Form of Work
Książki
(20)
Status
available
(15)
only on-site
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(15)
Author
Gabrusewicz Wiktor
(4)
Nowak Edward
(3)
Cebrowska Teresa
(2)
Czarnecki Jerzy
(2)
Czubakowska Ksenia
(2)
Kamela-Sowińska Aldona
(2)
Karmańska Anna
(2)
Poetschke Helena
(2)
Sobańska Irena
(2)
Wnuk-Pel Tomasz
(2)
Buk Halina
(1)
Kiziukiewicz Teresa
(1)
Kondrakov Nikolaj Petrovič
(1)
Kozarkiewicz Alina
(1)
Lew Grzegorz
(1)
Maruszewska Ewa Wanda
(1)
Piosik Andrzej
(1)
Sadowska Beata Helena
(1)
Sołtys Danuta
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Łada Monika
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Rachunkowość zarządcza
(19)
Koszty
(12)
Przedsiębiorstwo
(7)
Rachunkowość
(4)
Controlling
(2)
Finanse
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Księgowość
(2)
Podatek
(2)
Budżet
(1)
Holdingi
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Jakość
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kapitał
(1)
Logistyka
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Środki obrotowe
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
Buhgalterskij učet (finansovyj i upravlenčeskij) : učebnik / N.P. Kondrakov. - 5-e izd., pererab. i dop. - Moskva : Infra-M, 2016. - 582, [2] s. : il., tabl. ; 21 cm
(Vysšee obrazovanie - bakalavriat)
(Bakalavriat)
ISBN: 978-5-16-011053-0
Zawiera: Раздел I ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА; ГЛАВА 2. МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА; ГЛАВА 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ; ГЛАВА 4. ТЕХНИКА, ФОРМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. Раздел II ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ГЛАВА 5. УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА; ГЛАВА 6. УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ; ГЛАВА 7. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ; ГЛАВА 8. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ; ГЛАВА 9. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ; ГЛАВА 10. УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ; ГЛАВА И. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ И ЗАТРАТ. УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ; ГЛАВА 12. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ; ГЛАВА 13. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; ГЛАВА 14. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ; ГЛАВА 15. УЧЕТ РАСЧЕТОВ; ГЛАВА 16. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ; ГЛАВА 17. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ; ГЛАВА 18. УЧЕТ ЦЕННОСТЕЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ; ГЛАВА 19. УЧЕТ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ. Раздел III УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: ГЛАВА 20. СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТ; ГЛАВА 21. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПО СТАТЬЯМ КАЛЬКУЛЯЦИИ; ГЛАВА 22. УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ; ГЛАВА 23. МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ; ГЛАВА 24. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-134-0
1. Rola planowania i kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Koncepcje kosztów i wyników z punktu widzenia planowania finansowego i kontroli menedżerskiej, 3. Zastosowanie budżetowania w planowaniu finansowym i kontroli, 4. System informacji menedżerskiej dla celów planowania i kontroli, 5. Procedura i elementy planowania finansowego i kontroli, 6. Nowoczesne narzędzia wspomagające planowanie finansowe i kontrolę menedżerską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1620-3
Cz.I Rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej: 1. Istota i zakres rachunkowości zarządczej, 2. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja, 3. Grupowanie kosztów w ewidencji księgowej, 4. Procedury rozliczania kosztów, 5. Kalkulacyjny rachunek kosztów. Cz.II Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej: 6. Istota i modele rachunku kosztów, 7. Rachunek kosztów zmiennych, 8. Rachunek kosztów standardowych, 9. Rachunek kosztów działań, 10. Inne modelke rachunku kosztów. Cz.III Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania : 11. Analiza progu rentowności, 12. Decyzje cenowe, 13. Krótkookresowe rachunki decyzyjne, 14. Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, 15. Ustalanie odchyleń i ich analiza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1782-9
Cz.I Rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej: 1. Istota i zakres rachunkowości zarządczej, 2. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja, 3. Grupowanie kosztów w ewidencji księgowej, 4. Procedury rozliczania kosztów, 5. Kalkulacyjny rachunek kosztów. Cz.II Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej: 6. Istota i modele rachunku kosztów, 7. Rachunek kosztów zmiennych, 8. Rachunek kosztów standardowych, 9. Rachunek kosztów działań, 10. Inne modelke rachunku kosztów. Cz.III Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania : 11. Analiza progu rentowności, 12. Decyzje cenowe, 13. Krótkookresowe rachunki decyzyjne, 14. Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, 15. Ustalanie odchyleń i ich analiza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7247-731-0
R.1 Współczesne zarządzanie; R.2 Rachunkowość zarząd cza; R.3 Podstawy rachunku kosztów i wyników; R.4 Sy sytemy rachunku kosztów i wyników; R.5 Analiza relacji : koszty-rozmiary-wyniki; R.6 Wycena produktów i opera cyjny wynik okresu; R.7 Rachunek kosztów standardowych - odchylenia kosztów bezpośrednich; R.8 Rachunek ko sztów standardowych - odchylenia kosztów pośrednich; R.9 Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników; R.10 Zastosowanie metod oceny efektywności inwestycji w strategicznej rachunkowości zarządczej; R.11 Nowe technologie; R.12 Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania; R.13 Rachunek kosztów działań; R.14 Zrównoważona karta dokonań jako system pomiaru działalności i zarządzania strategicznego; R.15 Rachun kowość zarządcza w praktyce polskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-135-9
R.1 Współczesne zarządzanie; R.2 Rachunkowość zarządcza; R.3 Podstawy rachunku kosztów i wyników; R.4 Systemy rachunku kosztów i wyników; R.5 Analiza relacji : koszty-rozmiary-wyniki; R.6 Wycena produktów i operacyjny wynik okresu; R.7 Rachunek kosztów standardowych - odchylenia kosztów bezpośrednich; R.8 Rachunek kosztów standardowych - odchylenia kosztów pośrednich; R.9 Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników; R.10 Zastosowanie metod oceny efektywności inwestycji w strategicznej rachunkowości zarządczej; R.11 Nowe technologie; R.12 Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania; R.13 Rachunek kosztów działań; R.14 Zrównoważona karta dokonań jako system pomiaru działalności i zarządzania strategicznego; R.15 Rachun kowość zarządcza w praktyce polskiej. Cz.II : 16. Podział kosztów na stałe i zmienne metodą analizy regresji, 17. Zarządzanie zapasami, 18. Problemy rachunkowości zarządczej w międzynarodowym przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-280-9
Klasyfikacje kosztów w świetle prawa bilansowego; Klasyfikacje kosztów dla potrzeb decyzyjnych; rachunek kalkulacyjny rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich; rachunek kalkulacyjny standardowych kosztów bezpośrednich i pośrednich; Rachunek kalkulacyjny rzeczywistych i standardowych kosztów zmiennych i stalych; Procesy i rachunek kosztów działań; Kontrola kosztów i analiza przyczynowa odchuleń od wartości standardowych; Konstrukcja wieloblokowycxh i wielostopniowych rachunków wyników na sprzedazy; Analiza progu rentowności i jej przydatnośc decyzyjna; Budżetowanie kosztów i przychodów w zarządzaniu operacyjnym; Metodyka oceny przedsięwzięć inwestycyjnych; Wykorzystanie informacji kosztowej w inncyh wybranych obszarach decyzyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14376-2
Część pierwsza: Prawne i ekonomiczne otoczenie firmy; 1. Elementy prawa cywilnego; 2. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia; 3. Podstawy gospodarki finansowej spółki; 4. Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem; Część druga: Prawne i zawodowe normy rachunkowości; 5. Harmonizacja rachunkowości; 6. Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości; 7. Tendencje rozwojowe rachunkowości; 8. Podstawy prawne i organizacja rachunkowości; 9. Kryteria wyboru systemu finansowo - księgowego; 10. Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej; 11. Polityka bilansowa; Część trzecia: Rachunkowość aktywów: 12. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; 13. Inwestycje rzeczowe; 14. Instrumenty finansowe; 15. Zapasy; 16. Rozrachunki; 17. Środki pieniężne; 18.Rozliczenia międzyokresowe; Część czwarta: Rachunkowość pasywów; 19. Kapitały; 20. Ustalanie wyniku finansowego, 21. Rezerwy na zobowiązania; 22. Kontakty długoterminowe; 23. Odroczony podatek dochodowy; Część piąta: Rachunkowość zarządcza i controlling; 24. Rachunek kosztów; 25. Rachunkowość zarządcza, 26. Controlling; Część szósta: Rachunkowość zdarzeń nietypowych; 27. Rachunkowość jednostki w stanie upadłości; 28. Łączenie i podział spółek; Część siódma: Sprawozdawczość i analiza finansowa; 29. Sprawozdawczość finansowa; 30. Analiza finansowa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość finansowa i podatkowa / red. nauk. Teresa Cebrowska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 723, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-16428-7
Część pierwsza: Prawne i ekonomiczne otoczenie firmy; 1. Elementy prawa cywilnego; 2. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia; 3. Podstawy gospodarki finansowej spółki; 4. Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem; Część druga: Prawne i zawodowe normy rachunkowości; 5. Harmonizacja rachunkowości; 6. Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości; 7. Tendencje rozwojowe rachunkowości; 8. Podstawy prawne i organizacja rachunkowości; 9. Kryteria wyboru systemu finansowo - księgowego; 10. Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej; 11. Polityka bilansowa; Część trzecia: Rachunkowość aktywów: 12. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; 13. Inwestycje w rzeczowe aktyw trwałe; 14. Instrumenty finansowe; 15. Zapasy; 16. Rozrachunki; 17. Środki pieniężne; 18.Rozliczenia międzyokresowe; Część czwarta: Rachunkowość pasywów; 19. Kapitały; 20. Ustalanie wyniku finansowego, 21. Rezerwy na zobowiązania; 22. Kontakty długoterminowe; 23. Odroczony podatek dochodowy; Część piąta: Rachunkowość zarządcza i controlling; 24. Rachunek kosztów; 25. Rachunkowość zarządcza, 26. Controlling; Część szósta: Rachunkowość zdarzeń nietypowych; 27. Rachunkowość jednostki w stanie upadłości; 28. Łączenie i podział spółek; Część siódma: Sprawozdawczość i analiza finansowa; 29. Sprawozdawczość finansowa; 30. Analiza finansowa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość zarządcza / pod red. Teresa Kiziukiewicz. - Wyd.3 zm. i rozsz. - Wrocław : Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, 2000. - 265 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Rachunkowość zarządcza - istota i zakres; Rachunkowość zarządcza jako element systemu zarządzania; Mierniki oceny działalności jednostki gopspodarczej; Rachunek kosztów jako baza rachunkowości zarządczej; Odmiany rachunku kosztów; Rachunek wyników; Analiza zależności produkcja - koszty - zysk; Krótkookresowy rachunek decyzyjny; Decyzyjny rachunek inwestycyjny; Rachunek decyzyjny w warunkach ryzyka; Budżety w zarządzaniu; Kontrola zarządcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość zarządcza / Wiktor Gabrusewicz, Aldona Kamela-Sowińska, Helena Poetschke. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - 385,[3] s. : schematy, tab., wzory ; 24 cm.
(Bibliografia)
ISBN: 83-208-1140-6
Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Ewidencja i rozliczenie kosztów. Kalkulacja kosztów. Rachunek kosztów jakości. Rachunkowość zarządcza w decyzjach krótkookresowych. Rachunkowość zarządcza w decyzjach długookresowych. Wykorzystanie rachunkowości zarząd- czej na potrzeby controllingu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bibliografia)
ISBN: 83-208-1140-6
Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Ewidencja i rozliczenie kosztów. Kalkulacja kosztów. Rachunek kosztów jakości. Rachunkowość zarządcza w decyzjach krótkookresowych. Rachunkowość zarządcza w decyzjach długookresowych. Wykorzystanie rachunkowości zarząd- czej na potrzeby controllingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-041-1
Zawiera: 1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej: 1.1. Definicja i typologia rachunkowości; 1.2. Czy w każdym przedsiębiorstwie funkcjonuje rachunkowość zarządcza?; 1.3. Dlaczego warto poznać rachunkowość zarządczą?; 1.4. Czy rachunkowość finansowa i zarządcza mają obszary wspólne? 2. Przedmiot i podmiot rachunkowości zarządczej: 2.1. Przedmiot rachunkowości zarządczej – czyli czego oczekujemy od rachunkowości zarządczej; 2.2. Typologia przedsiębiorstw; 2.3. Rachunkowość zarządcza a wielkość przedsiębiorstwa; 2.4. Rachunkowość zarządcza a rodzaj działalności przedsiębiorstwa. 3. Przychody w rachunkowości zarządczej: 3.1. Przychody i pojęcia bliskoznaczne; 3.2. Klasyfikacja przychodów w rachunkowości zarządczej; 3.3. Pomiar przychodów. 4. Koszty w rachunkowości zarządczej: 4.1. Koszty i pojęcia bliskoznaczne; 4.2. Klasyfikacja kosztów w rachunkowości zarządczej; 4.3. Pomiar, wycena i grupowanie kosztów. 5. Różne punkty widzenia kosztów: 5.1. Obiekty kosztów; 5.2. Zależność: działania – zasoby – koszty; 5.3. Koszty a przepisy prawa; 5.4. Prezentacja kosztów. 6. Rozliczanie i tradycyjna kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwie: 6.1. Przemieszczanie kosztów w przedsiębiorstwie; 6.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w rachunkowości zarządczej; 6.3. Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej; 6.4. Rozliczenie kosztów wydziałowych; 6.5. Istota i rodzaje kalkulacji kosztów; 6.6. Tradycyjne rozwiązania kalkulacji kosztów; 6.7. Rozliczenie nieprodukcyjnych kosztów pośrednich. 7. Rachunek kosztów w systemie rachunkowości przedsiębiorstw: 7.1. Definicja i klasyfikacja rachunku kosztów; 7.2. Rachunek kosztów w systemie rachunkowości finansowej; 7.3. Rachunek kosztów w systemie rachunkowości zarządczej. 8. Zarządzanie procesowe w rachunkowości zarządczej: 8.1. Procesy, działania, czynności, zasoby a obiekty kosztów; 8.2. Wzajemne przyporządkowanie procesów i działań; 8.3. Założenia kalkulacji w ramach rachunku kosztów działań. 9. Rachunek kosztów zmiennych: 9.1. Koszty zmienne i koszty stałe; 9.2. Wyodrębnienie kosztów zmiennych i stałych; 9.3. Tradycyjny rachunek kosztów zmiennych; 9.4. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych; 9.5. Wykorzystanie podziału kosztów na stałe i zmienne w procesach decyzyjnych. 10. Rachunek kosztów jakości: 10.1. Jakość a koszty jakości; 10.2. Klasyfikacja kosztów jakości; 10.3. Wyodrębnienie i pomiar kosztów jakości; 10.4. Procedura rachunku kosztów jakości. 11. Rachunek kosztów cyklu życia produktu: 11.1. Koncepcja cyklu życia produktu; 11.2. Rachunek kosztów i wyników cyklu życia produktu. 12. Rachunek kosztów docelowych: 12.1. Koncepcja rachunku kosztów docelowych; 12.2. Etapy rachunku kosztów docelowych; 12.3. Analiza wartości w rachunku kosztów docelowych. 13. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia: 13.1. Koncepcja rachunku kosztów ciągłego doskonalenia; 13.2. Rola właściciela, menadżerów i szeregowych pracowników w rachunku kosztów ciągłego doskonalenia; 13.3. „Szczupłe zarządzanie”. 14. Strategiczna karta wyników: 14.1. Koncepcja strategicznej karty wyników; 14.2. Mapowanie strategii; 14.3. Mierniki w strategicznej karcie wyników; 14.4. Perspektywy strategicznej karty wyników. 15. Rachunek kosztów klienta: 15.1. Założenie rachunku kosztów klienta; 15.2. Koszty klienta – klasyfikacja i pomiar; 15.3. Koncepcje rachunku kosztów klienta. 16. Budżetowanie w przedsiębiorstwie: 16.1. Definicja i klasyfikacja budżetów; 16.2. Budżety operacyjne; 16.3. Budżety finansowe. 17. Rachunek kosztów apriorycznych: 17.1. Istota i odmiany rachunku kosztów apriorycznych; 17.2. Wyznaczanie kosztów apriorycznych; 17.3. Odchylenia od kosztów postulowanych. 18. Rachunkowość zarządcza ośrodków odpowiedzialności: 18.1. Założenia rachunkowości ośrodków odpowiedzialności; 18.2. Klasyfikacja i wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie; 18.3. Rachunek odpowiedzialności za koszty; 18.4. Rachunek odpowiedzialności za przychody; 18.5. Rachunek odpowiedzialności za wyniki; 18.6. Rachunek odpowiedzialności za inwestowanie; 18.7. Wewnętrzne ceny rozliczeniowe (transferowe). 19. Rachunkowość zarządcza w działalności projektowej: 19.1. Działalność projektowa w praktyce przedsiębiorstw; 19.2. Założenia rachunkowości działalności projektowej; 19.3. Narzędzia rachunkowości zarządczej w działalności projektowej. 20. Wdrożenie rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie: 20.1. Globalne zasady rachunkowości zarządczej; 20.2. Czynniki sukcesu w procesie wdrożenia i stosowania systemu rachunkowości zarządczej; 20.3. Wymagania stawiane współczesnym specjalistom rachunkowości zarządczej. 21. Kierunki rozwoju rachunkowości zarządczej: 21.1. Rachunkowość zarządcza w Polsce świetle literatury zagranicznej; 21.2. Wyzwania dla rachunkowości zarządczej; 21.3. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwach nieprowadzących ksiąg rachunkowych; 21.4. Prezentacja informacji z zakresu rachunkowości zarządczej dla pokolenia Y i Z.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-407-0
Cz.I Specyfika rachunkowości zarządczej i controlling projektów: 1. Rozwój zarządzania projektami, 2. Instrument rachunkowości zarządczej projketów. Cz.II Strategiczna rachunkowość zarządcza i coentrolling projektów: 3. Analiza projektu z perspektywy interesariuszy, 4. Strategiczna ocena projektów, 5. Finansowa ocena projektów. Cz.III Operacyjna rachunkowość zarządcza projektów: 6. Planowanie projektów, 7. Sporządzanie budżetu projektu, 8. Kontrola realizacji projektu. Cz.IV Multiprojektowa rachunkowość zarządcza i controlling: 9. Rachunkowość zarządcza i controlling dla portfeli projektów, 10. Projkety jako centra odpowiedzialności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-585-3
R.1 Rachunkowość zarządcza jako element systemu infor macyjnego przedsiębiorstwa. R.2 Podstawy modelowe ra chunku kosztów. R.3 Pomiar źródłowy i grupowanie kosz tów. R.4 Rozliczanie kosztów. R.5 Podstawowe procedury kalkulacyjne. R.6 Koszty w procedurach ustalania wyni ku finansowego. R.7 Rozdzielcza forma rachunku kosztów R.8 Rachunek kosztów zmiennych a ustalenie wyniku fi nansowego(operacyjnego). R.9 Rachunek kosztów czynni ków produkcji oraz działań (ABC). R.10 Aspekty ekonomi czne zapewnienia jakości. R.11 Koszty logistyczne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. R.12 Analiza kosztó. R.13 Krótkookresowe rachunki decyzyjne. R.14 Długookresowe rachunki decyzyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-029-9
Zawiera: 1. Rola i znaczenie rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie: 1.1. System informacyjny rachunkowości; 1.2. Definicje i fazy rozwoju rachunkowości zarządczej; 1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza; 1.4. Zakres rachunkowości zarządczej; 1.5. Zadania; 1.6. Rozwiązywanie zadań. 2. Klasyfikacja kosztów i przychodów na potrzeby rachunkowości zarządczej: 2.1. Definicja i klasyfikacja kosztów i przychodów; 2.2. Klasyfikacja kosztów i przychodów w rachunkowości zarządczej; 2.3. Koszty i przychody kontrolowane i niekontrolowane; 2.4. Koszty i przychody na potrzeby zarządzania. 3. Rachunek kosztów jako podstawa rachunkowości zarządczej: 3.1. Istota rachunku kosztów; 3.2. Proces informacyjny rachunku kosztów; 3.3. Podstawowe modele rachunku kosztów; 3.4. Tradycyjne metody ustalania kosztów jednostkowych. 4. Rachunek kosztów zmiennych: 4.1. Pojęcie kosztów stałych i zmiennych; 4.2. Wyodrębnienie kosztów stałych i zmiennych; 4.3. Metody podziału kosztów na stałe i zmienne; 4.4. Tradycyjny rachunek kosztów zmiennych; 4.5. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych; 4.6. Ocena stopnia zmienności kosztów. 5. Rachunek kosztów procesów: 5.1. Istota i ewolucja procesowego podejścia w rachunku kosztów; 5.2. Struktura rachunku kosztów działań oraz identyfikacja jego elementów; 5.3. Etapy wdrażania i stosowania rachunku kosztów działań. 6. Analiza progu rentowności i jej zastosowanie w praktyce gospodarczej: 6.1. Próg rentowności i jego przydatność w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych; 6.2. Próg rentowności przy działalności jednoasortymentowej; 6.3. Próg rentowności przy działalności wieloasortymentowej; 6.4. Strefa bezpieczeństwa. 7. Krótkookresowe rachunki decyzyjne: 7.1. Istota problemów decyzyjnych w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa; 7.2. Problem decyzyjny – optymalizacja struktury asortymentowej; 7.3. Problem decyzyjny: produkować czy zaniechać produkcji; 7.4. Problem decyzyjny: wytworzyć czy kupić; 7.5. Problem decyzyjny: przyjąć czy odrzucić specjalne zamówienie; 7.6. Problem decyzyjny: wybór wariantu technologicznego. 8. Kalkulacja cen: 8.1. Polityka cenowa; 8.2. Metody wyznaczania (ustalania) cen; 8.3. Strategie cenowe; 8.4. Dolna granica ceny; 8.5. Ustalanie cen transferowych; 8.6. Struktury rynku a wyznaczanie ceny; 8.7. Popyt i podaż – funkcja cena-zbyt. 9. Budżetowanie jako metoda zarządzania: 9.1. Istota i zakres budżetowania; 9.2. Cele i funkcje budżetowania; 9.3. Rodzaje budżetów; 9.4. Etapy i metody budżetowania; 9.5. Budżet główny i budżety cząstkowe. 10. Inne modele rachunku kosztów: 10.1. Rachunek kosztów docelowych; 10.2. Rachunek kosztów cyklu życia produktów; 10.3. Rachunek kosztów jakości; 10.4. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. 11. Istota i klasyfikacja ryzyka w rachunkowości zarządczej: 11.1. Ryzyko a niepewność – definicje, różnice, podobieństwa; 11.2. Klasyfikacja ryzyka; 11.3. Metody i modele podejmowania decyzji w warunkach ryzyka; 11.4. Procedura zarządzania ryzykiem; 11.5. Raportowanie ryzyka w przedsiębiorstwie. 12. System pomiaru i oceny dokonań przedsiębiorstwa: 12.1. Pojęcie i rodzaje dokonań w przedsiębiorstwie; 12.2. Istota pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie; 12.3. Rola strategii a system pomiaru i oceny dokonań przedsiębiorstwa; 12.4. Wskaźniki finansowe w ocenie działalności przedsiębiorstwa; 12.5. Wskaźniki niefinansowe w ocenie działalności przedsiębiorstwa. 13. Systemy informatyczne w rachunkowości: 13.1. Rola i zadania komputerowych systemów finansowo-księgowych; 13.2. Kryteria zastosowania informatycznego systemu finansowo-księgowego; 13.3. Przegląd współczesnych narzędzi informatycznych systemu finansowo-księgowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-29-6
1. Formy organizacyjne wielopodmiotowych organizacji gospodarczych. 2. Ocena gospodarki finansowej. 3. Ocena wyników finansowych na podstawie rachunku zysków i strat. 4. Ocena bilansu majątkowego. 5. Ocena ważniejszych obszarów gospodarki finansowej. 6. Rachunek przepływów pieniężnych. 7. Studium przypadku - ocena gospodarki finansowej grupy kapitałowej globus. 8. Źródła pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwo. 9. Źródła pozyskiwania kapitałów na rynku kapitałowym. 10. Warunki pozyskiwania kredytów i pożyczek. 11. Zarządzanie kapitałem obrotowym. 12. Ceny transferowe jako narzędzia przepływu kapitałów. 13. Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności procesów gospodarczych. 14. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych. 15. Wycena papierów wartościowych. 16. Wycena wartości przedsiębiorstwa. 17. Instrumenty pochodne. 18. Planowanie finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-784-8
1. Założenia strategicznego zarządzania kosztami, 2. Budżetowanie kosztów projektu, 3. Analiza odchyleń w rachunku kosztów standardowych, 4. Controlling w zarządzaniu wartościami niematerialnymi i prawnymi, 5. Analiza wskaźnikowa efektywności banku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-783-8
1. Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, 2. Rachunek kosztów jakości, 3. Rachunek kosztów logistyki, 4. Rachunek kosztów innowacji, 5. Rachunek kosztów ochrony środowiska, 6. Badanie empiryczne - opis koncepcji badania, 7. Badanie empiryczne - analiza wyników, 8. Projekt stryktury ewidencyjnej kosztów wspomagającej zarzadzanie kosztami: jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Zasady rachunkowości zarządczej / Andrzej Piosik. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 380, [2] s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14594-3
1. Istota rachunkowości zarządczej 2. Koszty i ich klasyfikacja 3. Koszty zleceń 4. Koszty produktów jednorodnych 5. Koszty produktów łącznych 6. Rozliczanie kosztów podmiotów pomocniczych 7. Rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych : standaryzacja kosztów 8. Analiza koszt-wielkość sprzedaży-zysk 9. Budżetowanie w przedsiębiorstwie 10. Rachunkowość odpowiedzialności 11. Rachunek kosztów działań 12. Budżetowanie kapitałowe 13. Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym - wybrane zagadnienia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again