Form of Work
Książki
(61)
Status
only on-site
(56)
available
(25)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(58)
Author
Gorzelak Grzegorz
(3)
Grosse Tomasz G
(3)
Horodeński Ryszard
(3)
Sadowska-Snarska Cecylia
(3)
Szczepański Marek S
(3)
Fierla Irena
(2)
Jałowiecki Bohdan
(2)
Kupiec Leszek
(2)
Adamczyk Artur
(1)
Białobrzeska Renata
(1)
Borkowski Jan
(1)
Brdulak Jacek
(1)
Bucka Maria
(1)
Bućko Józef
(1)
Błaszczyk Mateusz
(1)
Cesarski Maciej
(1)
Cybulska Renata
(1)
Czyżowicz Wiesław
(1)
Dehnel Grażyna
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Domańska Agnieszka
(1)
Domański Ryszard
(1)
Dorozik Leon
(1)
Dziemianowicz Wojciech
(1)
Famulska Teresa
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Gilowska Zyta
(1)
Godlewska-Majkowska Hanna
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Grzesiok Franciszek
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Kaja Jan
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kisiel Roman
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Kogut-Jaworska Magdalena
(1)
Kopczuk Anatoliusz
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Kożuch Antoni
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kulesza Michał
(1)
Kusińska Alicja
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Malik K
(1)
Mikołajewicz Zbigniew
(1)
Miszewski M
(1)
Murzyn Dorota
(1)
Muszyński Andrzej
(1)
Niedziółka Dorota
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Olechnicka Agnieszka
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Olesiński Zbigniew
(1)
Pachura Aneta
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Piech Krzysztof
(1)
Pietrzyk Irena
(1)
Poniatowicz Marzanna
(1)
Ponikowski Henryk
(1)
Proniewski Marek
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Rdzanek Grzegorz
(1)
Regulski Jerzy
(1)
Rogut Aleksandra
(1)
Rosmańska Eleonora
(1)
Runiewicz Małgorzata
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sauer Adam
(1)
Siedlecki Juliusz
(1)
Sitkowska Rozalia
(1)
Sokołowicz Mariusz E
(1)
Sroka Jacek
(1)
Sroka Jacek (1967- )
(1)
Stadtmuller Elżbieta
(1)
Stasiak Andrzej
(1)
Strużycki Marian
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Swadźba Stanisław
(1)
Szczepański Marek
(1)
Szeczuk Adam
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Szomburg Jan
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Thomas Michael
(1)
Tokarski Tomasz
(1)
Truskolaski Tadeusz
(1)
Waldziński Dariusz
(1)
Witkowska Marta
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Zagórowska A
(1)
Zioło Magdalena
(1)
Znaniecka Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(53)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(61)
Language
Polish
(61)
Subject
Regionalizacja gospodarcza
(55)
Polska
(11)
Polityka regionalna UE
(9)
Samorząd terytorialny
(9)
Regiony przygraniczne
(8)
Unia Europejska
(8)
Gospodarka
(7)
Polityka regionalna
(7)
Regionalizm
(7)
Regiony (adm.)
(6)
Gospodarka terenowa
(5)
Fundusze strukturalne UE
(4)
Euroregiony
(3)
Globalizacja
(3)
Innowacje
(3)
Integracja europejska
(3)
Miasta
(3)
Planowanie gospodarcze
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rozwój społeczny
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Zarządzanie
(3)
Budżety terenowe
(2)
Dialog społeczny
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Konkurencja
(2)
Marketing terytorialny
(2)
Planowanie regionalne
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezrobocie
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Fundacja
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze celowe
(1)
Geografia społeczna
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Granice
(1)
Inżynierowie
(1)
Kapitał
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Metoda reprezentacyjna
(1)
Mikołajewicz, Zbigniew (1934- )
(1)
Nauki społeczne
(1)
Nowy Sącz (woj. Małopolskie)
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja
(1)
PKB
(1)
Parki technologiczne
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postęp techniczny
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie; okręg)
(1)
Produkt globalny
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przemysł
(1)
Public relations
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- Polska
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- Polska -- od 1989 r. -- materiały konferencyjne
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- polityka -- Unia Europejska
(1)
Regionalizm -- zagadnienia -- 20 w.
(1)
Regiony (adm.) -- polityka -- Polska
(1)
Regiony przygraniczne -- gospodarka -- Polska -- od 1989 r. -- materiały konferencyjne
(1)
Regiony przygraniczne Białoruś
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spożycie
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej
(1)
Teoria estymacji
(1)
Transport drogowy
(1)
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Łużyce. Dolne
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Subject: time
1989-
(6)
2001-0
(2)
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
87 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61752-32-5
Zawiera: Kulturowe oraz instytucjonalne uwarunkowania dialogu społecznego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce; Systemowo-polityczne uwarunkowania dialogu społecznego w polskich regionach; Cechy regionalnej przestrzeni instytucjonalnej w Polsce; Jakie są polskie województwa? Próba konceptualizacji modelu regionalnych uwarunkowań działania WKDS; Wybrane wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych; Konkluzje ze zogniskowanych wywiadów grupowych; Wybrane wyniki wywiadów z sekretarzami WKDS; Wnioski z analizy dokumentacji wojewódzkich komisji dialogu społecznego; Rekomendacje końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-89817-45-4
1. Analiza możliwości zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi przez samorząd województwa, 2. Uwarunkowania zdecentralizowanego wdrażania funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-660-4
R.I Podstawy rozwoju przestrzennego w końcu XX w. - as pekt teoretyczny, R.II Region jako podstawowy element podziału funkcjonalnego kraju, R.III Ogólna ocena regi onów polskich, R.4 Wybrane dziedziny zróżnicowania re gionalnego kraju, R.5 Dysproporcje wewnątrzregionalne na przykładzie Dolnego Śląska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-00-7
1.Innowacje w polityce rozwoju regionalnego, 2.Regiony uczące się - wyzwanie dla polskiej polityki regionalnej, 3.Wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych w procesie edukacji - możliwości programów europejskich (Leonardo Da Vinci), 4.Innowacje w Unii Europejskiej, 5.Inkubatory przedsiębiorczości w Polsce, 5.Oferta technologiczna Politechniki Śląskiej, 6.Wybrane aspekty koncepcji gospodarki opartej na wiedzy i jej implikacje dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i państw, 7.Kilka refleksji na marginesie rządowego programu zwiększania innowacyjności gospodarki polskiej, 8.Strefy aktywności gospodarczej śląska jako wyznaczniki idei regionu uczącego się, 9.Wykształcenie jako wyznacznik zmian w regionie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-545-6
R.1 Wybrane teorie rozwoju regionalnego: Teorie lokalizacji; Teorie (neo)klasyczne; Teoria polaryzacji; Teorie rozwoju "od dołu"; Teorie polityka strukturalnych. R.2 Kształtowanie się europejskiej polityki regionalnej: Podstawowe definicje; Początki europejskiej polityki regionalnej (lata 1957-75); Rozwój europ. polityki regionalnej (lata 1976-85); Wielka Reforma polityki regionalnej (lata 1986-92); Udoskonalenie sposobów interwencji funduszy strukturalnych (lata 1993-99); Agenda 2000 i reforma funduszy strukturalnych (lata 2000-2006). R.3 Cele europejskiej polityki regionalnej: Cele realizowane w l.1989-93; Cele realizowane w l.1994-99; Cele realizowane w l.2000-2006. R.4 Zasady europejskiej polityki regionalnej: Zasady generalne; Zasady organizacji polityki regionalnej; Zasady finansowania polityki regionalnej; Zasady oceny realizacji programów. R.5 Podmioty europejskiej polityki regionalnej: Podmioty Wspólnoty Europejskiej; Organizacje pozarządowe; Podmioty Rady Europy; Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; Podmioty lokalne. R.6 Instrumenty europejskiej polityki regionalnej: Instrumenty prawne; Instrumenty finansowe; Instrumenty statystyczne. R.7 Inicjatywy Wspólnotowe: INTERREG III; URBAN; EQUAL LEADER+; Inne formy pomocy. R.8 Spójność społeczno-gospodarcza: Priorytety spójności gospodarczej; Priorytety spójności społecznej; Priorytety spójności terytorialnej. R.9 Zróżnicowanie regionalne w państwach Unii Europejskiej: Austria; Belgia; Dania; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Luksemburg; Niemcy; Portugalia; Szwecja; Wielka Brytania; Włochy. R.10 Zróżnicowanie regionalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgaria; Czechy; Polska; Rumunia; Słowacja; Węgry. R.11 Euroregiony: Euroregiony w państwach UE; Euroregiony na granicach Polski. R.12 Przygotowania Polski do polityki regionalnej UE: Programy przedakcesyjne dla Polski (PHARE II, Program ISPA; Program SAPARD); Przygotowanie Polski do systemu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności R.13 Przyszłość europejskiej polityki regionalnej: Perspektywy i bariery rozwoju polityki regionalnej UE; Implikacje dla Polski. Zakończenie. Aneks: -Rozporządzenie Rady z 21.06.1999r. Nr1260/1999/WE wprowadzające ogólne przepisy dot. funduszy strukturalnych; -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12. 07.1999r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (1784/1999/WE); -Rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1783/1999 /WE z 12.07.1999r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; -Rozporz. Rady Nr 1257/1999/WE z dn.17.05.1999r. dot. wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia; -Rozporz. Rady Nr1263/1999/WE z dn.21.06.1999r. dot. instrumentów finansowych skierowanych na politykę rybołówstwa; -Rozporz. Rady z 21.06.1999r. zmieniające rozporządzenie nr 1164/1994/WE ustanawiające Fundusz Spójności (1264/1999/WE)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339,9, 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-374-3
1. Identyfikacja rozwoju lokalnego i źródeł jego finansowania, 2. Podatki i opłaty jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 3. Majątek jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 4. Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, 5. Zwrotne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego, 6. Pozabudżetowe źródła wspomagania rozwoju lokalnego, 7. Rola publicznych funduszy celowych w finansowaniu rozwoju lokalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-26-9
Cz. 1. Źródła finansowania rozwoju regionalnego. Cz. 2. Finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w regionach. Cz. 3. Uwarunkowania polityki regionalnej i rozwoju regionalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14800-3
1.Tradycje gospodarki przestrzennej. Ku nowemu paradygmatowi, 2.Przedmiot badań gospodarki przestrzennej, 3.Zarys problematyki badawczej gospodarki przestrzennej. Część statystyczna, 4.Przestrzenna równowaga gospodarki, 5.Zjwiska i procesy dynamiczne w gospodarce przestrzennej, 6.Prawidłowość i mechanizmy występujące w gospodarce przestrzennej, 7.Sposoby budowania teorii w gospodarce przestrzennej, 8.Przegląd głównych teorii gospodarki przestrzennej, 9.Modelowanie gospodarki przestrzennej, 10.Wybrane metody badania gospodarki przestrzennej. Zastosowania. Testowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87884-72-3
1.Pojęcie i istota polityki regionalnej, 2.zarys rozwoju polityki regionalnej, 3.Podmioty i instytucje polityki regionalnej, 4.Przedmioty polityki regionalnej, 5.Cele i zadania polityki regionalnej, 6.Czynniki i bariery rozwoju regionalnego, 7.Wizje, koncepcje, modele i scenariusze rozwoju, 8.Rola samorządu terytorialnego, 9.Instrumenty sterowania rozwojem regionalnym, 10.Instrumenty planistyczne rozwoju regionalnego w Polsce, 11.Finansowanie rozwoju regionalnego, 12.Polityka regionalna elementem integracji Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-381-2
Cz. I. Dzieje i usytuowanie Katedry w strukturze Uczelni- lata 1953-1999; Cz. II. Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej w SGH po 1999 roku; Cz. III. Rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dobie integracji Polski z Unia Europejską: Budowa systemu programowania regionalnego jako wyznacznik zarządzania gospodarką regionalną w warunkach członkostwa w UE; Demograficzne potrzeby mieszkaniowe w europejskich procesach urbanizacji; Efekty publicznej interwencji terytorialnej. Zmiany przestrzenne rozmieszczenia potencjałów społeczno-gospodarczych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Możliwości i zakres finansowania inwestycji sektora publicznego ze źródeł pozabudżetowych; Wdrażanie metodyki zarządzania projektami inwestycyjnymi w gminach w Polsce jako czynnik stymulacji wykorzystania środków pomocowych UE; Kształcenie przedsiębiorczości; Czy przedsiębiorczość wewnętrzna to też przedsiębiorczość; Cz. IV. Działalność społeczno-naukowa i publikacja pracowników Katedry
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 1934)
ISBN: 83-226-1041-6
Cz.I Jaka Europa? Jaka Polska?: Cień Nostradamusa. Ludzie i społeczeństwa wobec roku 2000 i przyszłości; Refleksje na początek wieku; Komunikacja społeczna wewnątrz polskich regionów jako element nowej tożsamości Polaków. Kilka refleksji z dziedziny socjologii polityki; Aspekty uniwersalne i specyficzne w projekcji rozwoju ekonomiczno-społecznego polski do roku 2010; Sens więzi narodowej w badaniach antropologicznych; Nowa rola badań opinii publicznej; Edukacja w Polsce: nadzieje i zagrożenia; Cz.II Jaki region?: Przyszłość polskich regionów; Polaryzacja przestrzenna i degradacja kulturowa - stare regiony przemysłowe w epoce postindustrialnej; W kręgu mitów; Prospektywna definicja regionu w odniesieniu do nowych polskich województw - szkic socjopolityczny; Górny Śląsk na drodze do Unii Europejskiej; Kultura w zamierzeniach regionu Śląska Opolskiego; Obraz pogranicza polsko-niemieckiego w świadomości mieszkańców Pomorza Zachodniego. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0480-1
1. Przestrzeń w kontekście władzy samorządowej i korporacyjnej: Pojęcie przestrzeni; Konkurencyjność gminy; Władza w kontekście przestrzeni. 2. Relacje władze samorządowe - inwestorzy w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego i lokalnego: Siła zasobów wewnętrznych; Siła popytu zewnętrznego; Siła dominacji; Siła sieci; Wnioski z przeglądu koncepcji rozwoju regionalnego i lokalnego. 3. Siły konkurencyjności w świetle wyników badań: Wskaźniki konkurencyjności gmin; Siły konkurencyjności gmin - wyniki analizy czynnikowej; Konkurencyjność hipoteza aglomeracyjna; Konkurencyjność hipoteza historyczna; Konkurencyjność a hipoteza transformacyjna; Konkurencyjność relacje władze lokalne - inwestorzy. 4. Relacje władze lokalne - inwestorzy - próba syntezy: Paradygmat konkurowania; Konkurencyjność gmin w Polsce; Konkurencyjność gminy versus kapitał zagraniczny; Diament konkurencyjności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-61-9
1. Czynniki konkurencyjności regionów w dobie globalizacji i integracji regionalnej. Kluczowe znaczenie technologii informacyjnych. 2. Znaczenie e-administracji, e-zdrowia oraz e-edukacji dla konkurencyjności regionów. 3. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w rozwoju przedsiębiorczości regionalnej oraz międzynarodowej. 4. Czynniki wzrostu oraz źródła przewag konkurencyjnych regionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61668-04-6
1. Konkurencyjność regionów- krótka charakterystyka; 2. Rola otoczenia biznesu a wzrost konkurencyjności regionów w Polsce; 3. Konkurencyjność w świetle klastrów i parków technologicznych; 4. Szanse i bariery tworzenia parków technologicznych; 5. Analiza parków technologicznych w Polsce; 6. Wybrane zagadnienia zarządzania parkiem technologicznycm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2002-7
1. Konsumpcja we współczesnej gospodarce; 2. Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania konsumpcji w regionach; 3. Poziom i struktura konsumpcji gospodarstw domowych w regionach; 4. Pozaekonomiczne uwarunkowania konsumpcji w regionach; 5. Zachowania rynkowe konsumentów w regionach; 6. Trendy konsumpcji i zachowań polskich konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3995-5
1. Rozwój regionalny jako obszar funkcjonowania kontraktu wojewódzkiego; 2. Rozwój regionalny w Polsce i koncepcja kontraktu wojewódzkiego w ustawodawstwie polskim; 3. Struktura kontraktu wojewódzkiego; 4. Charakter prawny kontraktu wojewódzkiego na tle wybranych dwustronnych form działania administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1554-1
1. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu - nowe wyzwania, 2. Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju, 3. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy przedsiębiorczości regionalnej, 4. Doradztwo zewnętrzne w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie, 5. Marketing w rozwoju gospodarczym regionu, 6. Ekonomiczno-finansowe podstawy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, 7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w przekrojach sektorowym i regionalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7204-200-4
1.Wybrane aspekty rozwoju gospodarki (analiza). 2.Analiza stanu sektora MSP. 3.Bariery rozwoju sektora MSP. 4.Makro - i mikrootoczenie MSP. 5.Czynniki determinujące rozwój regionalny. 6.Instrumenty stymulowania MSP irozwoju regionalnego. 7.Wspomaganie dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 7.Wspomaganie rozwoju sektora MSP w ramach funduszy strukturalnych. 8.Instytucjonalne formy wspierania sektora MSP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again