Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Szczepański Marek S
(2)
Bondyra Krzysztof
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Malik K
(1)
Miszewski M
(1)
Olesiński Zbigniew
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Zagórowska A
(1)
Śliwa Paweł
(1)
Śmigielska Joanna
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Regionalizm
(5)
Polityka regionalna UE
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Integracja europejska
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kapitał
(1)
Marketing polityczny
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regionalizacja
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- polityka -- Unia Europejska
(1)
Regionalizm -- zagadnienia -- 20 w.
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Samorząd
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Społeczności lokalne -- Polska
(1)
Unia Europejska
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Władza
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Świadomość społeczna -- Polska -- od 1989 r.
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7205-218-2
1. Społeczeństwo polskie i jego protagoniści, 2. Oblicza polskich regionów - obywatelskie egzemplifikacje, 3. Społeczności lokalne - odczytywanie socjologicznych znaczeń, 4. Piotr Buczkowski - szkic portretu naukowego i trzy wspomnienia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Podreczniki Akademickie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 978-83-89055-47-7
Cz.I Społeczności lokalne, zbiorowości terytorialne: 1. Społeczność lokalna: pierwsze przybliżenie, 2. Tradycje badań społeczności lokalnych - od Middletown do Dzierzgonia, 3. Społeczności wioskowe, 4. Społeczności lokalne w zbiorowości wielkiego miasta, 5. Społeczności wirtualne, 6. Terytorialność unieważniona?, 7. Tożsamość ludzi, tożsamość miejsc, 8. Władza w zbiorowościach terytorialnych, 9. Lokalizm dziś: próba podsumowania. Cz.II Regiony i zbiorowości regionalne: dziedzictwo historyczne a teraźniejszość: 10. Dziedzictwo polskiej przestrzeni, 11. Polska regionalna w przestrzeni Europy, 12. Kwestia regionalna: autonomia - separatyzm-federalizm, 13. Kwestia regionalna w Europie Środkowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Teatr władzy lokalnej / Joanna Śmigielska. - Warszawa : TRIO Wydawnictwo, 2004. - 190, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7436-000-3
1. Scena-wybory samorządowe w Mieście w latach 1990 i 1994, 2. Kulisy - wewnętrzne mechanizmy sprawowania władzy, 3. Publiczność - władze lokalne w opinii społeczeństwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-532-8
1. Charakterystyka otoczenia biznesu, 2. Metody badania burzliwego otoczenia biznesu, 3. Charakterystyka połączeń sieciowych, 4. Postrzeganie rzeczywistości przez organizację, 5. Umiejętność pozyskiwania przez organizację środków finansowych, 6. Umiejętność organizacji współdziałania w sieci, 7. Generowanie synergii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-11-0
Część pierwsza - Teoretyczne aspekty zrównoważenia rozwoju regionalnego: istota kategorii zintegrowanej efektywności trwałego i zrównoważonegorozwoju; koncepcja marketingu jako podstawa formułowania strategii rozwoju regionalnego; przedsiębiorcza samorządność w kontekście wzmacniania konkurencyjności regionów - społeczności lokalne w świecie poopiekuńczym; samorządowe województwo jako podmiot polityki regionalnej; wykorzystanie koncepcji wirtualnej organizacji we współpracy regionalnejfirm; internetowy serwis regionalny jako nowy system komunikacji społecznej; turystyka wiejska, w tym agroturystyka - nowe możliwości rozwoju wsi; edukacja jako element rozwoju regionalnego; przyszłość regionów w Europie.Część druga - teoretyczne aspekty zrównoważenia rozwoju regionalnego: regiony wobec integracji europejskiej; budowa programów zrównoważonego rozwoju regionu w warunkach gospodarki polskiej; transgraniczność - forma nowego zbliżenia Polski z sąsiadami? - prawnospołeczne aspekty zbliżenia; programowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce; zasady wspierania rozwoju regionalnego w polsce w kontekście dostosowań do polityki regionalnej w Unii Europejskiej; instrumenty rozwoju zatrudnienia w regionie wobec wymogów integracji europejskiej; europejskie prawo pracy a prawo polskie; wybrane aspekty funkcjonowania systemu zamówień publicznych w polsce i we Wspólnotach Europejskich; zrównoważony rozwój systemu transportowego, jako kierunek kształtowania regionalnej polityki transportrowej w warunkach integracji z Unią Europejską. Część trzecia - teoretyczne aspekty zrównoważenia rozwoju regionalnego: sektor MSP w rozwoju tradycyjnych regionów przemysłowych; rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jako składowa rozwoju regionalnego w Polsce; Śląsk Opolski - główne problemy konkurencyjności regionalnej; demograficzne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów Śląska Opolskiego do 2020 r. w świetle prognozy demograficznej; aktywność opolskich przedsiębiorstw na polskim rynku regulowanym; zmiany w rolnictwie województwa opolskiego a perspektywa integracji z Unią Europejską; koncepcja wielofunkcyjnego zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - efekty programu odnowy wsi w województwie opolskim; samorząd terytorialny i kasy chorych a narodowy program zdrowia na opolszczyźnie; sytuacja społeczno-gospodarcza a formy aktywizacji społeczności powiatu chorzowskiego w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską; inwestor zagraniczny w kraju i regionie - droga do normalności; proces prywatyzacji małych firm w polsce - ujęcie regionalne; rola inicjatyw samorządowych w społeczno-ekonomicznym rozwoju gmin; jakość w zarządzaniu urzędem administracji terenowej - nowe wyzwanie dla funkcjonowania samorządów; promocja transportu ekologicznego w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu; polityka zrównoważonego rozwoju regionu a lokalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; problems of Czech stell - industry restructuringin european integration context; struktura i zakres marketingowo - logistycznych procesów oraz łańcucha tworzenia wartości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
/ red. zeszytu Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2002. - 167 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 1-2(5) 2002)
1.Współczesne wyzwania polityki społecznej, 2.Aktualna sytuacja demograficzna w strefie przygranicznej w euroregionach położonych we wschodniej Polsce, 3.Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju w skali lokalnej (na przykładzie gminy Krynki), 4.Uwarunkowania rynku pracy w regionie podlaskim, 5.Znaczenie agroturystyki w rozwoju przygranicznych obszarów wiejskich województwa podlaskiego, 6.Dzierżawa jako forma zagospodarowania gruntów rolnych Skarbu Państwa w Polsce, 7.Problemy wzrostu liczby ludności we współczesnym świecie, 8.Zintegrowane planowanie energetyczne jako instrument wdrażania zasad ekorozowju w miejskiej gospodarce energetycznej - zarys problemu, 9.Popyt na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w warunkach polskich, 10.Bony skarbowe w zarządzaniu długiem skarbu Państwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again