Form of Work
Książki
(10)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Pietrzak Michał
(3)
Bartkiewicz Katarzyna
(1)
Beśka Tadeusz
(1)
Biernacka Ewa
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dygnatowski Włodzimierz
(1)
Dębowski Tomasz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Jabłońska Maria
(1)
Kaczorowski Włodzimierz
(1)
Kowalska Magdalena
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Kumor-Jezierska Ewelina
(1)
Lityński Adam
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Mazur Honorata
(1)
Mańka-Chmura Aleksandra
(1)
Mercik Anna
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Ockrent Christine
(1)
Orzeł Jacek
(1)
Pardała Alina
(1)
Piejko Jolanta
(1)
Polszewska Daria-Anna
(1)
Potocki Piotr
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozanka Mateusz
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Skawińska Małgorzata
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Sternal Szymon
(1)
Tokarczyk Roman
(1)
Treiner Sandrine
(1)
Zajadło Jerzy
(1)
Zieliński Marek
(1)
Zwierzchowski Eugeniusz
(1)
Żołyński Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Religia
(10)
Kościół a Państwo
(3)
Kościół a państwo
(3)
Polityka wyznaniowa
(3)
Prawa człowieka
(3)
Prawo wyznaniowe
(3)
Tolerancja religijna
(3)
Prawo
(2)
Prawo kanoniczne
(2)
Równość (prawo)
(2)
AIDS
(1)
Administracja publiczna
(1)
Aukcja internetowa
(1)
Bioetyka
(1)
Czas pracy
(1)
Druzowie
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Etyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Feminizm
(1)
Godność ludzka
(1)
Gwałt
(1)
Handel ludźmi
(1)
Historia
(1)
Homoseksualizm
(1)
Islam
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Katolicyzm
(1)
Kobieta
(1)
Kultura
(1)
Medycyna
(1)
Mniejszości religijne
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nauki przyrodnicze
(1)
Norma społeczna
(1)
Obrzezanie
(1)
Paserstwo
(1)
Polityka
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo pracy
(1)
Protestantyzm
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wolność wyznania
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Światowa Rada Kościołów
(1)
Życie
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
15 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7414-264-9
1. Bezpieczeństwo osobiste. 2. Nietykalność. Prawo do zachowania integralności cielesnej. 3. Wolność. 4. Godność. 5. Równość. O niektórych aspektach sytuacji kobiet w Polsce. Akty prawne: Karta Narodów Zjednoczonych (fragmenty); Światowa Konferencja Praw Człowieka: Deklaracja wiedeńska i Program działania (fragmenty); Międzynarodowa Konferencja na rzecz Ludności i Rozwoju: Równość kobiet i mężczyzn z perspektywy owej tożsamości płci, sprawiedliwość i uwłasnowolnienie kobiet (fragmenty); Deklaracja o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet; Deklaracja pekińska; Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-5017-2
A. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiające ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy: 1. Przepisy ogólne; 2. Środki odwoławcze oraz stosowanie prawa; 3. Przepisy szczególne; 4. Postanowienia końcowe; B. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego: 1. Niepełnosprawność; 2. Orientacja seksualna; 3. Wiek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-869-1
1. Prawo kontra prawo, 2. Prawo kontra moralność, 3. Prawo kontra obyczajowość, 4. Prawo kontra religia, 5. Prawo kontra nauka, 6. Prawo kontra medycyna, 7. Prawo kontra fistoria, 8. Prawo kontra polityka, 9. Prawo kontra media, 10. Prawo kontra ekonomia, 11. Prawo kontra ekologia, 12. Prawo kontra etyka prawnicza, 13. Prawo kontra zdrowy rozsądek, 14. Prawo kontra człowiek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-507-1
1. Prawa człowieka i obywatela do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 2. Obywatel w teoriach prawa natury, 3. Pozytywizm a prawa człowieka - wybrane aspekty, 4. "Obywatel prywatny" jako idea waloryzująca powszedni sens obywatelstwa, 5. Prawa i wolności człowieka w systemach etyczno-moralnych wielkich religii świata
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Opolskie Studia Administracyjno-Prawne / Uniwersytet Opolski ISSN 1731-8297 ; X/4)
Zawiera: Aukcja on-line; Europejskie prawo pracy - panowane zmiany w zakresie czasu pracy; Processo di Modernizzazione del Modello Giuridico Marocchino; Paserstwo jako przestępstwo o charakterze materialnym albo formalnym; Komunikacyjna funkcja środków prawnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Religia w szkole. Aspekty historyczno-prawne; Rzymskie źródła kanonicznego pojęcia dyspensy; Niektóre aspekty funkcjonowania wyznaniowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w realiach Polski Ludowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3907-0
1. Przedmiot biojurysprudencji. 2. Religie a życie. 3. Filozofia a życie. 4. Nauka a życie. 5. Normy a życie. 6. Kultury a życie. 7. Normy a seksualizm. 8. Normy a genetyka. 9. Normy a eugenika. 10. Normy a prokreacja. 11. Normy a antyprokreacja. 12. Normy a transplantacje. 13. Normy a populacje. 14. Normy a ekologia. 15. Normy a nauka. 16. Normy a technika. 17. Normy a medycyna. 18. Religie a śmierć. 19. Filozofia a śmierć. 20. Nauka a śmierć. 21. Obyczaje a śmierć. 22. Prawo a śmierć. 23. Kultury a śmierć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo wyznaniowe / Michał Pietrzak. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2003. - 308 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7620-364-5
R.1 Wolność sumienia i wyznania. R.2 System powiązania państwa ze związkami wyznaniowymi. R.3 System rozdziału związków wyznaniowych i państwa. R.4 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w II Rzeczypospolitej. R.5 Sytuacja związków wyznaniowych w okresie drugiej wojny światowej. R.6 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Polskiej Rzeczyposopiltej Ludowej. R.7 Prawo wyznaniowe Rzeczyposopiltej Polskiej. R.8 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej. R.9 Prawo wyznaniowe Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo wyznaniowe / Michał Pietrzak. - Wyd. 4. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 338 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7620-364-5
R.1 Wolność sumienia i wyznania. R.2 System powiązania państwa ze związkami wyznaniowymi. R.3 System rozdziału związków wyznaniowych i państwa. R.4 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w II Rzeczypospolitej. R.5 Sytuacja związków wyznaniowych w okresie drugiej wojny światowej. R.6 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Polskiej Rzeczyposopiltej Ludowej. R.7 Prawo wyznaniowe Rzeczyposopiltej Polskiej. R.8 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej. R.9 Prawo wyznaniowe Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo wyznaniowe / Michał Pietrzak. - Wyd. 5. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2013. - 342 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7806-982-9
R.1 Wolność sumienia i wyznania. R.2 System powiązania państwa ze związkami wyznaniowymi. R.3 System rozdziału związków wyznaniowych i państwa. R.4 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w II Rzeczypospolitej. R.5 Sytuacja związków wyznaniowych w okresie drugiej wojny światowej. R.6 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Polskiej Rzeczyposopiltej Ludowej. R.7 Prawo wyznaniowe Rzeczyposopiltej Polskiej. R.8 Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej. R.9 Prawo wyznaniowe Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60011-10-9
1. Jan Paweł II o globalizacji, 2. Polski tradycyjny katolicyzm wobec konfliktów zbrojnych na przełomie XX i XXI wieku, 3. Czynnik religijny jako element ryzyka politycznego w stosunkach międzynarodowych, 4. Rada Kościołów (ŚRK) jako międzynarodowa organizacja pozarządowa, 5. Zasada wolności wyznania oraz status Kościołów i związków wyznaniowych w prawie UE, 6. Wspólnotowe dziedzictwo religijne jako podstawa aksjologiczna Unii Europejskiej - spór o preambułę traktatu konstytucyjnego, 7. O związkach prawa kanonicznego z prawem Wspólnot Europejskich, 8. Adam Mickiewicz wobec Kościoła - Rewolucji - Europy na łamach "Trybuny Ludów", 9. Mahatma Gandhi - sukces i klęska strategii Satyagraha wobec brytyjskiej okupacji Indii, 10. Europejska diaspora żydowska a Izrael, 11. Druzowie między Izraelem, Syrią a Libanem, 12. Islamizacja palestyńskiego ruchu narodowego, 13. Niemieccy protestanci wobec narodowego socjalizmu, 14. "Zwiastun Ewangeliczny" wobec państwa nazistowskiego w latach 1933-1939
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XV. Zeszyt 1)
1. Zagadnienia prawnokonstytucyjne: Godność i prywatność osoby w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Kilka uwag o konstytucyjności art. XII § 1 przepisów wprowadzających kodeks pracy; Udział Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w postepowaniu ustawodawczym; 2. Zagadnienia prawno-historyczne: Prawo karne w okresie PKWN - wahania i decyzje; Ortodoksyjne prawo religijne a ochrona światowego dziedzictwa kulturowego - zarys zagadnień; Przestrzenne zastosowanie obyczajowego prawa religijnego na przykładzie cmentarza żydowskiego; 3. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Okreg urzędu stanu cywilnego a okreg rejestracji stanu cywilnego w kontekście obowiązku zatrudnienia innej osoby na stanowisku kierownika USC; Zasada „wszystko, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” w swietle klauzuli dobrych obyczajów i wymogu staranności zawodowej; Wpływ prawodawstwa Unii Europejskiej na zasady funkcjonowania transportu publicznego na obszarach miejskich w Polsce; 4. Zagadnienia prawnokarne: Praktyczny wymiar strony podmiotowej jako znamienia czynu zabronionego z art. 248 k.k. w świetle orzecznictwa sądowego; Od przestepstwa działania na szkodę spółki do „niegospodarności bezszkodowej” - problematyka przedmiotu ochrony prawnokarnej; 5. Z zagadnień prawa prywatnego: Nowe funkcje Agencji Nieruchomości Rolnych w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego; Wybrane zagadnienia dotyczace charakteru prawnego gwarancji bankowej na tle doktryny i nauki prawa; 6. Z problematyki prawa pracy: Naruszenie uprawnień rady pracowników w przypadku planowanego przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę; Z problematyki umów prorogacyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy; Wybrane zasady postepowania w sprawach o wykroczenia w ramach czynności prowadzonych przez Inspektora Pracy; zakres podmiotowy a charakter prawny zgody dyrektora zakładu karnego na świadczenie pracy zarobkowej przez skazanego; Przyjmowanie aktów autonomicznego prawa pracy w świetl;e art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Aspekt teoretyczno-praktyczny; zagadnienia temporalne tzw. Porozumień antykryzysowych; O wadliwości procesu negocjacyjnego w zbiorowym prawie pracy słów kilka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Religia - a prawa człowieka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Religia - a prawo (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again