Form of Work
Książki
(46)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(38)
available
(31)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(38)
Author
Kosikowski Cezary (1942- )
(5)
Begg David
(3)
Dornbusch Rudiger
(3)
Fischer Stanley
(3)
Blicharz Rafał
(2)
Bossak Jan W
(2)
Allaire Yvan
(1)
Anusz Jan
(1)
Bednarska Hanna
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Brdulak Halina
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Christopher Martin
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Czechowska Iwona Dorota
(1)
Duraj Jan
(1)
Dzikiewicz-Gazda Urszula
(1)
Ehrlich Nadrzej
(1)
Firsirotu Mihaela E
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Fryzeł Barbara
(1)
Frączek Maciej
(1)
Gazda Zbigniew
(1)
Goik Magdalena
(1)
Gorynia Marian
(1)
Gołębiewski Jarosław
(1)
Grabowski Jan
(1)
Kosiec Krzysztof
(1)
Kotler Philip
(1)
Krakowińska Ewa
(1)
Matwiejczuk Wiesław
(1)
Mazurkiewicz Ludwik
(1)
Miklaszewski Stanisław
(1)
Nowak-Far Artur (1967- )
(1)
Ogiegło Leszek
(1)
Pawełczyk Mirosław
(1)
Pałasz Lech
(1)
Peck Helen
(1)
Piasecki Stanisław
(1)
Popiołek Wojciech
(1)
Raczyński Mirosław
(1)
Radło Mariusz-Jan
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Romanowska Maria
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Ryć Kazimierz
(1)
Rzemieniak Magdalena
(1)
Sajnóg Artur
(1)
Samul Joanna
(1)
Sieradzka Katarzyna
(1)
Skawińska Eulalia
(1)
Skrzypczak Zofia
(1)
Sobczak Karol
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Szpunar Maciej
(1)
Szydło Marek
(1)
Tkaczyk Tadeusz Paweł
(1)
Trias de Bes Fernando
(1)
Walkowiak Jerzy
(1)
Wojewoda Izabela
(1)
Wrzosek Wojciech
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Zalewski Romuald I
(1)
Zborowska Władysława
(1)
Ławicki Jacek Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(38)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(47)
Language
Polish
(47)
Subject
Konkurencja
(34)
Rynek
(19)
Gospodarka
(12)
Przedsiębiorstwo
(12)
Konsumenci (ekon.)
(11)
Prawo gospodarcze
(7)
Rynek pracy
(7)
Marketing
(6)
Mikroekonomia
(6)
Innowacje
(5)
Polska
(4)
Produkcja
(4)
Rynek finansowy
(4)
Rynek kapitałowy
(4)
Zamówienia publiczne
(4)
Ekonomia
(3)
Globalizacja
(3)
Monopol
(3)
Podatek
(3)
Popyt
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Własność przemysłowa
(3)
Banki
(2)
Bogactwo
(2)
Fuzja przedsiębiorstw
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Jednolity rynek UE
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Pieniądz
(2)
Prawo autorskie
(2)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(2)
Prywatyzacja
(2)
Siła robocza
(2)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(2)
Unia Europejska
(2)
Upadłość
(2)
Wolność ekonomiczna
(2)
Adopcja
(1)
Akcjonariusze
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Banki internetowe
(1)
Ceny
(1)
Cło
(1)
Dochód narodowy
(1)
Dumping
(1)
Etyka biznesu
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Flexicurity
(1)
Francja
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Informacja
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Integracja europejska
(1)
Interwencjonizm
(1)
Irlandia
(1)
Japonia
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Konosament
(1)
Koszty
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kredyt konsumpcyjny
(1)
Kultura
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marka*
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing partnerski
(1)
Małżeństwo
(1)
Małżeństwo międzywyznaniowe
(1)
Medycyna
(1)
Monografia
(1)
Monopol i zwalczanie
(1)
Monopol państwowy
(1)
Monopol państwowy a gospodarka kapitalistyczna
(1)
Niemcy
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obrót towarowy
(1)
Obsługa klienta
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona konkurencji
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Organizacja
(1)
Pazdan, Maksymilian (1936- )
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Azja
(1)
Chiny
(1)
Wielka Brytania
(1)
53 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1563-0
1.Podstawy efektywności marketingu, 2.Efektywność marketingu-mix, 3.Wpływ orientacji rynkowej na efektywność marketingu, 4.Wpływ pozyskiwania i utrzymywania nabywców na efektywność marketingu, 5.Wpływ zjawiska niepewności na efektywność marketingu, 6.Wpływ przepływów informacji na efektywność marketingu, 7.Wpływ zasobów i umiejętności na efektywność marketingu, 8.Wpływ konkurentów na efektywność marketingu, 9.Wpływ dostawców i pośredników na efektywność marketingu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1436-7
Zawiera: CZĘŚĆ I WPROWADZENIE: Narzędzia analizy ekonomicznej; Popyt, podaż i rynek; państwo w gospodarce mieszanej; CZĘŚĆ II MIKROEKONOMIA POZYTYWNA: Teoria wyboru konsumenta; Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa; Rozwinięcie teorii podaży; Konkurencja doskonała; Struktura rynku i konkurencja niedoskonała; Kapitał ludzki, dyskryminacja i związki zawodowe; Kapitał i ziemia; Ryzyko w działalności gospodarczej CZĘŚĆ III: EKONOMIA DOBROBYTU: Podatki i wydatki publiczne; Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa; Nacjonalizacja i prywatyzacja; Równowaga ogólna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33O, 330 (4 egz.)
Book
In basket
Ekonomia: mikroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 570 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1134-1
Zawiera: CZĘŚĆ I WPROWADZENIE: Narzędzia analizy ekonomicznej; Popyt, podaż i rynek; państwo w gospodarce mieszanej; CZĘŚĆ II MIKROEKONOMIA POZYTYWNA: Teoria wyboru konsumenta; Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa; Rozwinięcie teorii podaży; Konkurencja doskonała; Struktura rynku i konkurencja niedoskonała; Kapitał ludzki, dyskryminacja i związki zawodowe; Kapitał i ziemia; Ryzyko w działalności gospodarczej CZĘŚĆ III: EKONOMIA DOBROBYTU: Podatki i wydatki publiczne; Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa; Nacjonalizacja i prywatyzacja; Równowaga ogólna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7969-323-8
Niniejsza monografia dotyczy kluczowych problemów działalności przedsiębiorstw, które odnoszą się do szeregu czynników efektywnego wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wskazują one na potrzebę eksponowania oceny operacyjnych, finansowych oraz inwestycyjnych nośników efektywności ekonomicznej podmiotów gospodarczych, nadto kluczowych ich kompetencji. Prezentowana monografia składa się z 20 artykułów naukowych, które wydają się użyteczne nie tylko w rozpoznaniu prawidłowości działania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym, lecz także we wskazaniu przyczyn i konsekwencji podejmowania szeregu decyzji wzmacniających efektywność ekonomiczną jednostek gospodarczych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 83-7251-276-0
R.I Charakterystyka ogólna europejskiego prawa gospodarczego: 1. Ogólna charakterystyka Instytucji europejskich i europejskiego prawa.;2. Pozycja i perspektywy Polski.;3. Prawo europejskie-europejskie prawo gospodarcze. R.II Przedsiębiorca w świetle europejskiego prawa gospodarczego; 1. Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie europejskim.;2.Podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy.;3. Warunki przestrzenne działania przedsiębiorstwa. R.III Europejskie prawo przedsiębiorczości; 1. Wolność gospodarcza a funkcje regulacyjne pań stwa.;2. Swoboda i ograniczenia świadczenia usług w europejskim prawie gospodarczym. R.IV Europejskie prawo celne: 1.Kodeks celny UE.;2. Kodeks cywilny UE wprowadzenie towarów i przeznaczenie celne.;3. Odwoła nie od decyzji.;4. Warunki ważności i skutków dokument ów celnych w ramach Wspólnoty.;5. Skład i zakres kompetencji oraz procedura Komitetu.;6. Harmonizacja polskiego ustawodawstwa celnego z unijnym. R.V Europejskie prawo walutowe i rynku kapitałowego; 1. Podstawy prawne przepływu kapitału i płatności we Wspólnocie Europejskiej.;2. Europejskie prawo walutowe.;3. Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa (EMU).;4. Europejskie prawo rynku kapitałowego. R.VI Europejskie Prawo Ochrony Konkurencji; 1.Europejskie reguły konkurencji; 2. Własność intelektualna a europejskie reguły konkurencji.;3. Prawo subwencyjne(pomoc publiczna).;4. Europejskie prawo podatkowe i jego harmonizacja.;5. Europejskie regulacje konsumenckie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Globalna konkurencja / Artur Nowak-Far. - Warszawa ; Poznań : PWN Wydaw. Nauk., 2000. - 286 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13155-1
Definicja, rodzaje i metodologia innowacji; Środowisko międzynarodowe a źródła innowacji; Strategiczny aspekt innowacji międzynarodowych; Główne bodźce i ograniczenia w zakresie innowacji międzynarodowych; Strategiczna zmiana i rozwój organizacyjny a innowacje międzynarodowe; Kontrola innowacji w skali międzynarodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-321-8
Cz.I Instytucje, rynki i konkurencja a systemy społeczno-gospodarcze państwa, Cz.II Europejskie systemy społeczno-gospodarcze: 1. Wprowadzenie, 2. Wielka Brytania. Od klasycznego do europejskiego modelu rynkowego, 2. Niemcy. Społeczna gospodarka rynkowe, 3. Francja. Od etatyzmu do społecznej gospodarki rynkowej, 5. Szwecja. Skandynawski model dobrobytu, 6. Iralndia. Cz.III Amerykański system gospodarczy, Cz.IV Japonia i Nowe Kraje Przemysłowe Azji: 1. Japonia. Od państwa rozwojowego do harmonii społeczno-ekonomicznej, 2. Nowe Kraje Przemysłowe Azji. Proeksportowe tygrysy, 2. Indie. Od kapitalizmu państwowego do rynkowego. Cz.V Chiny i Rosja. Prorynkowea transformacja gospodarcza: 1. Chiny. Czerwoni mandaryni, liberalizacja i dynamiczny rozwój, 2. Rosja. Liberalizacja, oligarchowie i rynek, Cz.VI Polska. Transformacja instytucjonalna, rynek i konkurencja na tle międzynarodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konkurencja / red. Zdzisław Brodecki. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 623 s. : tab. ; 23 cm.
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-283-4
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską: Podstawowe założenia teorii konkurencji; Konkurencja na jednolitym rynku; Traktat Akcesyjny - ogólna ocena. Cz. II Porządek prawny Unii Europejskiej: Zagadnienia ogólne; Traktat; Prawo antymonopolowe; Prawo pomocy publicznej dla przedsiębiorców; Zamówienia publiczne; Małe i średnie przedsiębiorstwa; Rolnictwo i rybołówstwo; Współpraca międzynarodowa w zakresie reguł konkurencji. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej: Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-93-2
Cz. I Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw:1. Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych; 5. Wykorzystanie Valute at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia. Cz. II Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw: 9. Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw? Cz. III Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach: 15. Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2215-1
1. Kapitał intelektualny w rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw; 2. Konkurencyjność polskich mikroprzedsiębiorstw; 3. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju; 4. Wpływ marki na konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze rolniczym; 5. Czynniki sukcesu w kształtowaniu konkurencyjności małych przedsiębiorstw z perspektywy menedżerów; 6. Celowe spółki uczelniane jako sposób na wykorzystanie infrastruktury naukowo-badawczej - w kontekście konkurencyjności; 7. Analiza porównawcza instrumentów wsparcia finansowego wspólnej polityki rolnej z lat 2007-2013 w stosunku do lat 2014-2020; 8. Determinanty trwałej konkurencyjności łańcuchów rolno-żywnościowych. Ujęcie teoretyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7416-235-X
Wprowadzenie; R.1 Regulacja rynku kredytu konsumenckiego; R.2 Implementacja dyrektywy o kredycie konsumenckim; R.3 Koncepcja odpowiedzialnego udzielania kredytu; R.4 Upadłość konsumencka (przesłanki i koncepcji regulacji); R.5 Upadłość konsumencka a kredyt konsumencki; R.6 Ogólne warunki umów i nieuczciwe klauzule kontraktowe; R.7 Ochrona konsumenta czy społeczna odpowiedzialność banków (bankowość socjalna?); R.8 Instytucje kredytowe (banki) a zagadnienie prabanków; R.9Sprzedaż konsumenckich usług finansowych na odległość (otoczenie regulacyjne); R.10 Bankowość elektroniczna (tendencje rozwojowe); R.11 Bankowość elektroniczna (niektóre wyzwania prawne); R.12 Wspólny rynek finansowy w warunkach nowej gospodarki; R.13 Konkurencja a regulacje w sektorze bankowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-161-1
1. Kultura korporacyjna - aspekt jakościowy, 2. Determinanty konkurencyjności rynkowej, 3. Analiza i ocena kultury korporacyjnej, 4. Analiza pozycji konkurencyjnej oraz zależności między kulturą a konkurencyjnością przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1542-8
1.Nowy rynek, 2.Budowanie relacjami z klientem, 3.Tworzenie wartości dla klienta, 4.Konkurencja oparta na czasie, 5.Łańcuchy dostaw zorientowane na popyt, 6.Zarządzanie logistyką marketingową, 7.Obsługa klienta globalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338.139 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338.139 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1537-1
R.1 Ewolucja rynków i dynamika konkurencji; R.2 Silne i słabe strony tradycyjnego myślenia marketingowego; R.3 Innowacje powstałe przy założeniu niezmienności rynku: tradycyjny sposób tworzenia innowacji; R.4 Innowacje powstałe poza danym rynkiem: alternatywny sposób tworzenia informacji; R.5 Marketing lateralny jako potrzebne dopełnienie marketingu pionowego; R.6 Proces marketingu lateralnego; R.7 Marketing lateralny na poziomie rynku; R.8 Marketing lateralny na poziomie produktu; R.9 Marketing lateralny na poziomie cen, dystrybucji i promocji; R.10 Wdrażanie marketingu lateralnego. Załącznik: Przypomnienie podstaw marketingu lateralne go.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-517-4
1.Rola marketingu na nowoczesnym rynku towarowym, 2.Zachowania konsumenckie na rynku, 3.Partnering w warunkach rosnącej kaonkurencji rynkowej, 4.Długookresowa strategia rozowju partneringu w firmie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-53-9
1. Podstawowe zagadnienia ekonomii 2. Mechanizm funkcjonowani arynku 3. Elastyczność popytu i podaży 4. Teoria wyboru konsumenta 5. Teoria popytu konsumenta 6. Teorie produkcji 7. Teoria kosztów i zysków 8. Konkurencja doskonała 9. Monopol pełny 10. Konkurencja monopolistyczna 11. Teorie oligopolu 12. Rynek czynników wytwórczych 13. Ekonomia dobrobytu 14. Niedoskonałości mechanizmu rynkowego i rola rządu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1641-6
Cz.I Wprowadzenie: 1. Ekonomia a polityka, 2. Narzędzia analizy ekonomicznej, 3. Popyt, podaż i rynek. Cz.II Mikroekonomia pozytywna: 4. Elastyczność popytu i podaży, 5. Decyzje konsumenta, 6. Decyzje o podaży - wprowadzenie, 7. Koszty a wielkość podaży, 8. Konkurencja doskonała i czysty monopol, 9. Struktura rynku i konkurencja niedoskonała, 10. Rynek pracy, 11. Różne rodzaje pracy, 12 .Rynki czynników produkcji i podział dochodu, 13. Ryzyko i informacja, 14. Gospodarka oparta na informacji. Cz.III Ekonomia dobrobytu: 15. Ekonomia dobrobytu, 16. Wydatki i dochody publiczne, 17. Polityka przemysłowa i polityka ochrony konkurencji, 18. Czy warto sprywatyzować monopol naturalny?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-73-3
1. Wprowadzenie do ekonomii 2. Funkcjonowanie rynku 3. Elastyczność popytu i podaży 4. Konsument jako podmiot rynku 5. Przedsiębiorstwo jako podmiot rynku 6. Rynek konkurencji doskonałej 7. Rynek monopolu pełnego 8. Rynek konkurencji niedoskonałej 9. Rynki czynników produkcji 10. Sprawność systemu rynkowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Lektury Menedżera)
ISBN: 83-86210-80-X
Wstęp; Etyczne aspekty strategicznej analizy marke- tingowej firmy i jej otoczenia; Modelowanie przewagi konkurencyjnej w rozwoju strategicznym; Gry wojenne korporacji ponadnarodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13232-9
Przedsiębiorstwo a tworzenie wartości ekonomicznej; Dynamika kosztów: ekonomiczne i technologiczne impera- tywy firmy; Dynamika rynków i konkurencji; Dynamika strategiczna: systemy strategiczne i strategie rynkowe Dynamika społeczna i psychologiczna organizacji; Zarządzanie ryzykiem i niepewnością. Metoda technokra- tyczna, polityczna i strukturalna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again