Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(24)
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(24)
Author
Gabrusewicz Wiktor
(4)
Nowak Edward
(4)
Sobańska Irena
(3)
Cebrowska Teresa
(2)
Czarnecki Jerzy
(2)
Czubakowska Ksenia
(2)
Kamela-Sowińska Aldona
(2)
Karmańska Anna
(2)
Lew Grzegorz
(2)
Poetschke Helena
(2)
Wnuk-Pel Tomasz
(2)
Śnieżek Ewa
(2)
Świderska Gertruda Krystyna
(2)
Bettner Mark
(1)
Buk Halina
(1)
Chachuła Dagmara
(1)
Kiziukiewicz Teresa
(1)
Kondrakov Nikolaj Petrovič
(1)
Kotapski Roman
(1)
Kotaś Ryszard
(1)
Kowalak Robert
(1)
Kozarkiewicz Alina
(1)
Luty Zbigniew
(1)
Maruszewska Ewa Wanda
(1)
Meigs Mary A
(1)
Meigs Robert F
(1)
Piosik Andrzej
(1)
Sadowska Beata Helena
(1)
Sojak Sławomir
(1)
Sołtys Danuta
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Wnuk Tomasz
(1)
Łada Monika
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Rachunkowość zarządcza
(31)
Koszty
(17)
Rachunkowość
(8)
Przedsiębiorstwo
(7)
Finanse
(5)
Księgowość
(4)
Controlling
(3)
Informacja dla zarządzania
(2)
Podatek
(2)
Rachunkowość finansowa*
(2)
Budżet
(1)
Gastronomia
(1)
Holdingi
(1)
Hotelarstwo
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Jakość
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kapitał
(1)
Logistyka
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Spółki
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Środki obrotowe
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
Buhgalterskij učet (finansovyj i upravlenčeskij) : učebnik / N.P. Kondrakov. - 5-e izd., pererab. i dop. - Moskva : Infra-M, 2016. - 582, [2] s. : il., tabl. ; 21 cm
(Vysšee obrazovanie - bakalavriat)
(Bakalavriat)
ISBN: 978-5-16-011053-0
Zawiera: Раздел I ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА; ГЛАВА 2. МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА; ГЛАВА 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ; ГЛАВА 4. ТЕХНИКА, ФОРМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. Раздел II ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ГЛАВА 5. УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА; ГЛАВА 6. УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ; ГЛАВА 7. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ; ГЛАВА 8. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ; ГЛАВА 9. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ; ГЛАВА 10. УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ; ГЛАВА И. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ И ЗАТРАТ. УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ; ГЛАВА 12. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ; ГЛАВА 13. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; ГЛАВА 14. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ; ГЛАВА 15. УЧЕТ РАСЧЕТОВ; ГЛАВА 16. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ; ГЛАВА 17. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ; ГЛАВА 18. УЧЕТ ЦЕННОСТЕЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ; ГЛАВА 19. УЧЕТ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ. Раздел III УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: ГЛАВА 20. СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТ; ГЛАВА 21. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПО СТАТЬЯМ КАЛЬКУЛЯЦИИ; ГЛАВА 22. УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ; ГЛАВА 23. МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ; ГЛАВА 24. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Controlling : koncepcje, narzędzia, modele / Dagmara Chachuła. - Warszawa : Difin, 2009. - 197, [1] s. : rys.; tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-230-6
1. Teoretyczne podstawy controllingu; 2. Instrumentarium controllingu; 3. Podstawowe narzędzia rachunkowości zarządczej a instrumentarium controllingu; 4. Ocena controllingu a przedsiębiorstwach działających na terenie Polski i propozycje jego zastosowań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rynek Kapitałowy / IS oprac. meryt. Paperów Wartościowych i Giełd Komisja)
ISBN: 83-7011-308-7
Przedmowa; Wstęp; Podstawy prawne rachunkowości; Wybrane kategorie tworzące bilans podmiotu gospodar- czego; Rachunek kosztów i wyników; Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych; Sporządzanie skonsoli- dowanego sprawozdania finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kontrakty długoterminowe : przychody - koszty - wyniki / pod red. Irena Sobańska. - Warszawa : Difin, 2004. - 227, [1] s. : wykr., tab. ; 23 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-453-4
1.Zarządzanie projektem, podstawowe problemy, 2.Rachunkowość zarządcza, 3.Narzędzia rachunkowości zarządczej w zarządzaniu kontraktami długoterminowymi, 4.Ryzyko i metody jego redukcji w zarządzaniu kontraktami, 5.Wycena przychodów, kosztów i wyników kontraktów długoterminowych dla potrzeb sprawozdań finansowych według regulacji krajowych i międzynarodowych, 6.Problemy ewidencji kosztów, przychodów i wyników kontraktów długoterminowych w kontekście prawa bilansowego i prawa podatkowego, 7.Rachunkowość kontraktów długoterminowych w warunkach zintegrowanego systemu informatycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-134-0
1. Rola planowania i kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Koncepcje kosztów i wyników z punktu widzenia planowania finansowego i kontroli menedżerskiej, 3. Zastosowanie budżetowania w planowaniu finansowym i kontroli, 4. System informacji menedżerskiej dla celów planowania i kontroli, 5. Procedura i elementy planowania finansowego i kontroli, 6. Nowoczesne narzędzia wspomagające planowanie finansowe i kontrolę menedżerską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1620-3
Cz.I Rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej: 1. Istota i zakres rachunkowości zarządczej, 2. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja, 3. Grupowanie kosztów w ewidencji księgowej, 4. Procedury rozliczania kosztów, 5. Kalkulacyjny rachunek kosztów. Cz.II Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej: 6. Istota i modele rachunku kosztów, 7. Rachunek kosztów zmiennych, 8. Rachunek kosztów standardowych, 9. Rachunek kosztów działań, 10. Inne modelke rachunku kosztów. Cz.III Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania : 11. Analiza progu rentowności, 12. Decyzje cenowe, 13. Krótkookresowe rachunki decyzyjne, 14. Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, 15. Ustalanie odchyleń i ich analiza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1782-9
Cz.I Rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej: 1. Istota i zakres rachunkowości zarządczej, 2. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja, 3. Grupowanie kosztów w ewidencji księgowej, 4. Procedury rozliczania kosztów, 5. Kalkulacyjny rachunek kosztów. Cz.II Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej: 6. Istota i modele rachunku kosztów, 7. Rachunek kosztów zmiennych, 8. Rachunek kosztów standardowych, 9. Rachunek kosztów działań, 10. Inne modelke rachunku kosztów. Cz.III Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania : 11. Analiza progu rentowności, 12. Decyzje cenowe, 13. Krótkookresowe rachunki decyzyjne, 14. Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, 15. Ustalanie odchyleń i ich analiza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7247-731-0
R.1 Współczesne zarządzanie; R.2 Rachunkowość zarząd cza; R.3 Podstawy rachunku kosztów i wyników; R.4 Sy sytemy rachunku kosztów i wyników; R.5 Analiza relacji : koszty-rozmiary-wyniki; R.6 Wycena produktów i opera cyjny wynik okresu; R.7 Rachunek kosztów standardowych - odchylenia kosztów bezpośrednich; R.8 Rachunek ko sztów standardowych - odchylenia kosztów pośrednich; R.9 Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników; R.10 Zastosowanie metod oceny efektywności inwestycji w strategicznej rachunkowości zarządczej; R.11 Nowe technologie; R.12 Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania; R.13 Rachunek kosztów działań; R.14 Zrównoważona karta dokonań jako system pomiaru działalności i zarządzania strategicznego; R.15 Rachun kowość zarządcza w praktyce polskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-135-9
R.1 Współczesne zarządzanie; R.2 Rachunkowość zarządcza; R.3 Podstawy rachunku kosztów i wyników; R.4 Systemy rachunku kosztów i wyników; R.5 Analiza relacji : koszty-rozmiary-wyniki; R.6 Wycena produktów i operacyjny wynik okresu; R.7 Rachunek kosztów standardowych - odchylenia kosztów bezpośrednich; R.8 Rachunek kosztów standardowych - odchylenia kosztów pośrednich; R.9 Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników; R.10 Zastosowanie metod oceny efektywności inwestycji w strategicznej rachunkowości zarządczej; R.11 Nowe technologie; R.12 Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania; R.13 Rachunek kosztów działań; R.14 Zrównoważona karta dokonań jako system pomiaru działalności i zarządzania strategicznego; R.15 Rachun kowość zarządcza w praktyce polskiej. Cz.II : 16. Podział kosztów na stałe i zmienne metodą analizy regresji, 17. Zarządzanie zapasami, 18. Problemy rachunkowości zarządczej w międzynarodowym przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-280-9
Klasyfikacje kosztów w świetle prawa bilansowego; Klasyfikacje kosztów dla potrzeb decyzyjnych; rachunek kalkulacyjny rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich; rachunek kalkulacyjny standardowych kosztów bezpośrednich i pośrednich; Rachunek kalkulacyjny rzeczywistych i standardowych kosztów zmiennych i stalych; Procesy i rachunek kosztów działań; Kontrola kosztów i analiza przyczynowa odchuleń od wartości standardowych; Konstrukcja wieloblokowycxh i wielostopniowych rachunków wyników na sprzedazy; Analiza progu rentowności i jej przydatnośc decyzyjna; Budżetowanie kosztów i przychodów w zarządzaniu operacyjnym; Metodyka oceny przedsięwzięć inwestycyjnych; Wykorzystanie informacji kosztowej w inncyh wybranych obszarach decyzyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14376-2
Część pierwsza: Prawne i ekonomiczne otoczenie firmy; 1. Elementy prawa cywilnego; 2. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia; 3. Podstawy gospodarki finansowej spółki; 4. Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem; Część druga: Prawne i zawodowe normy rachunkowości; 5. Harmonizacja rachunkowości; 6. Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości; 7. Tendencje rozwojowe rachunkowości; 8. Podstawy prawne i organizacja rachunkowości; 9. Kryteria wyboru systemu finansowo - księgowego; 10. Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej; 11. Polityka bilansowa; Część trzecia: Rachunkowość aktywów: 12. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; 13. Inwestycje rzeczowe; 14. Instrumenty finansowe; 15. Zapasy; 16. Rozrachunki; 17. Środki pieniężne; 18.Rozliczenia międzyokresowe; Część czwarta: Rachunkowość pasywów; 19. Kapitały; 20. Ustalanie wyniku finansowego, 21. Rezerwy na zobowiązania; 22. Kontakty długoterminowe; 23. Odroczony podatek dochodowy; Część piąta: Rachunkowość zarządcza i controlling; 24. Rachunek kosztów; 25. Rachunkowość zarządcza, 26. Controlling; Część szósta: Rachunkowość zdarzeń nietypowych; 27. Rachunkowość jednostki w stanie upadłości; 28. Łączenie i podział spółek; Część siódma: Sprawozdawczość i analiza finansowa; 29. Sprawozdawczość finansowa; 30. Analiza finansowa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość finansowa i podatkowa / red. nauk. Teresa Cebrowska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 723, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-16428-7
Część pierwsza: Prawne i ekonomiczne otoczenie firmy; 1. Elementy prawa cywilnego; 2. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia; 3. Podstawy gospodarki finansowej spółki; 4. Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem; Część druga: Prawne i zawodowe normy rachunkowości; 5. Harmonizacja rachunkowości; 6. Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości; 7. Tendencje rozwojowe rachunkowości; 8. Podstawy prawne i organizacja rachunkowości; 9. Kryteria wyboru systemu finansowo - księgowego; 10. Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej; 11. Polityka bilansowa; Część trzecia: Rachunkowość aktywów: 12. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; 13. Inwestycje w rzeczowe aktyw trwałe; 14. Instrumenty finansowe; 15. Zapasy; 16. Rozrachunki; 17. Środki pieniężne; 18.Rozliczenia międzyokresowe; Część czwarta: Rachunkowość pasywów; 19. Kapitały; 20. Ustalanie wyniku finansowego, 21. Rezerwy na zobowiązania; 22. Kontakty długoterminowe; 23. Odroczony podatek dochodowy; Część piąta: Rachunkowość zarządcza i controlling; 24. Rachunek kosztów; 25. Rachunkowość zarządcza, 26. Controlling; Część szósta: Rachunkowość zdarzeń nietypowych; 27. Rachunkowość jednostki w stanie upadłości; 28. Łączenie i podział spółek; Część siódma: Sprawozdawczość i analiza finansowa; 29. Sprawozdawczość finansowa; 30. Analiza finansowa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość zarządcza / pod red. Teresa Kiziukiewicz. - Wyd.3 zm. i rozsz. - Wrocław : Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, 2000. - 265 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Rachunkowość zarządcza - istota i zakres; Rachunkowość zarządcza jako element systemu zarządzania; Mierniki oceny działalności jednostki gopspodarczej; Rachunek kosztów jako baza rachunkowości zarządczej; Odmiany rachunku kosztów; Rachunek wyników; Analiza zależności produkcja - koszty - zysk; Krótkookresowy rachunek decyzyjny; Decyzyjny rachunek inwestycyjny; Rachunek decyzyjny w warunkach ryzyka; Budżety w zarządzaniu; Kontrola zarządcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-7230-048-8
Istota i zakres rachunkowości zarządczej, Informacje o kosztach, przychodach i wynikach dla potrezb zarządzania, Analiza zmienności kosztów, Odmiany rachu nku kosztów zmiennych, Analiza progu rentowności, kalkulacje cenowe, Decyzyjne rachunki kosztów i wyników, Rachunek kosztów działań, Ośrodki odpowiedzia lności, Budżetowanie działalności przedisębiortswa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość zarządcza / Wiktor Gabrusewicz, Aldona Kamela-Sowińska, Helena Poetschke. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - 385,[3] s. : schematy, tab., wzory ; 24 cm.
(Bibliografia)
ISBN: 83-208-1140-6
Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Ewidencja i rozliczenie kosztów. Kalkulacja kosztów. Rachunek kosztów jakości. Rachunkowość zarządcza w decyzjach krótkookresowych. Rachunkowość zarządcza w decyzjach długookresowych. Wykorzystanie rachunkowości zarząd- czej na potrzeby controllingu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bibliografia)
ISBN: 83-208-1140-6
Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Ewidencja i rozliczenie kosztów. Kalkulacja kosztów. Rachunek kosztów jakości. Rachunkowość zarządcza w decyzjach krótkookresowych. Rachunkowość zarządcza w decyzjach długookresowych. Wykorzystanie rachunkowości zarząd- czej na potrzeby controllingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-924138-4-4
1. Istota i zakres rachunkowości zarządczej, 2. Koszty obszarów działalności przedsiębiorstwa, 3. Ewidencja przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem, 4. Rozliczanie kosztów, 5. Kalkulacja kosztów, 6. Rachunek kosztów zmiennych, 7. Próg rentowności, 8. Rachunki decyzyjne, 9. Kalkuylacja cen, 10. Budżetowanie operacyjne, 11. Wybrane modele rachunku kosztów, 12. Rachunki inwestycyjne, 13. Wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-041-1
Zawiera: 1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej: 1.1. Definicja i typologia rachunkowości; 1.2. Czy w każdym przedsiębiorstwie funkcjonuje rachunkowość zarządcza?; 1.3. Dlaczego warto poznać rachunkowość zarządczą?; 1.4. Czy rachunkowość finansowa i zarządcza mają obszary wspólne? 2. Przedmiot i podmiot rachunkowości zarządczej: 2.1. Przedmiot rachunkowości zarządczej – czyli czego oczekujemy od rachunkowości zarządczej; 2.2. Typologia przedsiębiorstw; 2.3. Rachunkowość zarządcza a wielkość przedsiębiorstwa; 2.4. Rachunkowość zarządcza a rodzaj działalności przedsiębiorstwa. 3. Przychody w rachunkowości zarządczej: 3.1. Przychody i pojęcia bliskoznaczne; 3.2. Klasyfikacja przychodów w rachunkowości zarządczej; 3.3. Pomiar przychodów. 4. Koszty w rachunkowości zarządczej: 4.1. Koszty i pojęcia bliskoznaczne; 4.2. Klasyfikacja kosztów w rachunkowości zarządczej; 4.3. Pomiar, wycena i grupowanie kosztów. 5. Różne punkty widzenia kosztów: 5.1. Obiekty kosztów; 5.2. Zależność: działania – zasoby – koszty; 5.3. Koszty a przepisy prawa; 5.4. Prezentacja kosztów. 6. Rozliczanie i tradycyjna kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwie: 6.1. Przemieszczanie kosztów w przedsiębiorstwie; 6.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w rachunkowości zarządczej; 6.3. Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej; 6.4. Rozliczenie kosztów wydziałowych; 6.5. Istota i rodzaje kalkulacji kosztów; 6.6. Tradycyjne rozwiązania kalkulacji kosztów; 6.7. Rozliczenie nieprodukcyjnych kosztów pośrednich. 7. Rachunek kosztów w systemie rachunkowości przedsiębiorstw: 7.1. Definicja i klasyfikacja rachunku kosztów; 7.2. Rachunek kosztów w systemie rachunkowości finansowej; 7.3. Rachunek kosztów w systemie rachunkowości zarządczej. 8. Zarządzanie procesowe w rachunkowości zarządczej: 8.1. Procesy, działania, czynności, zasoby a obiekty kosztów; 8.2. Wzajemne przyporządkowanie procesów i działań; 8.3. Założenia kalkulacji w ramach rachunku kosztów działań. 9. Rachunek kosztów zmiennych: 9.1. Koszty zmienne i koszty stałe; 9.2. Wyodrębnienie kosztów zmiennych i stałych; 9.3. Tradycyjny rachunek kosztów zmiennych; 9.4. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych; 9.5. Wykorzystanie podziału kosztów na stałe i zmienne w procesach decyzyjnych. 10. Rachunek kosztów jakości: 10.1. Jakość a koszty jakości; 10.2. Klasyfikacja kosztów jakości; 10.3. Wyodrębnienie i pomiar kosztów jakości; 10.4. Procedura rachunku kosztów jakości. 11. Rachunek kosztów cyklu życia produktu: 11.1. Koncepcja cyklu życia produktu; 11.2. Rachunek kosztów i wyników cyklu życia produktu. 12. Rachunek kosztów docelowych: 12.1. Koncepcja rachunku kosztów docelowych; 12.2. Etapy rachunku kosztów docelowych; 12.3. Analiza wartości w rachunku kosztów docelowych. 13. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia: 13.1. Koncepcja rachunku kosztów ciągłego doskonalenia; 13.2. Rola właściciela, menadżerów i szeregowych pracowników w rachunku kosztów ciągłego doskonalenia; 13.3. „Szczupłe zarządzanie”. 14. Strategiczna karta wyników: 14.1. Koncepcja strategicznej karty wyników; 14.2. Mapowanie strategii; 14.3. Mierniki w strategicznej karcie wyników; 14.4. Perspektywy strategicznej karty wyników. 15. Rachunek kosztów klienta: 15.1. Założenie rachunku kosztów klienta; 15.2. Koszty klienta – klasyfikacja i pomiar; 15.3. Koncepcje rachunku kosztów klienta. 16. Budżetowanie w przedsiębiorstwie: 16.1. Definicja i klasyfikacja budżetów; 16.2. Budżety operacyjne; 16.3. Budżety finansowe. 17. Rachunek kosztów apriorycznych: 17.1. Istota i odmiany rachunku kosztów apriorycznych; 17.2. Wyznaczanie kosztów apriorycznych; 17.3. Odchylenia od kosztów postulowanych. 18. Rachunkowość zarządcza ośrodków odpowiedzialności: 18.1. Założenia rachunkowości ośrodków odpowiedzialności; 18.2. Klasyfikacja i wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie; 18.3. Rachunek odpowiedzialności za koszty; 18.4. Rachunek odpowiedzialności za przychody; 18.5. Rachunek odpowiedzialności za wyniki; 18.6. Rachunek odpowiedzialności za inwestowanie; 18.7. Wewnętrzne ceny rozliczeniowe (transferowe). 19. Rachunkowość zarządcza w działalności projektowej: 19.1. Działalność projektowa w praktyce przedsiębiorstw; 19.2. Założenia rachunkowości działalności projektowej; 19.3. Narzędzia rachunkowości zarządczej w działalności projektowej. 20. Wdrożenie rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie: 20.1. Globalne zasady rachunkowości zarządczej; 20.2. Czynniki sukcesu w procesie wdrożenia i stosowania systemu rachunkowości zarządczej; 20.3. Wymagania stawiane współczesnym specjalistom rachunkowości zarządczej. 21. Kierunki rozwoju rachunkowości zarządczej: 21.1. Rachunkowość zarządcza w Polsce świetle literatury zagranicznej; 21.2. Wyzwania dla rachunkowości zarządczej; 21.3. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwach nieprowadzących ksiąg rachunkowych; 21.4. Prezentacja informacji z zakresu rachunkowości zarządczej dla pokolenia Y i Z.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-407-0
Cz.I Specyfika rachunkowości zarządczej i controlling projektów: 1. Rozwój zarządzania projektami, 2. Instrument rachunkowości zarządczej projketów. Cz.II Strategiczna rachunkowość zarządcza i coentrolling projektów: 3. Analiza projektu z perspektywy interesariuszy, 4. Strategiczna ocena projektów, 5. Finansowa ocena projektów. Cz.III Operacyjna rachunkowość zarządcza projektów: 6. Planowanie projektów, 7. Sporządzanie budżetu projektu, 8. Kontrola realizacji projektu. Cz.IV Multiprojektowa rachunkowość zarządcza i controlling: 9. Rachunkowość zarządcza i controlling dla portfeli projektów, 10. Projkety jako centra odpowiedzialności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-297-3
Podstawowe pojęcia; rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych; Rachunek kosztów dla zarządzania; Pomiar kosztów i korzysci w rachunkowości zarządczej; Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krotkotermiowej oceny ich efektywności; Wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania efektywnością zasobow i procesów oraz rentownością klientów; Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii; Wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji o cenach sprzedazy produtków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again