Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(6)
Author
Butowski Leszek
(1)
Chądzyński Jacek
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Korol Janusz
(1)
Kosiedowski Wojciech
(1)
Kusideł Ewa
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Szczuciński Przemysław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Regiony (adm.)
(7)
Bezrobocie
(2)
Budżety terenowe
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Demografia
(1)
Europa Środowo-Wschodnia
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Informacja naukowa
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Kształcenie
(1)
Miasta
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Polska
(1)
Produktywność (ekon.)
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Turystyka
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-920281-2-0
1. Polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, 2. Przygotowanie Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, 3. Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju, 4. Projekty turystyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8019-271-3
1. Procesy i prawidłowości gospodarki regionalnej; 2. Przedsiębiorczość regionalna; Produktywność regionalna; 4. Struktura przyczynowa konkurencyjności regionalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-71-2
1. Zewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności regionów 2. Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego 3. Konkurencyjność regionów 4. Środowiska przedsiębiorczość 6. Podstawy polityki regionalnej 6. Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-240-5
1. Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego 2. Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej 3. Zarządzanie rozwojem jednostek samorządu terytorialnego 4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 5. Finansowanie inwestycji komunalnych i zadłużenie samorządów terytorialnych 6. Kierunki i instrumenty oddziaływania samorządu terytorialnego na rozwój regionalny i lokalny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-08-2
Cz. I Uwarunkowania rozwoju regionalnego : 1. Aksjologiczne podstawy rozwoju regionalnego w warunkach globalizacji a w rozwoju zrównoważonym i trwałym, 2. Przeciwdziałanie bezrobociu jako szansa dla rozwoju lokalnego i regionalnego, 3. Zewnętrzne finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, 4. Finansowanie rozwoju gmin w Polsce przez sektor bankowy (formułowanie założeń strategii współpracy banków z gminami), 5. Rola pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Cz. II Operacyjne cele finansowe jednostek samorządu terytorialnego : 1. Zadania a gospodarka finansami gmin w Hiszpanii, 2. Źródła finansowania wydatków województwa śląskiego w okresie międzywojennym, 3. Polityka i kondycja finansowa jednostki samorządu terytorialnego a zdolność do rozwoju, 4. Polityka i strategia finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 5. Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2001, 6. Budżet zadaniowy jako narzędzie rozwoju lokalnych wspólnot samorządowych (LWS), 7.Problem wyboru zewnętrznego źródła finansowania. Cz. III Instrumenty finansowania rozwoju lokalnego : 1. Obligacje komunalne, 2. Uwarunkowania rynku obligacji komunalnych w badaniach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
/ red. zeszytu Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2004. - 130 s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 1-2(8) 2004)
1.Demograficzne wyzwania dla gospodarki, 2.Model miękki finansowania rozwoju regionalnego w Polsce w warunkach integracji europejskiej, 3.Rola Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w ograniczaniu bezrobocia popegeerowskiego, 4.Kapitał ludzki a konkurencyjność regionu (na przykładzie województwa podlaskiego), 5.Nowy wymiar ekonomiczny wschodniej granicy Polskie dla przepływu towarów. Wybrane problemy, 6.Delimitacja granicy białorusko-polskiej (1945-1950) w materiałach archiwalnych Polski i Białorusi, 7.Polityka innowacyjna w Polsce na tle Unii Europejskiej, 8.Modernizacja oferty kształcenia zawodowego na tle potrzeb podlaskiego rynku pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again