Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(4)
only on-site
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(2)
Author
Bartkiewicz Katarzyna
(1)
Biernacka Ewa
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Fagan Colette
(1)
González Menéndez Maria C
(1)
Grzybek Agnieszka
(1)
Gómez Ansón Silvia
(1)
Kowalska Magdalena
(1)
Mańka-Chmura Aleksandra
(1)
Ockrent Christine
(1)
Pacześniak Anna
(1)
Piejko Jolanta
(1)
Polszewska Daria-Anna
(1)
Treiner Sandrine
(1)
Vinnicombe Susan
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Kobieta
(4)
Równouprawnienie płci
(4)
Równość (prawo)
(4)
Homoseksualizm
(2)
Płeć kulturowa
(2)
AIDS
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Feminizm
(1)
Godność ludzka
(1)
Gwałt
(1)
Handel ludźmi
(1)
Islam
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obrzezanie
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Religia
(1)
Równouprawnenie płci
(1)
Równość wyborów
(1)
Wolność obywatelska
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7414-264-9
1. Bezpieczeństwo osobiste. 2. Nietykalność. Prawo do zachowania integralności cielesnej. 3. Wolność. 4. Godność. 5. Równość. O niektórych aspektach sytuacji kobiet w Polsce. Akty prawne: Karta Narodów Zjednoczonych (fragmenty); Światowa Konferencja Praw Człowieka: Deklaracja wiedeńska i Program działania (fragmenty); Międzynarodowa Konferencja na rzecz Ludności i Rozwoju: Równość kobiet i mężczyzn z perspektywy owej tożsamości płci, sprawiedliwość i uwłasnowolnienie kobiet (fragmenty); Deklaracja o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet; Deklaracja pekińska; Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61340-56-0
1. Sporządzenie mapy systemów kwotowych dotyczących płci w systemach wyborczych: typologia i częstotliwość występowania: Zalecenia międzynarodowe; Reforma konstytucyjna i odrzucenia; Sporządzenie mapy systemów kwotowych dotyczących płci; Typologia kwot dotyczących płci; System wyborczy a model kwantowy; Partie polityczne jako selekcjonerzy; 2. Kwoty- przedmiot gorących sporów: Argumenty za i przeciwko kwotom; Szybka ścieżka a ścieżka stopniowa; Dyskurs dotyczący kwot w ośmiu studiach przypadków; Poglądy partii politycznych w sprawie płci; 3. Wprowadzenie systemów kwotowych dotyczących płci: Wpływ systemu wyborczego; Najlepsze rozwiązanie- kwoty wprowadzane dobrowolnie czy mocą ustawy?; Zmiany skokowe a stopniowe; Znaczenie zasad dotyczących miejsc na listach wyborczych; Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów; Kwoty i skuteczność polityczek; Zalecenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 316
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-09-0
Kategoria równości w filozofii i myśli politycznej: Lewica i liberalizm wobec równości; Idea równości we współczesnym dyskursie eseistycznym (Berlin, Kołakowski, Bauman); Równośc polityczna a tożsamość społeczna. Maurycego Barrésa krytyka III Republiki Francuskiej; Wolność, równość, braterstwo - nieporozumienie; Granice równości - czy powstaje społeczeństwo najemników?; Demokracja deliberacyjna jako wyraz równości dostępu do procesów uzgadniania dóbr nadrzędnych; Kategoria równości w niemieckiej doktrynie Soziale Markwirtschaft; Prawne ujęcie zasady równości: Ewolucja zasady równości w prawie wspólnotowym; Primi inter pares - instytucja wzmocnionej współpracy w polityce Unii Europejskiej; Zasada równości i jej interpretacja w prawie pierwotnym UE; Kategoria równości w kościołach i organizacjach wyznaniowych w państwach członkowskich UE i prawie wspólnotowym; Wolność wyznaniowa dla mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce - aspekty prawne; Homo-niepewni? - analiza prawnych aspektów równości transseksualistów i homoseksualistów w Unii Europejskiej; Równość w perspektywie ekonomicznej: Równość a konkurencja w perspektywie ekonomicznej; Metropolia i prowincja oraz inne dylematy równości i nierówności w ujęciu regionalnym; Spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna - równośc szans czy równość wyników?; Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - niwelowanie czy pogłębianie nierówności ekonomicznych regionów; Wyrównywanie poziomów rozwoju gospodarczo-społecznego państw członkowskich poprzez politykę strukturalną Unii Europejskiej; Zasada swobody przedsiębiorczości i równego traktowania podmiotów w ramach polityki konkurencji Wspólnot Europejskich w świetle dyrektywy usługowej Fritsa Bolkesteina; Wspólnotowa swoboda przepływu osób a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; Równość w zakresie zatrudnienia i pracy w obrebie unijnego rynku pracy - swoboda przepływu osób; Rola sektora MSP w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzorstu gospodarczego; Integracja europejska w mikroskali - euroregiony przed i po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej; Równośc płci w Unii Europejskiej: Przesłanki działań na rzecz zwięszkania udziału kobiet w strukturach politycznych a typy polityki równościowej; Neoinstytucjonala teroia dyskryminacji kobiet w perspektywie współczesnych doświadczeń Republiki Federalnej Niemiec; Europejska polityka równości płci a równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy na przykładzie Polski; Polityka ekonomiczna a relacje płci - przykład reformy służby zdrowia w Polsce; Polityka równych szans: równe prawa - (nie)równe szanse; L'égalité réinventée? Investissements sur la "question femme" en Roumanie postcommuniste; Równość czy nierówności?: Równość języków komunikacji w zjednoczonej Europie; Wykluczenie a koncepcje funkcjonowania welfare state; Od marginalizacji do aktywizacji. Program walki z marginalizacją społeczną w mieście - Soziale Stadt; Społeczne role osób starszych; Zwalczanie islamofobii a stereotypy muzułmanów w Europie; Różni, ale czy równi? Romowie w mediach; Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce według Raportu dla Rady Europy z realizacji przez Rzeczypospolita Polską postanowień Ramowej Konwencji Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych; Dyplomacja publiczna a stereotypy i uprzedzenia narodowe w Unii Europejskiej; Potrzeby edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych a rynek pracy na przykładzie Dolnego Śląska (komunikat z badań); Digital Divide - wymiary cyfowej nierówności w Polsce i w Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Work and Welfare in Europe)
ISBN: 978-0-230-29344-1
1. Introduction; 2. Woman on Boards in Europe Project: Aims, Methodology and Implications; 4. Gender Quotas for Corporate Boards in Norway: Innovative Gender Equality Policy; 5. Surge Under Threat: The Rapid Increase of Woman on Swedish Boards of Directors; 6. Individual Competence and Official Support: Women on Company Boards in Finland; 7. Woman's Representation on the Boards of UK-Listed Companies; 8. Women in Top Management in France: A Time of Change?; 9. Spain on the Norwegian Pathway: Towards a Gender-Balanced Presence of Woman on Corporate Boards; 10. Women's Under-Representation in Top Management Jobs in Slovenia: New and Persisting Barriers for Younger Generations of Women; 11. Women in Management: The Hungarian Case; 12. Conclusions.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Women on corporate boards of directors : international research and practice / ed. by Susan Vinnicombe [et al.]. - [Repritend]. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing , 2014. - 252 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(New Horizons in Management1)
ISBN: 978-1-84720-480-6
1. Women board directors in the United States: an eleven year retrospective; 2. Women on corporate boards of directors: the Canadian perspective; 3. The pipeline to the board finally opens: women's progress on FTSE 100 boards in the UK; 4. Women on corporate boards of directors: the French perspective; 5. New Zealand women directors: many aspire but few succeed; 6. "Glacial at best": women's progress on corporate boards in Australia; 7. The quota story: five years of change in Norway; 8. Women on corporate boards of directors: the Icelandic perspective; 9. Women on corporate boards of directors in Spanish listed companies; 10. Contrasting positions of women directors in Jordan and Tunisia; 11. Championing the discussion of tough issues: how women corporate directors contribute to board deliberations; 12. Women directors and the "black box" of board behavior; 13. Do women still lack the "right" kind of human capital for directorships on the FTSE 100 corporate boards?; 14. Examining gendered experiences beyond the glass ceiling: the precariousness of the glass cliff and the abscence of rewards; 15. On the progress of corporate women: less a glass ceiling than a bottleneck; 16. ION: organizational networking to harness local power for national impact; 17. Women on corporate boards of directors: best practice companies; 18. Critical mass: does the number of women on a corporate board make a difference?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again