Form of Work
Książki
(98)
Status
only on-site
(91)
available
(41)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(41)
Czytelnia
(93)
Author
Grosse Tomasz G
(4)
Domański Ryszard
(3)
Gorzelak Grzegorz
(3)
Horodeński Ryszard
(3)
Sadowska-Snarska Cecylia
(3)
Szczepański Marek S
(3)
Fierla Irena
(2)
Grewiński Mirosław
(2)
Jałowiecki Bohdan
(2)
Jewtuchowicz Aleksandra
(2)
Klasik Andrzej
(2)
Kupiec Leszek
(2)
Niedziółka Dorota
(2)
Pietrzyk Irena
(2)
Strzelecki Zbigniew
(2)
Adamczyk Artur
(1)
Białobrzeska Renata
(1)
Borkowski Jan
(1)
Brdulak Jacek
(1)
Bucka Maria
(1)
Bućko Józef
(1)
Błaszczyk Mateusz
(1)
Cesarski Maciej
(1)
Cybulska Renata
(1)
Czubik Paweł
(1)
Czykier-Wierzba Dorota
(1)
Czyżowicz Wiesław
(1)
Dehnel Grażyna
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Domańska Agnieszka
(1)
Dorozik Leon
(1)
Drozdowicz Zbigniew
(1)
Dziemianowicz Wojciech
(1)
Famulska Teresa
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Gawlikowska-Hueckel Krystyna
(1)
Gilowska Zyta
(1)
Godlewska-Majkowska Hanna
(1)
Graban Michał
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Grzesiok Franciszek
(1)
Gwiazda Adam
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Henneke Hans-Günter
(1)
Henneke Hans-Günter. am 18. und 19. März 1999 im landkreis Südwestpfalz
(1)
Jędrzejczyk-Kuliniak Katarzyna
(1)
Kaja Jan
(1)
Kauf Sabina
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kisiel Roman
(1)
Kitowski Jerzy
(1)
Kogut-Jaworska Magdalena
(1)
Kopczuk Anatoliusz
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Kosiedowski Wojciech
(1)
Kowalczewski Wiesław
(1)
Kowalski Arkadiusz Michał
(1)
Koziński Jerzy
(1)
Kożuch Antoni
(1)
Kromer Bożena
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Kulesza Michał
(1)
Kundera Jarosław
(1)
Kusińska Alicja
(1)
Kwieciński Leszek
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Makowski Jerzy
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Malik K
(1)
Michalski Bartosz
(1)
Mikołajewicz Zbigniew
(1)
Miszewski M
(1)
Moszkowicz Mieczysław
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Murzyn Dorota
(1)
Muszyński Andrzej
(1)
Nowacki Konrad
(1)
Nowak Jacek F
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Olechnicka Agnieszka
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Olesiński Zbigniew
(1)
Pachura Aneta
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Pawłowska Kinga
(1)
Piech Krzysztof
(1)
Piekarski Romuald
(1)
Pogorzelski Jacek
(1)
Poniatowicz Marzanna
(1)
Ponikowski Henryk
(1)
Proniewski Marek
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Puślecki Zdzisław W
(1)
Rdzanek Grzegorz
(1)
Regulski Jerzy
(1)
Rogut Aleksandra
(1)
Rosmańska Eleonora
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(84)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(97)
unknown (d)
(1)
Language
Polish
(98)
Subject
Regionalizacja gospodarcza
(89)
Gospodarka terenowa
(13)
Polityka regionalna UE
(12)
Unia Europejska
(12)
Polska
(11)
Gospodarka
(10)
Samorząd terytorialny
(10)
Regiony (adm.)
(9)
Globalizacja
(8)
Polityka regionalna
(8)
Regionalizm
(8)
Regiony przygraniczne
(8)
Integracja europejska
(7)
Euroregiony
(6)
Innowacje
(6)
Przedsiębiorstwo
(6)
Fundusze strukturalne UE
(5)
Miasta
(4)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(4)
Zarządzanie strategiczne
(4)
Administracja publiczna
(3)
Europa Środkowo-Wschodnia
(3)
Geografia gospodarcza
(3)
Gospodarka narodowa
(3)
Integracja gospodarcza
(3)
Marketing terytorialny
(3)
Planowanie gospodarcze
(3)
Planowanie regionalne
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rozwój regionalny
(3)
Rozwój społeczny
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Współpraca gospodarcza
(3)
Zarządzanie
(3)
Budżety terenowe
(2)
Dialog społeczny
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Klastry (ekon.)
(2)
Konkurencja
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Planowanie terenowe
(2)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(2)
Regionalizacja gospodarcza -- polityka -- Unia Europejska
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Analiza strategiczna
(1)
Antysemityzm
(1)
Benchmarking
(1)
Bezrobocie
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Energetyka
(1)
Etyka biznesu
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Fundacja
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze celowe
(1)
Geografia
(1)
Geografia społeczna
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Granice
(1)
Inżynierowie
(1)
Irlandia
(1)
Islam
(1)
Kadry
(1)
Kapitał
(1)
Karty płatnicze
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Małopolska
(1)
Metoda reprezentacyjna
(1)
Mikołajewicz, Zbigniew (1934- )
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauki ekonomiczne -- metodologia
(1)
Nauki społeczne
(1)
Negocjacje
(1)
Nowy Sącz (woj. Małopolskie)
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
PKB
(1)
Parki technologiczne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postęp techniczny
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie; okręg)
(1)
Produkt globalny
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika
(1)
Przemysł
(1)
Public relations
(1)
Reginalizacja gospodarcza
(1)
Subject: time
1989-
(6)
2001-0
(2)
1901-
(1)
1945-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Afryka
(1)
Ameryka
(1)
Antarktyda
(1)
Australia
(1)
Azja
(1)
Daleki Wschód
(1)
Wielka Brytania
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
155 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61752-32-5
Zawiera: Kulturowe oraz instytucjonalne uwarunkowania dialogu społecznego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce; Systemowo-polityczne uwarunkowania dialogu społecznego w polskich regionach; Cechy regionalnej przestrzeni instytucjonalnej w Polsce; Jakie są polskie województwa? Próba konceptualizacji modelu regionalnych uwarunkowań działania WKDS; Wybrane wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych; Konkluzje ze zogniskowanych wywiadów grupowych; Wybrane wyniki wywiadów z sekretarzami WKDS; Wnioski z analizy dokumentacji wojewódzkich komisji dialogu społecznego; Rekomendacje końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-89817-45-4
1. Analiza możliwości zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi przez samorząd województwa, 2. Uwarunkowania zdecentralizowanego wdrażania funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-660-4
R.I Podstawy rozwoju przestrzennego w końcu XX w. - as pekt teoretyczny, R.II Region jako podstawowy element podziału funkcjonalnego kraju, R.III Ogólna ocena regi onów polskich, R.4 Wybrane dziedziny zróżnicowania re gionalnego kraju, R.5 Dysproporcje wewnątrzregionalne na przykładzie Dolnego Śląska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-00-7
1.Innowacje w polityce rozwoju regionalnego, 2.Regiony uczące się - wyzwanie dla polskiej polityki regionalnej, 3.Wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych w procesie edukacji - możliwości programów europejskich (Leonardo Da Vinci), 4.Innowacje w Unii Europejskiej, 5.Inkubatory przedsiębiorczości w Polsce, 5.Oferta technologiczna Politechniki Śląskiej, 6.Wybrane aspekty koncepcji gospodarki opartej na wiedzy i jej implikacje dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i państw, 7.Kilka refleksji na marginesie rządowego programu zwiększania innowacyjności gospodarki polskiej, 8.Strefy aktywności gospodarczej śląska jako wyznaczniki idei regionu uczącego się, 9.Wykształcenie jako wyznacznik zmian w regionie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7338-104-X
0. Biografia prof. Witolda Kurka. 1. Polityka regionalna i strategie rozwoju regionów: model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych; miasto Rzeszów jako metropolia oraz potencjalny europol; 2. Rozwój i zmiany sektorów gospodarki: uwarunkowania restrukturyzacji sektora gazowego w Polsce; kierunki zmian w branży gazowniczej w Polsce; dobra beresteckie Andrzeja Zamoyskiego; 3. Rynek i infrastruktura rynku: rozwój bankowości hipotecznej szansą aktywizacji polskiego rynku nieruchomości; rynek kapitałowy, polityka pieniężna i ceny w procesie transformacji systemowej. 4. Inwestycje i kapitał ludzki jako uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw: zdolność produkcyjna i jej wykorzystanie we współczesnej gospodarce; wpływ zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym na proces doskonalenia organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy; inwestycje sektora przedsiębiorstw w świetle ich sytuacji finansowej; główne problemy i dylematy projektowania oraz realizacji i skutkowania inwestycji; wybrane zagadnienia dotyczące oceny inwestycji ekologicznych w gospodarce rynkowej; wybrane zagadnienia oceny efektywności inwestycji proekologicznych; przejawy podmiotowości pracownika; międzynarodowy przepływ siły roboczej w perspektywie członkostwa polski w Unii Europejskiej. 5. Metodologia badań w nowych dziedzinach wiedzy ekonomicznej: główne nurty w rozwoju świata organizacji w organizacji w ostatnim wieku; rozważania o logistyce jako nowej dziedzinie wiedzy naukowej w Polsce; wpływ międzynarodowych standardów rachunkowości na jakość informacji sprawozdawczej; bariery wiarygodności diagnostycznej analizy finansowej; generatory liczb losowych w badaniach ekonometrycznych; ocena wpływu współliniowości na wyniki prognozowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-545-6
R.1 Wybrane teorie rozwoju regionalnego: Teorie lokalizacji; Teorie (neo)klasyczne; Teoria polaryzacji; Teorie rozwoju "od dołu"; Teorie polityka strukturalnych. R.2 Kształtowanie się europejskiej polityki regionalnej: Podstawowe definicje; Początki europejskiej polityki regionalnej (lata 1957-75); Rozwój europ. polityki regionalnej (lata 1976-85); Wielka Reforma polityki regionalnej (lata 1986-92); Udoskonalenie sposobów interwencji funduszy strukturalnych (lata 1993-99); Agenda 2000 i reforma funduszy strukturalnych (lata 2000-2006). R.3 Cele europejskiej polityki regionalnej: Cele realizowane w l.1989-93; Cele realizowane w l.1994-99; Cele realizowane w l.2000-2006. R.4 Zasady europejskiej polityki regionalnej: Zasady generalne; Zasady organizacji polityki regionalnej; Zasady finansowania polityki regionalnej; Zasady oceny realizacji programów. R.5 Podmioty europejskiej polityki regionalnej: Podmioty Wspólnoty Europejskiej; Organizacje pozarządowe; Podmioty Rady Europy; Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; Podmioty lokalne. R.6 Instrumenty europejskiej polityki regionalnej: Instrumenty prawne; Instrumenty finansowe; Instrumenty statystyczne. R.7 Inicjatywy Wspólnotowe: INTERREG III; URBAN; EQUAL LEADER+; Inne formy pomocy. R.8 Spójność społeczno-gospodarcza: Priorytety spójności gospodarczej; Priorytety spójności społecznej; Priorytety spójności terytorialnej. R.9 Zróżnicowanie regionalne w państwach Unii Europejskiej: Austria; Belgia; Dania; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Luksemburg; Niemcy; Portugalia; Szwecja; Wielka Brytania; Włochy. R.10 Zróżnicowanie regionalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgaria; Czechy; Polska; Rumunia; Słowacja; Węgry. R.11 Euroregiony: Euroregiony w państwach UE; Euroregiony na granicach Polski. R.12 Przygotowania Polski do polityki regionalnej UE: Programy przedakcesyjne dla Polski (PHARE II, Program ISPA; Program SAPARD); Przygotowanie Polski do systemu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności R.13 Przyszłość europejskiej polityki regionalnej: Perspektywy i bariery rozwoju polityki regionalnej UE; Implikacje dla Polski. Zakończenie. Aneks: -Rozporządzenie Rady z 21.06.1999r. Nr1260/1999/WE wprowadzające ogólne przepisy dot. funduszy strukturalnych; -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12. 07.1999r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (1784/1999/WE); -Rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1783/1999 /WE z 12.07.1999r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; -Rozporz. Rady Nr 1257/1999/WE z dn.17.05.1999r. dot. wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia; -Rozporz. Rady Nr1263/1999/WE z dn.21.06.1999r. dot. instrumentów finansowych skierowanych na politykę rybołówstwa; -Rozporz. Rady z 21.06.1999r. zmieniające rozporządzenie nr 1164/1994/WE ustanawiające Fundusz Spójności (1264/1999/WE)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339,9, 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Samorządowa)
ISBN: 83-88904-14-0
Ogólna charakterystyka polityki regionalnej EWG, (obecnie Unia Europejska) prowadzonej do połowy lat osiemdziesiątych; Funkcjonowanie polityki rolnej w EWG; Początki polityki regionalnej EWG; Reforma polityki regionalnej EWG w 1988 r.; Kierunki zmian polityki regionalnej EWG po 1988 r.; Efekty polityki regionalne; Modyfikacje polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych; Kierunki ewolucji polityki regionalnej po 1993 r; Efekty polityki regionalnej w latach 1994-1999; Polityka regionalna Unii Europejskiej w latach 2000-2006; Przyczyny i kierunki modyfikacji polityki regionalnej UE; Pomoc przedakcesyjna dla krajów Europy środkowej i wschodniej w latach 2000-2006; Problemy wykorzystania pomocy przedakcesyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-374-3
1. Identyfikacja rozwoju lokalnego i źródeł jego finansowania, 2. Podatki i opłaty jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 3. Majątek jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 4. Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, 5. Zwrotne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego, 6. Pozabudżetowe źródła wspomagania rozwoju lokalnego, 7. Rola publicznych funduszy celowych w finansowaniu rozwoju lokalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-26-9
Cz. 1. Źródła finansowania rozwoju regionalnego. Cz. 2. Finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w regionach. Cz. 3. Uwarunkowania polityki regionalnej i rozwoju regionalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Geografia regionalna świata : wielkie regiony / pod red. Jerzy Makowski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 333, [1] s., [32] k. tabl. kolor. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14803-4
1. Europa - kolebka industrializacji i integracji. 2. Rosja i inne kraje Wspólnoty Niepodległych Państw - region w trudnej transformacji. 3. Azja Południowa - "tykająca bomba" demograficzna. 4. Azja Południowo -Wschodnia - w pogoni za "tygrysami". 5. Azja Wschodnia - polityka gospodarcza a wykorzystanie potencjału demograficznego i ekonomicznego. 6. Afryka Północna i Azja Południowo-Zachodnia - tradycja i nowoczesność w świecie islamu. 7. Afryka na południe od Sachary - skazana na marginalizację? 8. Ameryka Północna. Stany Zjednoczone i Kanada - wielokulturowe społeczności miejskie. 9. Meksyk, Ameryka Centralna i Region Karaibski - iluzja Nowego Świata. 10. Ameryka Południowa - ekspansja osadnictwa i gospodarki. 11. Australia i Nowa Zelandia - surowce, owce i usługo. 12. Antarktyda - lodowy tort do podziału. 13. Oceany - bariera, którą można pokonać.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-242-0189-0
Cz. I Czym jest globalizacja? Szanse i zagrożenia: -Zasada pomocniczości - między globalizmem a regionalizmem; -Uniwersalizm czy zamaskowana oligarchia: obawy i na dzieje w obliczu procesów globalizacyjnych; -Gospodarka lokalna wobec globalizacji; -Globalizacja jako utopia naszych czasów; -Globalizacja, świadomość wielokulturowości i szkoły wyższe; -Tożsamość partykularna, tożsamość globalna, biopolityka; -Imperium Mundi jako polityczna forma globalizacji; -Społeczeństwo obywatelskie w epoce globalizacji. Cz. II Narody i wspólnoty regionalne w obliczu nowych wyzwań związanych z globalizacją: -Globalizacja a kwestia tożsamości narodowej; -Lokalne społeczeństwo obywatelskie jako "siła przeciw ważna" wobec globalizacji gospodarczej oraz medialnej; -Wpływ globalizacji na zagrożenia wspólnot lokalnych; -Małe ojczyzny w globalnej wiosce; -Współczesne przemiany miast w kontekście ekonomicznej kulturowej i politycznej globalizacji; -Tożsamość morska Gdyni wobec wyzwań epoki postindustrialnej; -Regiony w polityce europejskiej; -Suwerenność państwowa i narodowa wobec globalizacji i integracji europejskiej; -Człowiek i Polak. Nacjonalizm chrześcijański Zygmunta Krasińskiego jako strategia obrony lokalności na tle antyoświeceniowej reakcji europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7174-534-6
1. Wyzwania globalizacji, 2. Globalizacja XIX-wieczna i współczesna - podobieństwa i różnice, 3. Rozwój handlu światowego, 4. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), 5. Działalność korporacji ponadnarodowych w "erze globalizacji", 6. Regionalizacja współpracy gospodarczej, 7. Integracja gospodarcza w Ameryce Północnej, 8. Otwarty regionalizm w Azji Wschodniej 9. Liberalizacja handlu krajów Europy Środkowej, 10. Blaski i cienie globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka przestrzenna / Ryszard Domański. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 235 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13671-5
Wstęp; Przestrzenne wymiary gospodarki; Przegląd podstawowych teorii; Równowaga przestrzenna; Przestrzenna samoorganizacja; Lokalizacja podmiotów społeczno-gospodarczych; Miasta; Regiony; Nowe impulsy; Procesy globalizacyjne; Relacje deterministyczne i stochastyczne; Przestrzenna dynamika i ewolucja; Decyzje uczestników i podmiotów gospodarki przestrzennej; Procesy dostosowawcze; Cele wielorakie. Konflikty; Gry; Sieci gospodarcze; Miasta i regiony uczące się; Sieci neuronowe; Jakościowe modele statystyczne; Problemy społeczne w gospodarce przestrzennej; Przestrzeń jako dobro rzadkie; Ekopolityka; Polityka przestrzenna; Europejska polityka rozwoju przestrzennego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14800-3
1.Tradycje gospodarki przestrzennej. Ku nowemu paradygmatowi, 2.Przedmiot badań gospodarki przestrzennej, 3.Zarys problematyki badawczej gospodarki przestrzennej. Część statystyczna, 4.Przestrzenna równowaga gospodarki, 5.Zjwiska i procesy dynamiczne w gospodarce przestrzennej, 6.Prawidłowość i mechanizmy występujące w gospodarce przestrzennej, 7.Sposoby budowania teorii w gospodarce przestrzennej, 8.Przegląd głównych teorii gospodarki przestrzennej, 9.Modelowanie gospodarki przestrzennej, 10.Wybrane metody badania gospodarki przestrzennej. Zastosowania. Testowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87884-72-3
1.Pojęcie i istota polityki regionalnej, 2.zarys rozwoju polityki regionalnej, 3.Podmioty i instytucje polityki regionalnej, 4.Przedmioty polityki regionalnej, 5.Cele i zadania polityki regionalnej, 6.Czynniki i bariery rozwoju regionalnego, 7.Wizje, koncepcje, modele i scenariusze rozwoju, 8.Rola samorządu terytorialnego, 9.Instrumenty sterowania rozwojem regionalnym, 10.Instrumenty planistyczne rozwoju regionalnego w Polsce, 11.Finansowanie rozwoju regionalnego, 12.Polityka regionalna elementem integracji Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2008. - 330 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15451-6
I. Podstawy teoretyczne gospodarki regionalnej i lokalnej: !. Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego; 2. Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna; 3. Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej; 4. Polityka regionalna. II. Programowanie gospodarki regionalnej i lokalnej: 5. Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego; 6. strategie rozwoju regionalnego i lokalnego; 7. Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej; 8. Projekty rozwojowe według standardów UE w gospodarce regionalnej i lokalnej - aplikacja. III. Zarządzanie gospodarką regionalną i lokalną: 9. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym; 10. Finanse samorządu regionalnego i lokalnego; 11. Marketing terytorialny. 12. Europejska współpraca międzynarodowa i przygraniczna w gospodarce regionalnej i lokalnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-381-2
Cz. I. Dzieje i usytuowanie Katedry w strukturze Uczelni- lata 1953-1999; Cz. II. Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej w SGH po 1999 roku; Cz. III. Rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dobie integracji Polski z Unia Europejską: Budowa systemu programowania regionalnego jako wyznacznik zarządzania gospodarką regionalną w warunkach członkostwa w UE; Demograficzne potrzeby mieszkaniowe w europejskich procesach urbanizacji; Efekty publicznej interwencji terytorialnej. Zmiany przestrzenne rozmieszczenia potencjałów społeczno-gospodarczych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Możliwości i zakres finansowania inwestycji sektora publicznego ze źródeł pozabudżetowych; Wdrażanie metodyki zarządzania projektami inwestycyjnymi w gminach w Polsce jako czynnik stymulacji wykorzystania środków pomocowych UE; Kształcenie przedsiębiorczości; Czy przedsiębiorczość wewnętrzna to też przedsiębiorczość; Cz. IV. Działalność społeczno-naukowa i publikacja pracowników Katedry
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Sądecka T.1)
ISBN: 83-907998-5-5
Procesy tworzenia i dyfuzji innowacji; Transformacja, przywództwo, kształcenie elit politycznych; Uwarunkowania instytucjonalne; Konferencja "program Leonardo da Vinci a rozwój regionalny i lokalny, Polonia, region, szkoła, polonia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again