Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Kanios Anna
(1)
Kordas-Surowiec Mariola
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Maćkowicz Jolanta
(1)
Żmichrowska Maria Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Przemoc w rodzinie
(2)
Rodzina
(2)
Asystenci rodzin
(1)
Dziecko
(1)
Ludzie starzy
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Psychoterapia grupowa
(1)
Rodzice
(1)
Uczniowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-767-4
Zawiera: Rozdział I. Mechanizmy psychologiczne pozostawiania w krzywdzącej relacji. Wybrane koncepcje. 1. Wyuczona bezradność; 2. „Pranie mózgu”; 3. Współuzależnienie ofiar przemocy; 4. Syndrom sztokholmski; 5. Zespół zaburzeń stresu pourazowego – PTSD; 6. Teoria cyklu przemocy Lenory E. Walker; 7. Wtórne zranienie. Rozdział II. Formy i procedury pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. 1. Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w świetle obowiązujących przepisów prawa; 2. Rola zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 3. Procedura „Niebieskie Karty”. Rozdział III. Charakterystyka grupowych form pomocy psychologicznej. 1. Rozwój grupowych form pomocy; 2. Rodzaje grupowych form pomocy; 3. Modele grup dla ofiar urazu; 4. Historia grup dla osób doświadczających przemocy; 5. Istota grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Rozdział IV. Organizowanie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 1. Planowanie i organizacja grupy wsparcia; 2. Zasady grupowe i kontrakt; 3. Fazy pracy w grupie; 4. Kompetencje i rola moderatora grupy; 5. Niektóre problemy występujące w grupie. Rozdział V. Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy na terenie województwa mazowieckiego. 1. Początki działalności grup dla osób doświadczających przemocy na terenie Warszawy; 2. Instytucje i organizacje tworzące grupy dla osób doświadczających przemocy na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego; 3. Rodzaje grup dla osób doświadczających przemocy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-732-1
Cz. I Teoretyczna R. 1 Starość w wymiarze historycznym, indywidualnym i społecznym: Pojęcie starości i jej periodyzacja; Starość dawniej i dziś. Stereotypy starości; Psychospołeczne teorie starzenia się; Pedagogika wobec osób starszych; Senior w środowisku rodzinnym; Relacje międzypokoleniowe; Wychowawcza rola dziadków; Potrzeby ludzi starszych. R. 2 Przemoc - jej źródła, manifestacje i ich rola w relacjach międzyludzkich: Ustalenia definicyjne; Przemoc wobec osób starszych w polskich badaniach; Zjawisko nadużyć wobec seniorów w innych krajach; Modele teoretyczne wyjaśniające przemoc wobec osób starszych; Czynniki ryzyka; Mechanizmy zachowań ofiary; Sprawcy przemocy; Procedura Niebieskiej Karty. Cz. II Empiryczna R. 3 Osoby starsze w sytuacji przemocy domowej - studium przypadku: Ch-ka badanych przypadków; Analiza trajektorii Fritza Schützego w doświadczeniach osób starszych doznających przemocy - ujecie podłużne; Przemoc z perspektywy ofiary - ujęcie poprzeczne; Wyjaśnienia teoretyczne badanych przypadków; R. 4 Przemoc domowa wobec osób starszych w świetle analizy dokumentów policyjnych - dualna perspektywa: Ch-ka próby; Skala zjawiska przemocy wobec osób starszych; Przejawy występowania przemocy wobec osób starszych; Cechy społeczno-demograficzne ofiar jako czynniki różnicujące występowanie przemocy; Cechy społeczno-demograficzne sprawców jako czynniki różnicujące występowanie przemocy; Statystyczny profil ofiary i sprawcy przemocy oraz typ relacji rodzinnych. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Profesjonalny Pracownik Socjalny ; 9)
ISBN: 978-83-7164-745-1
Zawiera: Wstęp. 1. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jako model pracy asystenta rodziny: 1.1. Upowszechnienie PSR w pracy terapeutycznej i socjalnej z rodziną; 1.2. Główne idee, inspiracje i założenia PSR; 1.3. Dostosowanie modelu PSR do pracy w instytucji biurokratycznej; 1.4. Metody PSR; 1.5. Prowadzenie spotkania rodzinnego; 1.6. Zastosowanie modelu PSR w pracy z rodziną szczególnie trudnych sytuacjach; 1.7. Budowanie rozwiązań w kierowaniu zespołem asystentów. 2. Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy asystentów rodziny w Polsce: 2.1. Metodologia badań własnych; 2.2. Implementacja koncepcji budowania rozwiązań do pracy asystenta rodziny; 2.3. Opinie osób szkolonych do realizacji asystentury i ją wykonujących na temat użyteczności modelu PSR w ich pracy z klientami; 2.4. Opinie klientów na temat metodycznego działania asystentów; 2.5. Deklaracje asystentów rodziny na temat respektowania zasad i stosowania metod PSR; 2.6. Faktyczne zastosowanie modelu PSR w pracy asystenta rodziny; 2.7. Możliwości zastosowania PSR w ośrodku pomocy społecznej. 3. Przykłady działań w zakresie asystentury rodzin z wykorzystaniem modelu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach: 3.1. Wykorzystanie elementów PSR w pracy częstochowskiego asystenta rodziny; 3.2. Praca na zasobach i poszukiwanie rozwiązań w realizacji sosnowieckiej asystentury rodziny w ramach projektu systemowego; 3.3. Plan pracy z rodziną oraz jego realizacja; 3.4. Użycie PSR w pracy zespołów interdyscyplinarnych. Podsumowanie wyników badań. Zakończenie. Bibliografia. Aneksy (wraz z ich spisem).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-065-8
Zawiera: Praca socjalna – nowe tendencje; Charakterystyka systemu wsparcia rodziny; Zakres zadań ośrodka pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów rodzin dysfunkcyjnych ; Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną doświadczającą problemu bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego; Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną doświadczającą problemu biedy i ubóstwa ; Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną z problemem bezrobocia; Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną doświadczającą problemu przemocy; Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną z problemem długotrwałej choroby; Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną z problemem niepełnosprawności; Standard pracy ośrodka pomocy społecznej z rodziną mającą trudności wynikające z problemu uzależnień; Warunki organizacyjne ośrodka pomocy społecznej niezbędne do zapewnienia optymalnego standardu realizowanych zadań w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again