Form of Work
Książki
(25)
E-booki
(11)
IBUK Libra
(11)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(20)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(20)
Author
Śnieżek Ewa
(4)
Dobija Mieczysław
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena
(2)
Doroba Sylwia
(2)
Gabrusewicz Wiktor
(2)
Gmytrasiewicz M
(2)
Karmańska A
(2)
Luty Zbigniew
(2)
Nowak Edward
(2)
Olchowicz I
(2)
Adamek Jacek
(1)
Borys Grażyna
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Czechowski Filip
(1)
Dmitruk Bartłomiej
(1)
Doyle David P
(1)
Jurewicz Anna
(1)
Kaczurak-Kozak Monika
(1)
Kotyla Cyryl
(1)
Kowalak Robert
(1)
Kołaczyk Zdzisław
(1)
Mazur Alicja
(1)
Michalak Marcin
(1)
Micherda Bronisław
(1)
Nilidziński Roman
(1)
Nowak Wojciech A
(1)
Paczuła Czesław
(1)
Paszula M
(1)
Piłacik Joanna
(1)
Płóciennik-Napierała Janina
(1)
Radosiński Edward
(1)
Sojak Sławomir
(1)
Stankiewicz Janina
(1)
Szlachta Stanisława
(1)
Walińska Ewa
(1)
Wencel Agnieszka
(1)
Wiatr Michał
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Wnuk-Pel Tomasz
(1)
Zuchewicz Joanna
(1)
Łakomiak Aleksandra
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Rachunkowość
(13)
Kontrola finansowa
(9)
Koszty
(9)
Przedsiębiorstwo
(9)
Finanse
(8)
Rachunkowość finansowa*
(6)
Księgowość
(5)
Rachunkowość zarządcza
(5)
Controlling
(3)
Rynek finansowy
(3)
Wynik finansowy
(3)
Bilans księgowy
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Budżet
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Outsourcing
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Prawo bilansowe
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunkowość budżetowa
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Rachunkowość przemysłowa
(1)
Rentowność
(1)
Sektor publiczny
(1)
Sprawozdania
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
36 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1841-3
Cz.I Teoretyczne aspekty audyty sprawozdań finansowych: 1. Istota i rola audytu sprawozdań finansowych, 2. Prawne i instytucjonalne aspekty audytu sprawozdań finansowych, 3. Metodyczne aspekty audytu sprawozdań finansowych, 4. Analiza finansowa w audycie sprawozdań finansowych. Cz.II Praktyczne problemy audytu sprawozdań finansowych: 5. Planowanie i realizacja audytu sprawodzań finansowych, 6. Audyt sprawozdań finansowych w srodowisku informatycznym, 7. Audyt sprawozdań finansowych jednostek połączonych, 8. Opinia i raport z przeprowadzonegoo audytu, 9. Dokumentacja audytu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8088-120-4
Sprawozdawczość finansowa podlega w ostatnich latach nieustającej krytyce. Uważa się, że nie jest ona w stanie sprostać rosnącym potrzebom i wymaganiom inwestorów, którzy nie zadowalają się już suchą informacją z raportów finansowych. Decyzje o lokowaniu kapitału wymagają obecnie danych o charakterze finansowym i niefinansowym, dobrowolnych ujawnień informacji niewymaganych prawem, o znacząco rozszerzonym zakresie, pozwalających na przewidywanie sytuacji finansowej i wyników jednostki w przyszłości. W erze społeczeństwa informacyjnego raport finansowy jednostki gospodarczej stopniowo ewoluuje w kierunku raportowania biznesowego. Inwestorzy potrzebują danych o znacznie większej przejrzystości, zrozumiałych i często wspomaganych informacjami opisowymi. Prezentowana publikacja stanowi głos w dyskusji nad ewolucyjnym charakterem, kształtem, kierunkami rozwoju oraz perspektywami współczesnej rachunkowości.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7695-520-9
Katedra Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedra Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęły się cyklicznego organizowania konferencji naukowych pod tytułem „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Pierwsza odbyła się w 2013 roku w Karpaczu, druga w 2014 roku w Toruniu, a trzecia – dotychczas ostatnia – w kwietniu bieżącego roku ponownie w Karpaczu. Głównymi celami przyświecającymi tegorocznej konferencji było określenie wpływu zjawisk i stosunków finansowych na integrację ładu społecznego, ekonomicznego i środowiskowego oraz wpływu systemu finansowego na degradację ekosystemów, destabilizację, kryzysy społeczne i ekonomiczne. Na konferencję, w której uczestniczyło blisko 150 osób reprezentujących 26 wyższych uczelni z Polski i Ukrainy, nadesłano łącznie 80 artykułów naukowych w języku polskim lub angielskim. Opracowania, które przeszły procedurę kwalifikacyjną i otrzymały pozytywne recenzje, weszły w skład trzech zeszytów Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 1. Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Finanse, pod redakcją naukową prof. zw. dr hab. Grażyny Borys i dra Roberta Kurka, 2. Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Rachunkowość, pod redakcją naukową dra hab. Jacka Adamka, prof. nadzw. UE we Wrocławiu i dr Joanny Zuchewicz, 3. Finance and Accounting for Sustainable Development – Responsibility, Ethic, Financial Stability, pod redakcją naukową dr hab. Teresy Orzeszko, prof. nadzw. UE we Wrocławiu i dra Jarosława Dziuby. Niniejszy zeszyt – drugi z trzech wymienionych – zawiera 17 artykułów poświęconych różnym aspektom funkcjonowania systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych w kontekście zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na rozległy i zróżnicowany zakres tematyczny opracowań zaniechano ich grupowania i zaprezentowano w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów. Bardzo serdecznie dziękujemy autorom za podjęcie trudu przygotowania interesujących tekstów, a recenzentom – za wysiłek ich oceny oraz trafne uwagi i sugestie, które z pewnością przyczyniły się do udoskonalenia poddanych recenzjom opracowań. Wierzymy, że podjęta współpraca nie będzie incydentalna, lecz zaowocuje trwałymi kontaktami naukowymi, spotkaniami i interesującymi dyskusjami w przyszłych latach. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejne edycje naszej konferencji. Pozostajemy z nadzieją, że zeszyt spełni oczekiwania czytelników i spotka się z ich przychylnym odbiorem. Życzymy interesującej lektury. Jacek Adamek, Joanna Zuchewicz
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
Instrumenty finansowe - ujęcie rachunkowe / Bartłomiej Dmitruk. - Warszawa : C.H.Beck, 2003. - 100 s. : wykr., tab. ; 21 cm.
(Serwis Dobrego Księgowego)
ISBN: 83-7247-675-6
R.1 Instrumenty finansowe-nowe urgulowania, R.2 Uznawa nie instrumentów finansowych w księgach rachunkowych, R.3 Wycena instrumentów finansowych, r.4 Rachunkowość zabezpieczeń, R.5 Instrumenty wbudowane, R.6 Prezentac ja instrumentów finansowych, R.7 Odpowiedzi na pytania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7525-981-0
W swoim spojrzeniu na bilans i jego miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, W. Osbahr co najmniej o sto lat wyprzedził swoją epokę. Zaprezentowana w książce nowa formuła bilansu może być niezwykle użyteczna, może nie tyle jako zastępująca dotychczasową formę prezentacji, ale jako bardzo przydatny element dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego, a nawet raportu biznesowego przedsiębiorstwa. Po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie z zakresu rachunkowości tak szczegółowo opisano założenia teorii Wilhelma Osbahra. Jak wspomniał sam autor: „Niskonakładowa publikacja tej teorii jest dziś praktycznie nieosiągalna w światowych bibliotekach. Wydanie, na którym opierają się rozważania, ukazało się w roku 1923 i jest dostępne obecnie w około 30 bibliotekach na świecie”. Autor wyjątkowo rzetelnie oddał zarówno specyfikę koncepcji W. Osbahra, jak i wizjonerski charakter jego teorii.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 83-7484-010-2
1.Jak dostosowć się do ciągłych zmian, 2.Sporządzanie budżetu w przedsiębiorstwie - jak wyjść poza metodę przyrostową, 3.Outsourcing zadań niezwiązanych z działalnością podstawową4.Wydajność czy skuteczność - rola zarządzania przez efekty, 5.Ustalanie realnych kosztów działalnoci organizacji - rachunek kosztów działań, 6.Analiza kosztów ogólnych, 7.Odpowiedzialność za koszty i kształtowanie świadomości kosztów, 8.Koszty a wartość technologii informacyjnej, 9.Ocena strategiczna - końcowe zadanie kontroli kosztów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Wydziału Ekonomii i Zarządzania / red. nauk. Irena K. Hejduk ; Nr 97)
1.Pojęcie rachunkowości i jej kontrolnego charakteru, 2.Istota mechanizmów kontrolnych rachunkowości, 3.Aspekty kontrolne w polityce rachunkowości, 4.Procesy kontrolne w polityce rachunkowści jednostek, 5.Kontrola finansowo-księgowa i audyt wewnętrzny w jednostce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
E-book
In basket
Niniejsza publikacja jest kolejnym zeszytem dziedzinowym poświęconym naukom o finansach. Składa się z dziewiętnastu tekstów ujętych w trzy bloki tematyczne poświęcone kolejno: - finansom publicznym i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, - pośrednictwu finansowemu i rynkom finansowym, - finansom przedsiębiorstw, rachunkowości i analizie finansowej. Cztery teksty pierwszego bloku tematycznego dotyczą zagadnień podatkowych, konsolidacji finansów publicznych w drodze likwidacji niektórych funduszy celowych (gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz wyceny aktywów w jednostkach budżetowych. Drugi blok obejmujący pięć tekstów prezentuje różnorodną tematykę, odnoszącą się do wpływu zróżnicowania modeli ładu korporacyjnego na decyzje inwestorów na rynku kapitałowym, wpływu monotoniczności zmian zysków spółek na ich wycenę giełdową, wykluczeń finansowych, zasad wyceny bankowych rezerw na straty kredytowe oraz wybranych aspektów wyceny instrumentów finansowych. Trzeci najbardziej obszerny, liczący dziesięć tekstów blok zawiera po dwa teksty poświęcone odpowiednio zasobom niematerialnym i wykorzystaniu rachunku kosztów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz tekst o pomiarze historycznym i prospektywnym w świetle zasady wiernego obrazu. W bloku tym znajdują się również interesujące opracowania o czynnikach kształtujących zróżnicowanie krajowych modeli rachunkowości, cenie transferowej, nadzorze publicznym nad działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich, sprawozdawczości finansowej i roli venture capital w kreowaniu wartości firmy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Do rąk czytelników oddajemy kolejny numer czasopisma „Nauki o Finansach”. Autorzy zamieszczonych tu artykułów poruszają problematykę z różnych obszarów związanych z finansami przedsiębiorstw. Zebrane opracowania w większości dotyczą systemu informacyjnego rachunkowości oraz jakości informacji w sprawozdawczości finansowej. Poruszane są problemy związane z: definicją terminu „jakość” odnoszącą się do systemu rachunkowości i metodami pomiaru tej jakości, oceną efektywności zarządzania przez pryzmat informacji sprawozdawczej, wpływem dylematów rachunkowości finansowej na podejmowanie decyzji strategicznych, zidentyfikowaniem różnych rodzajów ryzyka w ramach wstępnej analizy obowiązkowych sprawozdań finansowych, standaryzacją sprawozdawczości finansowej, przetwarzaniem danych na potrzeby informacji kosztowych. Dwa artykuły omawiają zmiany w rachunkowości w wyniku kryzysu finansowego i problem rachunkowości kreatywnej, natomiast kolejny poświęcony jest zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzanym przez grupy kapitałowe oraz porównaniu tendencji światowych i polskich w tym zakresie. Jeden z autorów proponuje również metodologię wyceny kosztów pracy właściciela na rzecz własnej firmy oraz koncepcję ujęcia tych kosztów w rachunku ekonomicznym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zestaw nadesłanych artykułów, które pragniemy zaprezentować w niniejszym wydaniu czasopisma „Nauki o Finansach”, po raz kolejny odzwierciedla różnorodność tematyki, jaką interesują się polscy badacze tej dziedziny nauk ekonomicznych. Prace składające się na zawartość tego numeru, podobnie jak w poprzednim, postanowiliśmy zgrupować w kilka bloków tematycznych. Zatytułowaliśmy je odpowiednio: „Finanse publiczne”, „Finanse przedsiębiorstw, rachunkowość i analiza finansowa” oraz „Rynki finansowe”. Tym razem nie pojawiły się artykuły poświęcone nowinkom, takim jak pieniądz wirtualny, co jednak wcale nie oznacza, że temat ten przestał być aktualny. Szczególną uwagę Czytelników chciałabym zwrócić na artykuł ,,Zmiany struktury obciążeń podatkowych w państwach Unii Europejskiej w okresie kryzysu a przewidywania teorii konkurencji podatkowej”. Przedstawia on nasilające się w warunkach kryzysu zjawisko konkurencji podatkowej, wynikającej z niedostatecznego ujednolicenia prawodawstwa krajów członkowskich, oraz jej konsekwencje dla pełnej integracji gospodarczej. Życzę pożytecznej i interesującej lektury wszystkich opracowań zamieszczonych w prezentowanym numerze.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Do rąk czytelników oddajemy kolejny zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach serii Nauki o Finansach, składający się z kilkudziesięciu tekstów ujętych w trzy bloki tematyczne poświęcone: ? finansom publicznym, ? pośrednictwu finansowemu i rynkom finansowym oraz ? finansom przedsiębiorstw, rachunkowości i analizie finansowej. Teksty z pierwszego bloku dotyczą różnych aspektów organizacji sektora finansów publicznych w świetle reformy finansów publicznych, zarządzania środkami publicznymi i długiem publicznym, polityki fiskalnej w sferze ochrony środowiska i konsumpcji oraz finansowania wybranych przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej. Drugi blok tematyczny zawiera aktualną problematykę badawczą dotyczącą obserwowanych zawirowań na rynkach finansowych, instrumentarium łagodzącego ich skutki – zwłaszcza dla deponentów środków pieniężnych w bankach, oraz zwiększania efektywności gospodarki finansowej podmiotów sektora ubezpieczeń. Na uwagę zasługują ponadto dwa opracowania zawierające niezwykle interesującą, relatywnie nową w polskim piśmiennictwie naukowym problematykę wykluczeń finansowych. Ostatni, trzeci blok opracowań obejmuje zakresem przedmiotowym zagadnienia zastosowania cen transferowych w zarządzaniu finansami spółek, aspekty analizy finansowej i identyfikacji ryzyka finansowego, rewizji finansowej oraz metod wyceny przedsiębiorstw. W jednym z opracowań zwrócono uwagę na chaos pojęciowy jako przejaw różnych interpretacji istoty czynników niematerialnych, od których w coraz większym stopniu zależy sukces finansowy przedsiębiorstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Podstawy analizy finansowej / Wiktor Gabrusewicz. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 280 s. : tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1561-4
Wprowadzenie; 1. Istota i rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie; 2. Metody analizy finansowej; 3. Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa; 4. Analiza sytuacji kapitałowej; 5. Analiza sprzedaży; 6. Analiza kosztów; 7. Analiza zysku; 8. Analiza rentowności; 9. Analiza płynności finansowej; 10. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa; 11. Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / pod red. Sławomir Sojak, Janina Stankiewicz. - Wyd.2 uaktual. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2004. - 614 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7285-123-9
CZ.I Teoretyczne podstawy rachunkowości : 1.System rachunkowości, 2.Bilans majątkowy, 3.Konto księgowe (I), 4.Konto księgowe (II), 5.Konto księgowe (III). Cz.II Wybrane problemy ewidencyjne : 6.Środki trwałe i wartości niematerilane i prawne, 7.Środki pieniężne i kredyty bankowe, 8.Rozrachunki i roszczenia, 9.Materiały, 10.Towary, 11.Długoterminowe aktywa finansowe, 12.Krótko terminowe aktywa finansowe, 13.Papiery wartościowe, 14.Klasyfikacja i ewidencja kosztów, 15.Kalkulacja kosztów jednostkowych, 16.Produkty gotowe i produkcja niezakończona, 17.Rezerwy, 18.Rozliczenia międzyokresowe przychodów, 19.Ustalanie i podział wyniku finansowego, 20.Kapitały własne, 21.Fundusze specjalne, 22.Księgi rachunkowe i dokumentacja operacji gospodarczych. Cz.III Sprawozdania finansowe : 23.Sprawozdania finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14323-1
1.Funkcje is truktura współczesnej rachunkowości, 2.Rachunkowość w historycznej perspektywie, 3.Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału, 4.Podstawy wyceny w rachunkowści, 5.Dynamiczny rachunek majatku i kapitału, 6.Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów, 7.Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników, 8.Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości, 9.Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
E-book
In basket
Globalizacja i związana z nią swoboda przepływu kapitału, a także rosnąca rola sfery finansowej i kryteriów finansowych w funkcjonowaniu gospodarki wiążą się z systematycznym wzrostem liczby podmiotów dokonujących transakcji na rynkach kapitałowych. W efekcie obserwuje się coraz większy wpływ operacji finansowych na wynik finansowy jednostek, szczególnie tych spoza sektora finansowego, jak również wzrost udziału aktywów finansowych w ich majątku. Cechą charakterystyczną aktywów finansowych jest szerokie zróżnicowanie celów ich posiadania. Mogą one być nabywane w celach inwestycyjnych, oszczędnościowych, spekulacyjnych, jako zabezpieczenie nadmiaru środków lub zabezpieczenie innych transakcji, mogą też służyć zwiększeniu wartości danej jednostki. Niejednolitość celów posiadania aktywów finansowych skutkuje zróżnicowaniem w zakresie ich klasyfikacji. Sposób klasyfikacji natomiast determinuje sposób ich wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym. W niniejszej publikacji znalazły się opracowania dotyczące każdego z tych zagadnień. Klasyfikacja, wycena, prezentacja w sprawozdaniu finansowym oraz kwestie podatkowe związane z aktywami finansowymi mają wciąż charakter dyskusyjny i wywołują wiele wątpliwości natury zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Uwaga autorów została skupiona między innymi na nowym podejściu do klasyfikowania i wyceniania aktywów finansowych, które zaprezentowano w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej nr 9. Standard ten zasadniczo zmienia dotychczasowe kryteria klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, które były dotychczas krytykowane za brak przejrzystości i zbyt dużą szczegółowość uregulowania. Nowe zasady klasyfikacji aktywów finansowych mają się opierać na biznesowym modelu zarządzania przyjętym przez kierownictwo jednostki, który może polegać na utrzymywaniu aktywów finansowych w celu uzyskiwania umownych przepływów pieniężnych albo na dokonywaniu ich sprzedaży. Autorzy, którzy podjęli niniejszą tematykę, prowadzą w swoich artykułach dyskusję nad skutkami wprowadzenia nowych kryteriów klasyfikacji, szczególnie w zakresie zasad wyceny, proponując również własne rozwiązania. Logiczną konsekwencją podjęcia przez kierownictwo jednostki decyzji dotyczących klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych jest ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym. Autorzy, którzy przeprowadzili badania w zakresie ujawnień aktywów finansowych dokonywanych przez spółki notowane na warszawskiej giełdzie, jak również na giełdach europejskich zgodnie podkreślają, że zakres i sposób prezentacji informacji o aktywach finansowych jest bardzo zróżnicowany i często nie odpowiada wymogom zawartym w regulacjach prawnych i standardach rachunkowości. Utrudnia to istotnie porównywanie sprawozdań finansowych i negatywnie wpływa na ich użyteczność decyzyjną. W kręgu zainteresowań kilku autorów znalazły się również rozważania nad podatkowym aspektem posiadania aktywów finansowych. Wskazują oni na brak precyzyjnych definicji dotyczących aktywów finansowych w prawie podatkowym, co wywołuje wątpliwości interpretacyjne oraz prowadzi do nadużyć zarówno ze strony podatnika, jak i organów podatkowych. Dlatego też kierownik jednostki, dokonując analizy konsekwencji podatkowych każdej zawieranej transakcji, jest zmuszony do korzystania z interpretacji prawa podatkowego oraz bazy orzeczeń i wyroków sądów administracyjnych, które nie są ze sobą spójne. Zagadnienia klasyfikacji, wyceny i prezentacji aktywów finansowych w sprawozdaniach finansowych są również aktualne w krajach Europy Wschodniej – na Białorusi i w Rosji. Autorzy artykułów dotyczących tych krajów opisują głównie problemy związane z wdrożeniem i stosowaniem regulacji międzynarodowych, uznając jednocześnie, że wynikają one z niedostosowania lub braku regulacji krajowych w zakresie aktywów finansowych. W niniejszej publikacji znalazły się ponadto opracowania dotyczące szczególnych zagadnień związanych z aktywami finansowymi, w tym np. wyceny aktywów finansowych posiadanych przez banki czy też polityki rachunkowości w zakresie aktywów finansowych prowadzonej (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7695-506-3
Zmiany zachodzące na rynku, związane z coraz większą konkurencją, powodują, że przedsiębiorcy szukają rozwiązań dotyczących nie tylko utrzymania się na rynku, lecz również rozwoju w celu poprawienia swojej pozycji względem innych jednostek gospodarczych. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling stanowią istotny element systemu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Są one stosowane nie tylko w dużych, ale również w średnich oraz małych przedsiębiorstwach. Każda działalność jednostki gospodarczej generuje koszty, które powinny być pod stałą kontrolą zarządzających. Jest to temat wciąż aktualny w artykułach naukowych publikowanych w Polsce i na świecie. Jest stałym przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
Rachunek wyników / pod red. Edward Nowak. - Warszawa : Difin, 2004. - 288 s. ; 23 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-463-1
1.Istota i zasady sporządzania rachunku wyników, 2.Przychody i koszty działalności operacyjnej zwykłej, 3.Pozostałe przychody i koszty operacyjne, 4.Przychody i koszty finansowe, 5.Zyski i straty nadzwyczajne, 6.Rachunek dochodu podatkowego, 7.Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, 8.Przykłąd sporządzania rachunku wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7695-507-0
Historyczna ewolucja systemu rachunkowości zdeterminowana jest rozwojem relacji gospodarczych. Współcześnie poziom globalizacji działalności gospodarczej, nowo kreowane transakcje, wirtualne składniki wartości podmiotu gospodarczego, pomiar i wycena czynników wcześniej nawet nieidentyfikowanych powodują, że obserwuje się intensywny rozwój metod wyceny aktywów i pasywów, a także ujmowanie nowych składników majątkowych. W rezultacie powstaje nowa koncepcja sprawozdania finansowego i są tworzone nowe wyzwania rewizji finansowej. Poziom regulatorów prawa bilansowego zmienia się z krajowego na ogólnoświatowy. Standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej dyskutowane są na poziomie międzynarodowym przy aktywnym lobbingu organizacji i instytucji o globalnym zasięgu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-153-0
1. Teoretyczne zagadnienia finansów publicznych, 2. Tendencje rachunkowości sektora publicznego, 3. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej, 4. Rachunkowość budżetu, 5. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, 6. Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont, 7. Specyfika rachunkowości jednsotek budżetowych, 8. Specyfika rachunkowości zakładów budżetowych, 9. Specyfika rachunkowości gospodarstw pomocniczych, 10. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej, 11. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa, 12. Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostach sektora finansów publicznych, 13. Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość finansowa. Część 1.Wykład / M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, I. Olchowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2000. - 591 s. : rys., schematy ; 23 cm.
ISBN: 83-86218-76-2
Systemy informacyjne: Istota i funkcje rachunkowości; normy i wzorce rachunkowości; Koncepcje i zasady ra chunkowości; Problemy wyceny w rachunkowości; Majątek trwały: Klasyfikacja i zasady wyceny majątku trwałego; Metody amortyzacji majątku trwałego; Zasady ewidencji i prezentacji inf. o majątku trwałym; Ewiden cja majątku trwałego w praktyce; Wartości niematerial ne i prawne; Rzeczowy majatek trwały; Długoterminowe lokaty finansowe. Papiery wartościowe: Ogólna ch-ka papierów wartościo wych; Akcje; Obligacje; Weksle; Czeki. Rzeczowy majątek obrotowy: Klasyfikacja i zasady wyce ny majątku obrotowego; Wycena i ewidencja rzeczowego majątku obrotowego; Planowane ceny (koszt) ewidencyjne rzeczowych składników majątku obrotowego; Metody wyce ny magazynowego rozchodu rzeczowych składników majątku obrot.; Szczegółowa ewidencja rzeczowych składników ma jatku obrot.; Obrót towarowy. Środki pieniężne: Klasyfikacja środków; Wycena środków pieniężnych; Środki pieniężne w kasie (gospodarka kaso wa); Środki pieniężne w banku; Inne środki pieniężne. Rozrachunki: Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków; Nale żności i zobowiązania w sprawozdaniu finansowym (bilan sie); Wycena należności i zobowiązań; Inwentaryzacja należności i zobowiązań; Rozrachunki z tytułu dostaw i usług; Rozrachunki publicznoprawne. Kapitały własne i kapitały obce: Ogólna ch-ka kapita łów własnych i obcych; Kapitały własne w różnych for mach prawnych jednostek gospodarczych; Fundusze podsta wowe w przedsiebiorstwach państwowych; Fundusze podsta wowe w spółdzielniach; Kapitały podstawowe w spółkach akcyjnych; Kapitały podst. w spółkach z ograniczoną od powiedzialnością; Kapitał własny w spółce jawnej i ko mandytowej; Kapitał włsany w spółce cywilnej; Kapitał własny w jednostce prowadzonej przez osobę fizyczną. Rezerwy: Pojęcie i rodzaje rezerw; Ewidencja rezerw; Bilansowa klasyfikacja rezerw. Sprawozdawczość finansowa: Roczny raport finansowy i jego użytkownicy; Ch-ka jakościowa sprawozdawczych inf finansowych; Standardy sprawozdawczości finansowej po jedynczych podmiotów gospodarczych; Standardy sprawo zdawczości finansowej grypy kapitałowej; Noty uzupeł niające sprawozdania finansowe; Roczny raport zarządu; Raporty audytorów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again