Form of Work
Książki
(33)
Status
only on-site
(33)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(33)
Author
Czyżewski Andrzej
(2)
Kozłowska-Burdziak Mirosława
(2)
Walkowski Maciej
(2)
Wyszkowska Zofia
(2)
Bałtowski Maciej
(1)
Bański Jerzy
(1)
Czternasty Waldemar
(1)
Czudec Adam
(1)
Czyżewski Bazyli
(1)
Dziemianowicz Ryta Iwona
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Goraj Lech
(1)
Grzelak Aleksander
(1)
Gulbicka Bożena
(1)
Górniak Ewelina
(1)
Henisz Anna
(1)
Henisz-Matuszczak Anna
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Izdebski Jan M
(1)
Kata Ryszard
(1)
Knap Radosław
(1)
Kowalski Andrzej
(1)
Krawiec Bogdan
(1)
Krawiec Monika
(1)
Kujaczyński Tomasz
(1)
Kłosiewicz-Górecka Urszula
(1)
Marody Mirosława
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Mańko Stanisław
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Miś Teresa
(1)
Nowicka-Skowron Maria
(1)
Podedworna Hanna
(1)
Przygodzka Renata
(1)
Puślecki Zdzisław W
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Ruszkowski Paweł
(1)
Sapa Agnieszka
(1)
Sass Roman
(1)
Smoleń Marek
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Stroiński Eugeniusz
(1)
Szewczyk Marcin
(1)
Słomińska Bożena
(1)
Walkowiak Katarzyna
(1)
Zając Dariusz
(1)
Łuczka-Bakuła Władysława
(1)
Year
2000 - 2009
(32)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Rolnictwo
(25)
Polska
(17)
Unia Europejska
(9)
Rynek
(7)
Wieś
(5)
Wspólna Polityka Rolna UE
(5)
Gospodarka
(3)
Rachunkowość
(3)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(2)
Agrobiznes
(2)
Banki
(2)
Bezrobocie
(2)
Ekorozwój
(2)
Gospodarka żywnościowa
(2)
Gospodarstwo rolne
(2)
Państwo
(2)
Państwowe gospodarstwa rolne
(2)
Podatek
(2)
Siła robocza
(2)
Agencja Rynku Rolnego
(1)
Budżet
(1)
Controlling
(1)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Dzierżawa
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Finanse
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Giełda towarowa
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grunt
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Interwencjonizm
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Izby rolnicze
(1)
Kanada
(1)
Konkurencja
(1)
Leśnictwo
(1)
Logistyka
(1)
Lokata
(1)
Ludność
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odżywianie
(1)
Oświata
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek rolny
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Produkcja
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Przestępczość
(1)
Płeć
(1)
Rachunkowść
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Reklama
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Rosja
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Rynek pracy
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Strefa wolnego handlu
(1)
Transakcja opcyjna
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transport
(1)
Ubezpieczenia majątkowe
(1)
Ubezpieczenia osobowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Upadłość
(1)
Urzędy pracy
(1)
Wybory
(1)
Zadrzewianie
(1)
Światowa Organizacja Handlu
(1)
Żywność
(1)
Żywność ekologiczna
(1)
Subject: time
1989-
(9)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
33 results Filter
Book
In basket
Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa / Ryta Iwona Dziemianowicz. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2007. - 463, [1] s. : rys., wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7431-139-7
1. Rola państwa i polityki podatkowej w gospodarce, 2. Teoretyczne podstawy konstrukcji optymalnego systemu podatkowego, 3. Teoretyczne podstawy opodatkowania rolnictwa, 4. Opodatkowanie rolnictwa - doświadczenia krajów unii Europejskiej i USA, 5. Konstrukcja systemu opodatkowania rolnictwa w Polsce, 6. Budżetowanie i sektorowe skutki opodatkowania rolnictwa w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-094-9
1. Państwo a rolnictwo - przesłanki aktywności. 2. Rola państwa w rozwoju rolnictwa. 3. Fiskalne instrumenty oddziaływania na rolnictwo. 4. Metodologiczne podstawy oceny skuteczności fiskalnych działań państwa. 5. System opodatkowania i jego rola w rozwoju rolnictwa. 6. System transferów socjalnych i jego oddziaływanie na rozwój rolnictwa. 7. Pozasocjalne transfery do rolnictwa i ich wpływ na jego rozwój.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Geografia polskiej wsi / Jerzy Bański. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 218 s. : rys., mapy ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1596-7
Cz.I Zagadnienia teoretyczne, CZ.II Struktura społeczno-ekonomiczna obszarów wiejskich, Cz.III Współczesne mechanizmy i problemy transformacji obszarów wiejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-074-0
1.Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych w rolnictwie polskim. 2.Instytucjonalne aspekty prywatyzacji rolnictwa. 3.Tempo i kierunki prywatyzacji państwowych gospodarstw rolnych w Polsce. 4.Wpływ gospodarki gruntami rolnymi Skarbu Państwa na przemiany struktury obszarowej polskiego rolnictwa. 5.Skutki społeczne przekształceń rolnictwa państwowego w Polsce. 6.Wpływ zmian systemowych w rolnictwie państwowym na wykorzystanie podstawowych czynników produkcji. 7.Rozwiązania instytucjonalne w procesie przemian własnościowych w rolnictwie wybranych państw europejskich. 8.Zmiany instytucji prawno-organizacyjnych a kierunki gospodarowania państwowymi nieruchomościami rolnymi w Polsce po roku 2002.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88845-79-6
1. Zarys problemu, 2. Elementy mechanizmu rynkowego, 3. Geneza i zakres interwencjonizmu, 4. analiza instrumentu polityki interwencyjnej, 5. Wpływ polityki państwa na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, 6. Finansowanie polskiego rolnictwa ze środków przedakcesyjnych, 7. Charakterystyka i zadania agencji rynku rolnego, 8. Kształtowanie sytuacji na rynku zbóż na szczeblu regionalnym, 9. Handel zagraniczny zbóż oraz sytuacja na rynku krajowym, 10. Działania realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, 11. Wdrażanie sektorowego programu operacyjnego, 12. Gospodarowanie mieniem państwowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 30)
ISBN: 83-89224-40-2
Cz. I Makroekonomiczne determinanty dostosowań rynkowych -Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na rozwój rolnictwa w okresie transformacji; -Systemowe determinanty rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Rynek, globalizacja, rolnictwo- propedeutyka podstawowych zależności; -Gospodarka żywnościowa. Ujęcie strukturalne; -Interwencjonizm w polityce rolnej krajów wysoko rozwiniętych w warunkach globalizacji i integracji. Cz. II Wybrane problemy funkcjonowania agrobiznesu: -Uwarunkowania sektorowe asymetrii wymiany rolno-spożywczej Polski z UE w okresie przedakcesyjnym; -Czynniki wytwórcze w rolnictwie UE i Polski; -Rola instytucji w procesie kształtowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce; -Przesłanki rozwoju giełdy towarowej w świetle kryteriów efektywności terminowego rynku surowców rolnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919127-4-4
1. Przewidywane zmiany na krajowym rynku żywności w wyniku integracji polski z Unią Europejską, 2. Skutki dla przedsiębiorstw wynikające z integracji Polski z krajami Unii Europejskiej, 3. Ocena potencjału konkurowania małych i średnich krajowych przedsiębiorstw na rynku żywnościowym, 4. Zakres przygotowań krajowych przedsiębiorstw do funkcjonowania w ramach Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej, 5. Ocena instrumentów wspomagających przystosowanie firm do zmieniających się warunków funkcjonowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-39-5
R.I Teoria i praktyka strefy wolnego handlu i unii celnej na przykładzie krajów Unii Europejskiej : 1.Teoretyczne aspekty budowy strefy wolnego handlu, 2.Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, 3.Wpływ wspólnej polityki rolnej na kształty handlu i konkurencyjność produktów rolnych Unii Europejskiej, 4.Wpływ postanowień Porozumienia WTO i Rundy Urugwajskiej GATT na zmiany wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, 5.Zmiany w tendencjach handlu Unii Europejskiej - struktura geograficzna i towarowa, 6.Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany w handlu rolnym Unii Europejskiej. R.II Rolnictwo Irlandii i Austrii jako przykład przeobrażeń i dostosowań do wymagań wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej : 1.Wpływ procesu pogłębiania integracji europejskiej na rolnictwo i handel towarami rolnymi na przykładzie Irlandii, 2.Rolnictwo Austrii w procesie przeobrażeń i dostosowań do wymagań wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. R.III Stan i procesy transformacji polskiego rolnictwa w latach 90 : 1.Stan polskiego sektora rolnego w latach 90, 2.Handel artykułami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 90. R.IV Przeobrażenia polskiego sektora rolnego w kierunku wymogów członkostwa w Unii Europejskiej : 1.Postanowienia Układu europejskiego w odniesieniu do rolnictwa, 2.Programy pomocy przedakcesyjnej Unii europejskiej dla krajów stowarzyszonych, 3.Polityka handlowa w odniesieniu do towarów rolnych w Polsce i jej wpływ na handel produktami rolnymi, 4.Wpływ Rundy Urugwajskiej GATT/WTO na handel towarami rolnymi w Polsce, 5.Scenariusze integracji i stanowisko negocjacyjne w perspektywie pełnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 6.Tendencje w handlu towarami rolnymi pomiędzy Polską i Unią Europejską w okresie stowarzyszenia, 7.Analiza i ocena konkurencyjności polskiego eksportu towarów rolnych na rynku Unii Europejskiej oraz eksportu unijnego na rynku polskim, 8.Szanse rozwoju polskiego handlu w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Opcje na giełdach towarowych w Polsce / Bogdan Krawiec, Monika Krawiec. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 122, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13700-2
Ustawa o giełdach towarowych w Polsce; Kontrakty terminowe; Wycena opcji; Charakterystyka wybranych towarowych rynków terminowych na świecie i w Polsce; Wycena opcji w warunkach polskiego rynku towarowego; Opcje egzotyczne; Charakterystyka opcji barierowych i metoda wyceny; Opcje lookback; Opcje azjatyckie; Strategie opcyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87981-91-5
1.Cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej, 2.Wzrost i rozwój gospodarczy, 3.Polityka strukturalna, 4.Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 5.Polityka regionalna, 6.Polityka ekologiczna, 7.Polityka pieniężna, 8.Polityka budżetowa, 9.Polityka dochodowo-cenowa, 10.Polityka rynku pracy, 11.Współpraca gospodarcza z zagranicą, 12.Zagraniczna polityka ekonomiczna i inne instrumenty, 13.Polityka gospodarcza a proces integracji Polski z Unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-903849-0-6
1.Przygotowanie polskiej wsi do wykorzystania środków Unii Europejskiej, 2.Społeczno-polityczna mapa wsi, 3.Rolnictwo, 4.Kapitał społeczny i ludzki, 5.Środowisko przyrodnicze, 6.Społeczeństwa, 7.Dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich, 8.Produkty regionalne i tradycyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88311-70-0
Część I: Racjonalizacja spożycia żywności w Polsce. 1. Zalecenia żywieniowe. 2. Zmiany w spożyciu żywności w latach 1989-2001. 3. Realizacja zaleceń żywieniowych. Część II: Jakość surowców rolnych i żywności. 1. Prawo żywnościowe w Polsce. 2. Zanieczyszczenia surowców rolnych i żywności w Polsce. 3. Monitoring jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych. 4. Nowe technologii. 5. Żywność utrwalana promieniowaniem jonizującym. Część III: Dostosowanie produkcji rolniczej do zapotrzebowania na surowce rolnicze i żywność w warunkach racjonalizacji wyżywienia. 1. Produkcja rolnicza na przełomie XX i XXI wieku. 2. Samowystarczalność żywnościowa Polski. 3. Produkcja artykułów rolno-żywnościowych a racjonalizacja wyżywienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-34-1
1. Rolnctwo państwowe na Białostocczyźnie, 2. Przejmowanie i zagospodarowywanie mienia Skarbu Państwa, 3. Wpływ zagospodarowania gruntów państwowych na struktureą obszarową gospodarstw w województwie podlaskim, 4. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego i jej efekty w województwie podlaskim
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-395-3
R.I Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i pro dukcyjnej gospodarstw rolnych : 1.Systemy rachunkowo ści w gospodarstwach rolnych, 2.System zbierania i wyk orzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych , 3.Korzyśći rolników z uczestnictwa w systemie, 4.Zas ady i zakres współpracy doradcy do spraw rachunkowości z rolnikiem, 5.Wykorzystanie danych rachunkowych w an alizie działalności gospodarstw rolnych, 6.Przykład ra portu indywidualnego gospodarstwa rolnego i wyników standardowych. R.II Rachunkowość przedsiębiorstw rolniczych funkcjonu jących jako spółki prawa handlowego : 1.Przedsiębiorst wo w świetle prawa i zaasady rozrachunku gospodarczego , 2.Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwach rolnic zych, 3.Przykład księgowania działalności gospodarczej w przedsiębiorstwach rolniczych. R.III Podatki w rolnictwie : 1.Istota, funkcje i kon strukcja podatku, 2.Podatek rolny, 3.Podatek od tow arów i usług (VAT). R.IV Finansowanie działalności i inwestycji w rolni ctwie z wykorzystaniem środków publicznych : 1.Potrze ba i funkcje finansowania zewnętrznego, 2.Finansowanie w okresie przedakcesyjnym, 3.Źródła finansowania po akcesji. R.V Wybrane informacje o rynkach rolnych i możliwościa ch zawierania transakcji handlowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-681-2
1.Historia rachunkowości, uwarunkowania prawne, podstawowe pojęcia, 2.Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwach rolniczych, 3.Rachunkowość w wielkoobszarowym przedsiębiorstwie rolnym z produkcją roślinną, zwierzęcą i produkcją spirytusu, 4.Rachunkowość w wielkoobszarowym przedsiębiorstwie rolnym z produkcją roślinną, 5.Podatek rolny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910532-9-6 (Wersja polska)
Słowo wstępne; Podziękowania; Synteza raportu; Wprowadzenie; Obraz wiejskiej Polski - pierwsze przybliżenie Problemy ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich; Zasoby ludzkie na wsi; Warunki bytu ludności wiejskiej; Infrastruktura techniczna i społeczna na wsi; Demokracja i społeczeństwo obywatelskie na wsi; Wnioski i rekomendacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-18-6
1. Istota Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej reformy do roku 2000. 2. Strukturalne kierunki przeobrażeń Wspólnej Polityki Rolnej. 3. Nowe zjawiska i procesy zachodzące we Wspólnej Polityce Rolnej na początku XXI wieku. 4. Polityka spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej a realizacja założeń Wspólnej Polityki Rolnej. 5. Wpływ rokowań Światowej Organizacji Handlu na proces przeobrażeń Wspólnej Polityki Rolnej. 6. Polskie rolnictwo i wieś w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 7. Korzyści, problemy oraz perspektywy rozwojowe wynikające z uczestnictwa Polski we Wspólnej Polityce Rolnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7205-206-9
1.Przemiany społeczno-gospodarcze wsi i rolnictwa, 2.Izby rolnicze jako forma samorządu gospodarczego, 3.Izby rolnicze w wybranych krajach Unii europejskiej, 4.Izby rolnicze w Polsce, 5.Ustrój i zadania izb rolniczych w Polsce (na przykładzie Wielkopolskiej Izby Rolniczej), 6.Izby rolnicze w świetle badań empirycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-384-5
1. Miejsce rolnictwa w gospodarce i współczesne koncepcje jego rozwoju. 2. Znaczenie instytucji w procesach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 3. Otoczenie instytucjonalne rolnictwa. 4. Problemy rozwojowe rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw; 5. Zróżnicowanie zasobów i siły ekonomicznej gospodarstw rolnych w obszarze rolnictwa rozdrobnionego w świetle badań empirycznych. 6. Wykorzystanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne. 7. Relacje rolników z otoczeniem instytucjonalnym. 8. Efekty i bariery współpracy rolników z instytucjami. 9. Znacznie lokalnych instytucji w procesach rozwoju rolnictwa rozdrobnionego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again