Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
Branch
Czytelnia
(5)
Author
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Olszewski Leon
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Teichmann Eufemia
(1)
Wójtowicz Krzysztof
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Innowacje
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Euro (pieniądz)
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kadry
(1)
Konkurencja
(1)
Miasta
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Niemcy
(1)
Pieniądz
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Bałtycki, region
(1)
Białoruś
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2689)
ISBN: 83-229-2587-5
1.Makroekonomiczne aspekty procesów globalizacji i regionalizacji, 2.Współpraca regionalna, 3.Prawne i ekonomiczne aspekty stosunków polsko-niemieckich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-309-6
Cz.I Region Morza Bałtyckiego - czynniki konkurencyjności: 1. Konkurencyjność gospodarek w regionie Morza Bałtyckiego, Cz.II Niektóre uwarunkowania wzrostu konkurencyjności wybranych gospodarek bałtyckich: 1. Strategia Gazpromu w państwach Morza Bałtyckiego, 2. Sektor energetyczny Litwy: stan dzisiejszy i strategia rozwoju, 3. Polityka handlowa państwa regionu Morza Bałtyckiego a międzynarodowa konkurencyjność ich gospodarek, 4. Dwa lata członkowstwa - handel zagraniczny Estonii, Litwy oraz Łotwy po wejściu do Unii europejskiej. Znaczenie Polski w obrotach handlowych tych panstw, 5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność. Analiza przypadku AS Elcoteq Tallinn, 6. Dania i Litwa. Benchmarking w zakresie międzyanrodowej konkurencyjności kraju, 7. Rosnące znaczenie badań nad konkurencyjnością. Podsumowanie dyskusji, Cz.III Innowacyjność i sieci edukacyjne w subregionie wschodniego Bałtyku: 1. Podnoszenie regionalnej konkurencyjności Polski, 2. Znaczenie ITC w generowaniu zdolności konkurencyjnej regionów przygranicznych. studia przypadków, 3. Innowacyjność gospodarek na pograniczu polsko-rosyjskim. analiza porównawcza, 4. Miejsce obwodu kalingradzkiego w bałtyckiej oraz międzynarodowej sieci współpracy edukacyjnej i naukowo-badawczej (na przykładzie Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu im. I. Kanta), 5. System edukacj Finlandii - czynniki sukcesu, 6. Bałtyckie powiązania sieciowe ze szczególnym uwzględniemiem sektora edukacji. stan i perspektywy rozwoju, 7. innowacyjność i sieci edukacyjne w subregionie wschodniego Bałtyku. Podsumowanie dyskusji, Cz.IV Białoruś - czynniki konkurencyjności gospodarki: 1. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Białorusi, 2. Pakiet reform dla Białorusi. Jak pokonać lukę w konkurencyjności, 3. Narodowe systemy innowacyjne Polski i Białorusi w kontekście udziału w procesie internacjonalizacji usług badawczo-rozwojowych, 4. Innowacyjny rozwój rynku pracy w Republice Białorusi jako czynnik wzmacniający konkurencyjność kraju, 5. Czynniki konkurencyjności gospodarki Białorusi. Podsumowanie dyskusji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-85-4
Rozdział I: Wybrane elementy zarządzania strategicznego w MŚP. Proces budowy strategii rozwoju przedsiębiorstwa; Innowacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy; Zarządzanie wiedzą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; Procesy koncentracji a strategie małych i średnich przedsiębiorstw w przemyśle mleczarskim w Polsce. Rozdział II: Czynniki poprawy konkurencyjności MŚP. Zarządzanie technologiczne podstawą osiągania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Wzrost konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez programy Unii Europejskiej skierowane na rozwój zasobów ludzkich; Strategie konkurencji sektora małych i średnich przedsiębiorstw; Inwestycje jako źródło przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Rozdział III: Instrumenty rozwoju MŚP. Dynamika i struktura MŚP - pierwsze doświadczenia w UE; Analiza sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2000-2005 w świetle wskaźników Urzędu Skarbowego w Otwocku; Działania samorządu powiatowego stymulujące rozwój przedsiębiorstw w powiecie otwockim; Instrumenty na rynku pracy wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa w powiecie otwockim w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Rynek pracy i sytuacja gospodarcza w Otwocku w opiniach właścicieli małych firm - założenia badawcze. Rozdział IV: Charakterystyka programów pomocowych. Pomoc strukturalna organizacjom pozarządowym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego na lata 2004-2006 na tle pomocy publicznej; Polityka wspierania MŚP w krajach Unii Europejskiej i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej. Rozdział V: Warunki rozwoju MŚP - studia przypadków. Rozwój średniego przedsiębiorstwa w trudnym okresie gospodarki rynkowej - studium przypadku; Dynamika rozwoju gospodarki lokalnej z perspektywy marketingu i aktywności reklamowej; Źródła finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej; Kredyt jako źródło finansowania rozwoju średnich i małych przedsiębiorstw na przykładzie Siedlec w latach 2000-2004; Badania statystyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rozdział VI: Doświadczenia zagraniczne. Włoski model "lidera" w rozwoju drobnej przedsiębiorczości w Polsce; Polityka gospodarcza rządu japońskiego wobec sektora małych przedsiębiorstw w okresie powojennej restrukturyzacji gospodarki - jej efekty dla likwidacji bezrobocia i stymulacji wzrostu dochodu narodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Regiony - gospodarka - innowacje (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again