Form of Work
Książki
(2)
Status
available
(2)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(1)
Author
Graniewska Danuta
(1)
Sztumski Janusz (1930- )
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Rodzina
(2)
Bednarski, Henryk
(1)
Bezrobocie
(1)
Demografia
(1)
Dziecko
(1)
Emerytura
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Kształcenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Polityka społeczna
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Samotne matki
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Szkolnictwo
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubóstwo
(1)
Wychowanie
(1)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89511-09-6
Zawiera: Refleksje i wspomnienia o Jubilacie: Bezcenny wkład w rozwój oświaty polskiej; Uczony, wychowawca młodzieży i działacz społeczny; Henryk Bednarski - nauczyciel akademicki i organizator życia naukowego; Szkoła rycka w lokalnej społeczności; Henryk Bednarski - nauczyciel akademicki; Moje trzy spotkania z profesorem Henrykiem Bednarskim; Редагог вiд бога э добротою вiд серця; Orędownik grabarzy i szkolnictwa niepublicznego; Kilka refleksji w 70-lecie urodzin prof. Henryka Bednarskiego i 15-lecie opublikowania raportu „Edukacja narodowym priorytetem”; Dorobek prof. Henryka Bednarskiego w nauce, dydaktyce i społecznym ruchu naukowym w okresie bydgoskim; Osobowość nietuzinkowa; Prof. Henryk Bednarski i Słowacja; Refleksja okolicznościowa; Wybitny uczony, człowiek o wysokiej kulturze osobistej; Prof. Henryk Bednarski - organizator Ministerstwa Edukacji Narodowej; „Człowiek prawy, który nie przestał być lewy”; Minister - Profesor - Rektor; Radomski etap działalności profesora Henryka Bednarskiego; W okresie PRL byli także ludzie wspaniali, wielce spolegliwi, a nade wszystko poważnie traktujący działalność naukową. Artykuły i rozprawy: Szkoła - główne ogniwo reformy systemu edukacji; Światopoglądowe rozterki ludzi Zachodu; Pedagog w formowaniu osobowości młodych ludzi; Kompetencje badawcze nauczycieli (zarys problemu); Uwagi o języku uczniowskim (na przykładzie nazw określających ucznia osiągającego dobre/mierne oceny); Władza i wiedza; Tożsamość wirtualna nie dla każdego - refleksja o człowieku w społeczeństwie informacyjnym; orientacje życiowe człowieka wobec pracy; O niektórych walorach osobowych efektywnego nauczyciela akademickiego; Funkcja wychowawcza konstytucji; Koncepcja siebie a właściwości samooceny seksualnej osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego; Globalization, Transition and Development Prospects; Przystosowanie społeczne pilotów wojskowych do środowiska służby; Zasługi prof. Zbigniewa Tyszki (1933-2003) dla lubelskiej socjologii rodziny; Rodzina polska w okresie transformacji w świetle niektórych danych statystycznych; Priorytety rozwoju edukacji na obszarach wiejskich; Z problematyki sprawiedliwości w oświacie; O stylach wychowywania; Geneza antysemityzmu i rola szkoły w jego zwalczaniu; Rozważania na temat szkolnictwa w Europie; Pedagogika i zdrowie młodzieży; Эмiни на риац працi i проблеми пiдготовки вировничого персоналу; Na drogach do definicji pracy; System ról w rodzinach wiejskich w Polsce lat osiemdziesiątych; Technologia informacyjna głównym narzędziem tworzącego się wielokulturowego społeczeństwa informacyjnego; Punkt widzenia czyli (SLH); Nurt anarchistyczny w III Rzeczypospolitej; Polityka edukacyjna Unii Europejskiej; Między głosowaniem a zaprzysiężeniem. Trudna droga George’a W. Busha do Białego Domu; Działalność kulturalno-oświatowa w PSZ w czasie II wojny światowej; Dramat bezradności i powinności alki; Współczesność a metafora drogi; Społeczeństwo obywatelskie w świetle Konstytucji RP; Żaden Polak tak nie pisał; Refleksje o pedagogice; Sytuacja szkolnictwa i nauczycielstwa polskiego po wybuchu II wojny światowej; Wychowanie w kontekście powinności rodzinnych, zawodowych i społecznych; Rodzinne uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych; Tradycyjne i współczesne koncepcje typów państw; Towaroznawstwo - nauka o jakości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-55-3
Cz.I Rodziny w Polsce. Zagadnienia demograficzno-społeczne : 1. Zmiany stanu i struktury rodziny a przemiany procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002, 2.Warunki życia wybranych typów rodzin. CZ.II Problemy rodziny - wyzwaniem dla polityki rodzinnej ; 1. Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce, 2. Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, 3. Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju. Cz.III Działania na rzecz rodzin w ramach poszczególnych polityk : 1. Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej, 2. Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, 3. Edukacja przez całe życie, 4. Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności, 5. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce, 6. Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstania i funkcjonowania rodziny. Cz.IV Podmioty polityki rodzinnej : 1. Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, 2. Rola samorządu terytorialnego w polityce rodzinnej, 3. Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny, 4. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności i pomoc rodzinie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again