Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(16)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(16)
Author
Beyer Peter
(1)
Bielawska Magdalena
(1)
Bogunia-Borowska Małgorzata
(1)
Chabrajska Dorota
(1)
Giddens Anthony
(1)
Gramlewicz Barbara
(1)
Gramlewicz Marek
(1)
Grotowska Stella
(1)
Hervieu-Léger Daniele
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Kapłon Piotr
(1)
Krzan Katarzyna
(1)
Kunz Tomasz
(1)
Lawton Clive
(1)
Libiszowska-Żółtkowska Maria
(1)
Morgan Peggy
(1)
Motak Dominika
(1)
Nouwen Henri J. M
(1)
Rokicka Aleksandra
(1)
Rusiecka Magdalena
(1)
Sahaj Tomasz
(1)
Siara Olga
(1)
Siuda Piotr
(1)
Sowinski Grzegorz
(1)
Stańkowski Bogdan
(1)
Sutton Philip W
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Warat Marta
(1)
Weber Max
(1)
Zarębska-Mazan Agnieszka
(1)
Zatorski Tadeusz
(1)
Zawiła Małgorzata
(1)
Zwoliński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(18)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(19)
Subject
Religia
(16)
Socjologia
(4)
Rodzina
(3)
Terroryzm
(3)
Śmierć
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Buddyzm
(2)
Globalizacja
(2)
Hinduizm
(2)
Islam
(2)
Judaizm
(2)
Laicyzacja
(2)
Praca
(2)
Prostytucja
(2)
Przestępczość
(2)
Religijność
(2)
Ubóstwo
(2)
Wojna
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Życie codzienne
(2)
AIDS
(1)
Agresywność
(1)
Alkohol
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Choroby
(1)
Chuligaństwo
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja europejska
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekorozwój
(1)
Erotyzm
(1)
Etyka
(1)
Europa
(1)
Gender
(1)
Gospodarka
(1)
Grupy społeczne
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Hospicja
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Internet
(1)
Iran
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kibice
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Kobieta
(1)
Kobiety
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konfucjanizm
(1)
Korupcja
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kryminologia
(1)
Kultura
(1)
Kultura masowa
(1)
Ludobójstwo
(1)
Ludzie starzy
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Mistyka
(1)
Nacjonalizm
(1)
Narkomania
(1)
Naród
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Organizacje katolickie
(1)
Pacyfizm
(1)
Państwo
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Piłka nożna
(1)
Policja
(1)
Polityka
(1)
Porwanie
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Psychologia
(1)
Płeć
(1)
Racjonalność
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjalizacja
(1)
Sport
(1)
Spożycie
(1)
Starzenie się
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Statystyka
(1)
Szalikowcy
(1)
Szkolnictwo
(1)
Taoizm
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
(Popkultura i Media / red. nauk. Wiesław Godzic)
ISBN: 978-83-60807-52-1
1. Drogi ku sacrum, 2. Mistyczne pragnienie wyjścia poza siebie, 3. Protest przeciwko Zachodowi, 4. Mistyka w pigułce, 5.Mistyka ciała, 6. Czekając na Wodnika
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im.Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ; Nr 377)
ISBN: 978-83-88923-87-6
1. Fenomen brutalnych widowisk "sportowych". Rys historyczny. 2. Czym jest widowisko sportowe i na czym polega jego fenomen. 3. Medyczne aspekty kibicowania. 4. Kobiety na boiskach i trybunach sportowych. 5. Kibice i pseudokibice. 6. Psychospołeczne aspekty kibicowania. 7. "Liga chuliganów". Systemy przyjaźni i wrogości. 8. Pozastadionowi chuligani futbologi. "Ustawki". 9. Piłka nożna i religia. 10. Lokalne aspekty kibicowania. Antysemityzm, faszyzm, komunizm, nazizm, szowinizm. 11. Media i sport Prasa - radio - telewizja - Internet. 12. "Związki zawodowe" kibiców. Casus poznańskiej "Wiary Lecha". 13. Pozytywne sposoby wywierania wpływu przez kibicach. Lokalny patriotyzm. 14. Negatywne sposoby wywierania wpływu przez pseudokibiców. 15. Policja jako przeciwnik chuliganów futbolowych. 16. Koszty zabezpieczania imprez masowch.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 9 rozszerz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1523, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7334-559-1
Cz. I. Zagadnienia wstępne: Przedmiot kryminologii. Stosunek kryminologii do innych nauk. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. Podstawowe źródła informacji o przestępczości. CZ.II Metodologia badań kryminologicznych: Cele badań kryminologicznych. Modelowa analiza statystyczna zjawisk społecznych. Metody statystyczne w badaniach kryminologicznych. Obserwacja. Wywiady i kwestionariusze. Wykorzystanie dokumentów. Badania psychologiczne. Analiza stanu zdrowia. Sposoby komunikowania się przestępców. Wybrane zagadnienia ekspertyzy kryminologicznej. Cz. III. Przestępczość: Przestępczość w Polsce w latach 1989-2005. Działalność prokuratury w zwalczaniu przestępczości. Sprawy karne w sądach powszechnych. Wybrane problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce. Tendencje rozwojowe przestępczości zorganizowanej w innych krajach europejskich. Terroryzm. Zagrożenie przestępczością nuklearną. Zabójcy seryjni. Pranie brudnych pieniędzy. Korupcja. Przestępstwa komputerowe i internetowe. Handel ludzkimi organami. Handel zwierzętami i roślinami - lukratywny rodzaj przestępczości. Przestępczość nieletnich. Uprowadzenia osób w celu wymuszenia okupu. Przestępczość kobiet. Cz. IV. Niektóre ujemne zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym: Zagrożenia środowiska naturalnego. Bezrobocie; Wypadki drogowe. Wypadki przy pracy. Stan zdrowia psychicznego ludności w Polsce. Alkohol a przestępstwo. Narkomania i lekomania a przestępczość. AIDS - nowe zagrożenie społeczne. Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne. Samobójstwo jako problem kryminologiczny. Sieroctwo społeczne. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Bezdomność. Sekty religijne. Psychopatia. Prostytucja. CZ.V. Doktryny kryminologiczne: Rys historyczny. Rozwój kierunku biologicznego. Psychologiczne teorie zachowań agresywnych. Zjawisko przestępczości w ujęciu socjologicznym. Nurt "Nowej Kryminologii". Cz. VI. Syndrom i potencjał przestępczości. Czynniki społeczno-ekonomiczne a przestępczość. Migracja a przestępczość. Zjawiska kulturowe o negatywnej treści społecznej. Dysfunkcjonalność rodziny. Wady systemu funkcjonowania szkoły. Niewłaściwe czynniki środowiskowe w miejscu pracy. Religia a przestępczość. Patologia cech biopsychicznych. Rola ofiary w genezie przestępstwa. CZ.VII. System praktyki kryminologicznej: Pojęcie i zakres profilaktyki. Prognozy kryminologiczne. Psychologia rozwojowa a zagadnienia profilaktyki. Rola higieny psychicznej w zapobieganiu przestępczości. Znaczenie kultury w zapobieganiu przestępczości. Społeczne strategie zapobiegania przestępczości. Kształtowanie przez środki masowej informacji postaw antyprzestęczych i antywiktymizacyjnych. Zapobieganie nadużywaniu alkoholu. Zapobieganie przestępczości nieletnich. Ogólne problemy zapobiegania przestępstwom nieumyślnym. Państwowy system zapobiegania przestępczości. Zapobieganie przez policję przestępczości zorganizowanej. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Oddziaływania penitencjarne jako sposób zapobiegania przestępczości. Ocena efektów resocjalizacyjnych w warunkach izolacji penitencjarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7580-085-2
Prolog: Zaprzyjaźnić się ze śmiercią; Wprowadzenie: Łaska ukryta w bezsilności; 1. Dobre umieranie: Blisko serca; Jesteśmy dziećmi Bożymi; Jesteśmy braćmi i siostrami; Jesteśmy rodzicami przyszłych pokoleń; Wybór dobrego umierania; 2. Dobra opieka: Istota człowieczeństwa; Jesteś dzieckiem Bożym; Jesteście braćmi i siostrami; Jesteście rodzicami przyszłych pokoleń; Decyzja o dobrej opiece; Zakończenie: Łaska zmartwychwstania; Epilog: Śmierć- strata i dar
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-211-1789-8
Część A: Hinduizm. 1. Religijna tożsamość i autorytet. 2. Osobiste i prywatne? 3. Małżeństwo i rodzina. 4. Czas i pieniądze - od czego zależą i jak się je wykorzystuje. 5. Jakość i wartość życia. 6. Kwestie dotyczące dobra i zła. 7. Równość i różnice. 8. Podziały narodowe, wojna i pokój. 9. Kwestie globalne. Część B: Buddyzm. 1. Religijna tożsamość i autorytet. 2. Osobiste i prywatne? 3. Małżeństwo i rodzina. 4. Czas i pieniądze - od czego zależą i jak się je wykorzystuje. 5. Jakość i wartość życia. 6. Kwestie dotyczące dobra i zła. 7. Równość i różnice. 8. Podziały narodowe, wojna i pokój. 9. Kwestie globalne. Część C: Sikhizm. 1. Religijna tożsamość i autorytet. 2. Osobiste i prywatne? 3. Małżeństwo i rodzina. 4. Czas i pieniądze - od czego zależą i jak się je wykorzystuje. 5. Jakość i wartość życia. 6. Kwestie dotyczące dobra i zła. 7. Równość i różnice. 8. Podziały narodowe, wojna i pokój. 9. Kwestie globalne. Część D: Judaizm. 1. Religijna tożsamość i autorytet. 2. Osobiste i prywatne? 3. Małżeństwo i rodzina. 4. Czas i pieniądze - od czego zależą i jak się je wykorzystuje. 5. Jakość i wartość życia. 6. Kwestie dotyczące dobra i zła. 7. Równość i różnice. 8. Podziały narodowe, wojna i pokój. 9. Kwestie globalne. Część E: Chrześcijaństwo. 1. Religijna tożsamość i autorytet. 2. Osobiste i prywatne? 3. Małżeństwo i rodzina. 4. Czas i pieniądze - od czego zależą i jak się je wykorzystuje. 5. Jakość i wartość życia. 6. Kwestie dotyczące dobra i zła. 7. Równość i różnice. 8. Podziały narodowe, wojna i pokój. 9. Kwestie globalne. Część F: Islam. 1. Religijna tożsamość i autorytet. 2. Osobiste i prywatne? 3. Małżeństwo i rodzina. 4. Czas i pieniądze - od czego zależą i jak się je wykorzystuje. 5. Jakość i wartość życia. 6. Kwestie dotyczące dobra i zła. 7. Równość i różnice. 8. Podziały narodowe, wojna i pokój. 9. Kwestie globalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo)
ISBN: 978-83-7644-082-2
1. Okiełznać religię w Internecie; 2. Religia sieciowa; 3. Ostateczna diaspora, czyli religijne społeczności wirtualne; 4. Nowe religie a Internet; 5. Wielkie religie w cyberprzestrzeni; O granicach, metodzie i potrzebie dalszych badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88508-85-7
Wprowadzenie. Religia w społeczeństwie globalnym. Cz. I Teoria i pojęcia. 1. Cztery spojrzenia na globalizację. 2. Społeczno-kulturowy partykularyzm w społeczeństwie globalnym. 3. Religie systemowe w społeczeństwie globalnym. 4. Religia i ruchy społeczne w społeczeństwie globalnym. Cz. II Analiza przypadków. Religia w społeczeństwie globalnym: pięć współczesnych przypadków. 5. Nowa Chrześcijańska Prawica w Stanach Zjednoczonych. 6. Ruch teologii wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej. 7. Rewolucja islamska w Iranie. 8. Nowy religijny syjonizm w Izraelu. 9. Religijny ruch ekologiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60490-63-1
1. Śmierć i umieranie w literaturze przedmiotu; 2. Śmierć i umieranie w przestrzeni społecznej; 3. Współczesne procesy przemian religijnych a śmierć i umieranie; 4. Przedmiot, konstrukcja i metoda badań; 5. Koncepcje dobrej śmierci i umierania w środowisku hospicyjnym; 6. Trajektoria umierania- dynamiczne ujęcie umierania; 7. Proces radzenia z umieraniem; 8. Śmierć i umieranie w trzech perspektywach: umierającego, rodziny i personelu hospicjum
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60490-30-3
Religia jako forma pamięci, czyli Daniéle Harvieu-Léger nowe oblicze religii w nowoczesności I. Nieokreślony przedmiot 1. Socjologia przeciw religii? Uwagi wstępne 2. Rozproszona religia nowoczesnych społeczeństw 3. Losy sacrum II.Tak jak wierzyli nasi ojcowie... 1. Religia - rodzaj wierzenia 2. Pytanie o tradycję 3. Od religii do pierwiastka religijnego III. Rodowód bez pamięci 1. Religia pozbawiona pamięci 2. Reinwencja rodowodu IV. Społeczeństwo post-tradycyjne i przyszłość instytucji religijnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-01-5
W kręgu nowych związków wyznaniowych - przegląd; Struktura funkcjonowania związków wyznaniowych; Analiza funkcjonowania społecznego związków religijnych; Metodologiczne podstawy przeprowadzonych badań; Próba portretu społeczno-demograficznego wyznawców nowych związków religijnych; Portret osób należących do nowych związków wyznaniowych w opinii rówieśników. I.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7688-061-7
1. Perspektywy badawcze- konteksty teoretyczne i społeczne; 2. Gromadzenie materiału w terenie i jego opracowanie; 3. Rytuały w świecie wspólnot ruchów i stowarzyszeń katolickich; 4. Ceremonie: pożywienie i związane z nim działania społeczne; 5. Emocjonalny świat wspólnot, ruchów i stowarzyszeń: zarządzanie emocjami; 6. Transgresyjny wymiar uczestnictwa badanych seniorów we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach religijnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16956-5
1.Co to jest socjologia; 2. Socjologiczne pytania i odpowiedzi; 3. Teorie i perspektywy socjologiczne; 4. Globalizacja i zmieniający się świat; 5. Środowisko; 6. Miasta i życie miejskie; 7. Interakcja społeczna i Zycie codzienne; 8. Bieg życia; 9. Rodziny i związki intymne; 10. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność; 11. Stratyfikacja i klasa społeczna; 12. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze; 13. Globalne nierówności; 14. Seksualność i płeć; 15. Rasa, etniczność i migracja; 16. Religia; 17. Media; 18. Organizacje i sieci; 19. Edukacja; 20. Praca i życie gospodarcze; 21. Przestępczość i dewiacja; 22. Polityka, rządzenie i ruchy społeczne; 23. Narody, wojny i terroryzm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-0959-6
Wprowadzenie: Życie codzienne - temat najnowszej socjologii; Codzienność życia społecznego - wyzwania dla socjologii XXI wieku; Dom i intymność: Czym jest uczucie zwane miłością?; Od rodziny do intymności; Być singlem - próba zrozumienia życia singli; Wspólnota i kapitał społeczny: Przyjaźń - społeczne spoiwo współczesnego społeczeństwa?; Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne; Paranoja zbiorowa: nieufność między grupami społecznymi; Sieci społeczne, podróże i rozmowy; Ulica i konsumpcja: (Prze)znaczenie pieniądza; Jak nie kupować szczęścia; W obronie zakupów; Zakupy, spędzanie wolnego czasu i wojna płci; Miłe spotkania przy stole; Postępująca zmiana istoty tego, co społeczne; Życia za kółkiem; Codzienne powiewanie flagą ojczyzny; Praca i kariera: Wypaczanie charakteru. Wpływ pracy zarobkowej na prywatne życie ludzi w nowym kapitalizmie; Czas społeczeństwa przemysłowego i władza; Zegary i bogactwo narodów; Zaufanie i społeczeństwo; Agora i komunikacja: Natura skandalu politycznego; Internet i formy związków ludzkich; Humor i śmiech w tkance społecznej; Ciało i zdrowie: O emocjach w sporcie i wypoczynku; Zdrowie i dobre samopoczucie; Nowa ewangelia zdrowia; Kultura, "rola chorego" i konsumpcja zdrowia; Duch i wiara: Globalizacja i religia; Wierzenia, rytuały, instytucje; Współczesna religia ludowa. Złożony obiekt badań dla socjologów; Emocje i nastroje: Konformizm i wstyd; W stronę socjologicznej konceptualizacji problemu lęku; Ludzkie reakcje na ryzyko: "to nie ja", "należy obwinić kogoś innego"; Panika moralna versus społeczeństwo ryzyka: konsekwencje zmian w sferze niepokojów społecznych; Neuroa sukcesu; Szczęście jako osiągnięcie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88508-98-9
Część I: Taoizm i konfucjanizm. 1. Podłoże socjologiczne. A. Miasto, książę i Bóg. 2. Podłoże socjologiczne. B. Państwo feudalne i prebendalne. 3. Podłoże socjologiczne. C. Administracja i ustrój agrarny. 4. Podłoże socjologiczne. D. Samorząd, prawo i kapitalizm. 5. Stan literatów. 6. Konfucjańska orientacja życia. 7. Ortodoksja i heterodoksja (taoizm). 8. Rezultat: konfucjanizm i purytanizm. Dygresja: teoria stopni i kierunków religijnego odrzucenia świata. Część II: Hinduizm i buddyzm. 1. Hinduistyczny system społeczny. 2. Ortodoksyjne i heterodoksyjne doktryny zbawienia indyjskich intelektualistów. 3. Azjatycka religijność sekt i zbawiciela. Część III: Starożytny judaizm. 1. Izraelska federacja i Jahwe. 2. Powstanie żydowskiego narodu pariasów. Dodatek: faryzeusze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7164-560-0
1. Socjologia jako dyscyplina naukowa, 2. Historia socjologii, 3. Kultura, 4. Regulacja społeczna, 5. Socjalizacja, 6. Zbiory, zbiorowości i grupy społeczne, 7. Ubóstwo i bezdomność, 8. Struktura społeczna, 9. Płeć w ujęciu socjologicznym, 10. Rodzina, 11. Społeczne problemy zdrowia, 12. Religia, 13. Zachowania zbiorowe, 14. Instytucje życia gospodarczego, 15. Państwo i naró, 16. Metody badań socjologicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-021-0
1. Społeczne wymiary kształtowania tożsamości religijnej: Tożsamość indywidualna a tożsamość społeczna jako wymiar religijności; Dylematy kształtowania tożsamości religijnej młodzieży a edukacja religijna; Religia jako determinanta tożsamości studentów i konwertytów; 2. Dylematy tożsamości religijnej w kościele katolickim: Źródła i przyczyny kryzysu tożsamości kapłańskiej księży rzymskokatolickich w Polsce- studium socjologiczne; Instytucjonalizacja apostazji w Polsce; Tożsamość religijna a etyka niezależna- społeczny wymiar dyskursu; 3. Tożsamość religijna a tożsamość etniczna i narodowa: Tradycja religijna a etniczno-cywilizacyjna tożsamość; Rola czynnika religijnego w zachowaniu tożsamości narodowej polskich emigrantów na przykładzie powojennej Argentyny; Tożsamość przez małe i duże "k" na przykładzie karaimskim; 4. Tożsamość religijna: centra i peryferia: Wspólnoty ewangeliczne w Polsce. Problem tożsamości; Wymiary zaangażowania religijnego mieszkańców Katowic- studium socjologiczne; Dyskursywne wytwarzanie tożsamości: Radio Maryja w polskiej prasie opiniotwórczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7318-107-5
1. Co to jest wojna?, 2. Wojny domowe, 3. Terroryzm, 4. Żołnierze, 5. Uzbrojenie, 6. Polityka a wojna, 7. Wojna a ekonomia, 8. Wojna a religie pozachrześcijańskie, 9. Wojna a chrześcijaństwo, 10. Echa wojny w kulturze, 11. Pacyfizm, 12. Ofiary wojen - ludzie, 13. Sposoby rozwiązywania konfliktów, 14. Morlana ocena wojny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Pedagogiczne / pod red. Franciszek Rzepka)
ISBN: 978-83-89631-83-1
1. Imigracja- nowe wyzwanie?: Imigranci- cudzoziemcy w polskiej rzeczywistości; Obcokrajowcy w ustawodawstwie polskim; Imigranci- obcokrajowcy a polska polityka oświatowa; Programy szkolne a perspektywa wychowania wielokulturowego i edukacji europejskiej; 2. Szkoła polska a problem edukacji europejskiej i wychowania wielokulturowego: Zadania szkoły w świetle edukacji europejskiej i wychowania w duchu wielokulturowości; Nauczyciel w szkole europejskiej wielokulturowej; Metoda cooperative learning w szkole europejskiej wielokulturowej; 3. Nauczyciel w obliczu wielokulturowości i wychowania do wspólnej Europy- wyniki badań empirycznych wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na Podhalu: Podstawy metodologiczne badań; Wyniki badań empirycznych wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na Podhalu; Synteza wyników; 4. Rola przedmiotów szkolnych w wychowaniu wielokulturowym i edukacji europejskiej: Język polski; Języki obce; Historia; Geografia; Muzyka; Religia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again