Form of Work
Książki
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Kalisz Anna
(1)
Krasuski Andrzej
(1)
Piórkowskie Paweł Dariusz
(1)
Wolska-Bagińska Anna
(1)
Zienkiewicz Adam
(1)
Zinkiewicz-Będźmirowska Olga
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Rozstrzyganie sporów (prawo)
(3)
Mediacja (prawo)
(2)
Domeny internetowe
(1)
Kadry
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo telekomunikacyjne
(1)
Prawo własności przemysłowej
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Znak towarowy
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8223-904-1
Rozdział 1. Domena internetowa – definicja i charakter prawny. 1. Domena internetowa – wyjaśnienie pojęcia. 2. Rodzaje domen internetowych. 3. Charakter prawny domeny. Rozdział 2. Rola NASK w rejestracji nazw domen internetowych. 1. Powstanie NASK. 2. Formalnoprawne podstawy działania NASK. 3. Rejestracja nazw domen internetowych. 3.1. Model partnerski. 3.2. Etapy rejestracji nazw domen internetowych. 3.3. Umowa o rejestrację i utrzymywanie domeny internetowej. Rozdział 3. Działalność telekomunikacyjna NASK S.A. Rozdział 4. Rozwiązywanie sporów o nazwy domen internetowych. Rozdział 5. Rola Rady europejskich rejestrów krajowych domen najwyższego poziomu. Rozdział 6. Rola Internetowej Korporacji ds. Nadanych Nazw i Numerów w zakresie rejestracji nazw domen internetowych. Rozdział 7. Rola Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w systemie nazewnictwa i adresowania w Internecie. Rozdział 8. Omówienie działań naruszających prawo do domeny internetowej. 1. Cybersquatting. 2. Typosquatting. 3. Inne rodzaje naruszeń. Rozdział 9. Regulacje prawne dotyczące domen na gruncie międzynarodowym. 1. Rola Europejskiego Rejestru Domen Internetowych w rejestrowaniu domen internetowych. 2. Rola WIPO w pozasądowym rozstrzyganiu sporów domenowych. 3. Zastosowanie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej do domen internetowych. Rozdział 10. Podstawy materialnoprawne rozstrzygania sporów domenowych. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Kolizja uprawnień do domeny z zarejestrowanym znakiem towarowym. 3. Kolizja prawa do domeny i ochrony wynikającej z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Naruszenie prawa do firmy w zarejestrowanej domenie internetowej. Rozdział 11. Rozstrzyganie sporów dotyczących naruszenia praw do domen. Rozdział 12. Przestępstwa popełniane w związku z wykorzystaniem domen internetowych. 1. Wstęp. 2. Sprawcy przestępstw popełnianych z wykorzystaniem domen internetowych. 2.1. Motywacja sprawców przestępstw popełnianych z wykorzystaniem domen internetowych. 2.2. Pokrzywdzeni w przestępstwach popełnianych z wykorzystaniem domen internetowych. 3. Mechanizmy przestępcze. 3.1. Przejęcie domeny internetowej. 3.2. Podszywanie się pod domenę internetową. 3.3. Cybersquatting i typosquatting. 3.4. Oszustwa na domenę. 4. Kwalifikacja prawna. Rozdział 13. Metodyka prowadzenia postępowań w sprawach z wykorzystaniem domen internetowych. 1. Wstęp. 2. Blokada dostępności. 3. Właściwość miejscowa i rzeczowa. 4. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i inny materiał inicjujący postępowanie. 5. Przebieg czynności procesowych po wpłynięciu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub innego materiału inicjującego postępowanie. 6. Wszczęcie postępowania przygotowawczego. 7. Przebieg postępowania przygotowawczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7732-364-9
1. Definicje i zasady postępowania mediacyjnego; 2. Strony postępowania mediacyjnego; 3. Definicja, rodzaje oraz przedmiot sporu zbiorowego; 4. Procedura mediacji w sporach zbiorowych; 5. Zakończenie postępowania mediacyjnego w zbiorowych sporach pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-699-8
Zawiera: Słowo od autorów. Rozdział 1. Sukces, konflikt i współpraca w biznesie. 1.1. Pojęcie i aspekty sukcesu. 1.1.1. Wielowymiarowość sukcesu. 1.1.2. Uznanie jako warunek sukcesu. 1.2. Współpraca versus rywalizacja – modele biznesowe i negocjacyjne. 1.3. Konflikt. 1.3.1. Konflikt – podłoże i diagnoza. 1.3.3. Holistyczne podejście do konfliktu. 1.4. Współpraca, konflikt i decyzje w biznesie. 1.4.1. Styl turkusowy na tle innych stylów zarządzania. 1.4.2. Styl zarządzania a mediacja. Rozdział 2. Mediacja jako narzędzie opanowywania sporów, komunikacji oraz zarządzania w biznesie. 2.1. Wieloaspektowe cele mediacji. 2.2. Mediacja jako narzędzie rozwiązywania sporów. 2.3. Mediacja jako narzędzie wspierające zarządzanie w biznesie. 2.4. Komunikacja w mediacji. Rozdział 3. Spory gospodarcze i ich opanowywanie w postępowaniu sądowym i poza sądem. 3.1. Spory gospodarcze – ich wieloaspektowe diagnozowanie oraz ustalanie celów i potencjału ugodowego opanowania. 3.2. Regulacje prawne dotyczące sądowego postępowania gospodarczego. 3.3. Ugodowe rozwiązywanie sporów gospodarczych w ramach sądowego postępowania cywilnego. 3.4. Mediacja i inne pozasądowe formy polubownego rozwiązywania sporów cywilnych, w tym gospodarczych. 3.4.1. Negocjacje. 3.4.2. Mediacja. 3.4.3. Arbitraż (sąd polubowny). 3.4.4. Formy mieszane ADR. 3.5. Cele mediacji a strategie i techniki prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych. 3.6. Obligatoryjność postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych i zachęty ekonomiczne do prowadzenia mediacji. Rozdział 4. Mediacja cywilna (gospodarcza) w sporach prawnych, w tym sądowych. 4.1. Mediacja w ujęciu uniwersalnym – obszary zastosowania i zasady prowadzenia mediacji. 4.1.1. Obszary zastosowania mediacji. 4.1.2. Zasady prowadzenia mediacji. 4.2. Międzynarodowe, europejskie i polskie regulacje mediacyjne. 4.2.1. Europejskie standardy mediacji. 4.2.2. Konwencja singapurska. 4.3.3. Mediacja cywilna (w tym gospodarcza) w prawie polskim. 4.3. Mediacja w praktyce – ograniczenia i katalog dobrych praktyk. 4.3.1. Przeciwwskazania dla mediacji i obawy przed jej stosowaniem. 4.3.2. Proponowany katalog dobrych praktyk. Podsumowanie. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again