Form of Work
Książki
(38)
Status
only on-site
(36)
available
(18)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(37)
Author
Sadowska-Snarska Cecylia
(3)
Fierla Irena
(2)
Gorzelak Grzegorz
(2)
Grosse Tomasz G
(2)
Horodeński Ryszard
(2)
Adamczyk Artur
(1)
Borkowski Jan
(1)
Brdulak Jacek
(1)
Bucka Maria
(1)
Bućko Józef
(1)
Cesarski Maciej
(1)
Cybulska Renata
(1)
Czyżowicz Wiesław
(1)
Dehnel Grażyna
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Domańska Agnieszka
(1)
Dorozik Leon
(1)
Dziemianowicz Wojciech
(1)
Famulska Teresa
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Gilowska Zyta
(1)
Godlewska-Majkowska Hanna
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Grzesiok Franciszek
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Kaja Jan
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Kogut-Jaworska Magdalena
(1)
Kożuch Antoni
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kulesza Michał
(1)
Kupiec Leszek
(1)
Kusińska Alicja
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Mikołajewicz Zbigniew
(1)
Muszyński Andrzej
(1)
Niedziółka Dorota
(1)
Olechnicka Agnieszka
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Olesiński Zbigniew
(1)
Piech Krzysztof
(1)
Pietrzyk Irena
(1)
Poniatowicz Marzanna
(1)
Ponikowski Henryk
(1)
Rdzanek Grzegorz
(1)
Rogut Aleksandra
(1)
Rosmańska Eleonora
(1)
Runiewicz Małgorzata
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sauer Adam
(1)
Sitkowska Rozalia
(1)
Stadtmuller Elżbieta
(1)
Stasiak Andrzej
(1)
Swadźba Stanisław
(1)
Szczepański Marek
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Szeczuk Adam
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Thomas Michael
(1)
Tokarski Tomasz
(1)
Truskolaski Tadeusz
(1)
Waldziński Dariusz
(1)
Witkowska Marta
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Zioło Magdalena
(1)
Znaniecka Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(35)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
Regionalizacja gospodarcza
(36)
Polska
(8)
Gospodarka
(6)
Polityka regionalna UE
(5)
Samorząd terytorialny
(5)
Gospodarka terenowa
(4)
Polityka regionalna
(4)
Regionalizm
(4)
Regiony przygraniczne
(4)
Unia Europejska
(4)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Innowacje
(3)
Regiony (adm.)
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Euroregiony
(2)
Globalizacja
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Konkurencja
(2)
Miasta
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Zarządzanie
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Fundacja
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze celowe
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Integracja europejska
(1)
Kapitał
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Metoda reprezentacyjna
(1)
Mikołajewicz, Zbigniew (1934- )
(1)
Nowy Sącz (woj. Małopolskie)
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja
(1)
Parki technologiczne
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postęp techniczny
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie; okręg)
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemysł
(1)
Public relations
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- Polska -- od 1989 r. -- materiały konferencyjne
(1)
Regionalizm -- zagadnienia -- 20 w.
(1)
Regiony przygraniczne -- gospodarka -- Polska -- od 1989 r. -- materiały konferencyjne
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spożycie
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teoria estymacji
(1)
Transport drogowy
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Łużyce. Dolne
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Subject: time
1989-
(6)
Subject: place
Polska
(1)
38 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-00-7
1.Innowacje w polityce rozwoju regionalnego, 2.Regiony uczące się - wyzwanie dla polskiej polityki regionalnej, 3.Wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych w procesie edukacji - możliwości programów europejskich (Leonardo Da Vinci), 4.Innowacje w Unii Europejskiej, 5.Inkubatory przedsiębiorczości w Polsce, 5.Oferta technologiczna Politechniki Śląskiej, 6.Wybrane aspekty koncepcji gospodarki opartej na wiedzy i jej implikacje dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i państw, 7.Kilka refleksji na marginesie rządowego programu zwiększania innowacyjności gospodarki polskiej, 8.Strefy aktywności gospodarczej śląska jako wyznaczniki idei regionu uczącego się, 9.Wykształcenie jako wyznacznik zmian w regionie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-374-3
1. Identyfikacja rozwoju lokalnego i źródeł jego finansowania, 2. Podatki i opłaty jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 3. Majątek jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 4. Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, 5. Zwrotne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego, 6. Pozabudżetowe źródła wspomagania rozwoju lokalnego, 7. Rola publicznych funduszy celowych w finansowaniu rozwoju lokalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 1934)
ISBN: 83-226-1041-6
Cz.I Jaka Europa? Jaka Polska?: Cień Nostradamusa. Ludzie i społeczeństwa wobec roku 2000 i przyszłości; Refleksje na początek wieku; Komunikacja społeczna wewnątrz polskich regionów jako element nowej tożsamości Polaków. Kilka refleksji z dziedziny socjologii polityki; Aspekty uniwersalne i specyficzne w projekcji rozwoju ekonomiczno-społecznego polski do roku 2010; Sens więzi narodowej w badaniach antropologicznych; Nowa rola badań opinii publicznej; Edukacja w Polsce: nadzieje i zagrożenia; Cz.II Jaki region?: Przyszłość polskich regionów; Polaryzacja przestrzenna i degradacja kulturowa - stare regiony przemysłowe w epoce postindustrialnej; W kręgu mitów; Prospektywna definicja regionu w odniesieniu do nowych polskich województw - szkic socjopolityczny; Górny Śląsk na drodze do Unii Europejskiej; Kultura w zamierzeniach regionu Śląska Opolskiego; Obraz pogranicza polsko-niemieckiego w świadomości mieszkańców Pomorza Zachodniego. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0480-1
1. Przestrzeń w kontekście władzy samorządowej i korporacyjnej: Pojęcie przestrzeni; Konkurencyjność gminy; Władza w kontekście przestrzeni. 2. Relacje władze samorządowe - inwestorzy w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego i lokalnego: Siła zasobów wewnętrznych; Siła popytu zewnętrznego; Siła dominacji; Siła sieci; Wnioski z przeglądu koncepcji rozwoju regionalnego i lokalnego. 3. Siły konkurencyjności w świetle wyników badań: Wskaźniki konkurencyjności gmin; Siły konkurencyjności gmin - wyniki analizy czynnikowej; Konkurencyjność hipoteza aglomeracyjna; Konkurencyjność hipoteza historyczna; Konkurencyjność a hipoteza transformacyjna; Konkurencyjność relacje władze lokalne - inwestorzy. 4. Relacje władze lokalne - inwestorzy - próba syntezy: Paradygmat konkurowania; Konkurencyjność gmin w Polsce; Konkurencyjność gminy versus kapitał zagraniczny; Diament konkurencyjności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-61-9
1. Czynniki konkurencyjności regionów w dobie globalizacji i integracji regionalnej. Kluczowe znaczenie technologii informacyjnych. 2. Znaczenie e-administracji, e-zdrowia oraz e-edukacji dla konkurencyjności regionów. 3. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w rozwoju przedsiębiorczości regionalnej oraz międzynarodowej. 4. Czynniki wzrostu oraz źródła przewag konkurencyjnych regionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61668-04-6
1. Konkurencyjność regionów- krótka charakterystyka; 2. Rola otoczenia biznesu a wzrost konkurencyjności regionów w Polsce; 3. Konkurencyjność w świetle klastrów i parków technologicznych; 4. Szanse i bariery tworzenia parków technologicznych; 5. Analiza parków technologicznych w Polsce; 6. Wybrane zagadnienia zarządzania parkiem technologicznycm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2002-7
1. Konsumpcja we współczesnej gospodarce; 2. Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania konsumpcji w regionach; 3. Poziom i struktura konsumpcji gospodarstw domowych w regionach; 4. Pozaekonomiczne uwarunkowania konsumpcji w regionach; 5. Zachowania rynkowe konsumentów w regionach; 6. Trendy konsumpcji i zachowań polskich konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-3995-5
1. Rozwój regionalny jako obszar funkcjonowania kontraktu wojewódzkiego; 2. Rozwój regionalny w Polsce i koncepcja kontraktu wojewódzkiego w ustawodawstwie polskim; 3. Struktura kontraktu wojewódzkiego; 4. Charakter prawny kontraktu wojewódzkiego na tle wybranych dwustronnych form działania administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7204-200-4
1.Wybrane aspekty rozwoju gospodarki (analiza). 2.Analiza stanu sektora MSP. 3.Bariery rozwoju sektora MSP. 4.Makro - i mikrootoczenie MSP. 5.Czynniki determinujące rozwój regionalny. 6.Instrumenty stymulowania MSP irozwoju regionalnego. 7.Wspomaganie dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 7.Wspomaganie rozwoju sektora MSP w ramach funduszy strukturalnych. 8.Instytucjonalne formy wspierania sektora MSP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Samorząd lokalny wobec integracji europejskiej ; z. 7)
ISBN: 83-7151-417-4
1. Prawne aspekty polityki regionalnej Unii Europejskiej: Polityka regionalna UE- zarys historii i doktryny; Źródła prawa UE i podstawy prawne polityki regionalnej; Wybrane instytucje UE wobec rozwoju regionalnego; Instrumenty wspierania rozwoju regionalnego UE Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności; Programowanie rozwoju regionalnego w UE; Pomoc państwa dla regionów i zagadnienie konkurencji; Kierunki rozwoju instytucji prawnych polityki regionalnej; Zarys problemów prawnych związanych z implementacja polityki regionalnej UE przez państwa członkowskie; 2. Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski jako członka Unii Europejskiej; 3. Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-39-3
1. Europejska polityka regionalna. Próba standaryzacji terytorialnego rozwoju gospodarczego w Europie; 2. Gracja: słabość polityki rządu i słabość regionów; 3. Włochy: próby przełamania dualizmu gospodarczego; 4. Irlandia: sukces polityki gospodarczej rządu?; 5. Polska: trudne budowanie systemu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
ISBN: 83-7299-386-6
1.Podstawowe pojęcia związane z problematyką i polityką regionalną, 2.Kształtowanie się polityki regionalnej w Polsce w procesie przemian kulturowo-organizacyjnych, 3.Polityka regionalna w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, 4.Polityka regionalna w Polsce po przyłączeniu do Unii Europejskiej, 5.Przesłanki do tworzenia nowego modelu polityki regionalnej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-255-8
1. EUROREG jako szkoła naukowa studiów regionalnych, 2. Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej, 3. Edukacja a zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, 4. Innowacyjność polskich regionów, 5. Regionalne zróznicowanie rozwoju wsi, 6. Historyczne przesłanki różnice regionalnych. Regiony ekonomiczne i ideologiczne, 7. Regionalizm w Polsce na tle europejskim, 8. Metropolie jako biegunu rozowju, 9. Nowe relacje metropolia-region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza, 10. Rola funduszy Unii europejskiej w rozwoju regionalnym, 11. Współpraca przygrniczna jako czynniki rozwoju lokalnego, 12. Rola Programu Współpracy Przygranicznej PHARE w rozwoju loklanym województw zachodnich, 13. Powiaty a rozwój lokalny. Analiza działania instytucji i współpracy z gminami, 14. Finansowe aspekty funkcjonowania miast na prawach powiatu po wejściu Poslki do Unii europejskiej, 15. "Cztery kapitały" w strategiach lokalnych, 16. Na 30-lecie EUROREG-u
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88594-78-8
Wprowadzenie. Cz.I Debata o nowej polityce spójności UE: -Stanowisko Polski w sprawie polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013; -Uzasadnienie do stanowiska Polski w sprawie polityki spójności Unii Eurropejskiej w latach 2007-2013; -Przyszłość polityki spójności UE. Komentarz do polskiego stanowiska; -Uwagi do stanowiska Polski w sprawie nowej polityki spójności UE; -Stanowisko rządu Wielkiej Brytanii wobec nowej polity ki spójności UE; -Reforma polityki spójności UE - punkt widzenia Francji; -Stanowisko Hiszpanii wobec nowej polityki spójności UE; -Przyszłość polityki spójności w UE - punkt widzenia Komisji Europejskiej; -Organizacja terytorialna i system polityki regional nej w wybranych państwach członkowskich UE; -Polityka spójności wobec wyzwań procesów globaliza cyjnych. Refleksje dyskusyjne. Cz.II Debata o przyszłości polityki regionalnej w Polsce po roku 2006: -Ocena możliwych skutków gospodarczych udziału Polski w polityce strukturalnej UE; -Makroekonomiczne konsekwencje instrumentów nowej poli tyki spójności dla Polski w latach 2007-2013; -Ocena systemu polityki regionalnej w Polsce. Wyzwania i zagrożenia dla uczestnictwa w nowej polityce spójno ści w teorii i praktyce; -Polska polityka regionalna - cele, uwarunkowania, instytucje, instrumenty; -Warunki programowania i realizacji rozwoju regionalne go przez wojwewództwa samorządowe po roku 2006; -Ocena systemu wdrażania europejskiej polityki regio nalnej w Polsce. Rekomendacje dla przebudowy systemu wdrażania po roku 2006; -Czy system finansów publicznych jest przygotowany do udziału w projektach strukturalnych UE. Polska wobec nowej polityki spójności. Rekomendacje dot. polityki regionalnej w polsce po roku 2006.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914977-3-9
1.Reguły konkurencji, 2.Polityka spójności ekonomicznej i społecznej, 3.Polityka przemysłowa, 4.Polityka w zakresie badań i rozwoju technologicznego, 5.Polityka rolna, 6.Polityka w zakresie obrotu ziemią, 7.Polityka ochrony środowiska, 8.Polityka społeczna, 9.Równouprawnienie mężczyzn i kobiet, 10.Polityka transportowa, 11.Polityka energetyczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87981-11-7
Cz.I Międzynarodowe aspekty rozwoju regionalnego, Cz.II Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju regionów wschodniej Polski, Cz.III Współpraca transgraniczna w rozwoju regionów, Cz.IV Struktura gospodarki i infrastruktura a rozwój regionalny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom V)
ISBN: 83-11-09438-1
Słowo wstępne; Modele polityki regionalnej w Polsce; Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego; Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z UE; Narastanie przestrzennych dysproporcji rozwojowych w Polsce; Szanse polskich regionów; Miejsce i rola regionów w procesie integracji europejskiej; Współczesne uwarunkowania regionów międzynarodowych; Kategorie majątku trwałego w badaniach sfery osadnictwa w Polsce; Czynniki wzrostu konkurencyjności obszarów wiejskich w aspekcie integracji z UE; Informacja jako czynnik rozwoju regionalnego; Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce w latach 90-tych; Instytucjonalne aspekty kosztów pracy- wybrane zagadnienia; Kreacja i instrumentacja strategii rozwoju regionalnego; Podlasie - ściana czy brama do Europy?; Globalizacja gospodarki a rozwój regionalny i współpraca transgraniczna; Euro - Odra; Polski obszar celny jako obszar aktywności gospodarczej (na przykładzie WOC).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7395-136-9
I. Polityka gospodarcza w skali mikro i makroekonomicznej, II. Społeczne skutki przemian gospodarczych, III. Regionalne i lokalne uwarunkowania gospodarki rynkowej, IV. Nowe instrumenty zarządzania gospodarką
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again