Form of Work
Książki
(6)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Andrzejewski Marek (1959- )
(1)
Czarnecki Kazimierz M. (1933- )
(1)
Deptuła Maria
(1)
Drdzeń Adrian
(1)
Hetmańczyk Hewilia
(1)
Kaczmarek Mirosław
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Kosek-Nita Bogumiła
(1)
Krzywoń Danuta (1973- )
(1)
Kucyper Ewa
(1)
Kucyper Krzysztof
(1)
Mastalski Janusz
(1)
Nita Marek
(1)
Orzeł Olga
(1)
Roskosz Alina
(1)
Selerzyńska-Martela Lidia
(1)
Skręt Rafał
(1)
Wójtowicz Marek
(1)
Wąsiński Arkadiusz
(1)
Łacina-Łanowski Artur
(1)
Łuszczuk Władysława
(1)
Łysek Jan
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Rodzina zastępcza
(7)
Dziecko
(3)
Opieka społeczna
(3)
Prawo rodzinne
(2)
Uczniowie
(2)
Adopcja
(1)
Alkoholizm
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Kuratela
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Prawa dziecka
(1)
Rodzina adopcyjna
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
7 results Filter
Book
In basket
(Diagnostyka ... ; 01)
ISBN: 83-7096-513-X
Część I: Diagnostyka pedagogiczna w teorii i praktyce. Sukces lub porażka w obliczu współczesnych nierówności społecznych. Od aberracji psychospołecznych ku normalizacji; Zastosowanie technik systemowych w diagnozowaniu rodzin i kandydatów na rodziców zastępczych; Diagnozowanie umiejętności kooperacyjnych dzieci jedynych w wieku przedszkolnym; Diagnozowanie i wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych; Wsparcie społeczne ze strony rówieśników jako warunek powodzenia szkolnego uczniów gimnazjum; Diagnostyka pedagogiczna w szkole i środowisku lokalnym; Wybrane problemy diagnozy i pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w Polsce; Wsparcie społeczne dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz wychowanków świetlic socjoterapeutycznych i domów dziecka. Część II: Profilaktyka społeczna w badaniach i działaniach profilaktycznych. Psychoedukacja w procesie przygotowywania pedagogów do podejmowania zadań z zakresu profilaktyki społecznej; Wzory picia alkoholu wśród młodych Europejczyków. Prezentacja wyników badań z lat dziewięćdziesiątych XX wieku; Charakterystyka gminnych programów profilaktyki przeciwalkoholowej; Szkolny program profilaktyki - szansą spójności dla podejmowanych działań profilaktycznych; Zagrożenie uzależnieniami. Szkolne programy profilaktyczne; Pedagog szkolny wobec problemu wykorzystywania seksualnego dzieci; Świat wartości wychowanków resocjalizowanych, na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łękawie; Terapia twórczością jako profilaktyka stresu; Rola i działalność Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Małe dziecko w placówce ; Zeszyt 5)
ISBN: 978-83-89501-72-1
I. Perspektywa teoretyczna; II. Prezentacja odwiedzanych palcówek: 1. Kontekst opieki nad dziećmi i opisy instytucji w badanych krajach: Dania, Francja, Grecja, Polska, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Opieka nad małymi dziećmi w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 3/2008)
1. Dociekania i refleksje wokół kategorii i pojęć: Normatywny i interpretacyjny paradygmat w badaniach pedagogicznych; Jakościowe kształcenie zawodowe studentów szkół wyższych (zarys problemu); Poszukiwanie nowej jakości w kontaktach nauczyciel-uczeń; Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole; Wychowanie dzieci jako czynnik modyfikujący przebieg kryzysu połowy życia; Sposoby diagnozowania gotowości społeczno-emocjonalnej dziecka sześcioletniego; Wspieranie dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej; 2. Edukacja wobec zagrożeń i wyzwań współczesnego świata: Między manipulacją poprzez media a wychowaniem do mediów w świetle analizy dążeń autokreacyjnych współczesnego człowieka; Kompetencje służb społecznych a wyzwania współczesności; Model rodziny zastępczej- wyzwania współczesnej cywilizacji; Sądowy kurator dla dorosłych w systemie środków przeciwdziałania patologii społecznej; Zrozumieć drugiego człowieka- drogowskazy w pracy kuratora sądowego dla dorosłych; Wykluczenie jako problem życia społecznego; Poznanie siebie i innego w dynamice dialogu; Rozumienie Innego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej - Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-89163-79-0
1. Perspektywa teoretyczna: Relacje społeczne dorosłego i dziecka w rodzinnych formach opieki nad dzieckiem - wybrane kwestie; O odkrywaniu godności jako czynniku wspomagającym proces rozwoju wychowanka; Czy pomoc społeczna diagnozuje problemy opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach? Problemy z diagnozą problemów; Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo - wybrane aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce w perspektywie socjologicznej; Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie społeczno-pedagogicznej; 2. Perspektywa praktyczna: Metodyka pracy socjalno-wychowawczej z rodziną biologiczną. Uwagi praktyka; Prezentacja projektu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. "Kocham. Wychowuję. Pracuję. Jestem rodzicem zastępczym" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.; Program "Wsparcie rodzin dzieci przebywających w zastępczych formach opieki" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu; Przykład działalności zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków; Uwagi praktyka z realizacji projektu adresowanego dla osób prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego "Na huśtawceů - wspieranie osób prowadzących rodzinne domy dziecka"; Projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w odniesieniu do praktyki działania środowiskowego; Sylwetka zawodowa asystenta rodzinnego w perspektywie "Założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem"; Kultura praktyki w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną - uwagi na marginesie lektury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Standardy praw rodzinnego, 2. Podstawy aksjologiczne pieczy zastępczej, 3. Rodzina, 4. Dziecko powierzone do opieki zastępczej, 5. Rodzina zastępcza-środowisko zastępcze, 6. Relacje prawne pomiędzy dzieckiem, rodziną zastępczą a rodziną naturalną, 8. Partnerzy rodziny zastępczej, 9. Świadczenia w rodzinach zastępczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-307-3
1. Rodziny zastępcze - charakterystyka prawna. 2. Komentarz do przepisów dotyczących rodzin zastępczych zawartych w ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 3. Zastępcze rodzicielstwo w Polsce - przyszłość bliższa i dalsza. 4. Literatura, akty prawne, programy szkoleniowe, organizacje pozarządowe wspierające zastępcze rodzicielstwo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Informacje wstępne; 2. Profilaktyka- resocjalizacja; 3. Założenia pracy z rodziną; 4. Założenia środowiskowego programu psychoprofilaktycznego; 5. Etapy tworzenia środowiskowego programu psychoprofilaktycznego; 6. Rodzinna opieka zastępcza ROZ; 7. Formy rodzinnej opieki zastępczej; 8. Pogotowie opiekuńcze; 9. Założenia placówki wychowawczo-resocjalizacyjnej; 10. Założenia procesu ewolucji placówki wychowawczo-resocjalizacyjnej; 11. Organizacja pracy zespołu wychowawczego; 12. Społeczność korekcyjna; 13. Interwencja kryzysowa; 14. Założenia ambulatorium leczenia uzależnień; 15. Założenia stacjonarnego ośrodka leczenia uzależnień
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again