Form of Work
Książki
(54)
Status
only on-site
(43)
available
(27)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(43)
Author
Olchowicz Irena
(4)
Tłaczała Agnieszka
(4)
Gabrusewicz Wiktor
(3)
Helin Andre
(3)
Kiziukiewicz Teresa
(3)
Messner Zbigniew
(3)
Nowak Edward
(3)
Winiarska Kazimiera
(3)
Cebrowska Teresa
(2)
Pfaff Józef
(2)
Ćwiąkała-Małys Anna
(2)
Śnieżek Ewa
(2)
Bakalarska Barbara
(1)
Bettner Mark
(1)
Dobija Dorota
(1)
Dworowska Wioletta
(1)
Fołta Teresa
(1)
Garstka Małgorzata
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Jałowiecka-Madeja Sylwia
(1)
Kaczkowska Agnieszka
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kondrakov Nikolaj Petrovič
(1)
Kopiński Adam
(1)
Krupa Marcin
(1)
Kuzior Anna
(1)
Marcinkowska Elżbieta
(1)
Meigs Mary A
(1)
Meigs Robert F
(1)
Micherda Bronisław
(1)
Miętki Zygmunt
(1)
Nowak Wioletta
(1)
Paczuła Czesław
(1)
Piątek Edyta
(1)
Raciński Artur
(1)
Radosiński Edward
(1)
Remlein Marzena
(1)
Samelak Janusz
(1)
Sawicka Joanna
(1)
Sawicki Kazimierz
(1)
Seredyński Roman
(1)
Stawowy Anna
(1)
Stephens Moore
(1)
Stronczek Anna
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Turyna Jan
(1)
Walińska Ewa Małgorzata
(1)
Zaleska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(43)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(54)
Language
Polish
(54)
Subject
Rachunkowość
(47)
Finanse
(34)
Sprawozdawczość
(28)
Przedsiębiorstwo
(20)
Bilans księgowy
(11)
Koszty
(10)
Księgowość
(7)
Rachunkowość zarządcza
(6)
Rachunkowość międzynarodowa
(4)
Środki trwałe
(4)
Budżety terenowe
(3)
Podatek
(3)
Banki
(2)
Finanse publiczne
(2)
Holdingi
(2)
Rachunkowość finansowa*
(2)
Wynik finansowy
(2)
Środki obrotowe
(2)
Amortyzacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Inwestycje
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Leasing
(1)
Obrót towarowy
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunkowość przemysłowa
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko upadłości
(1)
Sprawozdania
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
54 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7251-564-6
1. Sprawozdania finansowe, 2. Analiza wstępna, 3. Metody jakościowe i ilościowo-jakościowe, 4. Analiza wskaźnikowa, 5. Modele wielowskaźnikowe, 6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych, 7. Analiza kapitału obrotowego, 8. Wykorzystanie mierników kreacji wartości przedsiębiorstwa w analizie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Analiza finansowa banku / Adam Kopiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 176 s. : tab., wzory ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1756-0
1. Rola i znaczenie analizy finansowej banku, 2. Metody analizy finansowej banku, 3. Wstępna analiza sprawozdań finansowych banku, 4. Analiza wskaźnikowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1544-4
1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych, 2. Podstawy analizy sprawozdań finansowych, 3. Przegląd metod analizy finansowej, 4. Bilans i jego analiza, 5. Rachunek zysków i strat, 6. Rachunek przepływów pieniężnych, 7. Pojemność informacyjna innych sprawozdań, 8. Wskaźnikowa analiza rentowności, 9. Analiza płynności finansowej, 10. Analiza rotacji aktywów i kapitałów, 11. Analiza wspomagania finansowego, 12. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1704-1
1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych, 2. Normy dotyczące sprawozdań finansowych, 3. Podstawy analizy sprawozdań finansowych, 4. Przegląd metod analizy finansowej, 5. Bilans i jego analiza, 6. Rachunek zysków i strat, 7. Rachunek przepływów pieniężnych, 8. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) włąsnym, 9. Pojemność informacyjna innych sprawozdań, 10. Wskaźnikowa analiza rentowności, 11. Analiza płynności finansowej, 12. Analiza rotacji aktywów i kapitałów, 13. Analiza wspomagania finansowego, 14. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1841-3
Cz.I Teoretyczne aspekty audyty sprawozdań finansowych: 1. Istota i rola audytu sprawozdań finansowych, 2. Prawne i instytucjonalne aspekty audytu sprawozdań finansowych, 3. Metodyczne aspekty audytu sprawozdań finansowych, 4. Analiza finansowa w audycie sprawozdań finansowych. Cz.II Praktyczne problemy audytu sprawozdań finansowych: 5. Planowanie i realizacja audytu sprawodzań finansowych, 6. Audyt sprawozdań finansowych w srodowisku informatycznym, 7. Audyt sprawozdań finansowych jednostek połączonych, 8. Opinia i raport z przeprowadzonegoo audytu, 9. Dokumentacja audytu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bilans 2005 / Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska. - Warszawa : INFOR, 2005. - 604, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Profesjonalisty / Grupa Wydawnicza INFOR ; 23)
ISBN: 89-7440-027-7
1.Zasady sporządzanie jednostkowych sprawzdań finansowych, 2.Inwenaryzacja aktywów i pasywów na ostatni dzień roku obrotowego, 3.Uznawanie i wycena składników aktywów, 4.Uznawanie i wycena składników pasywów, 5.Zasady ustalenia finansowego w prawie bilansowym, 6.Przychody, zyski, koszty i straty w prawie podatkowym oraz ustalanie podstawy opodatkowania, 7.Amortyzacja bilansowa i podatkowa, 8.Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym, 9.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym, 10.Rozliczanie usług długoterminowych na dzień bilansowy, 11.Instrumenty finansowe, 12.Odroczony podatek dochodowy, 13.Sprawozdanie z działalności, 14.Badanie, zatwierdzenie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0073-5
1. Istota, cele i znaczenie bilansu: Istota bilansu; Cele i funkcje bilansu w teorii praktyce rachunkowości; Wycena i prezentacja - podstawowe obszary badawcze bilansu. 2. Podstawowe kategorie bilansu - definicje, klasyfikacja, charakterystyka i wycena: Aktywa jako kluczowa kategoria bilansu; Zobowiązania jako element źródeł finansowania; Kapitał własny i jego struktura; Współczesny model wyceny bilansowej i kierunki jego zmian; 3. Współczesny model prezentacji informacji w bilansie - międzynarodowy standard sprawozdawczy: Wprowadzenie; Zasady prezentacji bilansu według MSR 1; Bilans według MSR - doświadczenia praktyczne; Propozycja nowej formuły bilansu - wspólny standard sprawozdawczy IASB/FASB. 4. Bilans w nurcie zmian współczesnej sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu prezentacji: Model prezentacji sprawozdań finansowych - kierunki zmian; Nowa formuła bilansu - propozycja wielopoziomowego modelu prezentacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Buhgalterskij učet (finansovyj i upravlenčeskij) : učebnik / N.P. Kondrakov. - 5-e izd., pererab. i dop. - Moskva : Infra-M, 2016. - 582, [2] s. : il., tabl. ; 21 cm
(Vysšee obrazovanie - bakalavriat)
(Bakalavriat)
ISBN: 978-5-16-011053-0
Zawiera: Раздел I ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА; ГЛАВА 2. МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА; ГЛАВА 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ; ГЛАВА 4. ТЕХНИКА, ФОРМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. Раздел II ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ГЛАВА 5. УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА; ГЛАВА 6. УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ; ГЛАВА 7. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ; ГЛАВА 8. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ; ГЛАВА 9. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ; ГЛАВА 10. УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ; ГЛАВА И. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ И ЗАТРАТ. УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ; ГЛАВА 12. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ; ГЛАВА 13. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; ГЛАВА 14. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ; ГЛАВА 15. УЧЕТ РАСЧЕТОВ; ГЛАВА 16. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ; ГЛАВА 17. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ; ГЛАВА 18. УЧЕТ ЦЕННОСТЕЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ; ГЛАВА 19. УЧЕТ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ. Раздел III УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: ГЛАВА 20. СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТ; ГЛАВА 21. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПО СТАТЬЯМ КАЛЬКУЛЯЦИИ; ГЛАВА 22. УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ; ГЛАВА 23. МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ; ГЛАВА 24. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zakres podmiotowy i charakterystyka sprawozdań finansowych grupy kapitałowej; Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych; Prezentacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego; Pozostałe zagadnienia związane ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych; Projekt nowelizacji Ustawy o Rachunkowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-026-0
1. Podstawy prawne stosowania MSSF w Polsce oraz Unii Europejskiej: Regulacje wprowadzające MSR do systemu prawnego Unii Europejskiej; Przepisy krajowe wprowadzające MSR - ustawa o rachunkowości; Zasady obowiązujące na rynkach regulowanych. 2. Analiza porównawcza wytycznych zawartych w MSSF oraz przepisach krajowych: Polityka rachunkowości; Układ poszczególnych elementów sprawozdania finansowego; Rzeczowe aktywa trwałe; Nieruchomości inwestycyjne; Wartości niematerialne; Leasing; Utrata wartości; Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana; Zapasy; Koszty finansowania zewnętrznego; Należności; Środki pieniężne; Rozliczenia międzyokresowe; Kapitały własne jako instrument finansowy; Rezerwy; Zobowiązania; Podatek dochodowy; Instrumenty finansowe; Przychody; Koszty działalności; Praktyczne przykłady zastosowania wybranych MSR. 3. Zasady przekształcenia sprawozdań finansowych przy zastosowaniu MSSF 1; Ogólna formuła przekształcenia na podstawie MSSF 1; Założenia do przykładu; Przekształcenie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego; Ocena sytuacji finansowej jednostki na podstawie dwóch wariantów sprawozdawczych (MSR i UoR); Ujawnienie informacji - lista ujawnień
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 837378-004-1
R.1 Rachunkowość podstawowym źródłem informacji w analizie ekonomiczno-finansowej; R.2 Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa; R.3 Wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa; R.4 Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej; R.5 Kreacja wartości w przedsiębiorstwie; R.6 Analiza rachunku przepływów: funduszy przedsiębiorstwa; R.7 Systemy wczesnego ostrzegania w identyfikacji ryzyka upadłości przedsiębiorstwa; R.8 Ocena przedsiębiorstwa w oparciu o czynniki niemierzalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / pod red. Kazimiera Winiarska. - Wyd.4 zm. i uzupeł. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 272 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7484-052-8
1. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa. 2. Dokumentacja operacji gospodarczych. 3. Organizacja rachunkowości. 4. Bilans i konta bilansowe. 5. Rachunek zysków i strat oraz konta wynikowe. 6. Księgi rachunkowe. 7. Środki pieniężne. 8. Rozrachunki. 9. Materiały. 10. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 11. Inwestycje. 12. Rachunek kosztów. 13. Produkty pracy. 14. Kapitały własne, rezerwy i fundusze specjalne. 15. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / pod red. Kazimiera Winiarska. - Wyd. 5 zm. i iuzupeł. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 274, [1] s. : il.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7526-662-7
1. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa. 2. Dokumentacja operacji gospodarczych. 3. Organizacja rachunkowości. 4. Bilans i konta bilansowe. 5. Rachunek zysków i strat oraz konta wynikowe. 6. Księgi rachunkowe. 7. Środki pieniężne. 8. Rozrachunki. 9. Materiały. 10. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 11. Inwestycje. 12. Rachunek kosztów. 13. Produkty pracy. 14. Kapitały własne, rezerwy i fundusze specjalne. 15. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Wyd. 7 uaktual. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 284, [4] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-3817-2
1. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa. 2. Dokumentacja operacji gospodarczych. 3. Organizacja rachunkowości. 4. Bilans i konta bilansowe. 5. Rachunek zysków i strat oraz konta wynikowe. 6. Księgi rachunkowe. 7. Środki pieniężne. 8. Rozrachunki. 9. Materiały. 10. Towary. 11. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. 12. Inwestycje. 13. Rachunek kosztów. 14. Produkty pracy. 15. Kapitały własne, rezerwy i fundusze specjalne. 16. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14323-1
1.Funkcje is truktura współczesnej rachunkowości, 2.Rachunkowość w historycznej perspektywie, 3.Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału, 4.Podstawy wyceny w rachunkowści, 5.Dynamiczny rachunek majatku i kapitału, 6.Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów, 7.Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników, 8.Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości, 9.Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy rachunkowości : wykład. T.1 / Irena Olchowicz. - Wyd.6. - Warszawa : Difin, 2006. - 376 s. ; 24 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-685-5
Cz.I: 1 Istota rachunkowości, 2.Podstawy metodologii rachunkowości, 3.Ewidencja operacji gospodarczych, 4.Fomralne , prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości, 5.Wycena aktywów i pasywów. Cz.II: 1 Aktywa pieniężne, 2.Należności i zobowiązania, 3.Rzeczowy majątek obrotowy, 4.Rzeczowy majątek trwały, 5.Wartości niematerialne i prawne, 6.Inwestycje, .Rachunek przychodów, kosztów i wyników. Cz.III: 1.Sprawozdawczość finansowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Polityka bilansowa grupy kapitałowej / Edyta Piątek. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 267 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-48-4
1.Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz grupy kapitałowej, 2.Wybrane aspekty polityki bilansowej jednostki i grupy kapitałowej, 3.Instrumenty polityki bilansowej w sporządzaniu sprawozdań jednostkowych, 4.Polityka bilansowa grupy kapitałowej w kreowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 5.Wpływ wybranych instrumentów polityki bilansowej na sytuację majatkową i finansową Grupy Kapitałowej BB
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-138-8
1.Proces badania - zagadnienia wstępne: Regulacje i podstawowe założenia badania sprawozdań finansowych; Cel i ogólne zasady badania sprawozdania finansowego; Warunki podjęcia się usługi badania; Dokumentacja badania; Informowanie osób sprawujących nadzór nad jednostką. 2. Procedury badania sprawozdań finansowych w poszczególnych etapach badania: Procedury badania na etapie przygotowania badania; Procedury badania właściwego; Procedury badania sprawozdań finansowych w etapie zakończenia badania. 3. Procedury badania zagadnień szczególnych: Badanie jednostki po raz pierwszy; Badanie szacunków; Badania ustalania i ujawnień wartości godziwej; Informacje o podmiotach powiązanych; Zdarzenia po dacie sprawozdania finansowego; Kontynuacja działalności. 4. Przestrzeganie procedur kontroli jakości usług badania sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunek wyników / pod red. Edward Nowak. - Warszawa : Difin, 2004. - 288 s. ; 23 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-463-1
1.Istota i zasady sporządzania rachunku wyników, 2.Przychody i koszty działalności operacyjnej zwykłej, 3.Pozostałe przychody i koszty operacyjne, 4.Przychody i koszty finansowe, 5.Zyski i straty nadzwyczajne, 6.Rachunek dochodu podatkowego, 7.Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, 8.Przykłąd sporządzania rachunku wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89179-34-0
A. Teoretyczne podstawy rachunkowości I. Wprowadzenie do rachunkowości II. Fundamentalne znaczenie bilansu III. Konto jako podstawowe urządzenie ewidencyjne IV. Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej B. Ewidencje problemowe V. Ewidencja aktywów trwałych VI. Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych VII. Ewidencja rozrachunków VIII. Ewidencja materiałów i towarów IX. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów X. Ewidencja produktów pracy XI. Przychody i podatki XII. Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw XIII. Wynik finansowy XIV. Rachunkowość a łączenie się spółek XV. Sprawozdawczość finansowa; Słowniczek
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again