Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Kierczyńska Urszula
(1)
Wójcik Jacek
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Rezerwy (finanse)
(3)
Banki
(2)
Rachunkowość
(2)
Gwarancje bankowe
(1)
Podatek
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Wierzytelność
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16053-1
1. Rodzaje ryzyka bankowego: Ryzyko i niepewność jako nieodłączne elementy prowadzenia działalności gospodarczej; Zarządzanie ryzykiem; Identyfikacja ryzyka związanego z działalnością banku komercyjnego; Metody pomiaru ryzyka niekredytowego w banku komercyjnym; Sposoby sterowania ryzykiem niekredytowym w banku komercyjnym. 2. Metody pomiaru ryzyka kredytowego: Metody pomiaru indywidualnego ryzyka kredytowego w banku komercyjnym; Metody pomiaru ryzyka kredytowego dla portfela kredytowego w banku komercyjnym; Sposoby sterowania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym;. 3. Uregulowania dotyczące rezerw celowych i odpisów aktualizujących wierzytelności w banku komercyjnym: Istota rachunkowości finansowej w świetle prawa i literatury; Zasady i funkcje rachunkowości w podmiotach działających w gospodarce rynkowej; Zasady wyceny składników sprawozdań finansowych oraz sposób ustalania wyniku finansowego w polskim prawie; Rachunkowość banku komercyjnego; Przyczyny tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów; Polskie uregulowania prawne dotyczące rezerw celowych w banku komercyjnym; Międzynarodowe uregulowania prawne dotyczące rezerw celowych. 4. Konsekwencje wyboru metody pomiaru ryzyka kredytowego: Sprawozdawczość bankowa; Obliczanie wartości rezerw celowych przy zastosowaniu różnych kryteriów pomiaru ryzyka kredytowego; Analiza wpływu metody stosowanej do obliczania rezerw celowych na wybrane wskaźniki służące do oceny działalności banków komercyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Rezerwy w bankach : teoria i praktyka / Jacek Wójcik. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 191 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Academia Oeconomica)
ISBN: 978-83-7483-564-0
Wstęp; 1. podstawowe cechy charakterystyczne rachunkowości i sprawozdawczości banków, 2. Zasady ustalania i ewidencji rezerw w bankach, 3. Polityka rachunkowości w zakresie rezerw, 4. metodyka wyznaczania rodzaju polityki rachunkowości w zakresie rezerw w bankach, 5. Polityka rachunkowości w zakresie rezerw w spółdzielczej grupie bankowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-750-0
1. Istota rezwer w rachunkowości, 2. Rezerwy na zobowiązania, 3. Rezerwy kapitałowe, 4. Korekty wartości aktywów, 5. Rezerwy a prawo podatkowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again