Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(11)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(11)
Author
Drozdowicz Zbigniew
(2)
Szlendak Tomasz
(2)
Dyczewska Agnieszka
(1)
Gajewski Mariusz
(1)
Kapłon Piotr
(1)
Libiszowska-Żółtkowska Maria
(1)
Ostrowska Urszula
(1)
Polakowska-Kujawa Jolanta
(1)
Puślecki Zdzisław W
(1)
Rokicka Aleksandra
(1)
Stachowski Zbigniew
(1)
Strzeszewski Michał
(1)
Warat Marta
(1)
Zagórski Krzysztof
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Religijność
(12)
Integracja europejska
(3)
Świadomość narodowa
(3)
Duchowość religijna
(2)
Kościół katolicki
(2)
Kultura masowa
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Młodzież
(2)
Religia
(2)
Seksuologia
(2)
Sekty i ruchy religijne
(2)
Wartość
(2)
Antysemityzm
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezrobocie
(1)
Bioetyka
(1)
Europa
(1)
Euroregiony
(1)
Godność ludzka
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Integracja społeczna
(1)
Islam
(1)
Jakość życia -- psychologia -- badanie
(1)
Kultura
(1)
Laicyzacja
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Migracje
(1)
Opinia publiczna -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polska -- socjologia -- od 1989 r.
(1)
Postawy
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Satanizm
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Wegetarianizm
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Świadomość społeczna -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Światopogląd
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7112-160-1
1. Wartości ogólnokulturowe, 2. Wartości narodowe, 3. Wartości religijne, 4. Wartości w perspektywie integracji europejskiej, 5. Wartości w perspektywie regionu Podkarpacia, 6. Wartosci akademickie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-111-8
1. Polska droga do Unii Europejskiej, 2. Polska a świat, 3. Oceny zmian po roku 1989, 4. Dynamika nastrojów społecznych, 5. Postawy wobec demokracji, 6. Demokracja w działaniu, 7. Autoidentyfikacje polityczne Polaków, 8. Przekształcenia własnościowe i obcy kapitał, 9. Nierówności społeczne, 10. System wartości materialnych i niematerialnych, 11. Społeczeństwo obywatelskie na przełomie wieków, 12. Dialog społeczny i działalność związków zawodowych, 13. Warunki życia i zróżnicowanie materialne, 14. Bezrobocie i bezrobotni, 15. Zadowolenie z życia i kondycja psychiczna Polaków, 16. Religijność i stosunek do Kościoła Katolickiego, 17. Społeczeństwo informacyjne, 18. Postrzeganie korupcji w Polsce, 19. Poczucie bezpieczeństwa i stosunek do kary śmierci
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7112-131-8
Część I: Problemy ogólnospołeczne integrującej się Europy. Światowe problemy a europejska integracja; Idea otwartości Europy; Makrostrukturalne bariery integracji społeczeństwa polskiego z Europą; Bariery komunikacyjne w Europie i ich przekraczanie; Preferencje związane z rynkiem pracy. Pomiędzy pokusą partykulacji a wymaganiami globalizacji. Część II: Kwestia tożsamości oraz problemy narodowe. Tożsamość narodowa - państwo narodowe - demokracja. Filozoficzne i polityczne wyzwania epoki globalizacji; Tożsamość - utożsamienie - przywłaszczenie; Otwartość sztuki na procesy transkulturowe; Tożsamość narodowa a tożsamość europejska; Kwestia etniczna - wyzwania dla Europy; Antysemityzm na przełomie wieków. Zagadnienie autentyczne czy urojone w warunkach III Rzeczypospolitej; Polska - Niemcy. Dwa społeczeństwa - dwa stereotypy; Między przeszłością a teraźniejszością - stereotypowe wyobrażenia Czechów i Polaków o sobie; Mniejszości narodowe na Litwie. Część III: Problemy ekonomiczne integrującej się Europy. Usuwanie barier w handlu międzynarodowym integrującej się Europy a presje protekcjonistyczne; Liberalizacja i integracja rynku finansowego UE na tle procesów globalizacji; Integracja gospodarcza a podstawowe problemy demokracji; Problemy ekonomiczno-społecznych i finansowych barier w dostosowaniach wsi i rolnictwa państw Europy Środkowej i Wschodniej do UE; Bariery dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce u progu XXI w. Część IV: Regiony, regionalizacja i problemy prawne. Euroregiony - dobre sąsiedztwo i przyjazna współpraca bez barier; Współpraca międzynarodowa polskich samorządów - katalog problemów podstawowych; Dualizm regionalizmu i ograniczania różnic regionalnych na obszarach wiejskich. Strategie regionalne w aktualnych realiach europejskich; Status prawny cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej. Część V: Religie i religijność Europy. Wielość religijna - wzbogacenie czy zagrożenie społeczeństwa monokulturowego? Przykład Francji; Dialog katolicko-prawosławny w perspektywie nowych ruchów religijnych; Nowe ruchy religijne jako efekt otwartości kulturowej społeczeństw zachodnich; Sekty religijne w Europie wyzwaniem wobec chrześcijaństwa; Protestantyzm jako stymulator tworzenia tożsamości narodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87876-53-4
1. Religijność Europy 2. Dwa wymiary religijności 3. Antynomie nowej duchowości 4. Przyczyny powstawania nowych ruchów religijnych we współczesnej Europie 5. Klasyfikacje i typologie organizacji religijnych 6. Wokół definicji i kategoryzacji nowych ruchów religijnych 7. Nowe ruchy religijne wyzwaniem dla Kościoła katolickiego 8. Nowe ruchy religijne w Europie Zachodniej 9. Orientacje moralne ogółu Polaków oraz uczestników nowych ruchów religijnych 10. New Age jako przejaw kultury ponowoczesnej 11. Nowe ruchy religijne w Stanach Zjednoczonych 12. Współczesne neopogaństwo słowiańskie (rodowody - doktryna - kult) 13. Z zagadnień satanizmu i wiccanizmu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7580-078-4
1. Nowe ruchy religijne, kościoły czy sekty?; 2. Zbawcze obietnicy?; 3. Omamienie i destrukcja- kontrowersyjne sekty i ich przywódcy; 4. Metody rekrutacyjne sekt; 5. Manipulacja w sektach; 6. Sekty w Polsce; 7. Satanizm w Polsce i na świecie; 8. New Age- magiczna podróż w nieznane; 9. Sekty, młodzież, profilaktyka społeczna; 10. Świadectwa tych, którym udało się opuścić kontrowersyjne grupy kultowe; 11. Co zrobić, jeśli twoje dziecko pozostaje pod wpływem sekty; 12. Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7308-393-6
1. Problematyka badań w świetle literatury przedmiotu; 2. Podstawy metodologiczne badań własnych; 3. Godność w obszarze prawnym badań; 4. Godność w obszarze religijnym badań; 5. Godność w obszarze bioetycznym badań; 6. Doświadczanie poczucia godności przez badanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej / FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ ; rada wydawnicza Henryk Samsonowicz, Janusz Sławiński, Lech Szczucki, Marek Ziółkowski)
ISBN: 83-229-2461-5
1. Późna nowoczesność, płynna religijność, seks utylitarny, 2. Supermarketyzacja kultury, 3. Supermarketyzacja religii, 4. Supermarketyzacja seksu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3042)
ISBN: 978-83-229-2894-3
1. Późna nowoczesność, płynna religijność, seks utylitarny. 2. Supermarketyzacja kultury. 3. Supermarketyzacja religii. 4. Supermarketyzacja seksu. Zakończenie: Z prądem i pod prąd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60490-08-2
1. Przemiany we współczesnej religijności, 2. Pojęcie światopoglądu z perspektywy nauk humanistycznych, 3. Podstawy metodologiczne, 4. Wartości i antywartości w światopoglądzie wegetariańskim, 5.Ikonografia wegetariańska, 6. Wegetarianizm w perspektywie biologicznej, 7. Wegetariańskie sensy życia, 8. Podsumowanie wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-021-0
1. Społeczne wymiary kształtowania tożsamości religijnej: Tożsamość indywidualna a tożsamość społeczna jako wymiar religijności; Dylematy kształtowania tożsamości religijnej młodzieży a edukacja religijna; Religia jako determinanta tożsamości studentów i konwertytów; 2. Dylematy tożsamości religijnej w kościele katolickim: Źródła i przyczyny kryzysu tożsamości kapłańskiej księży rzymskokatolickich w Polsce- studium socjologiczne; Instytucjonalizacja apostazji w Polsce; Tożsamość religijna a etyka niezależna- społeczny wymiar dyskursu; 3. Tożsamość religijna a tożsamość etniczna i narodowa: Tradycja religijna a etniczno-cywilizacyjna tożsamość; Rola czynnika religijnego w zachowaniu tożsamości narodowej polskich emigrantów na przykładzie powojennej Argentyny; Tożsamość przez małe i duże "k" na przykładzie karaimskim; 4. Tożsamość religijna: centra i peryferia: Wspólnoty ewangeliczne w Polsce. Problem tożsamości; Wymiary zaangażowania religijnego mieszkańców Katowic- studium socjologiczne; Dyskursywne wytwarzanie tożsamości: Radio Maryja w polskiej prasie opiniotwórczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-671-5
Część I: Tożsamość europejska i proces integracji europejskiej w refleksji socjologicznej. 1. Źródła tożsamości europejskiej. 2. Integracja europejska w dyskursie politycznym. 3. Tożsamości narodowe i wielokulturowość w Europie. 4. Perspektywy państwa narodowego w kontekście integracji europejskiej i globalizacji. 5. Religijność w zjednoczonej Europie. Część II: Migracje i ich konsekwencje dla społeczeństw europejskich. 1. Migracje - teoria a realia dotyczące Europy. 2. Migracje masowe z peryferii do centrów. Przyczyny , skutki i strategie migracji Polaków do Europy zachodniej. 3. Kariera negatywna jako skutek migracji. Losy kobiet z Europy Wschodniej i Środkowej w zachodnich państwach dobrobytu. 4. Migracje do Francji w badaniach socjologicznych. Część III: Mniejszości etniczno-narodowe i ich ochrona. 1. Ochrona mniejszości narodowych w Europie. Zasady ochrony ich praw oraz problemy wdrażania ich w życie. 2. Mniejszości narodowe w Polsce a wyniki narodowego spisu powszechnego z 2002 roku. 3. Muzułmanie w Europie. Dystans kulturowy, szanse asymilacji i integracji. Część IV: Zmiany społeczne w starych i nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej - wybrane przykłady. 1. Zmiany społeczne w Zjednoczonych Niemczech - wybrane problemy. 2. Struktura społeczna w Wielkiej Brytanii. 3. Zmiany społeczno-gospodarcze w Hiszpanii. 4. Społeczeństwo francuskie - główne tendencje zmian. 5. Czechy i Słowacja - zmiany strukturalne w procesie transformacji i integracji z Unią Europejską. 6. Pozycja Polski w Unii: gospodarka, ludność, struktura społeczna, jakość administracji. 7. Przemiany klas i warstw społecznych w Polsce okresu transformacji na tle przemian w Europie Zachodniej. Część V: Społeczeństwa europejskie w międzynarodowych badaniach socjologicznych. 1. Rzeczywistość społeczna Europy i narzędzia jej diagnozowania - programy badawcze. 2. Stosunek do innych narodów w badaniach polskich i międzynarodowych. Część VI: Zmiany w zachowaniach i orientacjach europejczyków. 1. Zachowania konsumenckie społeczeństw europejskich i ich uwarunkowania kulturowe. 2. Kontynent dwóch prędkości? Europa wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i konsumpcyjnego. 3. Rzecznictwo interesów organizacji konsumenckich w Unii Europejskiej. 4. Kształtowanie europejskiej przestrzeni edukacyjnej z polskiej perspektywy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Authority data
Religijność - socjologia - Europa (hasło przedmiotowe)
Authority data
Religijność - socjologia (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again