Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(18)
available
(9)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(19)
Author
Bauman Zygmunt
(2)
Chudzik Aleksandra
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Dzieniszewska-Naroska Katarzyna
(1)
Famulska Teresa
(1)
Gindrich Piotr Alfred
(1)
Gulbicka Bożena
(1)
Gładys-Jakóbik Jolanta
(1)
Iwaniec Dorota
(1)
Jastrząb Jadwiga
(1)
Kaja Jan
(1)
Kwasek Mariola
(1)
Kwieciński Leszek
(1)
Olszewska-Dyoniziak Barbara
(1)
Pajestka Józef
(1)
Partycki Sławomir
(1)
Pawlak Marek
(1)
Piech Krzysztof
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Szmagalski Jerzy
(1)
Szomburg Jan
(1)
Urban Bronisław
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wysokińska Zofia
(1)
Zbieranek Piotr
(1)
Znaniecka Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Rozwój społeczny
(13)
Globalizacja
(4)
Wzrost gospodarczy
(4)
Innowacje
(3)
Polska
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Dziecko
(2)
Gospodarka
(2)
Kultura
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Młodzież
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Odżywianie
(2)
Postęp
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Regionalizm
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Bauman, Zygmunt
(1)
Bibliotekarstwo szkolne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Demokracja
(1)
Dyslekcja i dysgrafia
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Ekorozwój
(1)
Euroregiony
(1)
Fundusze celowe
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestycje
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kształcenie
(1)
Miasta
(1)
Nastolatki
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauka
(1)
Nierówności społeczne -- Polska
(1)
Oświata
(1)
Parki technologiczne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Produkcja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Publicystyka angielska
(1)
Radni
(1)
Referendum lokalne
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rodzina
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Scenariusze imprez okolicznościowych
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Spożycie
(1)
Stopa życiowa
(1)
Struktura społeczna
(1)
Sukces
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Technika
(1)
Telekomunikacja
(1)
Transfer technologii
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie
(1)
Unia Europejska
(1)
Wychowanie
(1)
Zachowanie
(1)
Zespół ADHD
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
1989-
(3)
21 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-233-1421-7
Część I: Osobowościowe i społeczne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu i przestępczości młodzieży. Kilka uwag o genezie patologicznych form zachowania się współczesnej młodzieży; Dysocjalność we wczesnym dzieciństwie a zachowania przestępcze młodzieży; Wybrane metodologiczne trudności w diagnozowaniu antyspołecznych zaburzeń osobowości; Rozumienie genezy zaburzeń zachowania z perspektywy współczesnych koncepcji osobowości dziecka; Wybrane korelaty osobowościowe wykolejenia przestępczego u młodocianych; Zaburzenia osobowości u młodzieży - psychopatia i socjopatia; W poszukiwaniu tożsamości - od agresji potencjalnej do destruktywności; Zapotrzebowanie na stymulację u młodzieży niedostosowanej; Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestępczych; Rodzinne predykatory agresji fizycznej młodzieży w sytuacjach społecznie trudnych; Psychospołeczne uwarunkowania zachowań aspołecznych nieletnich sprawców przestępstw z użyciem agresji; Zachowania agresywne a lęk u osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim; Standardy aprobowania przez młodzież różnych form agresji interpersonalnej; Postawy wobec norm moralnych i przestępczości seksualnej (badania empiryczne wśród młodzieży licealnej); Niektóre makroczynniki społeczne sprzyjające aktualnie przestępczości młodzieży w Polsce na tle procesu transformacji ustrojowej; Wykolejenie obyczajowo-przestępcze nieletnich dziewcząt w świetle czynników osobowościowych i środowiskowych; Rodzinne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu u dzieci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wolność i Solidarność ; nr 22.)
ISBN: 978-83-7615-051-2
1. Teraźniejszość- diagnoza sytuacja i jej uwarunkowania: Polityka edukacyjna unii Europejskiej wobec wyzwań współczesności; Reformatorskie sukcesy i porażki w dziedzinie edukacji szkolnej; Edukacja polska wobec przełomów i wyzwań. Reformy w świecie pozorów; Uwarunkowania rozwoju edukacji w Polsce; O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, czyli o niedokończonej zmianie oświatowej; Czy polska szkoła jest przystosowania do działania w stanie niekończących się reform?; Dlaczego szkoła działa tak jak działa?; Triada niedopasowania. O misji polskiej szkoły; Krok w kierunku nauczycielskiej i uczniowskiej autonomii; Czy współczesna szkoła uczy przyswajania i przezywania wartości?; Podmiotowość w edukacji. Edukacja do podmiotowości; 2. Zmiana- projekty i mechanizmy: Podmiotowy wymiar rozwoju człowieka, społeczeństwa i gospodarki; Szkoła bierności? Czy szkoła może pomóc budować postawy przedsiębiorcze i innowacyjne; Wartość edukacji w świetle raportów minionego i obecnego stulecia; Program- podręcznik-nauczyciel. Jędrzejewicz potrzebny od zaraz@; Stabilny stołek oświatowy; Pieniądze to nie wszystko; Odpowiedzialność i otwartość w edukacji dla rozwoju; Koniec szkoły?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-915476-3-9
Część I: Koncepcja i realizacja Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej. 1. Szkoła Terapeutyczna - projekt autorski. 2. Specjalne potrzeby edukacyjne. 3. Program wychowawczy Szkoły Terapeutycznej. 4. Edukacja terapeutyczna. 5. Dyrektor Szkoły Terapeutycznej. Część II: Działalność edukacyjna. 6. Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. 7. Praktyka edukacji wczesnoszkolnej. 8. Edukacja polonistyczna. 9. Historia i społeczeństwo. 10. Przyroda. 11. Język angielski. 12. Matematyka. 13. Terapia wychowawcza. 14. Wychowanie fizyczne. 15. Edukacja techniczna. 16. Edukacja muzyczna. 17. Edukacja plastyczna. 18. Katecheza. 19. Ścieżki edukacyjne - założenia i realizacja. 20. Ścieżki edukacyjne realizowane w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej. Część III: Działalność terapeutyczna. 21. Terapia logopedyczna. 22. Terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii. 23. Terapia matematyczna. 24. "Dziecięca matematyka" w terapii matematycznej. 25. Socjoterapia. 26. Szkoła dla rodziców. Część IV: Działalność wspomagająca rozwój i wychowanie. 27. Baza Szkoły Terapeutycznej. 28. Działalność pedagoga i psychologa szkolnego oraz opieka medyczna. 29. Szkolna świetlica terapeutyczna. 30. Biblioteka szkolna i czytelnictwo uczniów. 31. Formy aktywności pozalekcyjnej. 32. Wybrane scenariusze szczególnych wydarzeń szkolnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-374-3
1. Identyfikacja rozwoju lokalnego i źródeł jego finansowania, 2. Podatki i opłaty jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 3. Majątek jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 4. Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, 5. Zwrotne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego, 6. Pozabudżetowe źródła wspomagania rozwoju lokalnego, 7. Rola publicznych funduszy celowych w finansowaniu rozwoju lokalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2003-3
1.Miejsce dysleksji wśród zaburzeń; 2. Wybrane osobowościowe i społeczne konsekwencje dysleksji w kontekście przystosowania; 3. Założenia metodologiczne; 4. Samoocena badanych uczniów; 5. Status socjometryczny badanych uczniów; 6. Zaburzenia w zachowaniu u badaniu uczniów; 7. Omówienie wyników badań własnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-821-7
1.Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej firm na jednolitym rynku europejskim w dobie globalizacji, 2.Rola innowacyjności w umiędzynarodoweieniu małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne, 3.Dywersyfikacja działalności badawczo-rozwojowej jako źródło zwiększenia innowacyjności korporacji transnarodowych, 4.Innowacyjność japońskich korporacji transnarodowych, 5.Standardy międzynarodowe i proces innowacji w dobie globalizacji, 6.Jednolity rynek usług telekomunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914243-5-9
1.Wzrost gospodarczy, regulacje monetarne i fiskalne w procesie generowania nierówności, 2.Systemow uwarunko wania nierówności, 3.Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzrostu gospodar czego, 4.Nierówności i wzrost w wymiarze regionalym i lokalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-557-9
Cz.I Społeczeństwo obywatelskie a państwo: 1. Obywatelstwo Unii Europejskiej - założenia i polska rzeczywistość, 2. Problem obywatelskości społeczeństw Europy Środkowowschodniej a ich kapitały strukturalne, 3. Kultura polityczna - jej istotny charakter i wymiary, 4. Społeczeństwo polskie - między podmiotowością a autorytaryzmem, 5. Problem prowadzenia procesów humanizacji w post-socjalistycznych osiedlach mieszkaniowych, 6. Problemy wykluczenia społecznego i marginalizacji w społeczeństwach zjednoczonej Europy, 7. Przemiany sfery publicznej a edukacja obywatelska, 8. Kobiece organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, 9. Organizacje samopomocowe pacjentów w społeczeństwie obywatelskim, 10. Młodzieżowe organizacje proobronne w społeczeństwie obywatelskim, 11. Rola chełmskich organizacji pozarządowych w procesie integracji społecznej, 12. Analiza porównawcza sytuacji w sektorze pozarządowym w Polsce i w Rosji. Znaczenie współpracy informacyjnej, 13. Bariery w rozwoju organizacji pozarządowych na Ukrainie, 14. Rola organizacji pozarządowych w procesie globalizacji, 15. Rola i rozwój charytatywnych organizacji pozarządowych jako wyraz kształtowania się polskiego społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta, 16. Komunikowanie jako działanie społeczne na przykładzie wybranych inicjatyw użytkowników Internetu, 17. Klientelizm polityczno-gospodarczy. Doświadczenia polskiej transformacji. Cz.II Społeczeństwo obywatelskie a jednostka: 1. Społeczno-demograficzna charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw, 2. Ryzyko gospodarcze jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych, 3. Policja w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie KMP w Tarnowie, 4. Korupcja w społeczeństwie obywatelskim, 5. Sposoby przeżywania asymetrii w relacji student-profesor przez oba podmioty, 6. Bezrobocie jako główna kwestia wykluczenia społecznego, 7. Polski system publicznej pomocy społecznej wobec problemu wykluczenia społecznego - próba oceny, 8. Zmiany społeczne w świadomości studentów polskich i białoruskich, 9. Postawy studentów pogranicza polsko-białoruskiego wobec osób upośledzonych umysłowo, 10. Populizm - jako reakcja na społeczną marginalizację. Perspektywa konfliktowa, 11. Życie an uboczu - problem (samo)wykluczenia prostytutek w dyskursie publicznym, 12. Samotni, niekochani, odrzuceni - egzystencjalne konsekwencje społecznej marginalizacji osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie, 13. Edukacja międzykulturowa - podstawą społecznego dialogu, 14. Świat słuchaczy "Radia Maryja" - wizje polskiej rzeczywistości i własnego w nim miejsca w wypowiedziach "słuchaczy" i "nie-słuchaczy", 15. Zachowania ryzykanckie i problemowe okresu dojrzewania w społeczeństwie ryzyka i konsumpcji, 16. Ryzyko i zaufanie - koncepcje i zależności, 17. Prawa konsumenta w unii Europejskiej, 18. Wymiary podmiotowości i przedsiębiorczości w ujęciu jednostkowym, 19. Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz e-gospodarki w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, Cz.III Społeczeństwo obywatelskie a rozwój społeczny: 1. Rola spółdzielczości w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego na ziemiach polskich w XIX i XX w., Wiejscy liderzy społeczni. Tradycja a współczesność, Depopulacja wsi podlaskiej jako problem gospodarczy i społeczny na początku XXI wieku, Konflikty społeczne w Polsce w latach 1989-2006. Uwarunkowania, źródła, metody rozwiązywania, Konsument przyjemności jako "nowy" konsument w społeczeństwie konsumpcyjnym, Dekada bezrobocia w percepcji społeczności lokalnej w latach 1996-2006, Przekształcenia ustrojowe w Polsce a paradygmaty zmiany społecznej, Wyludnienie obszarów wiejskich jako przesłanki rozwoju rolnictwa. Na przykładzie województwa podlaskiego, Kultura organizacji współczesnej szkoły wiejskiej - normy, Zadania społeczeństwa obywatelskiego w zakresie rozwoju zrównoważonego, Polityka zrównoważonego rozwoju, Polityka budżetowa samorządu terytorialnego a zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, Zaufanie w społeczeństwie obywatelskim, Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu anarchistów i antyglobalistów, Budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie: wpływ zachodu, New Public Menegement - władza publiczna w społeczeństwie obywatelskim, Regionalna sieć informacyjna jako czynniki innowacyjności regionu kujawsko-pomorskiego, Dialog i konsensus społeczny w budowaniu wizji rozwoju regionu na przykładzie Śląska, Ruch regionalny podmiotem zmiany społecznej, Regionalny ruch stowarzyszeniowy a społeczeństwo obywatelskie, , Tradycje uzdrowiskowe w procesie kształtowania uzdrowiskowego produktu turystycznego, Rola samorządu terytorialnego w budowie przedsiębiorstwa lokalnego, Społeczeństwo otwarte a społeczeństwo obywatelskie, Promocja zdrowia w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w województwie lubelskim, Ponowoczesna redefinicja społeczności lokalnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2791)
ISBN: 83-229-2632-4
1.Teoria i polityka innowacji i transfer technologii, 2.Polityka innowacyjna w Polsce - ewolucja, stan obecny i perspektywy, 3.Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej. Geneza, sfera instytucjonalna, instrumenty, przyszłość, 4.Parki technologiczne jako wiodący element w polityce innowacyjnej państw Unii Europejskiej, 5.Parki technologiczne w Polsce-szansa na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7066-039-8
1. Wstępny komentarz; 2. Wybuch problematyki globalnej; 3. Obserwacje o teoretyzowaniu w kwestiach globalnych; 4. Proces ewolucji cywilizacyjnej; 5. Doświadczenie niepowodzeń mutacji socjalistycznej; 6. Filozofia transformacji systemowej; 7. Włączenie kraju w główny nurt postępu cywilizacyjnego; 8. Nowe tendencje układu globalnego w stosunkach międzynarodowych. Wnioski dla Polski; 9. Wyniesienie i upadek doktryny liberalizmu ekonomicznego; 10. O niektórych czynnikach większej rozumności działań państwowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyt Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 1)
1. Rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego: Charakterystyka gospodarcza Kielc od średniowiecza do 1939 r. w świetle statystyki dochodów miasta; Przemiany zachodzące w gminie jako jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Masłów; Inwestycje w gminie Sitówka - Nowiny jako czynnik stymulujący jej rozwój; Lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie gminy Michałów; Aktywne formy ograniczania bezrobocia absolwentów wyższych uczelni województwa świętokrzyskiego. 2. Marketingowe zarządzanie miastem i regionem: Wpływ działalności targowej na promocję miasta na przykładzie Kielc; Marketing a potrzeby sukcesu gminy Zagnańsk; Kanały w procesie dystrybucji; Produkty markowe na przykładzie turystyki aktywnej; Restrukturyzacja przedsiębiorstwa Chemar S.A. w Kielcach. 3. Problemy Unii Europejskiej: Polityczne i gospodarcze efekty przystąpienia Polski do UE; Szanse i zagrożenia dla Polski wynikające z integracji z UE; Polska na tle krajów UE w świetle syntetycznych miar potęgi w latach 1990-2000; Specjalne strefy ekonomiczne a UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88311-76-X
Część I: Rozwój społeczno-gospodarczy krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej. 1. Charakterystyka demograficzna krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej. Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego krajów. Część II: Tendencje w spożyciu podstawowych produktów żywnościowych. Część III: Zróżnicowanie spożycia żywności. Część IV: Ocena stanu wyżywienia ludności w krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej. 1. Wartość energetyczna i odżywcza spożywanej żywności. 2. Racjonalizacja spożycia żywności. 3. Spożycie żywności w aspekcie zaleceń żywnościowych. Część V: Możliwości wyżywienia w aspekcie samowystarczalności żywnościowej (surowcowej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Obyczaje Prawo i Polityka Życie Codzienne / przewod. rady Jacek Kurczewski)
ISBN: 83-7436-006-2
1. Reprezentacja polityczna w gminach III Rzeczypospolitej a demokracja przedstawicielska, 2. Rozwój badanych gmin w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, 3. Pośrednicy reprezentacji na poziomie gmin, 4. Praktyka sprawowanie mandatu radnego, 5. Reprezentacja a referendum
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-147-1
1. Wybrane aspekty polityki rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce. 2. Dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i ich konkurencyjność. 3. Finansowe aspekty polityki regionalnej i lokalnej. 4. Rozwój regionalny i lokalny - analiza wybranych przypadków. 5. Przemiany strukturalne w wybranych regionach. 6. Inwestycje i infrastruktura regionalna i lokalna - analiza wybranych przypadków. 7. Rozwój regionalny i lokalny: edukacja i technologie. Parki naukowo-technologiczne - pomorska perspektywa. Ośrodki szkolnictwa wyższego jako podmioty kreowania rozwoju lokalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-06-9
1. Wybrane teorie rozwoju społecznego: Koncepcje filozoficzne i socjologiczne; Antropologiczne koncepcje rozwoju kultury; 2. Wyznaczniki rozwoju społecznego: Jednostka a rozwój kultury; "Dusza narodu i rasy"; Rola ideologii ustrojów społeczno-politycznych; Religia a kultura; Nauka a rozwój społecznych; 3. Dynamika zmian społecznych; 4. Idea postępu i problem stadialności rozwoju społecznego; 5. Zmiana społeczna w dobie transformacji ustrojowych w Polsce; 6. Współczesne przemiany rodziny w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-172-2
1. Zmiana społeczna. Zmiana systemowa w Polsce; Kulturowe wzory osobowości; Wartość jako kategoria socjologiczna. 2. Wygrani i przegrani transformacji. Środowiska biznesu w Polsce; Sukces i ludzie sukcesu w świadomości studentów SGH; Ciemna strona sukcesu - zasięg biedy i postrzeganie ludzi biednych w Polsce. Podsumowanie: polska miara sukcesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 5)
ISBN: 83-7363-172-0
Cz. I Zmiany we współczesnych przedsiębiorstwach: 1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa, 2. Systemy produkcyjne, 3. Systemy informacyjne. Cz. II Zmiany systemu podatków i rynku kapitałowego: 4. Zmiany systemu podatków, 5. Zmiany na rynku kapitałowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-297-9
Część I Funkcjonowanie człowieka w świecie przemian i nowych wartości: Czy polska szkoła przygotowuje młodzież do życia w zglobalizowanym świecie?, Stare wartości w nowej rzeczywistości, Poszukiwanie autorytetów a poczucie własnej wartości u młodzieży, Kształtowanie osobowości - charakteru w myśli Witołda Rubczyńskiego, Ubóstwo u dzieci jako determinant rozwoju osobistego oraz warunków egzystencji w życiu dorosłym, Tajemnica ludzkiego cierpienia a normatyw osobowej godności człowieka, Zmiana zachowań pod wpływem zmian językowych,. Wpływ brutalizacji języka na zachowania agresywne, Wybrane aspekty patologicznego użytkowania Internetu, Szczęście wewnętrzne, Świadomość ekologiczna młodzieży - analiza wstępna. Część II. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży: Żywienie i alergeny pokarmowe a ADHD, Nieprawidłowe zachowania jedzeniowe młodzieży, Nadwaga i otyłość jako współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, Doświadczanie wsparcia ze strony rodziców a zachowania zdrowotne młodzieży licealnej. Część III Zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży: Środowisko rodzinne dziecka z ADHD. Wstępne doniesienie z badań własnych, Problemy diagnozowania i orzekania o ADHD w Polsce w kontekście szkolnych wymagań edukacyjno-społecznych. Doniesienia z badań pilotażowych., Problem trudności szkolnych z ADHD w świetle analizy przypadku, Rola wychowawcy w eliminowaniu zaburzeń emocjonalnych małych dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego noworodków z Sieradza, "Świat dorosłych" źródłem zagrożeń dzieci i młodzieży. Część IV Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz sposoby ich przezwyciężania: Środowiskowe uwarunkowania przemocy i agresji wśród młodzieży, Niedostosowanie społeczne a przestępczość nieletnich, Przedszkole wspierające rodzinę szansą pomocy dziecku zagrożonemu w rozwoju, Systemowe zagrożenia procesu socjalizacyjno-wychowawczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-235-0012-6
Perspektywa brytyjska: 1. Definicja i przejawy krzywdzenia emocjonalnego dzieci, 2. Definicja, klasyfikacja i przejawy zespołu zaburzenia rozwoju dzieci, 3. Prawne regulacje opieki nad dzieckiem i praktyka pracy socjalnej, 4. Interweniowanie wobec dzieci zagrożonych: teorie, procedury i modele, 5. Rozpoznawanie zaburzenia rozwoju, 6. Interwencja w przypadkach emocjonalnego krzywdzenia dzieci i nieograniczonego zaburzenia rozwoju, 7. Skuteczność pracy socjalnej i terapii behawioralnej w przypadkach nieograniczonego zaburzenia rozwoju - z perspektywy 20 lat badań. Perspektywa polska: 1. Dziecko krzywdzone, 2. Pomoc dzieciom krzywdzonym emocjonalnie i zaniedbywanym oraz ich rodzicom. W poszukiwaniu modelu, 3. Prawne aspekty ochrony dziecka w rodzinie, 4. Diagnostyka i etiologia nieograniczonego zespołu zaburzenia rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again