenia a system motywacyjny pracowników, kształtowanie ścieżki kariery i ocen pracowniczych; Obszary potrzeb szkoleniowych podlaskich firm; 4. Potrzeby kadrowe i szkoleniowe podlaskich firm w swietle badań jakościowych: Metodologia badań; Opis próby badawczej; Ocena poziomu i struktury popytu na pracę w województwie podlaskim; Wpływ kryzysu na kondycję podlaskich firm i poziom zatrudnienia; Ocena poziomu zatrudnienia w firmach oraz ruchu kadrowego; Potrzeby kadrowe a system edukacji zawodowej; Potrzeby szkoleniowe podlaskich przedsiębiorców; 5. Wnioski końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61247-17-3
Cz. I. Podaż pracy - stan i perspektywy : 1. Pojęcie zasobów pracy , 2. Zmiany liczby i struktury ludności województwa podlaskiego w latach 1996-2007 , 3. Ludność województwa podlaskiego na tle ludności kraju w 2008 roku . Analiza komparatywna , 4. Prognoza demograficzna dla województwa podlaskiego do 2035 roku , 5. Wnioski i rekomendacje . Cz. II. Popyt na pracę - stan i perspektywy : 1. Analiza czynników determinujących popyt na pracę w województwie podlaskim - ujęcie modelowe , 2. Prognoza popytu na pracę w województwie podlaskim , 3. Model do prognozowania poziomu i struktury popytu na pracę w ujęciu zawodowo-kwalifikacyjnym i sektorowym oraz jego estymacja i opis uzyskanych wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse i inwestycje)
ISBN: 83-88597-15-9
Modelowanie przy użyciu danych o dużej częstotliwości, Funkacja informacyjna rynków aktywow o wysokim poziomie zmienności, Zastosowania sieci neuronowych i algorytmów genetycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-923980-7-6
1. Cele i założenia pracy. Część I: Diagnoza obecnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. 2. Ewolucja popytu na pracę i kwalifikacje. 3. Struktura popytu na główne grupy zawodów. 4. Zmiany w strukturze przedmiotowej gospodarki w podziale na trzy sektory. 5. Zmiany w strukturze zatrudnienia w podziale na pracowników najemnych i pracujących na własny rachunek. 6. Sektory najbardziej dynamicznego wzrostu i spadku zatrudnienia. 7. Zmiany w strukturze zatrudnienia według zawodów (kwalifikacji). 8. Zmiany w strukturze zatrudnienia według poziomu wykształcenia. 9. Wpływ migracji zarobkowej na rynek pracy. 10. Zmiany w strukturze zatrudnienia pod względem udziału "pracowników wiedzy". 11. Ogólna synteza i wnioski. Część II: Projekcje popytu na pracę i zatrudnienie w perspektywie do roku 2025. 1. Megatrendy światowe a ich wpływ na sytuację na rynku pracy w Polsce. 2. Główne tendencje zmian w prognozach zapotrzebowania na pracę w USA. 3. Projekcje dla Polski do roku 2013 i 2025. 4. Wnioski i propozycje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 5)
ISBN: 83-7363-172-0
Cz. I Zmiany we współczesnych przedsiębiorstwach: 1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa, 2. Systemy produkcyjne, 3. Systemy informacyjne. Cz. II Zmiany systemu podatków i rynku kapitałowego: 4. Zmiany systemu podatków, 5. Zmiany na rynku kapitałowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89817-50-0
1.Ocena przepisów regulujących zatrudnianie cudzoziemców w Polsce (indywidualne zezwolenia na pracę), 2.Poziom i struktura zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, 3.Zmiany demograficzne do roku 2030, 4.Prognozy zmian na polskim rynku pracy w zakresie stopy bezrobocia i stopy zatrudnienia, 5.Imigracja zawodów-skala luk na polskim rynku pracy, 6.Prognozy dotyczące popytu i podaży na polskim rynku pracy w perspektywie roku 2010, 7.Czynniki wypychające i przyciągające (push & pull factors) oraz ich wpływ na polski rynek pracy, 8.Przepisy i programy realizowane przez inne państwa europejskie, 9.Bilateralne uzgodnienia zatrudnieniowe - wnioski dla polskiej polityki migracyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-060-4
1. Zmienność rynku w warunkach kryzysu światowej gospodarki: Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce; Miejsce Chin w przyszłym ładzie finansowym świata; Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świecie i w Polsce; Zmienność cen ropy naftowej- znaczenie dla rynku futur es; Dług publiczny i jego finansowanie; 2. Dylematy wyceny i budowy wartości spółek kapitałowych: Budowa kapitału zaufania; Zarządzanie oczekiwaniami inwestorów; Indeksy zrównoważonego rozwoju a wycena przedsiębiorstw przez rynki kapitałowe; Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa; Notyfikowani akcjonariusze spółek giełdowych w Polsce; Całkowite stopy zwrotu wybranych spółek kapitałowych; Obligacje przedsiębiorstw jako źródło ich finansowania; Kontrola wewnętrzna a kreowanie i stabilizacja wartości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie ; 8/2000)
1.Specyfika rynku rolnego w Polsce i kierunki jego usprawnień, 2.Konsekwencje wprowadzenia euro, 3.Logistyka i marketing - obszary ekonomicznej reklamy, 4.Handel międzynarodowy a zróżnicowanie płac ze względu na kwalifikacje, 5.Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne, 6.Podstek dochodowy od osób prawnych w świetle zmian w systemie podatkowym, 7.Czynniki określające pozycję Rosji jako partnera handlowego Polski i poziom ryzyka inwestycyjnego (cz. II)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie ; 10/2001)
1.Dziś i jutro niepaństwowych wyższych szkół ekonomicznych w Polsce, 2.Potrzeby jako kategoria polityki społecznej, 3.Podejmowanie decyzji menedżerskich, 4.Monopol państwowy w transporcie kolejowym, 5.Zmiany podaży pieniądza a zmiany PKB w Polsce w latach 90-tych, 6.Kontrola dewizowa i tryb jej wykonywania, 7.Obowiązki udzielnia informacji oraz udostęonianie wymaganych dokumentów na podstwie ustawy Praw dewizowe, 8.Inwestycje zagraniczne w sektorze cukierniczym w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again