Form of Work
Książki
(19)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(14)
only on-site
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(7)
Author
Barzycka-Banaszczyk Małgorzata (1949- )
(7)
Stelina Jakub (1969- )
(3)
Gonet Karolina
(2)
Aniszewska Grażyna
(1)
Baran Krzysztof Wojciech
(1)
Dziuba Damian
(1)
Latos-Miłkowska Monika
(1)
Majkowski Bogdan
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Przybylska Justyna
(1)
Rycak Artur
(1)
Rycak Magdalena Barbara
(1)
Sobczyk Arkadiusz
(1)
Tomaszewska Monika
(1)
Torbé Joanna
(1)
Wolańska Magdalena
(1)
Ziarno Jakub
(1)
Zieleniecki Marcin
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(9)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Rozwiązanie umowy o pracę
(19)
Prawo pracy
(16)
Urlopy
(14)
Płaca
(13)
Czas pracy
(12)
Umowa o pracę
(10)
Zwolnienia grupowe
(9)
Macierzyństwo
(8)
Bezrobocie
(7)
Choroby zawodowe
(7)
Wypadki przy pracy
(7)
Świadectwa pracy
(7)
Wypowiedzenie umowy o pracę
(4)
BHP
(3)
Praca młodocianych
(3)
Telepraca
(3)
Zatrudnienie elastyczne
(3)
Zbiorowe stosunki pracy
(3)
Kadry
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Świadczenia
(2)
Dane osobowe
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(1)
Opieka społeczna
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Praca czasowa
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Spory zbiorowe
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Umowa o pracę na zastępstwo
(1)
Upadłość
(1)
Wygaśnięcie umowy o pracę
(1)
Zatrudnienie
(1)
Związki zawodowe
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
(Vademecum Kadr Socjalnych / Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV)
ISBN: 83-916625-8-6
1. Pozycja kierownika oraz pracownika jednostki, wynikająca z ustawy o pomocy społecznej, 2. Nawiązanie stosunku pracy, 3. Jak rozwiązać umowę o pracę?, 4. Obowiązki w zakresie BHP oraz ochrony zdrowia, 5. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, 6. Urlopy wychowawcze, 7. Obowiązki wobec pracownika będącego rodzicem, 8. Pozostałe obowiązki pracodawców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-754-8
1. Podstawowe pojęcia 2. Formy nawiązania stosunku pracy 3. Inne umowy 4. Rozwiązanie umowy o pracę 5. Wygaśnięcie umowy o pracę 6. Obowiązki pracownika i pracodawcy 7. Czas pracy 8. Urlopy 9. Wynagrodzenie za pracę 10. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy 11. Zasiłki i ubezpieczenia chorobowego 12. Wypłata swiadczeń z ubezpieczenia wypadkowego 13. Odprawa rentowa lub emerytalna 14. Odprawa pośmiertna 15. Wykaz obowiązujących aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 18 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2019. - 427, [1] s. : schematy ; 21 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-8198-027-2
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-8198-897-1
1.Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy; 2. Zasady i normy prawa pracy; 3. Źródła prawa pracy; 4. Charakterystyka stosunku pracy; 5. Nawiązanie umownego stosunku pracy; 6. Ustanie umownego stosunku pracy; 7. Zmiany stosunku pracy; 8. Pozaumowne stosunki pracy; 9. Praca tymczasowa i telepraca jako elastyczne i nietypowe formy zatrudnienia; 10. Wynagrodzenie za pracę; 11. Obowiązki pracodawcy i pracownika; 12. Czas pracy; 13. Urlopy pracownicze; 14. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem; 15. Zatrudnianie młodocianych; 16. Powszechna ochrona pracy; 17. Nadzór nad warunkami zatrudnienia; 18. Odpowiedzialność pracownicza; 19. Zbiorowe prawo pracy; 20. Rozwiązywanie sporów i przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy; 21. Odpowiedzialność pracodawców za naruszenie przepisów prawa pracy; 22. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 8 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 377 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-890-4
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / red. nauk. Krzysztof W. Baran. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 724 s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-191-7
Cz. I Ogólna, 1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy, 2. Funkcje prawa pracy, 3. Zasady prawa pracy, 4. Równe traktowanie w zatrudnieniu, 5. Źródła prawa pracy. Cz. II Indywidualne prawo pracy: 6. Stosunek pracy, 7. Umowa o pracę, 8. Przekształcenia zobowiązaniowego stosunku pracy, 9. Ustanie stosunku pracy, 10. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, 11. Pracownicy tymczasowi, 12. Pozaumowne stosunki pracy, 13. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy, 14. Zakaz konkurencji, 15. Wynagrodzenie za pracę, 16. Czas pracy, 17. Urlopy pracownicze, 18. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna, 19. Odpowiedzialność materialna pracowników, 20. Powszechna ochrona pracy, 21. Ochrona rodzicielska, 22. Ochrona młodocianych, 23. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Cz. III Zbiorowe prawo pracy: 24. Wolności związkowe, 25. Status prawny związków zawodowych, 26. Status prawny organizacji pracodawców, 27. Partycypacja pracownicza, 28. Zbiorowe spory pracy. Cz. IV Procesowe prawo pracy: 29. Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy, 30. Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy, 31. Inspekcja pracy, 32. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 9 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XVII, 374 s. : rys. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-339-4
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 10 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - XVII, 380 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-746-0
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 11 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 380 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0384-0
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 12 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 390 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-1141-8
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Wyd. 15 poszerz. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2013. - 463, [1] s. ; 21 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-5504-7
1. Źródła prawa pracy, 2. Zasady prawa pracy, 3. Charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy, 4. Rozwiązanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku pracy, 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (Zwolnienia grupowe), 6. Zakaz konkurencji, 7. Sytuacja prawna bezrobotnego, 8. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą, 9. Ochrona roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 12. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika, 13. Odpowiedzialność materialna pracowników, 14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 15. Zatrudnienia i ochrona pracujących młodocianych, 16. Świadectwa pracy, 17. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 18. Spory pracy, 19. Przedawnienie roszczeń, 20. Wybrane zagadnienia z pracowniczych ubezpieczeń społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / red. Jakub Stelina. - Warszawa : C.H.Beck , 2013. - 617, [1] s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-4567-3
1.Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy; 2. Zasady i normy prawa pracy; 3. Źródła prawa pracy; 4. Charakterystyka stosunku pracy; 5. Nawiązanie umownego stosunku pracy; 6. Ustanie umownego stosunku pracy; 7. Zmiany stosunku pracy; 8. Pozaumowne stosunki pracy; 9. Elastyczne i nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego; 10. Wynagrodzenie za pracę; 11. Obowiązki pracodawcy i pracownika; 12. Czas pracy; 13. Urlopy pracownicze; 14. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem; 15. Zatrudnienie młodocianych; 16. Powszechna ochrona pracy; 17. Nadzór nad warunkami zatrudnienia; 18. Odpowiedzialność pracownicza; 19. Zbiorowe prawo pracy; 20. Rozwiązywanie sporów i przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy; 21. Odpowiedzialność pracodawców za naruszenie przepisów prawa pracy; 22. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / red. Jakub Stelina. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck , 2014. - 781 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-6513-8
1.Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy; 2. Zasady i normy prawa pracy; 3. Źródła prawa pracy; 4. Charakterystyka stosunku pracy; 5. Nawiązanie umownego stosunku pracy; 6. Ustanie umownego stosunku pracy; 7. Zmiany stosunku pracy; 8. Pozaumowne stosunki pracy; 9. Elastyczne i nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego; 10. Wynagrodzenie za pracę; 11. Obowiązki pracodawcy i pracownika; 12. Czas pracy; 13. Urlopy pracownicze; 14. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem; 15. Zatrudnienie młodocianych; 16. Powszechna ochrona pracy; 17. Nadzór nad warunkami zatrudnienia; 18. Odpowiedzialność pracownicza; 19. Zbiorowe prawo pracy; 20. Rozwiązywanie sporów i przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy; 21. Odpowiedzialność pracodawców za naruszenie przepisów prawa pracy; 22. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Karolina Gonet. - Stan prawny na 1.01.2011 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 300 s. ; 24 cm.
(Aplikacje Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-2042-7
1. Kodeks pracy: Ogólne wiadomości o prawie pracy; Równe traktowanie w zatrudnieniu; Stosunek pracy i jego elementy; Umowa o pracę i jej rodzaje; Sposoby rozwiązywania umowy o pracę; Wypowiedzenie umowy o pracę; Zmiana stosunku pracy; Rozwiązywanie umowy o pracę o pracę bez wypowiedzenia; Wygaśnięcie umowy o pracę; Stosunek pracy z wyboru, powołania lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę; Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia; Obowiązki pracodawcy i pracownika; Odpowiedzialność pracownicza; Czas pracy; Urlopy pracownicze; Ochrona pracowników związana z rodzicielstwem; Zatrudnianie młodocianych; Układy zbiorowe pracy; Dochodzenie roszczeń pracowniczych; 2. Ubezpieczenia społeczne: Ogólne wiadomości o prawie ubezpieczeń społecznych; System ubezpieczeń społecznych; Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; Świadczenia przysługujące ubezpieczonym w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Karolina Gonet. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.01.2013 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2013. - 336 s. ; 24 cm.
(Aplikacje Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-4466-9
1. Kodeks pracy: Ogólne wiadomości o prawie pracy; Równe traktowanie w zatrudnieniu; Stosunek pracy i jego elementy; Umowa o pracę i jej rodzaje; Sposoby rozwiązywania umowy o pracę; Wypowiedzenie umowy o pracę; Zmiana stosunku pracy; Rozwiązywanie umowy o pracę o pracę bez wypowiedzenia; Wygaśnięcie umowy o pracę; Stosunek pracy z wyboru, powołania lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę; Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia; Obowiązki pracodawcy i pracownika; Odpowiedzialność pracownicza; Czas pracy; Urlopy pracownicze; Ochrona pracowników związana z rodzicielstwem; Zatrudnianie młodocianych; Układy zbiorowe pracy; Dochodzenie roszczeń pracowniczych; 2. Ubezpieczenia społeczne: Ogólne wiadomości o prawie ubezpieczeń społecznych; System ubezpieczeń społecznych; Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; Świadczenia przysługujące ubezpieczonym w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-781-0
Zawiera: WSTĘP Rozdział 1. PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 1.1. Dane osobowe - co to takiego?; 1.2. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe pracowników?; 1.2.1. Dane zwykłe; 1.2.2. Dane szczególnych kategorii; 1.3. Czym jest przetwarzanie danych osobowych?; 1.4. Jakimi zasadami należy się kierować przy przetwarzaniu danych osobowych?; 1.5. Kim są uczestnicy procesu przetwarzania? Administrator i współadministrator danych, podmiot przetwarzający, odbiorcy danych; 1.6. Co to jest obowiązek informacyjny i kiedy należy go spełnić?; 1.7. Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych? Rozdział 2. PROCES REKRUTACJI: 2.1. Jak spełnić obowiązek informacyjny w procesie rekrutacji?; 2.2. Rekrutacja z wykorzystaniem portali społecznościowych - na co zwrócić uwagę, jak spełnić obowiązek informacyjny? Listy referencyjne; 2.3. Selekcja CV i listów motywacyjnych - jakie obowiązki należy wykonać, by były one zgodne z RODO? Kto może brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym?; 2.4. Wykorzystywanie testów kompetencji, Assessment Center i inne techniki rekrutacji - jak poprawnie wykorzystać te metody?; 2.5. Zaświadczenie o niekaralności. Kiedy pracodawca może o nie prosić?; 2.6. Rekrutacja zewnętrzna - zasady współpracy z firmami zewnętrznymi i agencjami pracy tymczasowej. Jak prawidłowo zatrudnić kandydata z polecenia?; 2.7. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w grupie kapitałowej. Przykładowe obowiązki informacyjne; 2.8. Rozmowa kwalifikacyjna a poprawność przetwarzania danych osobowych; 2.9. Jak długo można przechowywać aplikacje kandydatów do pracy? Rozdział 3. ZATRUDNIENIE: 3.1. Dokumentacja kadrowo-płacowa zgodna z RODO; 3.2. Przetwarzanie danych szczególnych kategorii. Czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika poświadczenia jego obecności w pracy przy użyciu czytnika linii papilarnych?; 3.3. Imię i nazwisko oraz wizerunek pracownika - zasady przetwarzania, w tym udostępniania przez pracodawcę; 3.4. Dokumentacja BHP i medycyna pracy - na co zwrócić uwagę?; 3.5. Monitoring w miejscu pracy, kontrola służbowej poczty elektronicznej; 3.6. ZFŚS - praktyczne omówienie zasady adekwatności i czasowości; 3.7. Zatrudnienie cudzoziemca - zasady ustalania centrum interesów życiowych; 3.8. Przetwarzanie danych osobowych przez firmy zewnętrzne, różnice pomiędzy udostępnieniem a powierzeniem danych osobowych pracowników; 3.9. Kary, nagany i upomnienia a ochrona danych osobowych i prawo do zachowania godności pracownika. Badanie alkomatem oraz podejrzenie o zażyciu substancji psychoaktywnych. Na co zwrócić uwagę, o czym poinformować pracownika?; 3.10. Zajęcia komornicze a zakres przekazanych danych osobowych. Co się zmienia na gruncie RODO, a także opinia byłego GIODO; 3.11. Oceny pracownicze - na co zwrócić uwagę?; 3.12. Inne formy zatrudnienia a zakres i podstawa ich przetwarzania przez podmiot zatrudniający; 3.13. Szacowanie ryzyka danych osobowych i ocena skutków przetwarzania. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne działów personalnych. Na co zwrócić uwagę?; 3.14. Transgraniczne przetwarzanie danych. Rozdział 4. KIEDY NALEŻY WYZNACZYĆ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? JAKIE SĄ JEGO ZADANIA W DZIALE KADROWO-PŁACOWYM? Rozdział 5. WYPOWIEDZENIE I ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW PRACOWNICZYCH: 5.1. Zasada poufności a wypowiedzenie umowy o pracę; 5.2. Co zrobić z danymi osobowymi zwolnionego pracownika? Jak zabezpieczyć telefon, pocztę, fotografię, wizytówki?; 5.3. Nowe zasady archiwizacji dokumentów od stycznia 2019 roku. Rozdział 6. PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH PRZYNALEŻNOŚCI ZWIĄZKOWEJ: 6.1. Odprowadzanie składek członkowskich - lista szczególnie chroniona; 6.2. Czy pracodawca jest podmiotem przetwarzającym wobec związku?; 6.3. Czy związek zawodowy powinien uczestniczyć w procesie oceny skutków?; 6.4. Monitoring zakładu pracy a realizacja obowiązku zapewnienia pomieszczenia na działalność związkową; 6.5. Związek zawodowy a ZFŚS; 6.6. IOD w związku zawodowym. Rozdział 7. PRAKTYCZNE DOKUMENTY: 7.1. Opis procesów kadrowo-płacowych w rejestrze czynności przetwarzania - przykładowy rejestr; 7.2. Przykładowy rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku współpracy z agencją pracy; 7.3. Rejestr incydentów + Wzór zgłoszenia incydentu do Urzędu Ochrony Danych Osobowy; 7.4. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników; 7.5. Wnioski w sprawie realizacji praw pracowników zgodne z RODO. ZAKOŃCZENIE. O AUTORACH. BIBLIOGRAFIA.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-669-7
Rozdział I. Uwagi Wprowadzające Rozdział II. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rozdział III. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Rozdział IV. Rozwiązanie umowy o prace przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rozdział V. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z przyczyn niezawinionych przez pracodawcę. Rozdział VI. Wymogi formalne rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Rozdział VII. Skutki naruszenia przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Rozdział VIII Przepisy dotyczące rozwiązania stosunku pracy w regulacjach prawa międzynarodowego. Wykaz orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-0822-7
Cz. I. Komentarz: 1. Przygotowanie procesu zwolnień; 2. Wybór formy prawnej rozwiązania umowy; 3. Procedury dokonania zwolnień z przyczyn leżących; 4. Odprawy; 5. Jak rozmawiać z odchodzącym pracownikiem; Cz. II. Pytania i odpowiedzi: Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę z datą wsteczną; Porozumienie stron o skróceniu okresu wypowiedzenia po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy; Okres wypowiedzenia umów w przypadku dokonania zwolnień grupowych; Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym w przypadku przeprowadzania zwolnień grupowych; Zwolnienie pracownika, którego wynagrodzenie podlega zajęciom komorniczym; Dobór pracowników do zwolnienia w przypadku ograniczenia produkcji (zwolnienia indywidualne); Możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w trakcie biegnącego okresu wypowiedzenia; Wypowiedzenia zmieniające warunki płacy, a obowiązek stosowania ustawy z zwolnieniach grupowych; Prawo do odprawy z tytułu zwolnień grupowych w przypadku gdy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy na czas określony; Wyliczenie stażu pracy u danego pracodawcy do odprawy przy zwolnieniach grupowych; Rozwiązanie umowy o pracę nakładczą, a prawo pracownika do odprawy; Możliwość wynegocjowania niższej odprawy przy zwolnieniach grupowych; Konieczność wypłaty odprawy emerytalnej obok odprawy z tytułu zwolnień grupowych; Cz. III. Akty prawne: Kodeks pracy; Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-486-7
Cz. I Rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika: 1. Ogólna charakterystyka zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, 2. Pojęcie zwolnienia grupowego, 3. Procedura zwolnień grupowych, 4. Wypowiedzenie umów o pracę w ramach zwolnień grupowych, 5. Indywidualny tryb rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Cz. II Likwidacja i upadłość pracodawcy, 1. Pojęcie "likwidacja pracodawcy", 2. Pojęcie "upadłość pracodawcy", 3. Zarządzanie zakładem pracy po ogłoszeniu upadłości i zarządzeniu likwidacji pracodawcy, 4. Rozwiązania stosunku pracy w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy, 5. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie likwidacji i upadłości pracodawcy, 6. Wpływ likwidacji i upadłości pracodawcy na zbiorowe stosunki pracy. Cz. III Postępowanie naprawcze pracodawcy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again