Form of Work
Książki
(36)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(26)
available
(21)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(26)
Author
Stelmachowski Andrzej
(6)
Oleszko Aleksander
(4)
Czechowski Paweł
(2)
Jurcewicz Alina
(2)
Kotowski Wojciech
(2)
Kozłowska Barbara
(2)
Kurzępa Bolesław
(2)
Tomkiewicz Elżbieta
(2)
Barańska Anna
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Bałko Małgorzata
(1)
Beer-Zwolińska Anna
(1)
Borowska Małgorzata
(1)
Brdulak Jacek
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Cioch Henryk (1951-2017)
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Czajkowska Magdalena
(1)
Czerkas Krzysztof
(1)
Dydenko Jerzy
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Dąbek Paweł (1970- )
(1)
Fatuła Dariusz
(1)
Filipiak Jerzy
(1)
Jarosiewicz Marek
(1)
Jeżyńska Beata
(1)
Kluszczyńska Zofia
(1)
Kocot Maria
(1)
Koczur Wiesław
(1)
Korzycka-Iwanow Małgorzata
(1)
Kozikowska Karina
(1)
Krakowski Jędrzej
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Migalski Marek
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Noga Karol (1941- )
(1)
Nowak Katarzyna
(1)
Nowak-Far Artur (1967- )
(1)
Nowakowska Monika
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Prutis Stanisław
(1)
Pudło Anna
(1)
Rubel Katarzyna
(1)
Rudnik Jarosław
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Schilbach Janusz
(1)
Sulima Elżbieta
(1)
Szczawińska Elżbieta
(1)
Szpor Grażyna
(1)
Szumlicz Tadeusz
(1)
Tarczyńska-Gałaś Anna
(1)
Telega Tomasz
(1)
Tendera-Właszczuk Helena
(1)
Uhruska Małgorzata
(1)
Urbańczyk Krzysztof
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Witkowska-Dąbrowska Mirosława
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Wojtowicz-Żygadło Jolanta
(1)
Zawadzka Maria
(1)
Zięba Stanisław
(1)
Zygmunt Robert
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łaguna Teresa Maria
(1)
Łobos-Kotowska Dorota
(1)
Ślusarczyk Marek
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(33)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(37)
English
(1)
Subject
Rolnictwo
(31)
Unia Europejska
(9)
Gospodarstwo rolne
(7)
Leśnictwo
(6)
Żywność
(5)
Ochrona środowiska
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Wspólna Polityka Rolna UE
(4)
Integracja europejska
(3)
Konkurencja
(3)
Prawo
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Transport
(3)
Administracja
(2)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(2)
Agencja Rynku Rolnego
(2)
Ekorozwój
(2)
Gleba
(2)
Gospodarka
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Odpady
(2)
Polska
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Rachunkowość
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Środki zabezpieczające (prawo)
(2)
Środowisko człowieka
(2)
Żywność transgeniczna
(2)
Banki
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo żywnościowe
(1)
Bhp
(1)
Biotechnologia
(1)
Budżet
(1)
Controlling
(1)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Dokumenty
(1)
Edukacja
(1)
Egzaminy zawodowe
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Emerytura
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Franchising
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grupy producentów rolnych
(1)
Indywidualne gospodarstwo rolne
(1)
Indywidualne konta emerytalne
(1)
Informacja
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Internet
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Kadry
(1)
Kanada
(1)
Kara
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Keynesizm
(1)
Kolejnictwo
(1)
Komunikacja
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola sanitarna
(1)
Kultura
(1)
Las
(1)
Logistyka
(1)
Lokata
(1)
Lotnictwo
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Mleko
(1)
Monopol
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Organizmy transgeniczne
(1)
Otoczenie firmy
(1)
PHARE
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatki
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Powietrze
(1)
Praca
(1)
Praca czasowa
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
38 results Filter
No cover
Book
In basket
1.Przedsiębiorcy - uregulowania ogólne: Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa; Zatrudnienie; Zamówienia publiczne; Ochrona danych osobowych; Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej; Wymogi dotyczące środow iska; Handle Polski z krajami Unii Europejskiej; Hamdel z krajami trzecimi; Wsparcie dla przedsiębior ców; Warunki udzielania pomocy publicznej; Prawo anty monopolowe. 2.Producenci towarów: Wprowadzenie na rynek towarow przemysłowych; Bezpieczeństwo żywności. 3.Rolnicy: Dopłaty bezpośrednie; Wspólne Organizacje Rynków Rolnych; System ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych; Wsparcie rolnictwa i rozwoju obsza rów wiejskich; Ustawodawstwo weterynaryjne; Prawo paszowe; Ochrona roślin uprawnych; Nasiennictwo; Wymogi dot. ochrony śorodwiska w rolnictwie. 4.Producenci artykułów rybnych. 5.Usługodawcy: Przewoźnicy (transport); Dostawcy i pro ducenci energii; Dostawcy usług telekomunikacyjnych; Dostwacy usług w dziedzinie społeczeństwa informacyjne go; Dostawcy usług pocztowych; Dostwacy usług finanso wych; Producenci i nadawcy programów telewizyjnych. 6.Ochrona konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 2/2005)
Reforma dochodów budżetu UE; Ustrojowe uwarunkowania oddziaływań międzynarodowych w systemie europejskim; Społeczna cena reform w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; O przyczynach niestabilności polskiego systemu partyjnego; Światowe i europejskie zróżnicowanie specjalnych stref ekonomicznych; Kilka uwag na temat zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego w Traktacie Konstytucyjnym UE; Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy; Wybrane problemy polskiego sektora rolnego w obliczu integracji europejskiej; Some comparison remarks on Polish and UE Systems of Public Procurement.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziedziny prawa Unii Europejskiej ; 4)
ISBN: 83-87611-85-9
1. Krajowa administracja rządowa a Unią Europejska. Strefy relacyjne i podstawowe aspekty ich funkcjonowania, 2. Zadania Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa jako agencji płatniczych, 3. Legitymacja władzy a prawo dostępu do informacji o działalności Administracji publicznej w państwach i instytucjach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziedziny prawa Unii Europejskiej ; 3)
ISBN: 83-87611-84-0
1. Zagwarantowanie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec polskiego prawa krajowego a Traktat akcesyjny, 2. Zasada proporcjonalności prawa wspólnotowego a krajowy porządek prawny, 3. Zasada przychylności prawu wspólnotowemu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 4. Efektywność prawa wspólnotowego na przykładzie regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych, 5. Organy regionalne i lokalne a prawo wspólnotowe w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-83-7
1. Biotechnologia jako innowacyjny kierunek gospodarki w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska; 2. Ekonomiczne znaczenie roślin modyfikowanych genetycznie; 3. Dylematy konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego; 4. Współistnienie (koegzystencja) upraw GMO z innymi technologiami produkcji roślinnej; 5. Skutki zakazu pasz GMO oraz rynkowe wyzwania dla konkurencyjności pasz zmodyfikowanych genetycznie; 6. Stan prawny produkcji i stosowania żywności transgranicznej w Unii Europejskiej- przypadek Polski; 7. Genetycznie zmodyfikowane organizmy w opinii Europejczyków; 8. Ekonomiczne i społeczne skutki zaniechania stosowania biotechnologii; 9. Uwarunkowania zdrowotne żywności z udziałem surowców modyfikowanych genetycznie; 10. Dominujący udział innowacyjnych produktów farmaceutycznych na rynku światowym i europejskim; 11. Od genu do GMO, czyli rzecz o doskonaleniu organizmów użytkowych i walce z głodem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88771-57-4
Cz. I Zasoby środowiska: 1.Środowisko, 2.Zasoby środowiska i ich podział, 3.Kategorie ekonomiczne w zarządzaniu środowiskiem i zasobami naturalnymi. Cz. II Naturalne zasoby środowiska : 4.Przestrzeń, 5.Rolnicza przestrzeń produkcyjna, 6.Gospodarka zasobami leśnymi, 7.Ochrona gruntów rolnych i leśnych, 8.Zasoby wodne, 9.Gospodarka kopalinami. Cz. III Zarządzanie środowiskiem : 10.Prawne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, 11.Emisja substancji i energii oraz gospodarka odpadami, 12.Wycena środowiska przyrodniczego i ocena cenności ekologicznej, 13.Rozwój zrównoważony i zarządzanie środowiskiem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-87-2
1. Uwagi wstępne, 2. Gospodarstwo rolne jako zjawisko społeczno-ekonomiczne, 3. Normatywna koncepcja gospodarstwa rodzinnego, 4. Spółki jako cywilnoprawna forma organizacji gospodarstwa rodzinnego, 5. Opodatkowanie i rachunkowość spółek, 6. Spółki rolne. Zagadnienia prawnoporównawcze, 7. Rozważania końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konkurencja / red. Zdzisław Brodecki. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 623 s. : tab. ; 23 cm.
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-283-4
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską: Podstawowe założenia teorii konkurencji; Konkurencja na jednolitym rynku; Traktat Akcesyjny - ogólna ocena. Cz. II Porządek prawny Unii Europejskiej: Zagadnienia ogólne; Traktat; Prawo antymonopolowe; Prawo pomocy publicznej dla przedsiębiorców; Zamówienia publiczne; Małe i średnie przedsiębiorstwa; Rolnictwo i rybołówstwo; Współpraca międzynarodowa w zakresie reguł konkurencji. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej: Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-082-6
Wprowadzenie; R.1 Międzynarodowa integracja gospodarcza w Europie w ujęciu historycznym; R.2 Unia Europejska i jej prawo; R.3 System instytucjonalny Unii Europejskiej; R.4 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej; R.5 Polityka budżetowa; R.6 Polityka monetarna; R.7 Polityka regionalna; R.8 Polityka rolna; R.9 Polityka zatrudnienia; R.10 Polityka ochrony środowiska; R.11 Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86702-12-5
Cz. I Zagadnienia ogólne: Przedmiot i źródła prawa rolnego; Kształtowanie się rolnictwa i prawa rolnego w Polsce (rys historyczny); Kierunki interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Cz. II Producenci rolni: Gospodarstwo rolne; pojęcie i jego ewolucja na tle przekształceń europejskich; Rolnicy indywidualni; Struktury gospodarcze państwowej własności rolnej i formy gospodarowania jej zasobami; Rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne zespołowe formy gospodarowania; Reprezentacja interesów producentów rolnych - izby rolnicze. Cz. III Regulacja rynku rolnego: Protekcjonizm Unii Europejskiej; Regulacja rynków rolnych UE; Kształtowa nie się rynku rolnego w Polsce. Cz. IV Finansowanie rolnictwa i kształtowanie jego dochodowości: Mechanizmy finansowania rolnictwa w UE; Problemy kredytowania i subsydiowania rolnictwa w Polsce; Opodatkowanie rolnictwa; Ubezpieczenia rolnicze majątkowe. Cz. V Kształtowanie jakości i szczególnych rodzajów produkcji: Nasiennictwo i ochrona roślin; Hodowla zwierząt gospodarskich i zwalczanie chorób zwierzęcych Instrumenty prawne chroniące zdrowie ludzi i zwierząt; Rybactwo śródlądowe; Leśnictwo i łowiectwo. Cz. VI Rolnicza przestrzeń produkcyjna i urządzenia rolne: Europejski program przebudowy przestrzeni rolniczej; Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Ochrona gruntów rolnych; Prawna regulacja stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Praca sezonowa w Europie : poradnik / Jarosław Rudnik. - Poznań : Sorus, 2006. - 365, [1] s. 15 map ; 22 cm.
ISBN: 83-89949-21-0
1.Możliwości zatrudnienia w turystyce, 2.Praca na morzu, 3.Praca w ośrodkach sportów zimowych, 4.Możliwości zatrudnienia w rolnictwie, 5.Inne możliwości pracy sezonowej, 6.Regulacje prawne, 7.Przygotowania, 8.Przygotowanie CV, 9.Poszukiwanie pracy. CZ.II Możliwości pracy w poszczególnych krajach : 1.Irlandia, 2.Wielka Brytania, 3.Islandia, 4.Norwegia, 5.Szwecja, 6.Finlania, 7.Dania, 8.Holandia, 9.Belgia, 10.Luksemburg, 11.Francja, 12.Niemcy, 13.SZwajcaria, 14.Lichtenstein, 15.Austria, 16.Portugalia, 17.Hiszpania, 18.Giblartar, 19.Andora, 20.Włochy, 21.SAn Marino, 22.Malta, 23.Grecja, 24.Cypr. Cz. II Okresy przejściowe: 1.Państwa w których obowiązują okresy przejściowe w dostępie do rynku pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-167-6
Cz. I Część ogólna, R.1 Pojecie i przedmiot prawa rolnego; R.2 Modele prawnych instrumentów polityki rolnej; R.3 Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne; R.4 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Cz. II Gospodarka ziemią, R.5 Tytuły prawne władania ziemią rolnicza; R.6 Obrót nieruchomościami rolnymi na podstawie Kodeksu Cywilnego (obrót powszechny); R.7 Formy prawne zmiany generacji INTER VIVOS w rolnictwie, R.8 Dziedziczenie gospodarstw rolnych; R.9 Dzierżawa gruntów rolnych; R.10 Struktury gospodarcze państwowej własności rolniczej; R.11 Formy prawne dysponowania zasobem własności rolnej Skarbu Państwa; R.12 Rejestry publiczne. Cz. III Kształtowanie przestrzeni rolniczej, R.13 Planowanie przestrzenne; R.14 Ochrona gruntów rolnych; R. 15 Scalenie i wymiana gruntów. Cz. IV Producent rolny, R.16 Formy prawne organizacji producentów rolnych; R.17 Status zawodowy rolnika i reprezentanta interesów rolniczych; R.18 Status socjalny rolnika. Cz. V Produkcja rolna, R.19 Hodowla roślin i nasiennictwo; R.20 Ochrona roślin uprawnych; R.21 Hodowla zwierząt gospodarskich i zwalczanie chorób zwierzęcych; R.22 Rybactwo śródlądowe; R.23 Ochrona środowiska w procesie produkcji rolnej. Cz. VI R.24 Rynki krajowe; R.25 Kontraktacja; R.26 Instytucje rynku towarów giełdowych; R.27 Agencje interwencyjne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Cz. VII Instrumenty prawnofinansowe w rolnictwie, R.28 Obciążenia podatkowe rolnictwa; R.29 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie; R.30 Finansowanie rolnictwa ze środków publicznych. Cz. VIII Prawo żywnościowe; Cz. IX Prawo leśne i łowieckie; Cz. X Melioracje wodne i zaopatrzenie wsi w wodę; Cz. XI Koncepcje rozwojowe rolnictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rolne / red. Andrzej Stelmachowski. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 531 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-355-5
Cz. I Część ogólna, R.1 Pojecie i przedmiot prawa rolnego; R.2 Modele prawnych instrumentów polityki rolnej; R.3 Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne; R.4 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Cz. II Gospodarka ziemią, R.5 Tytuły prawne władania ziemią rolnicza; R.6 Obrót nieruchomościami rolnymi na podstawie Kodeksu Cywilnego (obrót powszechny); R.7 Formy prawne zmiany generacji INTER VIVOS w rolnictwie, R.8 Dziedziczenie gospodarstw rolnych; R.9 Dzierżawa gruntów rolnych; R.10 Struktury gospodarcze państwowej własności rolniczej; R.11 Formy prawne dysponowania zasobem własności rolnej Skarbu Państwa; R.12 Rejestry publiczne. Cz. III Kształtowanie przestrzeni rolniczej, R.13 Planowanie przestrzenne; R.14 Ochrona gruntów rolnych; R. 15 Scalenie i wymiana gruntów. Cz. IV Producent rolny, R.16 Formy prawne organizacji producentów rolnych; R.17 Status zawodowy rolnika i reprezentanta interesów rolniczych; R.18 Status socjalny rolnika. Cz. V Produkcja rolna, R.19 Hodowla roślin i nasiennictwo; R.20 Ochrona roślin uprawnych; R.21 Hodowla zwierząt gospodarskich i zwalczanie chorób zwierzęcych; R.22 Rybactwo śródlądowe; R.23 Ochrona środowiska w procesie produkcji rolnej. Cz. VI R.24 Rynki krajowe; R.25 Kontraktacja; R.26 Instytucje rynku towarów giełdowych; R.27 Agencje interwencyjne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Cz. VII Instrumenty prawnofinansowe w rolnictwie, R.28 Obciążenia podatkowe rolnictwa; R.29 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie; R.30 Finansowanie rolnictwa ze środków publicznych. Cz. VIII Prawo żywnościowe; Cz. IX Prawo leśne i łowieckie; Cz. X Melioracje wodne i zaopatrzenie wsi w wodę; Cz. XI Koncepcje rozwojowe rolnictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rolne / red. Andrzej Stelmachowski. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 528 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-560-4
Cz. I Część ogólna, R.1 Pojecie i przedmiot prawa rolnego; R.2 Modele prawnych instrumentów polityki rolnej; R.3 Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne; R.4 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Cz. II Gospodarka ziemią, R.5 Tytuły prawne władania ziemią rolnicza; R.6 Obrót nieruchomościami rolnymi na podstawie Kodeksu Cywilnego (obrót powszechny); R.7 Formy prawne zmiany generacji INTER VIVOS w rolnictwie, R.8 Dziedziczenie gospodarstw rolnych; R.9 Dzierżawa gruntów rolnych; R.10 Struktury gospodarcze państwowej własności rolniczej; R.11 Formy prawne dysponowania zasobem własności rolnej Skarbu Państwa; R.12 Rejestry publiczne. Cz. III Kształtowanie przestrzeni rolniczej, R.13 Planowanie przestrzenne; R.14 Ochrona gruntów rolnych; R. 15 Scalenie i wymiana gruntów. Cz. IV Producent rolny, R.16 Formy prawne organizacji producentów rolnych; R.17 Status zawodowy rolnika i reprezentanta interesów rolniczych; R.18 Status socjalny rolnika. Cz. V Produkcja rolna, R.19 Hodowla roślin i nasiennictwo; R.20 Ochrona roślin uprawnych; R.21 Hodowla zwierząt gospodarskich i zwalczanie chorób zwierzęcych; R.22 Rybactwo śródlądowe; R.23 Ochrona środowiska w procesie produkcji rolnej. Cz. VI R.24 Rynki krajowe; R.25 Kontraktacja; R.26 Instytucje rynku towarów giełdowych; R.27 Agencje interwencyjne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Cz. VII Instrumenty prawnofinansowe w rolnictwie, R.28 Obciążenia podatkowe rolnictwa; R.29 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie; R.30 Finansowanie rolnictwa ze środków publicznych. Cz. VIII Prawo żywnościowe; Cz. IX Prawo leśne i łowieckie; Cz. X Melioracje wodne i zaopatrzenie wsi w wodę; Cz. XI Koncepcje rozwojowe rolnictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-465-4
1. Nieruchomości, 2. Gospodarstwo rolne, 3. Obrót nieruchomościami rolnymi, 4. Kwalifikacje rolnicze w obrocie inter vivos, 5. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego, 6. Prawo pierwokupu i nabycia nieruchomości rolnej, 7. Umowa kontraktacji i grupy producenckie, 8. Umowa dzierżawy, 9. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, 10. Uwagi ogólne dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych, 11. Przepisy intertemporalne, 12. Szczególne warunki dziedziczenia gospodarstw rolnych, 13. Przesłanki powołania do dziedziczenia gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy, 14. Instytucje i zasady łagodzace rygoryzm szczególnego porządku dziedziczenia gospodarstw rolnych, 15. Dziedziczenie testamentowe i zapis gospodarstwa rolnego, 16. Dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne, 17. Zachowek ze spadku obejmującego gospodarstwo rolne, 18. Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 19. Porządek dziedziczenia gospodarstw rolnych w świetle orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, 20. Państwowa własność nieruchomości rolnych, 21. Agencja Nieruchomości Rolnych, 22. Formy prawne gospodarowania zasobem własności rolnej SP, 23. Ewidencja gruntów i budynków, 24. Scalanie i wymiana gruntów, 25. Ochrona gruntów rolnych i leśnych, 26. Ubezpieczenia społeczne rolników, 27. Umowa z następcą, 28. Renty strukturalne, 29. Agencja Rynku Rolnego i organizacja niektórych rynków rolnych, 30. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dopłaty bezpośrednie, 31. Wspieranie obszarów wiejskich ze środków UE, 32. Uwłaszczenia, 33. Reprywatyzacja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rolne / red. Andrzej Stelmachowski. - Wyd. 4. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 546 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-861-5
Cz. I Część ogólna, R.1 Pojecie i przedmiot prawa rolnego; R.2 Modele prawnych instrumentów polityki rolnej; R.3 Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne; R.4 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Cz. II Gospodarka ziemią, R.5 Tytuły prawne władania ziemią rolnicza; R.6 Obrót nieruchomościami rolnymi na podstawie Kodeksu Cywilnego (obrót powszechny); R.7 Formy prawne zmiany generacji INTER VIVOS w rolnictwie, R.8 Dziedziczenie gospodarstw rolnych; R.9 Dzierżawa gruntów rolnych; R.10 Struktury gospodarcze państwowej własności rolniczej; R.11 Formy prawne dysponowania zasobem własności rolnej Skarbu Państwa; R.12 Rejestry publiczne. Cz. III Kształtowanie przestrzeni rolniczej, R.13 Planowanie przestrzenne; R.14 Ochrona gruntów rolnych; R. 15 Scalenie i wymiana gruntów. Cz. IV Producent rolny, R.16 Formy prawne organizacji producentów rolnych; R.17 Status zawodowy rolnika i reprezentanta interesów rolniczych; R.18 Status socjalny rolnika. Cz. V Produkcja rolna, R.19 Hodowla roślin i nasiennictwo; R.20 Ochrona roślin uprawnych; R.21 Hodowla zwierząt gospodarskich i zwalczanie chorób zwierzęcych; R.22 Rybactwo śródlądowe; R.23 Ochrona środowiska w procesie produkcji rolnej. Cz. VI R.24 Rynki krajowe; R.25 Kontraktacja; R.26 Instytucje rynku towarów giełdowych; R.27 Agencje interwencyjne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Cz. VII Instrumenty prawnofinansowe w rolnictwie, R.28 Obciążenia podatkowe rolnictwa; R.29 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie; R.30 Finansowanie rolnictwa ze środków publicznych. Cz. VIII Prawo żywnościowe; Cz. IX Prawo leśne i łowieckie; Cz. X Melioracje wodne i zaopatrzenie wsi w wodę; Cz. XI Koncepcje rozwojowe rolnictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rolne / red. Aleksander Oleszko. - Wyd. 3 Stan prawny na 30.11.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 379, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-486-9
1. Rolnictwo i prawo do wyżywienia globalnym wyzwaniem zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej; 2. Prawo rolne w systemie prawa polskiego; 3. Przedmiotowy zakres regulacji prawa rolnego; 4. Kształtowanie oraz aktywizacja przestrzeni rolniczej; 5. Europejski model rolnictwa; 6. Kryteria oraz zasady klasyfikacji gospodarstw rolnych; 7. Organizacja i mechanizmy rynku rolnego; 8. Uczestnicy wspólnotowego rynku rolnego; 9. Bezpieczeństwo produktów rolnych i żywnościowych; 10. Rozwój obszarów wiejskich; 11. Obrót nieruchomościami rolnymi na podstawie kodeksu cywilnego (obrót powszechny); 12. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi (gospodarstwami rolnymi) oraz lasami Skarbu Państwa; 13. System emerytalno-rentowny rolników indywidualnych; 14. Zmiana generacji w rolnictwie na wypadek śmierci; 15. Ochrona weterynaryjna zwierząt gospodarskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-171-9
Cz. I Część ogólna, R.1 Pojecie i przedmiot prawa rolnego; R.2 Modele prawnych instrumentów polityki rolnej; R.3 Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne; R.4 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Cz. II Gospodarka ziemią, R.5 Tytuły prawne władania ziemią rolnicza; R.6 Obrót nieruchomościami rolnymi na podstawie Kodeksu Cywilnego (obrót powszechny); R.7 Formy prawne zmiany generacji INTER VIVOS w rolnictwie, R.8 Dziedziczenie gospodarstw rolnych; R.9 Dzierżawa gruntów rolnych; R.10 Struktury gospodarcze państwowej własności rolniczej; R.11 Formy prawne dysponowania zasobem własności rolnej Skarbu Państwa; R.12 Rejestry publiczne. Cz. III Kształtowanie przestrzeni rolniczej, R.13 Planowanie przestrzenne; R.14 Ochrona gruntów rolnych; R. 15 Scalenie i wymiana gruntów. Cz. IV Producent rolny, R.16 Formy prawne organizacji producentów rolnych; R.17 Status zawodowy rolnika i reprezentanta interesów rolniczych; R.18 Status socjalny rolnika. Cz. V Produkcja rolna, R.19 Hodowla roślin i nasiennictwo; R.20 Ochrona roślin uprawnych; R.21 Hodowla zwierząt gospodarskich i zwalczanie chorób zwierzęcych; R.22 Rybactwo śródlądowe; R.23 Ochrona środowiska w procesie produkcji rolnej. Cz.VI Rynki rolne: 24 Europejskie rynki rolne, 25. Kontraktacja, 26. Instytucje rynku towarów giełdowych, 27. Agencje interwencyjne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Cz VII Instrumenty prawnofinansowe w rolnictwie, R.28 Obciążenia podatkowe rolnictwa; R.29 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie; R.30 Finansowanie rolnictwa ze środków publicznych. Cz. VIII Prawo żywnościowe; Cz. IX Prawo leśne i łowieckie; Cz. X Melioracje wodne i zaopatrzenie wsi w wodę; Cz. XI Rozwój rolnictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again