Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Walińska Ewa
(3)
Dadacz Joanna
(1)
Walczak Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Rachunkowość
(5)
Finanse
(3)
Bilans księgowy
(2)
Koszty
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Sprawozdania
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-695-6
Krajowe Standardy Rachunkowości, Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości, Ustawa o Rachunkowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-393-7
R.1 W kierunku globalnych standartów rachunkowości, R. 2 Rachunkowość polska w perspektywie stosowania Między narodowych Standardów Rachunkowości w krajach Unii Europejskiej, R.3 Rola i znaczenie podatku dochodwego odroczonego w kształtowaniu rentowności oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw-regulacje i praktyka polska, R.4 Wartość firmy oraz ujemna wartość firmy-rozwiązani a polskie na tle standardów amerykańskich i międzynaro dowych, R.5 Aktywa pieniężna jako specyficzna kategor ia inwestycji, R.6 Instrumenty finansowe w świetle zno welizowanej ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 32 i 39, R.7 Skorygowana cena nabycia-nowy parametr wyceny bilansowej, R.8 Wartość godziwa w rachunkowości jako wyznacznik utraty wartośc i aktywów, R.10 Ujmowanie i wycena opcji pracowniczych , R.11 Wybrane problemy rachunkowości zinformatyzowa nej, R.12 Rachunkowość umów leasingu na tle regulacji prawa podatkowego, R.13 Zakres zastosowania controllin gu w polskich przedsiębiorstwach, R.14 Controlling w p rzedsiebiorstwie międzynarodowym-organizacja i efekty wność w świetle teorii kosztów transakcyjnych, R.15 Ra chunek kosztów i rachunkowość zarządcza w praktyce pol skiej w latach 1991-2002, R.16 Rachunek kosztów dzia łań w praktyce wybranych krajów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-55-8
1.Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych, 3.Ogólne zasadypomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych, 4.Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych, 5.Bilans - rachunek majatku i kapitału, 6.Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-027-7
1.Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych, 3.Ogólne zasadypomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych, 4.Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych, 5.Bilans - rachunek majatku i kapitału, 6.Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-289-6
1. System rachunkowości a międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: Ewolucja celów i funkcji systemu rachunkowości, Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce - jaśniej czy ciemniej?, standaryzacja rachunkowości a rachunkowość małego i średniego przedsiębiorstwa. 2. Podstawowe założenia rozwiązań przyjętych w międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej: Ramy konceptualne Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Ewolucja teorii konsolidacji w MSSF. 3. Wycena bilansowa i ustalanie wyniku finansowego jako kluczowy obszar polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości - zagadnienia wybrane: Zasady ustalania przychodów ze sprzedaży usług według MSR nr 18, Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów - wpływ na sprawozdanie finansowe, Wycena bilansowa środków trwałych, Wartości niematerialne i prawne a cykl życia - przedsiębiorstwa i produktu, Przekwalifikowania aktywów finansowych w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Rezerwy według międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości, Dotacje unijne na realizację projektów inwestycyjnych - zasady uznawania i prezentacji w sprawozdaniach finansowych, wycena, ujmowanie i prezentacja odroczonego podatku dochodowego, Materialna polityka rachunkowości i świetle oczekiwań inwestorów indywidualnych. 4. Zasady prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym: Wiarygodne sprawozdanie finansowe źródłem informacji w ocenie działalności jednostki gospodarczej w polskim modelu sprawozdawczym, Ogólny model sprawozdawczy według MSR nr 1, Konsekwencje przyjęcia MSSF nr 8 do systemu MSSF/MSR, Sprawozdawczość finansowa a kreatywna rachunkowość - propozycja bilansu według W. Osbahra
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Rachunkowość - normalizacja (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again