Form of Work
Książki
(18)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(18)
available
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(19)
Author
Stępień-Kuczyńska Alicja
(2)
Teichmann Eufemia
(2)
Antonyuk Nataliya
(1)
Bieda Małgorzata
(1)
Borkowski Paweł Janusz
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Cibulka Lubor
(1)
Dudziak Arkadiusz
(1)
Dzierżyńska Jolanta
(1)
Gierula Marian
(1)
Hałas Elżbieta
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jałmużna Tadeusz
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Krawczyk Rafał
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Mielczarek Anna
(1)
Mielczarek Tomasz
(1)
Mik Cezary (1964- )
(1)
Oskin Aleksander
(1)
Parzymies Stanisław
(1)
Piskorska Beata
(1)
Pudło Anna
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Rott Dariusz
(1)
Serrano Katharina
(1)
Skrzypek Andrzej
(1)
Stec Maria
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Turska-Kawa Agnieszka
(1)
Tułupow Władimir
(1)
Wach Marlena
(1)
Walczuk Konrad
(1)
Weiss Peter
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Weresa Marzenna A
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Zięba Ryszard
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Świech Monika
(1)
Żejmo Agnieszka
(1)
Year
2000 - 2009
(19)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Unia Europejska
(15)
Rosja
(14)
Polska
(4)
Integracja europejska
(3)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Litwa
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Polityka
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Wspólnota Niepodległych Państw
(2)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Dylomacja
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Dziennikarze
(1)
Estonia
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Francja
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Indie
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Islam
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kraje NATO
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Mołdawia
(1)
NATO
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
ONZ
(1)
Opinia publiczna
(1)
Osoba prawna
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Protestantyzm
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Public relations
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Reklama
(1)
Rumunia
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Stosunki międzynarodowe
(1)
System obronny państwa
(1)
Słowacja
(1)
Transport
(1)
Transport samochodowy
(1)
Turcja
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Łotwa
(1)
Śląsk
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Białoruś
(4)
Chiny
(3)
Bałtycki, region
(2)
Ukraina
(2)
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Brazylia
(1)
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Rosja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prasoznawcze
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(1)
19 results Filter
Book
In basket
(Stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki / red. nauk. Agnieszka Bryc, Justyna Zając)
ISBN: 978-83-60501-92-4
Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, 1. Koncepcja bezpieczeństwa USA, 2. Koncepcja bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, 3. Koncepcja bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, 4. Koncepcja bezpieczeństwa Francji, 5. Koncepcja bezpieczeństwa Niemiec, 6. Koncepcja bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 7. Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, 8. Koncepcja bezpieczeństwa Indii, 9. Koncepcja bezpieczeństwa Brazylii, 10. Bezpieczeństwo globalne w warunkach transformacji ładu międzynarodowego, 11. Bezpieczeństwo państw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej, 12. Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, 13. Bezpieczeństwo obszaru WNP, 14. Bliskowschodni kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, 15. Bezpieczeństwo Azji Wschodniej i Pacyfiku, 16. Bezpieczeństwo Azji Południowej, 17. Bezpieczeństwo Afryki, 18. Bezpieczeństwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 19. Problematyka zbrojeń i rozbrojenia, 20. Nowe role międzynarodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 4/2007)
Część I: Polityka unii Europejskiej. Konstytucyjne ramy współpacy Rady Narodowej i Rządu Republiki Słowackiej po wstąpieniu Słowacji do Unii Europejskiej; Kwestia hierarchii szczebli władzy jako próba tworzenia nowego modelu systemu politycznego Unii Europejskiej; Wizja Europy Jana Pawła II jako przesłanka do dyskusji nad Traktatem Konstytucyjnym EU; Wpływ Planu Legislacyjnego i Pracy Komisji Europejskiej na przejrzystość procesu decyzyjnego w Unii Europejskie. Część II: Gospodarka europejska. Słowacka polityka zagraniczna i plan przejścia na euro po wyborach 2006 r.; Transformacja systemowa - wymiar regionalny; Tradycyjne i współczesne teorie wymiany międzynarodowej; Przedsiębiorstwo wirtualne jako wytwór ery informacyjnej społeczeństwa; Outsourcing - współczesną formą rozwoju przedsiębiorstwa. Część III: Polityka edukacyjna UE. Koncepcja stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Część IV: Prawa podstawowe UE. Doktryna i praktyka gwarancji procesowych w dialogu pomiędzy Unią Europejską a Chinami; Konstytucyjna wolność wypowiedzi w Republice Czeskiej; Wspólnotowa polityka równouprawnienia w zatrudnieniu na przykładzie projektu Gender Index Equal; Uwagi ogólne na temat źródeł międzynarodowej ochrony praw dziecka. Część V: Relacje zewnętrzne UE. Szanse i ograniczenia procesu europeizacji Rosji poprzez realizację strategii multilateralnej i uwarunkowania geopolityczne. Część VI: Glosy. Wymóg opatrzenia klauzulą apostille dokumentów przedkładanych na wstępnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (case study).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Dialog europejski / Uniwersytet Łódzki, Oddział Łódzki Polskiego Tow. Nauk Politycznych, Komisja Badań nad Pokojem Oddziału Łódzkiego PAN)
ISBN: 978-83-7442-264-3
Cz. I Społeczno-polityczne uwarunkowania dialogu europejskiego: Dylematy europejskiego dialogu kultur, Multidialog europejski o przyszłości, Współczesne sacrum politycznego dyskursu - w kierunku nowego paradygmatu, Geopolityczny wymiar relacji Wschód-Zachód, Integracja europejska a demokratyzacja Europy Środkowej i Wschodniej, Podstawy ustrojowe samorządu terytorialnego państw Europy Środkowej i Wschodniej - członków Unii Europejskiej, Konwergencja w polityce? Parlament Europejski a programy polskich partii politycznych, Bariery dialogu w Europie, Instrumenty rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej (Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry), Polska polityka wschodnia jako element dialogu europejskiego, Rząd Gerharda Schroedera wobec rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód. Cz. II Rosja w dyskursie Zachód-Wschód u progu XXI w.: Rosyjsko-europejski dialog bezpieczeństwa, Rosja-wybór drogi, Północno-zachodnia Rosja a stosunki Rosja-Unia Europejska, Perspektywy dialogu Rosja-Unia Europejska, "Wspólny europejski dom" i współczesny eurazjatyzm - problemy rosyjskiej tożsamości przełomu XX i XXI wieku, Procesy centralizacyjne w Federacji Rosyjskiej w okresie pierwszej kadencji Władimira Putina, Cz. III Gospodarczy wymiar relacji Zachód-Wschód: Globalne przemiany społeczno-ekonomiczne a funkcjonowanie gospodarek krajów Unii Europejskiej, Programy UNIDO w transformacjach ustrojowych krajów Europy Środkowej i Wspólnoty Niepodległych Państw, Rola samorządu gospodarczego jako czynnika wsparcia kontaktów gospodarczych Wschód-Zachód, Sieci transeuropejskie jako główny czynnik zagospodarowania przestrzennego w XXI wieku, Rozwój administracji w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna szansą dla inwestorów ze wschodu i Zachodu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-353-1
Wstęp: Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych; 1. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych; 2. Rozwój i ewolucja systemu decyzyjnego wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej; 3. Interwencje zewnętrzne Unii Europejskiej; 4. Ochrona granic zewnętrznych; 5. Ekonomiczne aspekty zewnętrznej polityki Unii Europejskiej; 6. Stosunki transatlantyckie; ?. Stosunki Unia Europejska-Rosja; 8. Polityka UE wobec Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej; 9. Polityka UE wobec Bałkanów Zachodnich; 10. Polityka UE w regionie Morza Śródziemnego; 11. Stosunki Unii Europejskiej z Chinami; 12. Partnerstwo z Ameryką Łacińską; 13. Polityka UE wobec grupy krajów AKP; 14. Unia Europejska/ Wspólnota Europejska wobec wybranych organizacji miedzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 81)
ISBN: 83-7306-094-4
Ochrona praw człowieka w instytucjach Rady Europy; Kościoły a jedność Europy; Co dzieje się z przeszło ścią? Parę uwag w sprawie rozliczeń w Polsce (z Czecha mi i Węgrami w tle); Trzy obrazy współczesnej Rosji: A.Sołżenicyn, A.Zinowiew, E.Limonow; Europejska idea państwa-narodu w perspektywie azjatyckiej; Polska i Po lacy w opiniach młodych Europejczyków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 2(13) 2006. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2006. - 207 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 2(13) 2006)
1. Wprowadzenie; 2. Ocena absorpcji funduszy strukturalnych w pierwszym roku członkowstwa Polski w Unii Europejskiej; 3. Koncepcje i wizje oraz perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. Stanowisko Polski; 4. Uwarunkowania rozwoju handlu Polski z Rosją po roszczeniu Unii Europejskiej; 5. Nowe i stare kraje Europy; 6. Atrakcyjność krajów Europy Środkowej i Wschodniej dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 7. Polityka pieniężna i budżetowa w strefie Euro.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88690-72-8
1. Wewnętrzne granice Europy ?, 2. Europa jako część świata, 3. Europa jako nisza ekonomiczna, 4. Europejskie geny, 5. Europa: koniec historii czy zderzenie cywilizacji, 6. Europa jako nisza religijna, 7. Europa jako nisza technologiczna, 8.Europa jako nisza ekspansji, 9. Rosja, czyli poza-Europa, 10. Polska, czyli między - Europa, 11. Unia Europsjak, czyli nowa "reconquista", 12. Epilog, czyli ile genów Europy w przyszłości ?, 13. Aneks : Polska niemcami poszerzonej Europy ?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej / Paweł Janusz Borkowski. - Warszawa : Difin, 2009. - 248 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-045-6
1. Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych; 2. Sąsiedztwo jako źródło wyzwań dla Unii Europejskiej; 3. Unia Europejska wobec Bałkanów Zachodnich; 4. Relacja Turcja- Unia Europejska; 5. Geneza, założenia i struktury partnerstwa eurośródziemnomorskiego; 6. Sukcesy i porażki partnerstwa eurośródziemnomorskiego; 7. Unia Europejska wobec konfliktu bliskowschodniego i prób jego rozwiązania; 8. Strategiczne partnerstwo Unia Europejska- Rosja; 9. Europejska polityka sąsiedztwa- ENP; 10. Unia Europejska wobec państw- byłych Republik Radzieckich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-195-6
Cz.I Unia Europejska wobec świata-zagadnienia ogólne : 1.Rola wspólnych strategii w kształtowaniu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 2.Specjalne regulacje wspólnotowe systemu GSP dotyczące zwalczania produkcji i handlu narkotykami - kilka uwag w świetle orzecznictwa WTO. Cz.II Unia Europesjka a Europa i Rosja : 1.Stolica Apostolska wobec głównych nurtów integracji europejskiej, 2.Unia Europejska i Konfederacja Szwajcarska - współpraca współistnienia czy współpraca integracji?, 3.Strategia politycznba Rosji wobec Unii europejskiej. Uwarunkowania strategii. cZ.III Unia Europejska a Afryka : 1.Stosunki Unii Europejskiej z państwami Maghrebu, 2.Partnerstwo euro-śródziemnomorskie szansą na pokój, stabilność polityczną i bezpieczeństwo. Cz.IV Unia Europejska a Azja, Australia i Oceania : 1.Konfrontacja podstawowych wartości europejskich z wartościami azjatyckimi. Aspekty społeczno-ekonomiczne, polityczne i prawne, 2.Wzajemne stosunki Unia-Chiny (z chińskiej perspektywy), 3.Stosunki prawnomiędzynarodowe między Unią Europejską a Australazją. Cz.V Unia Europejska a Ameryka : 1.Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki - wzajemne relacje w świetle regulacji prawnych i praktyki, 2.Umowy dotyczące przekazywania danych osobowych zawierane przez Wspólnotę Europejską ze Stanami Zjednoczonymi. Upowszechnianie europejskiego modelu ochrony?. Cz.VI Unia Europejska a organizacje międzynarodowe : 1.Unia Europejska - Narody Zjednoczone: wybór multilateralizmu? Komentarz w świetle komunikatu Komisji Europejskiej z 10 września 2003 r., 2.Wspólnota Europejska a Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, 3.Unia Europejska a regionalne organizacje integracji państw - prawno-traktatowe aspekty stosunków międzyregionalnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Rocznik Prasoznawczy , ISSN 1897-5496 ; Rok 1/2007)
1. Zasady i formy przeciwdziałania procesom koncentracji na wybranych rynkach medialnych Unii Europejskiej, 2. Współczesna polska prasa opinii, 3. Życie Częstochowy w latach 1983-2003, 4. Rosyjski rynek prasy: analiza i perspektywy, 4. Osobowość a podatność na wpływ reklamy telewizyjnej - prezentacja i analiza wyników badań własnych, 5. Dziennikarstwo, reklama, PR- gdzie są granice?, 6. Co z tą genologią?, 7. Stefan Ślązak. Szkic biograficzny z dziejów dziennikarstwa muzycznego na Śląsku, 8. Wykorzystanie narzędzi wewnętrznego public relations w działalności uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Dialog europejski / Uniwersytet Łódzki, Oddział Łódzki Polskiego Tow. Nauk Politycznych, Komisja Badań nad Pokojem Oddziału Łódzkiego PAN)
ISBN: 978-83-7441-593-4
I. Federacja Rosyjska - partner Unii Europejskiej II. Dylematy dialogu rosyjsko-unijnego III. Rosja wobec rozszerzenia Unii Europejskiej IV. Stosunki Rosja - WNP. Alternatywa czy dopełnienie dialogu europejskiego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-164-1
Część I: Wschodnie sąsiedztwo i znaczenie regionu Morza Bałtyckiego w budowaniu koncepcji szerszej Europy. Polityka sąsiedztwa UE, wymiar wschodni; Wykorzystanie programu TACIS w polityce sąsiedztwa rozszerzonej Unii Europejskiej; Unia Europejska - kraje bałtyckie. Nowe wyzwanie - bezpieczeństwo energetyczne regionu; Środowisko jako czynnik konkurencyjności i współpracy transgranicznych regionów rozszerzonej Unii Europejskiej; Pozaeuropejskie znacznie współpracy sąsiedzkiej w regionie Morza Bałtyckiego - perspektywa Stanów Zjednoczonych; Miejsce regionu Morza Bałtyckiego w koncepcji szerszej Europy - podsumowanie dyskusji. Część II: Bałtyckie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Bałtyckie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Międzynarodowa konkurencyjność - słabe i mocne strony; Powiązania handlowo-inwestycyjne jako determinanty budowania przewagi państw nadbałtyckich na jednolitym rynku europejskim; Innowacyjność gospodarek państw nadbałtyckich; Współpraca w dziedzinie badań, kształcenia akademickiego oraz transferu wiedzy jako ważny czynnik wzrostu konkurencyjności wschodniego pogranicza rozszerzonej Unii Europejskiej; Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi. Pierwsze doświadczenia ze współpracy; Rozwój regionalny Białorusi, Litwy i Łotwy w okresie transformacji systemowej; Czy regiony peryferyjne mogą być konkurencyjne? Wnioski dla pogranicza polsko-rosyjskiego; Czynniki konkurencyjności krajów i regionów na wschodnim pograniczu poszerzonej UE - podsumowanie dyskusji. Część III: Współpraca Niemiec z krajami nowego sąsiedztwa rozszerzonej Unii Europejskiej. Skutki rozszerzenia Unii Europejskiej dla współpracy Polskie i Niemiec z Ukrainą, Białorusią i Rosją; Handel zagraniczny Niemiec w krajach wschodniego pogranicza rozszerzonej Unii Europejskiej; Wpływ koniunktury gospodarczej w Niemczech na bilateralne obroty handlowe Polski, Białorusi i Ukrainy - analiza porównawcza; Czy rozszerzenie UE hamuje współpracę gospodarczą pomiędzy Ukrainą a Niemcami?; Współpraca gospodarcza Niemiec i Białorusi; Niemieckie inwestycje w gospodarce Białorusi; Czy doświadczenia polsko-niemieckie współpracy transgranicznej mogą być przeniesione na wschodnią granicę UE? Część IV: Granica z UE: perspektywa Rosji i Białorusi. Ekspansja gospodarcza Rosji na rynek unijny. Co to oznacza dla stosunków UE z Rosją?; Obwód kaliningradzki w koncepcji wspólnego obszaru gospodarczego; Funkcjonowanie obwodu kaliningradzkiego: pierwsze doświadczenia; Białoruski model gospodarki. Idea J.M. Keynesa w dobie globalizacji; Republika Białorusi wschodnim sąsiadem rozszerzonej Unii Europejskiej. Możliwości i ograniczenia litewsko-białoruskiej współpracy sąsiedzkiej w świetle koncepcji szerszej Europy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-012-5
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-878-8
R.1 Zagadnienie osobowości prawnej; R.2 Koncepcje ułomnych osób prawnych; R.3 Ułomne osoby prawne jako korporacje; R.4 Wybrane rodzaje ułomnych osób prawnych; R.5 Ułomne osoby prawne w wybranych systemach prawa obcego; R.6 Uwagi i wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-105-6
I. Czynniki kształtujące rozwój stosunków polsko-rosyjskich : 1.Długofalowe tendencje w stosunkach polsko-rosyjskich. Możliwe kierunki zmian po wejściu Polski do UE, 2.Implikacje politycznych uwarunkowań poszerzenia Unii Europejskiej na wschód dla stosunków gospodarczych Polski z Rosją, 3.Czynniki determinujące długofalowy rozwój stosunków Polski z Rosją, 4.Możliwości zmniejszenia zależności Polski od dostaw rosyjskich surowców energetycznych w warunkach integracji z Unią Europejską. II. Rozwój stosunków handlowych Polska-Rosja w latach dziewięćdziesiątych : 1.Wpływ członkostwa Polski w Unii europejskiej na możliwości zmiany miejsca w handlu zagranicznym Rosji, 2.Wymiana handlowa Polska-Rosja w warunkach transformacji, 3.Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na wymianę turystyczną pomiędzy Polską i Rosją, 4.Analiza porównawcza handlu Polski, Czech, Węgier i Słowacji oraz krajów bałtyckich z Rosją w latach dziewięćdziesiątych, 5.Wpływ handlu z Rosją na wzrost PKB Polski i Unii Europejskiej, 6.Pozycja konkurencyjna Polski na rynku rosyjskim, III. Polityka ekonomiczna Polski wobec Rosji : 1.Modele polskiej polityki gospodarczej wobec Rosji w warunkach integracji z Unią Europejską, 2.Rosyjskie spojrzenie na polskie członkostwo w UE. Skutki tego członkostwa dla stosunków Rosji z UE, 3.Wpływ wspólnej polityki handlowej na warunki wymiany Polski z Rosją, 4.Stosunki handlowe między Polską a Rosją w świetle zagranicznej polityki handlowej Unii Europejskiej, 5.Konkurencyjnośc cenowa polskiego eksportu na rynku rosyjskim, 6.Polityka wspierania polskiego eksportu do Rosji na tle polityki europejskiej, 7.Stosunki gospodarcze polski z obwodem kaliningradzkim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-246-4
I. Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów przygranicznych. Rola powiązań z zagranicą: Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów przygranicznych. Ujęcie teoretyczne. Zdolność konkurencyjna wybranych wschodnich regionów przygranicznych rozszerzonej Unii Europejskiej. Wymiana towarowa i przepływ kapitału w relacjach wschodnich regionów granicznych Polski z zagranicą. Ułatwienia i utrudnienia w ruchu osobowym na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej. II. Rola infrastruktury transportowej jako czynnika konkurencyjności wschodniego pogranicza Unii Europejskiej: Dostępność transportowa jako czynnik konkurencyjności regionów wschodniego pogranicza Unii Europejskiej. Regionalne korzyści popytowe rozbudowy autostrad w Polsce na przykładzie autostrady A4. Korytarze transportowe w budowie spójnej Europy ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury we wschodnich regionach przygranicznych. Transport lotniczy jako czynnik poprawy konkurencyjności wschodniego pogranicza Unii Europejskiej. III. Regiony przygraniczne w świetle polityki regionalnego rozwoju (Rosja , Białoruś i Litwa): Obwód kaliningradzki w polityce regionalnej oraz rozwoju regionalnym Rosji. czy jest możliwy konkurencyjny rozwój obwodu kaliningradzkiego? Miejsce regionów przygranicznych w polityce rozwoju regionalnego Białorusi. Miejsce Białorusi w Europie Środkowej i Wschodniej - aspekty makroekonomiczne i regionalne. Gospodarka Republiki Litewskiej: pierwszy rok w Unii Europejskiej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. IV. Regionalne sieci współpracy oraz infrastruktura komunikacyjna jako czynnik rozwoju bałtyckiego pogranicza UE: Miejsce granic państwowych i regionów przygranicznych w bałtyckiej współpracy regionalnej. Współpraca akademicka jako czynnik konkurencyjnego rozwoju wschodniego pogranicza rozszerzonej Unii Europejskiej. Infrastruktura komunikacyjna jako czynnik konkurencyjnego rozwoju regionów peryferyjnych - na przykładzie państw nadbałtyckich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-162-9
1. Istota, specyfika i geneza wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej: Istota wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; Specyfika wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; Geneza wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; 2. Koncepcje wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej: Koncepcje Unii Europejskiej; Koncepcje państw członkowskich Unii Europejskiej; 3. Instytucje i instrumenty wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej: Instytucje wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; Instrumenty wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; 4. Płaszczyzny realizacji wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej: Płaszczyzna polityczna i bezpieczeństwa realizacji wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; Płaszczyzna gospodarcza realizacji wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; Płaszczyzna społeczna, tzn. soft security (miękkiego bezpieczeństwa) realizacji wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; 5. Perspektywy wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej: Perspektywa krótkoterminowa wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; Perspektywa średnioterminowa wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej; Perspektywa długoterminowa wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie ; 20/2006)
1. Zagadnienia teoretyczne międzynarodowego rynku towarowych przewozów samochodowych; 2. Fundusze Unii Europejskiej i ich wykorzystanie w Polsce; 3. Marketing jako pole odpowiedzialności społecznej; 4. Kultura organizacyjna i reputacja przedsiębiorstwa w relacji z markę; 5. Prawdziwe oblicze szarej strefy; 6. Inwestycje zagraniczne w Rosji; 7. Ocena kadry kierowniczej jako element systemu ocen pracowniczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
Book
In basket
(Wizje Europy / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski ; 3)
ISBN: 83-89964-98-8
1. Litwa, Łotwa i Estonia w procesie "zrastania się" Europy 2. Rumunia: trudna droga do akcesyjnego sukcesu 3. Republika Turcji 4. Współpraca transgraniczna Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy w procesie jednoczącej się Europy 5. Ukraina: między determinacją a niekonsekwencją 6. Federacja Rosyjska a proces zrastania się Europy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again