Form of Work
Książki
(17)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(17)
Author
Grzybczyk Katarzyna
(3)
Orżewski Wojciech
(2)
Albigowski Marek
(1)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dobrowolski Zbysław
(1)
Dąbrowski Jarosław Filip
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Hess Agnieszka
(1)
Ignatowski Grzegorz
(1)
Kalisz Anna
(1)
Karpowicz Andrzej
(1)
Kasztelan Ewa
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Lityński Adam
(1)
Machowiak Krzysztof
(1)
Majewski Kamil
(1)
Mendys Wacław
(1)
Mika Iwona Beata
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Nowacki Robert
(1)
Nowińska Ewa (1948- )
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Romański Roberto R
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Seitel Fraser P
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Suławko-Karetko Agnieszka
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zieliński Marek
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Święch Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Reklama
(12)
Prawo autorskie
(5)
Środki masowego przekazu
(4)
Dane osobowe
(3)
Promocja handlowa
(3)
Etyka
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Reklama radiowa
(2)
Reklama telewizyjna
(2)
Znaki towarowe
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Alkohol
(1)
Aukcja internetowa
(1)
Baza danych
(1)
Controlling
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dziecko
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gry hazardowe
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Internet
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Komunikacja drogowa - prawo
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Kultura
(1)
Leki
(1)
Loterie
(1)
Mandat radnego
(1)
Marketing
(1)
Marketing -- zagadnienia
(1)
Nałóg
(1)
Niealimentacja
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Nieuczciwa reklama
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Opinia publiczna
(1)
Parlament
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polityka społeczna
(1)
Porty
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo budowlane
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo prasowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Product placement
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- reklama
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Public relations
(1)
Public relations -- a reklama
(1)
Radiofonia
(1)
Referendum lokalne
(1)
Reklama -- psychologia
(1)
Reklama internetowa
(1)
Reklama prasowa
(1)
Reklama zewnętrzna
(1)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
Sponsoring
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Spółki
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Służba więzienna
(1)
Targi i wystawy
(1)
Telewizja
(1)
Tytoń
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Wolne zawody
(1)
Wójt
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Subject: place
Cypr
(1)
18 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-137-5
Zawiera: Wstęp; 1. Rozwój instrumentarium polityki społecznej na ziemiach polskich do połowy XX wieku; 2. Normatywne i organizacyjne uwarunkowania polityki społecznej; 3. Patologika społeczna jako naukowy instrument polityki społecznej; 4. Edukacja kulturowa narzędziem polityki profilaktyki społecznej; 5. Instrumenty monitorowania i controllingu w uczelniach publicznych; 6. Instrumenty finansowania polityki społecznej; 7. Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu; 8. Reklama zamknięta w okowach prawa; 9. Policja instrumentem polityki społecznej państwa (na przykładzie problemów nieletnich w powiecie zgierskim); 10. Środki prawne zwalczania przemocy w rodzinie; 11. Między sein a sollen. Tryb określania dóbr chronionych prawem na przykładzie przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 12. Polityka karna państwa w aspekcie zwalczania przestępczości przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 13. Prawnoadministracyjne instrumenty przeciwdziałania zjawisku niealimentacji; 14. Postępowanie w przedmiocie przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków; 15. Instrumenty wspierania zdrowia a polityka społeczne - wybrane problemy; 16. Potrzeba instytucjonalnego wsparcia wobec ludzi z otyłością; 17. Doradztwo i pośrednictwo zawodowe jako instrumenty polityki społecznej; 18. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście projektowania karier na współczesnym rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87286-16-8
Wprowadzenie; Reklama sprzeczna z prawem; Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami; Reklama uchybiająca godności człowieka; reklama wprowadzająca klienta w błąd; Reklama nierzeczowa; reklama imitująca neutralną informację; Reklama ingerująca w prywatność klienta; Reklama porównawcza; Konsekwencje prawne reklamy nieuczciwej; Reklama zakazana przez etykę zawodową; Sponsorowanie - inna forma reklamy; zasady etyczne agencji reklamowych; Uwaga na prawa autorskie; Ostrożnie z wizerunkami; telewizja i radiofonia publiczne; Zasady podatkowe dla reklamujących się; Zalecane lektury; Aneks - przepisy dotyczące reklamowania się i reklamy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
Lokowanie produktu : zagadnienia prawne / Katarzyna Grzybczyk. - Stan prawny na 15.03.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 221, [3] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-264-0773-4
1. Lokowanie produktu- zagadnienia ogólne; 2. Lokowanie produktu w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych i w polskiej ustawie o radiofonii i telewizji; 3. Lokowanie produktu a nieuczciwa konkurencja; 4. Lokowanie produktu a prawo autorskie; 5. Lokowanie produktu a prawo prasowe; 6. Prawo właściwe dla lokowania produktu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87658-67-7
1. Zawieranie umów przez Internet, 2. Podpis elektroniczny, 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, 4. Uprawnienia konsumentów przy zawieraniu umów za pośrednictwem Internetu, 5. Aukcje internetowe - wybrane zagadnienia prawne, 6. Płatność w Internecie, 7. Reklama w Internecie, 8. Ochrona znaków towarowych w Internecie, 9. Prawa autorskie do programu komputerowego, 10. Ochrona baz danych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo reklamy / Katarzyna Grzybczyk. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 228, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-343-5
1. Wprowadzenie; 2. Cywilnoprawne skutki reklamy; 3. Dobra osobiste a reklama; 4. Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 5. Reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa; 6. Ochrona elementów reklamy na podstawie ustawy- Prawo własności przemysłowej; 7. Reklama w prawie autorskim; 8. Prawo reklamy w mediach; 9. Reklama zewnętrzna; 10. Szczególne regulacje dotyczące reklamy niektórych produktów i usług; 11. Kodeks etyki w dziedzinie reklamy; 12. Merchandising
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo reklamy / Katarzyna Grzybczyk. - Wyd. 3 rozszerz. i uzupeł. Stan prawny na 1.09.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 330 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-343-5
1. Wprowadzenie; 2. Cywilnoprawne skutki reklamy; 3. Dobra osobiste a reklama; 4. Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 5. Reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa; 6. Ochrona elementów reklamy na podstawie ustawy- Prawo własności przemysłowej; 7. Reklama w prawie autorskim; 8. Prawo reklamy w mediach; 9. Reklama zewnętrzna; 10. Szczególne regulacje dotyczące reklamy niektórych produktów i usług; 11. Kodeks etyki w dziedzinie reklamy; 12. Merchandising
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo reklamy i promocji. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 1007 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-715-1
Cz. I Produktowe i treściowe ograniczenia reklamy i promocji: 1. Wyroby tytoniowe, 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne, 3. Usługi instytucji finansowych, 4. Inne ograniczenia reklamy wynikające z implementacji prawa wspólnotowego, 5. Napoje alkoholowe, 6. Gry i zakłady wzajemne, 7. Wolne zawody. Cz. II Reklama i promocja w środkach masowego przekazu: 8. Reklama radiowa i telewizyjna, 9. Reklama prasowa, 10. Reklama z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych. Cz. III Prawne ramy prowadzenia promocji: 11. Programy lojalnościowe, konkursy i sprzedaż premiowa, 12. Loterie promocyjne, 13. Ochrona danych osobowych w marketingu, 14. Dane objęte tajemnicą zawodową w działalności promocyjnej, Cz. IV Reklama i promocja w prawie konkurencji: 15. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji, 16. Czyny nieuczciwej konkurencji w działalności promocyjnej, 17. Odpowiedzialność zaczyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy i promocji, 18. Promocja towarów a zakaz praktyk ograniczających konkurencję. Cz. V Dobra osobiste i prawa własności intelektualnej w reklamie: 19. Dobra osobiste w reklamie, 20. Reklama a prawo autorskie, 21. Reklama a prawo znaków towarowych, Cz. VI Międzynarodowe aspekty prawa reklamy: 22. Reklama a wolności traktatowe, 23. Prawo właściwe dla reklamy o zasięgu międzynarodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-911435-3-8
1. Formy prawne działalności wydawniczej, 2. Prokura, 3. Umowy, 4. Konkurencja, 5. Reklama, 6. Prawo prasowe, 7. Własność intelektualna i przemysłowa, 8. Korzystanie ze zbiorów informacji, 9. Internet w firmie, 10. Zagrożenie niewypłacalnością, 11. Prawne instrumenty nacisku na opornych dłużników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2339-6
Wstęp, Wprowadznie, I. Mała i średnia przedsiębiorczość w Unii Europejskiej, 1. Unia Europejska-podstawowy pakiet informacyjny, 2. Rynek Unii Europejskiej-szansa dla polskich przedsiebiorców, 3. Prawne ramy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, II. Promocja i reklama małego przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej.Komunikowanie się i autoprezentacja, 4. Public relations jako narzędzie promocji dla sektora małej i średniej przedsiębiorczości, 5. Reklamowanie i konsumpcja w "starej" i "nowej" Europie.Pomiędzy tendencjami globalnymi a lokalną specyfiką kulturową, 6. Mały poradnik skutecznej komunikacji, III. Rejestrtacja działalności gospodarczej i finanse małych i średnich firm, 7. Działania przedsiębiorcy w zakresie rejestracji i realizacji niektórych danin publicznoprawnych, 8. Biznesplan-twój pierwszy krok w stronę sukcesu, 9. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88667-21-1
Cz.I Ewolucja: 1.Czym są public relations?; 2.Ewolucja public relations. Cz.II Walidacja: 3.Opinia publiczna; 4.Etyka; 5.Bada nia; 6.Prawo. Cz.III Aktywacja: 7.Komunikacja; 8.Zarządzanie; 9.Za rządzanie kryzysami; 10.Zintegrowana komunikacja mar ketingowa. Cz.IV Realizacja: 11.Pisanie w public relations; 12.Pisanie "dla oka" i "dla ducha"; 13.Public rela tions a Internet. Cz.V Publiczność: 14.Media drukowane; 15.Media elektro niczne; 16.Pracownicy; 17.Wielokulturowe społeczności a public relations; 18.Rząd; 19.Konsumenci i inwesto rzy. Cz.VI Przyszłość: 20.Złoty wiek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
Reklama / Robert Nowacki. - Warszawa : Difin, 2005. - 272 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-542-5
1. Reklama w systemie narzędzi promocyjnych przedsiębiorstwa, 2. Reklama, cele i klasyfikacje, 3. Budowa przekazu reklamowego, 4. Techniki liternictwa, 5. Media, środki i nośniki reklamy, 6. Reklama wystawiennicza, 7. Programowanie działalności reklamowej, 8. Współpraca z agencją reklamową, 9. Psychologia oddziaływania reklamy, 10. Prawo i etyka w reklamie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
Reklama i prawo : poradnik / Wojciech Orżewski. - Warszawa : INICJAŁ, 1998. - 198 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Wydawcy)
ISBN: 83-87264-02-4
Zawiera: Wstęp; Rola reklamy; Prawo autorskie i reklama; Ochrona dóbr osobistych; Wykorzystywanie zbiorów danych; Znaki towarowe; Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji; Prawne uwarunkowania reklamy niektórych produktów; Reklama telewizyjna i radiowa; Reklama prasowa; Reklama zewnętrzna; Reklama bezpośrednia; Sponsoring; Współpraca z agencją reklamową; zasady etyczne reklamodawców; Podatki w reklamie; Cła i reklama.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo dla Firm)
ISBN: 978-83-255-1677-2
1. Wokół pojęcia reklamy; 2. Rys historyczny reklamy i jej form; 3. Prawo reklamy zewnętrznej- zagadnienia ogólne; 4. Materialne prawo reklamy zewnętrznej; 5. Reklama w świetle przepisów o drogach i ruchu drogowym; 6. Reklama zewnętrzna w świetle przepisów o ochronie zabytków; 7. Reklama zewnętrzna w świetle przepisów o ochronie przyrody; 8. Reklama w świetle przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym; 9. Zagadnienia proceduralne; 10. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych a reklama zewnętrzna; 11. Ochrona zabytków a reklama- zagadnienia proceduralne; 12. Ochrona przyrody a reklama- zagadnienia proceduralne; 13. Zezwolenie na umieszczenie reklam w obszarze pasa drogowego; 14. Pozostałe uwarunkowania prawne reklamy zewnętrznej; 15. Niektóre cywilno-prawne uwarunkowania reklamy zewnętrznej; 16. Prawo wyborcze; 17. Przepisy karne; 17. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(ABC Podatnika)
Definicja reprezentacji i reklamy; Reprezentacja i reklama w kosztach uzyskania przychodów; Reprezentacja i reklama a podatek od towarów i usług; Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów; Wyciąg z ustawy o podatku dochodowym; Wyciąg z ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVI. Zeszyt 2.)
Zawiera: Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistaniu; Sądownictwo Republiki Cypryjskiej - wybrane zagadnienia; „(…) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?” - czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej; Ukraina - od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku; Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony; Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym; Udział obywateli w tworzeniu w wybranych gminach województwa śląskiego; Referendum w sprawie odwołania wójta - obligatoryjne czy fakultatywne?; Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum - głos w dyskusji; Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015; Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie; Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora; Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu - studium porównawcze reżimów prawnych; Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych; Disciplinary proceedings of the prion service officers in the light of human rights’ standards (Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka); Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party - some remarks with regard to the polish labour code regulations (Wina pracownika a szkoda wyrządzona osobie trzeciej - kilka uwag odnośnie do regulacji polskiego Kodeksu pracy); Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 251 k.p.; Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej; |Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. Akt: II OSK 1417/09; Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”; Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa; Tadeusz Maciejewski, The Histroy of Polish Legal System from the 10th to the 20th century (recenzja); O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym: na przykładzie pracy Anny Golonki „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Z działalności Instytutu administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 92)
Cz. I Pojęcie sponsoringu: 1. Historia sponsoringu, 2. Istota sponsoringu, 3. Rodzaje sponsoringu w radiu i telewizji. Cz. II Uregulowania sponsorowania w radiu i telewizji w prawie międzynarodowym oraz w prawie europejskim: 1. Sponsorowanie w prawie międzynarodowym, 2. Sponsorowanie w prawie wspólnotowym. Cz. III Sponsorowanie w radiu i telewizji w prawie polskim: 1. Sponsoring bezpośredni, 2. Informowanie o sponsorowaniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86882-48-4
Cz.I Prawno-etyczne aspekty "reklamy dziecięcej": 1. Akty prawa międzynarodowego; regulacje prawne w innych państwach, 2. Granice prawne reklamy w Polsce, 3. Etyczne kanony reklamy. Cz.II "Reklama dziecięca" - aspekt praktyczny: 1. Nieletni jako odbiorcy reklamy, 2. Dzieci uczestnikami działań reklamowych, 3. "Reklamowanie" postaw i zachowań przez media - reklama bez reklamy. Cz.III Reklama dziecięca model postulowany: 1. Dziecko jako odbiorca kompleksowego przekazu medialnego, 2. Konieczne zmiany w podejściu prawnym i etycznym, 3. Rola działań pozainstytucjonalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7052-491-5
Pojecie reklamy. Cel i funkcje; Wolność słowa a komunikowanie w sferze gospodarczej; "Dobre obyczaje" jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji; Reklama wprowadzająca w błąd; Reklama wykorzystująca uczucia (reklama nierzeczowa); Reklama ukryta; Reklama ingerująca w sferę prywatności (reklama uciążliwa); Reklama porównawcza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again