Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(1)
Author
Wielgus Aneta
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Ochrona środowiska
(2)
Odpady
(2)
Recykling
(2)
Biopaliwa
(1)
Ekorozwój
(1)
Energia
(1)
Energia jądrowa
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-22-6
Lokalna elektrociepłownia opalana drewnem odpadowym z ograniczoną substancją w obiegu; Odnawialne źródła energii w Polsce; Biomasa jako surowiec dla konwersji energetycznej; Możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów; Pozyskiwanie, przetwarzanie i użytkowanie energii to podstawowe procesy działalności gospodarczej; Przyszłość energetyki jądrowej w Polsce; Możliwości zastosowania procesu pirolizy do termicznej utylizacji opon samochodowych; Przedsiębiorstwo a ochrona środowiska. Wybrane problemy efektywności gospodarczej; Najciekawsze drzewa pomnikowe powiatu zawierciańskiego; Problemy gospodarki odpadami stałymi w świadomości uczniów gimnazjum; Walory florystyczne kompleksów i pasm skalnych okolic Podlesic (Wyżyna Częstochowska) a oddziaływanie człowieka; 100-letnie tradycje Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w organizowaniu racjonalnej energetyki w Polsce; Integracja sieci handlowych dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw detalicznych; Zawartość barwników asymilacyjnych jako wskaźnik zaburzeń procesów fizjologicznych u roślin w strefie oddziaływań elektrociepłowni "Halemba"; Wybrane aspekty ochrony środowiska w oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych oraz uciążliwych ścieków przemysłowych; Stan aktualny i perspektywy ochrony cennych przyrodniczo obszarów w sąsiedztwie Huty Katowice; Biomasa - źródło energii odnawialnej (energia z biomasy - wytwarzanie i wykorzystanie); Zanieczyszczenie metalami ciężkimi parku krajobrazowego "Stawki" koło Częstochowy; Wybrane zagadnienia systemów "life extention" wykładzin ogniotrwałych w kotłach fluidalnych; Praktyczne aspekty profilaktyki przeciwpożarowej składowisk odpadów powęglowych; Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego; Energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty uprawy miskanta olbrzymiego (Miscanthus x gaganteus); Autostrada A4 w aspekcie ochrony środowiska; Zrównoważony rozwój lokalny jako wynik współpracy gmin i powiatów na przykładzie Bytomia i Radzionkowa; Problem aktualizacji strategicznych programów rozwoju lokalnego; Człowiek i jego wartości w dobie rozwoju; Świadomość ekologiczna rolników a problem rozwoju rolnictwa zrównoważonego; Możliwość wykorzystania gospodarczego hydromechanicznych nośników energii odnawialnej w "małych elektrowniach wodnych na rzece Czarnej Koneckiej powiatu koneckiego; Wykorzystanie próbników pasywnych w monitoringu jakości powietrza; Zawracanie wody nadosadowej w SUW Zawada koło Opola w aspekcie oszczędności energii elektrycznej; Wykorzystanie osadu ściekowego do produkcji ciepła i energii elektrycznej na przykładzie wybranych oczyszczalni ścieków w województwie śląskim; Możliwości i wykorzystanie energii wodnej w Polsce - aspekt ekologiczny i ekonomiczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88587-97-9
Zawartość to streszczenia artykułów wraz z literaturą. Wytwarzanie biopaliw z różnych surowców tłuszczowych; Oddziaływanie energetyki i powstających odpadów na środowisko naturalne; Współspalanie węgla z biomasą; Edukacja możliwością kształtowania świadomości ekologicznej; Oferta edukacyjna instytucji szkoleniowych i organizacji na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej; Kształtowanie świadomości ekologicznej podstawą zarządzania gospodarką odpadami; Oczyszczanie ścieków wodnych z przemywania produktów kondensacji aldolowej 2-metylopropanalu; Zestalanie pogalwanicznych osadów ściekowych; Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w aspekcie ochrony środowiska; Rozwój produkcji biopaliw w Unii Europejskiej; Gospodarowanie odpadami jako problem ekonomii ekologicznej; Oddziaływanie chorobotwórcze i toksyczne niektóych osadów ściekowych na środowisko przyrodnicze; Wykorzystanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego z uwzględnieniem przetwórstwa mięsnego i mleczarskiego; Gospodarka odpadami na przykładzie firmy "Agropharm" S.A. w Tuszynie; Ograniczanie odpadów w hutnictwie żelaza i stali; Ocena efektywności oczyszczania próbek olejów przepracowanych zawierających PCB; Ocena możliwości współspalania komunalnych osadów ściekowych w kotłach pyłowych; Technologie termochemicznej konwersji odpadów; Technologie energetycznego wykorzystania biomasy; Gospodarka odpadami w rolnictwie zrównoważonym środowiskowow; Kompostowanie odpadów a ochrona środowiska; Korzyści oraz analiza kosztó recyklingu odpadów komunalnych; Hierarchiczny i zintegrowany model gospodarki odpadami; Składowanie osadów z zakładowej oczyszczalni ścieków w PPH POCH S.A. - Uwarunkowania eksploatacyjne i ekologiczne; Paliwo z osadów ściekowych; Współczesne metody przygotowania wsadu węglowego przed koksowaniem; Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji CO2 - Uwarunkowania dla krajowego przemysłu koksowniczego; Przenosne sztuczne lodowiska; Usuwanie zanieczyszczeń z wód ociekowych pochodzących ze składowiska odpadów po produkcji pestycydów; Odpady promieniotwórcze w ekosystemie cżłowieka; Internet jao źródło informacji o ochronie środowiska; Środowisko terenu projektowanego Jurarskiego Parku Narodowego w opinii nauczycieli i gimnazjów; Historia lasu a różnorodność gatunkowa - Srebrna Góra w Bytomiu; Świadomość ekologiczna przedsiębiorców w województwie opolskim; Pobieranie próbek środowiskowych do badań składu chemicznego - praktyczne wskazówki i źródła błędów; Wybrane parametry gospodarki odpadami na tle kraju w latach 2000 i 2004; Sorpacja wybranych substancji olejowych przez materiał pochodzenia roślinnego; Wpływ właściwości fizycznych składników mieszaniny niejednorodnej na stopień zmieszania; Ocena mieszaniny niejednorodnej z biomasą za pomocą komputerowej akwizycji obrazu; Gospodarka odpadami na przykładzie gminy Zabrze; Występowanie metali ciężkich w biomasie drzewnej z terenu gmin Zabrze i Bytom w aspekcie jej wykorzystania do produkcji kompostu; Wybrane zagadnienia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gliwic; Brykietowanie odpadów drobnoziarnistych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Authority data
Recykling - materiały konferencyjne (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again