Form of Work
Książki
(5)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Rudolf Stanisław
(2)
BIelecka Dorota
(1)
Bielecki Maciej
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Lis Krzysztof
(1)
Sterniczuk Henryk
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Rada nadzorcza
(5)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie
(2)
Controlling
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Internet
(1)
Kanada
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrakt menedżerski
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Nadzór korporacyjny -- ekonomika
(1)
Państwo
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Prawo pracy
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Rachunkowość
(1)
Rolnictwo
(1)
Spółki -- organizacja
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa
(1)
Zarząd
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87287-44-X
1.Członek zarządu w firmie. Kiedy tracisz wiarę w si bie. 2.Główne zasady.Kiedy nie wiesz, jaką droą pójść. 3.Pracownicy i personel zarządzający.Kiedy martwisz się o szkolenia i przydział obowiązków. 4.Organizacja. Kiedy pragniesz ożywić i pobudzić swój biznes, 5.Pro gnozowanie oraz podejmowanie decyzji.Bardziej efektywn e rozwiązywanie problemów. 6.Kryzysy menedżerskie.Post ępowanie w czasie recesji oraz inne zagrożenia. 7.Prze dsiębiorczość.Dochodzenie do sukcesu w biznesie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 65.01
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-83-3
Cz. I Koncepcje corporate governance, podstawy regulacji, kierunki doskonalenia: 1. Corporate governance - zakres zainteresowań i podejścia analityczne, 2. System nadzoru korporacyjnego a rada dyrektorów, 3. Uwarunkowania nadzoru korporacyjnego w Polsce, 4. Koncepcje korporacji jako teoretyczna podstawa wielości systemów corporate governece, 5. Modele corporate governanmce, 6. Tradycyjne wartości a przymus sukcesu - amerykański kryzys w nadzorze korporacyjnym, 7. Modele nadzoru korporacyjnego a polskie przepisy i kultura, 8. "Powierniczy kapitalizm":- system własności a porządek nadzoru korporacyjnego, 9. Aktywizm inwestorów instytucjonalnych w systemie rynkocentrycznym, 10. Rola rynku kontroli przedsiębiorstw w nadzorze właścicielskim, 11.Nadzór korporacyjny w Unii Europejskiej, 12. Polski model kapitałowy a ład korporacyjny. Cz. II Współczesne problemy corporate governance z kierunki doskonalenia praktyki korporacyjnej: 13. Historyczne źródła problemów corporate governance, 14. Funkcjonowanie rad nadzorczych w Polce, 15. Nowe nadzieje na poprawę nadzoru korporacyjnego, 16. Doskonalenie nadzoru korporacyjnego w ujęciu National Association of Corporate Directors, 17. Kultura oceny działalności zarządu i rady, 18. Rola dyrektorów rady w ustalaniu wynagrodzeń kierownictwa korporacji, 19. Sposoby wynagradzania dyrektorów rady. Cz. III Doskonalenie corporate governance - szanse i wyzwania nowego wieku: 20. Corporate governance - maszyny parowe a korporacje wiedzy, 21. Koszty agencji a innowacje, 22. Rada nadzorcza - -warunki efektywnej pracy, 23. Jakość systemu nadzoru korporacyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12813-5
Cz. I Modele i funkcje nadzoru właścicielskiego: Rola i miejsce rad nadzorczych w spółkach kapitałowych; Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych; Funkcje i metody nadzoru właścicielskiego w spółkach. Cz. II Nadzór właścicielski w spółkach z udziałem Skarbu Państwa: Zakres nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa; Współdziałanie rad nadzorczych z zarządem i walnym zgromadzeniem w spółkach akcyjnych Skarbu Państwa; Widziane z trzech stron- opinie członków rad nadzorczych; Corporate Governance w ramach Narodowych Funduszy Inwestycyjnych; Wstępne wyniki badań sondażowych funkcjonowania nadzoru właścicielskiego w ramach programu NFI; Miejsce i rola nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do spółek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa; Nadzór właścicielski a rady nadzorcze w przedsiębiorstwie państwowym. Cz. III Efektywność nadzoru właścicielskiego: Struktura własności a efektywność nadzoru właścicielskiego; Nadzór właścicielski a systemy motywowania zarządów spółek; Problemy wynagradzania zarządów spółek kapitałowych w systemie nadzoru właścicielskiego; Nadmiar właścicielski nad przedsiębiorstwami objętymi bankowym postępowaniem ugodowym. Cz. IV Nadzór właścicielski- doświadczenia zagraniczne: System nadzoru właścicielskiego w polskim i niemieckim prawie handlowym; Niemiecki system nadzoru właścicielskiego; Nadzór właścicielski w Wielkiej Brytanii i USA; Próby reformowania brytyjskiego systemu nadzoru właścicielskiego; System nadzoru właścicielskiego w Korei Południowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
(Prawo dla Firm)
ISBN: 83-7387-824-6
1. Zagadnienia związane z reprezentacją spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu, 2. Szczególne umowy z członkami zarządu, 3. Umowy z osobami bliskim członkowi zarządu, 4. Umowy dotyczące zatrudnienia członka zarządu w spółce kapitałowej, 5. Zatrudnieni członków zarządu będących cudzoziemcami, 6. Wynagrodzenie członka zarządu poprzez opcję menedżerską, 7. Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu otrzymywanego z tytułu różnych wariantów zatrudnienia w spółce kapitałowej, 8. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne związane z różnymi wariantami zatrudnienia członka zarządu w spółce kapitałowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
E-book
In basket
Skala i szybkie tempo zmian zachodzących w sferze społeczno-gospodarczej powodują powstawanie niespotykanych dotąd zjawisk i procesów, rodzą nowe problemy, których rozwiązywać nie da się bez odpowiednich badań i nowej wiedzy. Badania jakichkolwiek zdarzeń wymagają trudu. Trud taki podejmujemy zwykle z dwóch powodów. Jednym jest bezinteresowna ciekawość badacza, częściej jednak przeprowadzamy analizę teoretyczną wtedy, kiedy natrafimy na trudności – gdy nie skutkują wyuczone sposoby dawania sobie rady z rzeczywistością lub też gdy chcemy osiągnąć coś nowego. W tych właśnie dwóch przypadkach źródłem pomocy jest teoria, nowa wiedza. Zawiera ją każdy z prezentowanych artykułów składających się na niniejszy numer „Zeszytów Naukowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, trzydziesty z kolei, tym razem ukierunkowany na współczesną tematykę funkcjonowania organizacji gospodarczych. Artykuły, będące efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, prezentują wiele interesujących poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. W dużej mierze są one poświęcone problematyce zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzania personelem, ze zwróceniem uwagi szczególnie na kształtowanie pożądanych kompetencji pracowników, jak również problematyce nadzoru właścicielskiego w sektorze przedsiębiorstw komunalnych, marketingu bezpośredniego dóbr luksusowych oraz prezentacji modeli sprawozdawczości małych podmiotów gospodarczych.(...)
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again