Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Błażek Magdalena
(1)
Czerederecka Alicja
(1)
Lewandowska-Walter Aleksandra
(1)
Nowak-Dziemianowicz Mirosława
(1)
Przybyła-Basista Hanna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Rozwód
(4)
Małżeństwo
(2)
Rodzina
(2)
Dziecko
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Płeć
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Subject: time
1989-
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89518-41-4
Cz.I Poszukiwanie stanowiska badawczego: 1. Wiedza o rodzinie w różnych typach dyskursu, 2. Wiedza o rodzinie w perspektywie badań własnych. Cz. II Opis i interpretacja materiału badawczego: 1. Znaczenie rodzinnego domu, 2. Problemy wychowania w rodzinie, 3. Rodzinna socjalizacja do ról związanych z płcią, 4. Przebieg relacji małżeńskich, 5. Rozwód jak przerwana narracja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2399)
ISBN: 83-226-1526-4
1. Mediacje rodzinne w badaniach naukowych i praktyce, 2. Małżeństwo w konflikcie rozwodowym, 3. Rozwiązywanie konfliktów małżeńskich w sytuacji rozwodowej za pomocą mediacji, 4 .Problematyka badań własnych, 5. Charakterystyka małżonków w kontekście decyzji o udziale w mediacjach rozwodowych, 6. Psychologiczne aspekty funkcjonowania małżonków uczestniczących w procesie mediacji w sytuacji rozwodowej, 7. Mediacje rodzinne w sytuacji konfliktu rozwodowego - podsumowanie i kierunki dalszych badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-347-8
1. Rywalizacja o dziecko w kontekście psychologii rodziny; 2. Regulacje prawne dotyczące władzy rodzicielskiej; 3. Rozbicie rodziny; 4. Kompetencje wychowawcze; 5. Diagnozowanie osobowości rodziców w sprawach opiekuńczych; 6. Co decyduje o kompetencjach wychowawczych? Metodologia badań własnych; 7. Zasoby psychiczne i braki w zakresie kompetencji wychowawczych; 8. Omówienie uzyskanych zależności; 9. Dyskusja na temat uzyskanych wyników; 10. Wnioski końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-534-2
Zawiera: Wprowadzenie; Rozdział 1. Czy małżeństwo ma szanse na przetrwanie?: Modele powodzenia związku; Czynniki związane z powodzeniem i niepowodzeniem związku, modele wyjaśniające. Rozdział 2. W co grają małżonkowie? Relacja jako gra: W co grają małżonkowie?; Dlaczego małżeństwa prowadzą gry i o co grają?; Czy dzieci biorą udział w grze?; Czy warto grać dalej? Rozdział 3. Dlaczego się rozstajemy? Socjodemograficzne i psychologiczne uwarunkowania rozwodu: Rozwód w perspektywie psychologicznej; Rozwód a zdrowie psychiczne i fizyczne; Czynniki indywidualne jako predyktory rozstania. Rozdział 4. Jak nieporozumienia w rodzinie wpływają na dorosłych i dzieci? Typy i konsekwencje konfliktów: Typy konfliktów (Konflikt konstruktywny; Konflikt destrukcyjny; Konflikt cichy); Reagowanie dziecka na konflikt rodziców; Konsekwencje konfliktu rodzicielskiego dla funkcjonowania dziecka (Problemy internalizacyjne i eksternalizacyjne; Umiejętności społeczne i funkcjonowanie szkolne; Przyszłe relacje dziecka). Rozdział 5. Czy istnieje klątwa rozwodu? Międzypokoleniowy przekaz wzorca związku: Transmisja umiejętności interpersonalnych; Transmisja wzorca umowy małżeńskiej; Nieświadome umowy małżeńskie; Rodzina pochodzenia jako źródło przekonań o relacjach; Czy musimy poddawać się „klątwie”? Rozdział 6. Jak się rozstajemy? Fazy rozpadu relacji małżeńskiej: Fazy rozpadu związku; Narracja w rozwodzie. Rozdział 7. Co przeżywają dzieci? Konsekwencje rozstania rodziców: Sytuacja psychologiczna dziecka w sytuacji rozwodu; Objawy występujące u dziecka; Co dalej z dziećmi? Rozdział 8. Co pomaga dzieciom przetrwać kryzys rodzinny? Czynniki wspomagające rozwój dziecka: Czynniki indywidualne a adaptacja do rozwodu (Płeć; Wiek; Temperament i osobowość dziecka; Inne zmienne osobowościowe); Czynniki rodzinne; Czynniki społeczne; Zjawisko rezyliencji u dzieci po rozwodzie; Stadia przystosowania dziecka do sytuacji rozwodu. Rozdział 9. Konflikt małżeński czy rodzicielski?: Przejście od więzi w parze do więzi w parze rodziców; Współpraca jako wyzwanie dla rodziców po rozwodzie; Trudności wychowawcze – przed czy po rozwodzie?; Formy wsparcia dla rodziców. Rozdział 10. Co jest ekstremalnie trudne dla dzieci? Konsekwencje oddzielenia dziecka od rodzica. Rozdział 11. Co myśli i jak odczuwa rozstanie rodziców dziecko? Plan rodzicielski jako wyzwanie: Plan rodzicielski a rozumienie przez dzieci upływu czasu i rytmu kontaktów oraz przeżywanie rozłąki z rodzicem (Czas; Rytm noclegów i opieki nad małymi dziećmi; Opór wobec kontaktu z drugim rodzicem). Rozdział 12. Jaki model opieki wybrać? Droga do współrodzicielstwa. Rozdział 13. Kim jest rodzic–stróż? Sytuacje trudne dla rodziców. Rozdział 14. Jakie znaczenie mają dziadkowie i rodzeństwo? Więzi, w których tkwi siła: Rodzeństwo; Dziadkowie. Rozdział 15. Jak przeżyć utraty i przygotować się na zmiany? Gdy koniec ma szanse stać się początkiem nowego: Rozwód jako strata; Czy kobiety i mężczyźni tak samo radzą sobie z utratami?; Jak dzieci przeżywają utraty?; Czas na nowe relacje. Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Authority data
Rozwód - socjologia - psychologia (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again