Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(23)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(23)
Author
Kudła Janusz
(2)
Marciniak-Neider Danuta
(2)
Misztal Piotr
(2)
Najlepszy Eugeniusz
(2)
Bernaś Bogumił
(1)
Bielawska Aurelia
(1)
Burżacka-Majcher Monika
(1)
Grzegorczyk Tomasz
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Górniewicz Grzegorz
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Karcz Zbigniew
(1)
Klepacki Jarosław
(1)
Kosztowniak Aneta
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Krugman Paul R
(1)
Królak-Werwińska Joanna
(1)
Meniów Daniel
(1)
Ochędzan Grzegorz
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Pszczółka Ireneusz
(1)
Pyka Irena
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Siemiątkowski Piotr
(1)
Sobański Konrad
(1)
Szczepański Jan
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szyszko Lech
(1)
Treder Hanna
(1)
Wilimowska Zofia
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(22)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Rozliczenia międzynarodowe
(22)
Finanse międzynarodowe
(9)
Handel międzynarodowy
(4)
Handel zagraniczny
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Finanse
(3)
Obrót pieniężny
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Rynek pieniężny
(3)
Rynek walutowy
(3)
Banki
(2)
Bilans płatniczy
(2)
Dług państwowy
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Kredyt międzynarodowy
(2)
Kursy walutowe
(2)
Pieniądz
(2)
Rozliczenia pieniężne
(2)
Rynek finansowy
(2)
Ryzyko
(2)
Weksle
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Czek
(1)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Factoring
(1)
Forfaiting
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Instytucje finansowe międzynarodowe
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Koszty
(1)
Kredyt
(1)
Kurs walutowy
(1)
Makroekonomia
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Obrót bezgotówkowy
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Papiery dłużne
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko stopy procentowej
(1)
Samorząd gminny
(1)
Transakcje terminowe
(1)
Transport międzynarodowy
(1)
Unia Europejska
(1)
Wymienialność waluty
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15299-4
1. Bilans płatniczy a mechanizmy dostawcze, 2. Nierównowaga obrotów bieżących w wybranych krajach Unii Gospodarczej i Walutowej oraz w krajach Europy Środkowo - Wschodniej, 3. Modelowe determinanty bilansu obrotów bieżących - wpływ fundamantalnych relacji makroekonomicznych, 4. Teoretyczne koncepcje bezpiecznego i stabilnego deficytu obrotów bieżących, 5. badania determinant biklansu obrotów bieżących i jego stabilności w literaturze światowej, 6. Empiryczna analiza stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranej grupie krajów Europy Środkowo - Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, 7. Determinanty salda bilansu obrotów bieżących w grupie wybranych krajów Europy Środkowo - Wschodnirej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, 8. Czynniki kształtujące bilans obrotów finansowych i kapitałowych w grupie wybranych krajów Europy Środkowo - Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, 9. Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w grupie wybranych krajów Europy Środkowo - Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse międzynarodowe)
ISBN: 978-83-255-1102-9
I. Finanse międzynarodowe: 1. Kursy walut i transakcje na rynku walutowym; 2. Podstawowe teorie kształtowania się kursu walutowego; 3. Wymienność walut; 4. Systemy kursów walutowych; 5. Rachunek dochodu narodowego i bilans płatniczy; 6. Międzynarodowy system walutowy; 7. Międzynarodowy rynek walutowy; 8. Międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe; 9. Zadłużenie międzynarodowe; 10. Ewolucja zadłużenia zagranicznego Polski w latach 1982-2007; II. Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw: 11. Ryzyko kursowe w działalności przedsiębiorstw; 12. Rozliczenia w obrocie międzynarodowym; 13. Finansowanie operacji zagranicznych przedsiębiorstw; 14. Inwestycje międzynarodowe przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse przedsiębiorstwa / pod red. Lech Szyszko, Jan Szczepański. - Wyd.3 zm. i rozszerz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 565 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1666-2
Część I: Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa. 1. Pojęcie i organizacja finansów przedsiębiorstwa. 2. Przychody przedsiębiorstwa. 3. Koszty przedsiębiorstwa. 4. Efektywność gospodarcza i finansowa przedsiębiorstwa. 5. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa. 6. Majątek przedsiębiorstwa. 7. Źródła finansowania majątku. 8. Rola rynku finansowego w finansowaniu przedsiębiorstwa. 9. Rozliczenia międzynarodowe i ich wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa. 10. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa. 11. Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi. 12. Wpływ harmonizacji podatków na działalność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 13. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Część II: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 14. Strategia i taktyka finansowa w działalności przedsiębiorstwa. 15. Czas i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. 16. Planowanie finansowe. 17. Struktura i koszt pozyskiwania kapitału przedsiębiorstwa. 18. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa. 19. Inwestycje rzeczowe. 20. Inwestycje a kapitał obrotowy. 21. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa. 22. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa. 23. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse zagraniczne MSP : wybrane problemy / Aurelia Bielawska. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 195, [1] s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14755-6
1. Charakterystyka finansów zagranicznych małych i średnich przedsiębiorstw. 2. Kontrakty handlowe w obrocie gospodarczym z zagranicą. 3. Rozliczenie transakcji w obrocie gospodarczym. 4. Finansowanie obrotu gospodarczego z zagranicą. 5. Ryzyko finansowe transdakcji zagranicznych i strategie jego zabezpieczenia. 6. Ryzyko kursu walut. 7. Ryzyko stóp procentowych. 8. Ryzyko kraju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-906-2
1. Ryzyko krajowe eksportera, 2. Rodzaje zagraniczego ryzyka eksportera, 3. Metody i sposoby zarządzania ryzykiem, 4. Zarządzanie ryzykiem krajowym eksportera, 5. Zarządzanie ryzykiem zagranicznym, 6. Sposoby rozliczeń międzybankowych, 7. Bankowe formy rozliczeń importowych, 8. Bankowe formy rozliczeń eksportowych, 9. Bankowe formy zabezpieczenia płatności w obrocie międzynarodowym, 10. inne formy zabezpieczenia płatności eksportowych, 11. Bankowe formy zabezpieczenia ryzyk kontraktowych w obrocie międzynarodowym, 12. Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe w rozliczeniach międzynarodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Instrumenty finansowe / Janusz Kudła. - Warszawa : Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 2002. - 200 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-87251-74-7
Wprowadzenie. Instrumenty finansowe jako element syste mu finansowego: Pojęcie i klasyfikacja instrumentów finanoswych; Rynki finansowe; Pośrednicy finansowi na polskim rynku. Cz.I Tradycyjne i terminowe instrumenty finansowe: In strumenty rynku kapitałowego; Instrumenty rynku pienię żnego; Instrumenty depozytowe i kredytowe; Instrumenty finansowe służące zabezpieczeniu otrzymania płatności (ubezpieczające); Instrumenty terminowe i pochodne. Cz.II Instrumenty rozliczeniowe: Instrumenty obrotu wierzytelnościami; Instrumenty rozliczeń krajowych i przebieg ich rozrachunków; Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-56-7
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-03-0
1. Wprowadzenie; 2. Rodzaje instrumentów stosowanych w transakcjach międzynarodowych; 3. Rynek walutowy; 4. Czynniki wpływające na fluktuację kursów walutowych; 5. Ryzyko walutowe i pozycja walutowa; 6. Prognozowa nie kursów walutowych i pomiar ryzyka walutowego; 7. Metody i instrumenty zabezpieczające transakcyjne ryzyko walutowe; 8. Strategie zabezpieczające przed ryzykiem walutowym z zastosowaniem instrumentów pochodnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(FFF Finanse / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 978-83-01-20074-9
Zawiera: 1. Kurs walutowy i rynek walutowy: 1.1. Kurs walutowy - konwencje notowań: 1.2. Rynek walutowy spot i instrumenty terminowego rynku walutowego; 1.2.1. Wymiana walutowa spot i kontrakty terminowe forward; 1.2.2. Kontrakty terminowe futures; 1.2.3. Walutowe kontrakty opcyjnie; 1.3. Transakcje walutowe przedsiębiorstwa; 1.3.1. Transakcje walutowe służące rozliczeniu umów handlowych i finansowych; 1.3.2. Transakcje spekulacyjne na rynku walutowym; 1.3.3. Transakcje arbitrażowe; 1.3.4. Transakcje hedgingowe; 1.4. Zadania do samodzielnego rozwiązania; 1.5. Pytania testowe i otwarte; 1.6. Smmary; 2. Prognozowanie kursu walutowego w przedsiębiorstwie w oparciu o relacje parytetowe; 2.1. Teoria relacji parytetowych i jej założenia; 2.2. Parytet siły nabywczej; 2.2.1. Odchylenie od parytetu i transakcje arbitrażowe na rynku towarowym; 2.2.2. Prognozowanie kursu walutowego w oparciu o parytet siły nabywczej; 2.3. Parytet siły nabywczej a zmiany realnego kursu walutowego; 2.2.4. Niedowartościowanie/przewartościowanie waluty według indeksu Big Mac; 2.3. Efekt Fishera; 2.4. Międzynarodowy efekt Fishera; 2.4.1. Założenia międzynarodowego efektu Fishera; 2.4.2. Prognozowanie kursu walutowego w oparciu o międzynarodowy efekt Fishera; 2.5. Efekt predykcji; 2.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania; 2.7. Pytania testowe i otwarte; 2.8. Summary; 3. Krótkoterminowe inwestycje na rynku pieniężnym w walucie zagranicznej; 3.1. Analiza stopy zwrotu z inwestycji w walucie zagranicznej; 3.2. Transakcje carry trade na międzynarodowym rynku pieniężnym; 3.2.1. Carry trade w świecie bez podatków; 3.2.2. Carry trade w świecie z podatkami; 3.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania; 3.4. Pytania testowe i otwarte; 3.5. Summary; 4. Walutowe finansowanie dłużne w przedsiębiorstwie; 4.1. Dług a kapitał własny; 4.2. Szacowanie kosztu długu denominowanego w walucie zagranicznej; 4.3. Wpływ prowizji na koszt długu; 4.3.1. Prowizja wyceniana po kursie kupna waluty zagranicznej; 4.3.2. Prowizja wyceniana po kursie sprzedaży waluty zagranicznej; 4.4. Wpływ podatków na koszt długu; 4.4.1. Prowizja wyceniana po kursie kupna waluty zagranicznej; 4.4.2. Prowizja wyceniana po kursie sprzedaży waluty zagranicznej; 4.5. Wielookresowy dług w walucie zagranicznej; 4.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania; 4.7. Pytania testowe i otwarte; 4.8. Summary; 5. Transakcje swap; 5.1. Rynek transakcji swap; 5.2. Kwotowanie i wykorzystanie swapów stopy procentowej; 5.3. Kwotowanie i wykorzystanie swapów walutowych; 5.3.1. Swap walutowy fixed for fixed (CIRS); 5.3.2. Swap walutowy floating for floating (basis swap); 5.3.3. Inne przykłady swapów walutowych; 5.4. Reforma rynku transakcji OTC po wybuchu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego; 5.4.1. Instytucje regulacyjne na globalnym rynku finansowym; 5.4.2. Kierunki reform rynku instrumentów OTC; 5.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania; 5.6. Pytania testowe i otwarte; 5.7. Summary; 6. Ryzyko walutowe w działalności przedsiębiorstwa; 6.1. Rodzaje ekspozycji walutowej; 6.2. Strategie hedgingowe w zakresie transakcyjnej ekspozycji walutowej; 6.2.1. Wewnętrzne techniki hedgingowe; 6.2.2. Zewnętrzne techniki hedgingowe; 6.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania; 6.4. Pytania testowe i otwarte; 6.5. Summary; 7. Ekonomiczna i księgowa ekspozycja walutowa w przedsiębiorstwie; 7.1. Ekonomiczna ekspozycja walutowa; 7.1.1. Długookresowe zmiany kursów walut a wartość przedsiębiorstwa; 7.1.2. Strategie hedgingowe w zakresie ekonomicznej ekspozycji walutowej; 7.2. Księgowa (przeliczeniowa) ekspozycja walutowa; 7.2.1. Wpływ zmian kursowych na jednostkowe sprawozdanie finansowe; 7.2.2. Wpływ zmian kursowych na skonsolidowane sprawozdanie finansowe; 7.2.3. Znaczenie ekspozycji księgowej w przedsiębiorstwie; 7.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania; 7.4. Pytania testowe i otwarte; 7.5. Summary; 8. Case study: transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym i relacje inwestorskie w czasach kryzysu - przypadek PKM Duda S.A.; 8.1. Wstęp; 8.2. Wyjaśnienia Prezesa Zarządu; 8.3. Reakcja uczestników rynku kapitałowego; 8.4. Nagrody dla przedsiębiorców - PKM Duda i jej Prezes; 8.5. Informacje o firmie - rozwój spółki i jej pozycja na tle konkurentów; 8.6. Eksport oraz strategia zabezpieczająca przed ryzykiem kursu walutowego - mechanizm strategii asymetrycznej; 8.7. Efekty transakcji opcyjnych; 8.8. Załączniki; 8.9. Pytania do case study wraz ze wskazówkami; 8.10. Dodatkowe informacje dotyczące rozwoju sytuacji opisanej w studium przypadku; 8.11. Lista wykorzystanych źródeł Spis tabel. Spis rysunków. Spis przykładów. Spis kazusów „Świat finansów”. Odpowiedzi do pytań testowych. Bibliografia. Indeks. Załącznik 1. Case study: Currency hedging strategies and investor relations in times of crisis - the case of PKM Duda S.A. Załącznik 2. Lista alfabetycznych i numerycznych kodów walut.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria i polityka. Tom 2 / Paul R. Krugman. - Wyd.2 popr. i rozsz. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 337, [1] s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-12347-8
Cz. III Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej : R.12 Rachunkowość dochodu narodowego i bilans płatniczy, R.13 kursy walutowe i rynek dewizowy, aktywa , R.14 Pieniądz, stopy procentowe i kursy walutowe, R. 15 Poziom cen i kurs walutowy w okresie długim, R.16 Produkcja i kurs walutowy w okresie krótkim, R.17 Stał e kursy walutowe i interwencje na rynkach walutowych. Cz. IV Międzynarodowa polityka makroekonomiczna : R.18 Międzynarodowy system walutowy 1870-1973, R.19 Polityka makroekonomiczna i koordynacja w warunkach zmiennych kursów walutowych, R.20 Kraje rozwijające się i problem zadłużenia międzynarodowego, R.21 Globalny rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i problemy polityki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Płatności w handlu zagranicznym / Danuta Marciniak-Neider. - Wyd.3 popr. i uaktual. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2003. - 147 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7326-126-5
1.Ogólne zasady rozliczania transakcji handlu zagranicznego, 2.Środki zapłaty w handlu zagranicznym, 3.Sposoby zapłaty w handlu zagranicznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy handlu zagranicznego / pod red. Hanna Treder. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2003. - 355 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-7326-176-1
Przedmowa; 1. Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju; 2. Funkcjonowanie sfery handlu zagranicznego; 3. System regulacji obrotów z zagranicą 4. Polityka wspierania eksportu; 5. Instrumenty polityki celnej; 6. Organizacja działalności handlowej na rynkach zagranicznych; 7. Zwyczaje i formuły w handlu zagranicznym; 8. Transakcja w handlu zagranicznym; 9. Finansowe aspekty transakcji handlu zagranicznego; 10. Transportowa obsługa transakcji handlu zagranicznego; 11. Ubezpieczenia ładunków w przewozach międzynarodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera / red. Aneta Kordek ; Scientific Publishing Group)
1.Rynek walutowy, 2.Czynniki kształtujące rynek wymiany walut, 2.FOREX - rynek walutowy jako nowa forma inwestycji. Szanse i zagrożenia, 3.Złoty kontra euro, czyli korzyści i niebezpieczenstwa wynikające z wstąpienia Polski do unii walutowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-387-2
R.1 Specyfika rozliczeń w obrocie gospodarczym z zagranicą; R.2 Podstawy prawne rozliczeń międzynarodowych; R.3 Rola akredytywy dokumentowej w transakcjach handlu zagranicznego; R.4 Znaczenie inkasa dokumentowego i polecenia wypłaty o charakterze uwarunkowanym; R.5 Nie uwarunkowane formy płatności w transakcjach zagranicznych; R.6 Rozliczenia niepieniężne w obrocie zagranicznym; R.7 Możliwości zabezpieczenia transakcji przedsiębiorstw w obrocie zagranicznym; R.8 Elektroniczne formy rozliczeń międzynarodowych, rola SWIFT-u; R.9 Wzrost roli rozliczeń pieniężnych przedsiębiorstw w handlu zagranicznym; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1503-7
R.1 Podstawowe elementy kontraktu w handlu zagraniczny m, R.2 Zasady realizacji płatności w handlu zagranicznym, R.3 Płatności a warunki dostawy towaru, R.4 Czek i polecenie wypłaty w handlu zagranicznym, R.5 Weksel w handlu zagranicznym, R.6 Inkaso dokumentowe, R.7 charakterystyka akredytywy dokumentowej, R.8 Dokumenty prezentowane w ramach akredytywy, r.9 Regulacje międzynarodowej izby handlowej dotyczące akredytywy dokumentowej , R.10 Analiza warunków przykładowych akredytywy, R.11
Gwarancje bankowe, R.12 Kredyty eksportowe i ich ubez pieczenie, R.13 Faktoring w handlu zagranicznym, r.14 Forfaiting w handlu zagranicznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-73787-267-9
1. Specyfika rozliczeń międzynarodowych. 2. Znaczenie kontraktu i jego warunków w transakcjach z odroczonym terminem płatności. 3. Wpływ nieuwarunkowanych form płatności na poziom bezpieczeństwa transakcji zagranicznych. 4. Rola instrumentów o charakterze uwarunkowanym w edukacji ryzyka transakcji handlu zagranicznego. 5. Wpływ alternatywnych metod redukcji ryzyka na poziom bezpieczeństwa transkacji handlu zagranicznego z odroczonym terminem płatności. 6. Uwarunkowania skuteczności rozliczeń pieniężnych w handlu międzynarodowym w świetle wyników badań empirycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-270-4
1.Przesłanki segmentacji rynku finansowego w Polsce, 2.Polski rynek bankowy w warunkach nasilającej się konkurencji, 3.Rynek bankowy w systemie obsługi finansowej polskich przedsiębiorstw, 4.Zakres i formy działalności kredytowej banków wobec jednostek samorządu terytorialnego, 5.Międzybankowy rynek pieniężny - analiza i przesłanki rozwoju, 6.Rynek udziałowych instrumentów finansowych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozowju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa Prawo dewizowe / Tomasz Grzegorczyk. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2003. - 244 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7284-793-2
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.-Prawo dewizowe (Dz.U.Nr141, poz. 1178)
141,poz.1178) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. Nr 154,poz 1273) Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyj nych prowadzenia działalności kantorowej,szczegółowego
sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów ku pna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej (Dz.U.Nr 154,poz. 1274) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewi zowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentó potwierdzających uprawnienie do wywozu (Dz.U.Nr 154,poz.1277) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę warto ści dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wy słania (DZ.U.Nr 154,poz.1276) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 200 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank
Polski kontroli określonej w przepisach ustawy-Prawo dewizowe (Dz.U.Nr 154,poz.1275)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-289-2
1.Istota międzynarodowych przepływów kapitału, 2.Problem zadłużenie zagranicznego, 3.Stosowane w praktyce metody redukcji długów, 4.Ogólne zagadnienia dotyczące inwestycji zagranicznych, 5.Zagraniczne inwestycje portfelowe, 6.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w ujęciu teoretyznym, 7.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich wpływ na gospodarkę światową, 8.Miedzynarodowe przepływy kapitalu . Przypadek Polski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again