Form of Work
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Drozdowicz Zbigniew (1948- )
(1)
Kapłon Piotr
(1)
Polakowska-Kujawa Jolanta
(1)
Puślecki Zdzisław W. (1947- )
(1)
Rokicka Aleksandra
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Religijność
(3)
Integracja europejska
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Antysemityzm
(1)
Europa
(1)
Euroregiony
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Islam
(1)
Laicyzacja
(1)
Migracje
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Religia
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
3 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7112-131-8
Część I: Problemy ogólnospołeczne integrującej się Europy. Światowe problemy a europejska integracja; Idea otwartości Europy; Makrostrukturalne bariery integracji społeczeństwa polskiego z Europą; Bariery komunikacyjne w Europie i ich przekraczanie; Preferencje związane z rynkiem pracy. Pomiędzy pokusą partykulacji a wymaganiami globalizacji. Część II: Kwestia tożsamości oraz problemy narodowe. Tożsamość narodowa - państwo narodowe - demokracja. Filozoficzne i polityczne wyzwania epoki globalizacji; Tożsamość - utożsamienie - przywłaszczenie; Otwartość sztuki na procesy transkulturowe; Tożsamość narodowa a tożsamość europejska; Kwestia etniczna - wyzwania dla Europy; Antysemityzm na przełomie wieków. Zagadnienie autentyczne czy urojone w warunkach III Rzeczypospolitej; Polska - Niemcy. Dwa społeczeństwa - dwa stereotypy; Między przeszłością a teraźniejszością - stereotypowe wyobrażenia Czechów i Polaków o sobie; Mniejszości narodowe na Litwie. Część III: Problemy ekonomiczne integrującej się Europy. Usuwanie barier w handlu międzynarodowym integrującej się Europy a presje protekcjonistyczne; Liberalizacja i integracja rynku finansowego UE na tle procesów globalizacji; Integracja gospodarcza a podstawowe problemy demokracji; Problemy ekonomiczno-społecznych i finansowych barier w dostosowaniach wsi i rolnictwa państw Europy Środkowej i Wschodniej do UE; Bariery dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce u progu XXI w. Część IV: Regiony, regionalizacja i problemy prawne. Euroregiony - dobre sąsiedztwo i przyjazna współpraca bez barier; Współpraca międzynarodowa polskich samorządów - katalog problemów podstawowych; Dualizm regionalizmu i ograniczania różnic regionalnych na obszarach wiejskich. Strategie regionalne w aktualnych realiach europejskich; Status prawny cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej. Część V: Religie i religijność Europy. Wielość religijna - wzbogacenie czy zagrożenie społeczeństwa monokulturowego? Przykład Francji; Dialog katolicko-prawosławny w perspektywie nowych ruchów religijnych; Nowe ruchy religijne jako efekt otwartości kulturowej społeczeństw zachodnich; Sekty religijne w Europie wyzwaniem wobec chrześcijaństwa; Protestantyzm jako stymulator tworzenia tożsamości narodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-671-5
Część I: Tożsamość europejska i proces integracji europejskiej w refleksji socjologicznej. 1. Źródła tożsamości europejskiej. 2. Integracja europejska w dyskursie politycznym. 3. Tożsamości narodowe i wielokulturowość w Europie. 4. Perspektywy państwa narodowego w kontekście integracji europejskiej i globalizacji. 5. Religijność w zjednoczonej Europie. Część II: Migracje i ich konsekwencje dla społeczeństw europejskich. 1. Migracje - teoria a realia dotyczące Europy. 2. Migracje masowe z peryferii do centrów. Przyczyny , skutki i strategie migracji Polaków do Europy zachodniej. 3. Kariera negatywna jako skutek migracji. Losy kobiet z Europy Wschodniej i Środkowej w zachodnich państwach dobrobytu. 4. Migracje do Francji w badaniach socjologicznych. Część III: Mniejszości etniczno-narodowe i ich ochrona. 1. Ochrona mniejszości narodowych w Europie. Zasady ochrony ich praw oraz problemy wdrażania ich w życie. 2. Mniejszości narodowe w Polsce a wyniki narodowego spisu powszechnego z 2002 roku. 3. Muzułmanie w Europie. Dystans kulturowy, szanse asymilacji i integracji. Część IV: Zmiany społeczne w starych i nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej - wybrane przykłady. 1. Zmiany społeczne w Zjednoczonych Niemczech - wybrane problemy. 2. Struktura społeczna w Wielkiej Brytanii. 3. Zmiany społeczno-gospodarcze w Hiszpanii. 4. Społeczeństwo francuskie - główne tendencje zmian. 5. Czechy i Słowacja - zmiany strukturalne w procesie transformacji i integracji z Unią Europejską. 6. Pozycja Polski w Unii: gospodarka, ludność, struktura społeczna, jakość administracji. 7. Przemiany klas i warstw społecznych w Polsce okresu transformacji na tle przemian w Europie Zachodniej. Część V: Społeczeństwa europejskie w międzynarodowych badaniach socjologicznych. 1. Rzeczywistość społeczna Europy i narzędzia jej diagnozowania - programy badawcze. 2. Stosunek do innych narodów w badaniach polskich i międzynarodowych. Część VI: Zmiany w zachowaniach i orientacjach europejczyków. 1. Zachowania konsumenckie społeczeństw europejskich i ich uwarunkowania kulturowe. 2. Kontynent dwóch prędkości? Europa wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i konsumpcyjnego. 3. Rzecznictwo interesów organizacji konsumenckich w Unii Europejskiej. 4. Kształtowanie europejskiej przestrzeni edukacyjnej z polskiej perspektywy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again