Source
Książki
(3)
Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Kierczyńska Urszula
(1)
Wójcik Jacek
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Rezerwy (finanse)
(3)
Banki
(2)
Rachunkowość
(2)
Gwarancje bankowe
(1)
Podatek
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Wierzytelność
(1)
3 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16053-1
1. Rodzaje ryzyka bankowego: Ryzyko i niepewność jako nieodłączne elementy prowadzenia działalności gospodarczej; Zarządzanie ryzykiem; Identyfikacja ryzyka związanego z działalnością banku komercyjnego; Metody pomiaru ryzyka niekredytowego w banku komercyjnym; Sposoby sterowania ryzykiem niekredytowym w banku komercyjnym. 2. Metody pomiaru ryzyka kredytowego: Metody pomiaru indywidualnego ryzyka kredytowego w banku komercyjnym; Metody pomiaru ryzyka kredytowego dla portfela kredytowego w banku komercyjnym; Sposoby sterowania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym;. 3. Uregulowania dotyczące rezerw celowych i odpisów aktualizujących wierzytelności w banku komercyjnym: Istota rachunkowości finansowej w świetle prawa i literatury; Zasady i funkcje rachunkowości w podmiotach działających w gospodarce rynkowej; Zasady wyceny składników sprawozdań finansowych oraz sposób ustalania wyniku finansowego w polskim prawie; Rachunkowość banku komercyjnego; Przyczyny tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów; Polskie uregulowania prawne dotyczące rezerw celowych w banku komercyjnym; Międzynarodowe uregulowania prawne dotyczące rezerw celowych. 4. Konsekwencje wyboru metody pomiaru ryzyka kredytowego: Sprawozdawczość bankowa; Obliczanie wartości rezerw celowych przy zastosowaniu różnych kryteriów pomiaru ryzyka kredytowego; Analiza wpływu metody stosowanej do obliczania rezerw celowych na wybrane wskaźniki służące do oceny działalności banków komercyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Rezerwy w bankach : teoria i praktyka / Jacek Wójcik. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 191 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Academia Oeconomica)
ISBN: 978-83-7483-564-0
Wstęp; 1. podstawowe cechy charakterystyczne rachunkowości i sprawozdawczości banków, 2. Zasady ustalania i ewidencji rezerw w bankach, 3. Polityka rachunkowości w zakresie rezerw, 4. metodyka wyznaczania rodzaju polityki rachunkowości w zakresie rezerw w bankach, 5. Polityka rachunkowości w zakresie rezerw w spółdzielczej grupie bankowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-750-0
1. Istota rezwer w rachunkowości, 2. Rezerwy na zobowiązania, 3. Rezerwy kapitałowe, 4. Korekty wartości aktywów, 5. Rezerwy a prawo podatkowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again