Form of Work
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(5)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(2)
Author
Borsich Szymon
(1)
Czopek Jakub
(1)
Deptuła Maria
(1)
Dusza Bożena
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Gurba Ewa
(1)
Hallada Marek
(1)
Jońca Dominika
(1)
Kalemba Marcelina
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocór Maria
(1)
Kosz-Szumska Justyna
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalik-Paluch Katarzyna
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Lasota Adam
(1)
Lasota Agnieszka
(1)
Mamroł Andrzej
(1)
Musiał Emilia
(1)
Oleszkowicz Anna (1956- )
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Potorska Alicja
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Płuska Katarzyna
(1)
Rzewucka Paulina
(1)
Senejko Alicja (1954- )
(1)
Urbańska Magda
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Wierzchosławska Agnieszka
(1)
Świeży Maciej
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(2)
Inteligencja emocjonalna
(2)
Aktywność fizyczna
(1)
Badania naukowe
(1)
Barwy
(1)
Coaching
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Dobre praktyki
(1)
Dojrzałość emocjonalna
(1)
Dorosłość
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
E-learning
(1)
Edukacja informacyjna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Fonoholizm
(1)
Hermeneutyka
(1)
Historia wychowania
(1)
Informacja
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Kompetencje emocjonalne
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Komunikacja wizualna
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Kryzys edukacji
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Metoda projektów
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Obraz siebie
(1)
Poczucie własnej skuteczności
(1)
Podejmowanie ryzyka
(1)
Pokolenie Z
(1)
Postawy
(1)
Praca socjalna
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia wieku dorastania
(1)
Płeć
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój dziecka
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój młodzieży
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Samokształcenie
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Terapia uzależnień
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Trudności w uczeniu się
(1)
Twórczość
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Uczucia
(1)
Wdzięczność
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zaburzenia emocjonalne
(1)
Zaburzenia rozwoju
(1)
Zaburzenia zachowania dziecka
(1)
Zaburzenia zachowania u dzieci
(1)
Zachowania młodzieży
(1)
Zarządzanie oświatą
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: work
Nowa Sztuka (czasopismo)
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okolice)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Polska
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Psychologia
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-779-5 (całość)
Temat: Nowa Sztuka (czasopismo) ; Edukacja medialna ; Kształcenie ; Młodzi dorośli ; Nauczanie zintegrowane ; Wychowanie przedszkolne ; Szkolnictwo ; Nauczyciele ; Egalitaryzm ; Dostęp do oświaty ; Mediacja szkolna ; Konflikt szkolny ; Poczucie własnej skuteczności ; Uczniowie ; Metoda projektów ; Współdziałanie ; Zarządzanie oświatą ; Czasopismo pedagogiczne ; Historia wychowania ; Innowacje pedagogiczne ; Badania naukowe ; Zmiana społeczna ; Komunikacja werbalna ; Komunikacja interpersonalna ; Wsparcie społeczne ; Rodzice ; Komunikacja niewerbalna ; Dziecko w wieku wczesnoszkolnym ; Nauczanie początkowe ; Wsparcie edukacyjne ; Rozwój psychofizyczny dziecka ; Twórczość dzieci i młodzieży ; Dyscyplina szkolna ; Metody wychowawcze ; Wychowanie estetyczne ; Kryzys edukacji ; Edukacja informacyjna ; Społeczeństwo informacyjne ; Rozwój emocjonalny ; Fonoholizm ; Terapia uzależnień ; Profilaktyka szkolna ; Komunikacja internetowa ; Informacja ; Studenci ; Komunikacja wizualna ; Barwy ; E-learning ; Hermeneutyka ; Motywacja uczenia się ; Samokształcenie ; Praca socjalna ; Wdzięczność ; Pokolenie Z ; Postawy ; Inteligencja emocjonalna ; Kształcenie nauczycieli ; Przydatność zawodowa ; Aktywność fizyczna ; Wychowanie w rodzinie ; Sport ; Radzenie sobie ze stresem ; Województwo podkarpackie (1999- ) ; Rzeszów (woj. podkarpackie) ; Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) ; Polska ; Węgry ; Kraków (woj. małopolskie ; okolice) ; Opole (woj. opolskie) ; Praca zbiorowa
Wstęp. Część I. Organizacja pracy w szkole. Rozdział 1. Szkoła równych szans? (raport z badań wśród nauczycieli). Rozdział 2. Mediacje w szkole jako forma wsparcia w środowisku oświatowym – w opiniach młodzieży akademickiej. Rozdział 3. Siła czy wytrwałość? – Pytania o czynniki warunkujące poczucie sprawstwa. Rozważania w świetle wyników badań własnych. Rozdział 4. Tworzenie projektu edukacyjnego – współdziałanie czy zakamuflowana praca indywidualna? Rozważania w kontekście wyników badań własnych. Rozdział 5. Problemy kierowania szkołą na łamach „Nowej Szkoły” (1945-2017). Część II. Kompetencje i obszary pracy nauczyciela we współczesnej szkole. Rozdział 1. Znane i nieznane wymiary innowacji nauczycielskiej. Kontekst badawczy. Rozdział 2. Wspierające wymiary komunikacji językowej w praktyce edukacyjnej szkoły i w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. Rozdział 3. Pedagogiczne uwarunkowania relacji interpersonalnych rodziców i nauczycieli wybranych szkół podstawowych. Rozdział 4. Znaczenie dotyku w edukacji. Model węgierski. Część III. Potencjał edukacji przedszkolnej i zintegrowanej. Rozdział 1. Prawo dziecka do nauki w edukacji wczesnoszkolnej. Rozdział 2. „What we will learn in our youth…” – that it to say, to reasonably support the development of a child’s creative potential. Rozdział 3. Dyscyplina w przedszkolu – wspólne ustalanie zasad czy narzędzie do kierowania grupą? Rozdział 4. Wartości estetyczne przyrody w wytworach plastycznych uczniów kończących edukację wczesnoszkolną. Część IV. Edukacja medialna w instytucjach edukacyjnych. Rozdział 1. Edukacja w społeczeństwie technokratycznym i informacyjnym. Spojrzenie krytyczne i horyzontalne. Rozdział 2. Edukacja cyfrowa, czyli jaka? Rozdział 3. Emocjonalne funkcjonowanie „cyfrowych” uczniów we wczesnym wieku szkolnym. Rozdział 4. Profilaktyka i terapia fonoholizmu wśród uczniów szkół podstawowych. Rozdział 5. Poszukiwanie informacji przez studentów – raport z badań pilotażowych. Rozdział 6. Uczenie się nie musi być monochromatyczne. Kolor jako czynnik mogący wspomagać uczenie się. Część V. Młodzi dorośli jako podmiot oddziaływań edukacyjnych. Rozdział 1. Przeżycie – przebudzenie – przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej w motywowaniu studentów pedagogiki i pracy socjalnej do (samo)doskonalenia kompetencji hermeneutycznych. Rozdział 2. Pojęcie wdzięczności w opinii osób u progu dorosłości. Rozdział 3. Inteligencja emocjonalna studentów – przyszłych nauczycieli. Rozdział 4. Wybrane problemy aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – kontekst doświadczeń sportowych i wychowania rodzinnego. Rozdział 5. About the need of preparation of candidates for teachers for cooping with stress at school and supporting students in this range.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Engram)
ISBN: 978-83-66491-52-6
Zawiera: Wprowadzenie; Rozdział 1. Rozwój kompetencji emocjonalnych w średnim i późnym dzieciństwie 1.1. Pojęcie emocji 1.2. Zdolność reprezentacji emocji w dzieciństwie 1.3. Nabywanie kompetencji emocjonalnych przez uczniów 1.4. Doświadczanie trudnych emocji w młodszym wieku szkolnym: Doświadczanie strachu przez dzieci; Przeżywanie przez dzieci złości; Rozmowa i modelowanie – sposoby na trudne emocje. Rozdział 2. Rozwój kompetencji społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym 2.1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych 2.2. Wzory zachowań społecznych uczniów 2.3. Znaczenie samopoznania dla rozwoju społecznego 2.4. Obszary rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych Rozdział 3. Praca w grupie jako forma wspomagania rozwoju i terapii 3.1. Istota pracy w grupie 3.2. Procesy grupowe 3.3. Metody i techniki wykorzystywane w pracy z grupą Rozdział 4. Kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci 6-letnich. Badania własne 4.1. Metodologia badań własnych: Przedmiot i cele pracy; Metody, narzędzia badawcze oraz grupa badana. 4.2. Wyniki badań własnych: Trudności dzieci w zakresie umiejętności społecznych i emocjonalnych; Częstotliwość zgłaszanych zaleceń w pracy z dzieckiem dotyczących rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych. 4.3. Wnioski z przeprowadzonych badań Rozdział 5. Projektowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego 5.1. Diagnoza potrzeb uczestników 5.2. Ogólna charakterystyka programu profilaktyczno-terapeutycznego– „Plecak szczęśliwego ucznia” 5.3. Idea scenariuszy zajęć programu „Plecak szczęśliwego ucznia” 5.4. Bloki tematyczne i cele zajęć Rozdział 6. Scenariusze zajęć w ramach programu „Plecak szczęśliwego ucznia” 6.1. Scenariusze realizujące temat I – tworzenie i integracja grupy Zajęcia 1.1. W krainie zabawy – poznajmy się Zajęcia 1.2. W krainie zabawy – rozpoczynamy wspólne podróżowanie Zajęcia 1.3. W krainie dobrego słuchania – jak dobrze słuchać? Zajęcia 1.4. W krainie dobrego słuchania – słucham cię, słuchaj mnie Zajęcia 1.5. W krainie dobrego słuchania – potrafimy słuchać Zajęcia 1.6. W krainie dobrych manier – normy i zasady w grupie Zajęcia 1.7. W krainie dobrych manier – proszę, dziękuję Zajęcia 1.8. W krainie dobrych manier – kultura w zachowaniu 6.2. Scenariusze realizujące temat II – poznawanie siebie samego i innych Zajęcia 2.1. W krainie poznawania siebie – autoprezentacja Zajęcia 2.2. W krainie poznawania siebie – autoprezentacja II Zajęcia 2.3. W krainie poznawania siebie – wiadomości o mnie Zajęcia 2.4. W krainie poznawania siebie – otwartość wobec innych Zajęcia 2.5. W krainie poznawania siebie – mocne strony Zajęcia 2.6. W krainie poznawania siebie – jaka/jaki jestem? Zajęcia 2.7. W krainie poznawania siebie – balonowe „ja” Zajęcia 2.8. W krainie poznawania siebie – książeczka o mnie 6.3. Scenariusze realizujące temat III – relacje z innymi Zajęcia 3.1. W krainie przyjaźni – postawa koleżeńska Zajęcia 3.2. W krainie przyjaźni – profil grupowy Zajęcia 3.3. W krainie przyjaźni– supermoce i słabości Zajęcia 3.4. W krainie przyjaźni – potrzeby innych Zajęcia 3.5. W krainie przyjaźni – wspólna opowieść 6.4. Scenariusze realizujące temat IV – świat emocji i uczuć Zajęcia 4.1. W krainie emocji – rozpoznawanie i nazywanie emocji i uczuć Zajęcia 4.2. W krainie emocji – co czuję ja? co czujesz ty? Zajęcia 4.3. W krainie emocji – stworki Zajęcia 4.4. W krainie emocji – uczucia się zmieniają Zajęcia 4.5. W krainie pozytywnych emocji – empatia Zajęcia 4.6. W krainie pozytywnych emocji – wdzięczność Zajęcia 4.7. W krainie pozytywnych emocji – odczuwamy wdzięczność Zajęcia 4.8. W krainie negatywnych emocji – złość piękności szkodzi Zajęcia 4.9. W krainie negatywnych emocji – dlaczego się złościmy? Zajęcia 4.10. W krainie negatywnych emocji – czy strachu trzeba się bać? Zajęcia 4.11. W krainie negatywnych emocji – jestem odważny Zajęcia 4.12. W krainie emocji – okna emocji Zajęcia 4.13. W krainie emocji – kapelusz uczuć Zajęcia 4.14. W krainie emocji – gramy z emocjami 6.5. Scenariusze realizujące temat V – komunikacja w grupie Zajęcia 5.1. W krainie komunikacji – skuteczna komunikacja Zajęcia 5.2. W krainie komunikacji – jak mówić, by nas słuchano? Zajęcia 5.3. W krainie komunikacji – mosty zamiast murów Zajęcia 5.4. W krainie komunikacji – asertywność w praktyce Zajęcia 5.5. W krainie komunikacji – rozwiązywanie konfliktów Zajęcia 5.6. W krainie komunikacji – smoki są wśród nas Zajęcia 5.7. W krainie komunikacji – współpraca zamiast rywalizacji 6.6. Scenariusze realizujące temat VI – zamknięcie pracy z grupą Zajęcia 6.1. W krainie wspomnień – podsumowanie zajęć Zajęcia 6.2. W krainie wspomnień – mój plecak Zajęcia 6.3. W krainie wspomnień – prezent; Zakończenie; Literatura cytowana; Noty autorskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-953976-2-2
W e-booku "Inteligencja emocjonalna. Jak zrozumieć emocji ludzi wokoło?" znajdziesz wyczerpujące informacje na temat inteligencji emocjonalnej (EQ). Dlaczego ten temat jest tak ważny? Ponieważ emocje są zawsze w Tobie! Towarzyszą Ci wszędzie, w każdym momencie coś odczuwasz. To emocje odpowiedzialne są za Twoją reakcję na dany temat, łączą lub dzielą Cię z ludźmi. I właśnie tym jest inteligencja emocjonalna; to rozpoznanie, zrozumienie i zarządzanie emocjami swoimi i ludzi wokoło. E-book "Inteligencja emocjonalna" zawiera 5 rozbudowanych rozdziałów, 15 ćwiczeń, sumując 10 podstawowych zagadnień. Cel: samopoznanie, samorozwój, a także jako wstęp do dalszych profesjonalnych szkoleń, podczas wykładów, seminariów z wyżej wymienionej tematyki. Możliwa nawet forma edukacyjnej rozrywki.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
Psychologia dla coachów / Maciej Świeży. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020. - 235 s. : rys., rab. ; 24 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8187-919-4
Rozdział 1. Coaching i psychologia 1. Rozumienie coachingu 2. Psychologia jako źródło podstaw dla modelu coachingowego 3. Psychologia jako źródło wiedzy użytecznej dla coachów Rozdział 2. Psychologia w coachingu operacyjnym: definiowanie celów, podtrzymywanie motywacji i twórcze podejście do problemów 1. Definiowanie celów i dążenie do ich realizacji 2. Wspieranie samokontroli i wytrwałości 3. Stwarzanie przestrzeni dla motywacji autonomicznej 4. Zmiana strategii działania: wycieczka w stronę psychologii twórczości Rozdział 3. Psychologia w coachingu kompetencyjnym: organizacja procesu uczenia się 1. Rozwijanie samoświadomości: identyfikacja obszarów do rozwoju 2. Organizacja procesu uczenia się umiejętności 3. Uczenie się jako zmiana nawyków 4. Uczenie się z wykorzystaniem treningu wyobrażeniowego Rozdział 4. Coaching psychologiczny: praca z emocjami klientów 1. Podstawowe charakterystyki emocji 2. Inteligencja emocjonalna 3. Rola coacha we wspieraniu zarządzania emocjami Rozdział 5. Psychologia w coachingu psychologicznym: osobowość, samoocena i zmiana schematów 1. Podstawowe pytania w psychologii osobowości 2. Zmiana osobowości w coachingu: praca ze schematami 3. Myślenie o sobie, schematy Ja i samoocena Dodatek 1. Kiedy coaching nie pomoże? Kwalifikowanie klientów do pracy coachingowej 1. Ograniczenia coachingu i kompetencji coachów 2. Ocena możliwości podjęcia coachingu 3. Rezygnacja z coachingu i dalsze kroki Dodatek 2. Uczenie się z głową. Jak czytać teksty psychologiczne z perspektywy praktyka? Literatura cytowana.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-17404-0
Rozdział 1. (Młody) człowiek a wyzwania współczesnego świata - wprowadzenie. Część I. Dojrzewanie w społeczeństwie informacyjnym. Rozdział 2. Spostrzeganie własnej atrakcyjności w kontekście przemian biologicznych i kulturowych. Rozdział 3. Kondycja zdrowotna adolescentów i ich jakość życia w dobie intensywnych zmian cywilizacyjnych. Rozdział 4. Formowanie się różnych aspektów identyfikacji płciowej w społeczeństwach postmodernistycznych. Część II. Zmiany w sposobie rozumienia siebie i świata w rzeczywistości zglobalizowanej. Rozdział 5. Rozwój poznawczy w okresie dorastania. Rozdział 6. Ku dojrzałej podmiotowości. Rozdział 7. Ku dojrzałej tożsamości indywidualnej Część III. Zmiany w relacjach społecznych w kontekście przemian cywilizacyjnych Rozdział 8. Reorganizacja relacji z rodzicami Rozdział 9. Wzrost znaczenia grupy rówieśniczej Część IV. Zmiany w sposobie wartościowania w dobie globalizacji Rozdział 10. Formowanie się systemu etycznego młodzieży Rozdział 11. Światopogląd młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-20377-1
Zawiera: I. Koncepcja wczesnej profilaktyki problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży: 1. Profilaktyka jako nauka i praktyka: Profilaktyka i przedmiot jej badań; Profilaktyka jako działalność praktyczna. 2. Zastosowanie wiedzy naukowej w praktyce profilaktycznej - budowanie systemu wzmacniania czynników chroniących: Uzasadnienie wyboru społecznej psychologii rozwoju jako teoretycznej podstawy profilaktyki problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży; Propozycja budowania systemu wczesnej profilaktyki problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. II. Dwa przykłady zastosowania w praktyce koncepcji wczesnej profilaktyki problemów w rozwoju psychospołecznym i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży: 3. Profilaktyka w okresie poniemowlęcym: Przykłady dobrych praktyk w placówce wczesnej opieki i edukacji; Propozycja diagnozowania warunków rozwoju psychospołecznego w placówkach wczesnej opieki i edukacji; Zapobieganie krzywdzeniu dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa. 4. Profilaktyka w średnim wieku szkolnym: Wybrane problemy dzieci z rodzin z niskim SES w rozwijaniu poczucia kompetencji i przykłady profilaktyki selektywnej; Charakterystyka wybranych czynników zagrarażających rozwijaniu przez dzieci poczucia kompetencji w realizacji zadań szkolnych; Przykłady dobrych praktyk zwiększających szanse dzieci na rozwijanie swojego poczucia kompetencji w realizacji zadań szkolnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again