Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Kenig-Witkowska Maria M
(1)
Kenig-Witkowska Maria Magdalena
(1)
Lipiński Aleksander
(1)
Możejko Eugeniusz
(1)
Starke Linda
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Różnorodność biologiczna
(4)
Morze
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Odpady
(2)
Powietrze
(2)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(2)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Religia
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zimnica
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: place
Antarktyka
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
Elementy prawa ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Wyd.2 rozszerz. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2001. - 290,[2] s. ; 24 cm.
(Podręcznik)
R.1 Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska; R.2 Zagospodarowanie przestrzenne jako prawny instrument ochrony środowiska; R.3 Ochrona ziemi i roślin; R.4 Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska; R.5 Gospodarka wodna; R.6 Ochrona walorów przyrodniczych środowiska; R.7 Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem; R.8 Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości i porządku; R.9. Stany nadzwyczajne, inne zagrożenia, urządzenia i substancje szczególnie niebezpieczne; R.10 Ochrona zwierząt; R.11 Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska; R.12 Finansowanie ochrony środowiska; R.13 Niektóre rodzaje odpowiedzialności z tytułu naruszenia wymagań ochrony środowiska; R.14 Zadanie niektórych organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska; R.15 Dostęp do informacji o środowisku i udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przepisy z wprowadzeniem / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-773-2
Przedmowa: Tendencje w rozwoju międzynarodowego prawa środowiska. Uwagi z perspektywy powszechnego prawa międzynarodowego. 1. Zaday ogólne międzynarodowego obrotu prawnego w dziedzinie środowiska. 2. Dostep do informacji i ocena oddziaływania na środowisko. 3. Ochrona atmosfery. 4. Ochrona środowiska morskiego. 5. Ochrona różnorodności biologicznej. 6. Niebezpieczne odpady/awarie przemysłowe. 7. Działania zbrojne i środowisko. 8. Handel międzynarodowy i środowisko. 9. Odpowiedzialność za szkody w środowisku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka. Podręczniki)
ISBN: 978-83-264-0651-5
1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Cele i zasady międzynarodowego prawa środowiska; 3. Podmioty międzynarodowego systemu zarządzania środowiskiem; 4. Źródła i akty międzynarodowego prawa środowiska; 5. Zagadnienia przestrzegania prawa, odpowiedzialności i załatwiania sporów dotyczących środowiska; 6. Ochrona atmosfery i klimatu; 7. Ochrona środowiska morskiego; 8.Ochrona różnorodności biologicznej; . Niebezpieczne substancje i odpady; 10. Działania militarne i ochrona środowiska; 11. Ochrona środowiska Antarktyki; 12. Ochrona międzynarodowych cieków wodnych i jezior.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-05-13368-0
wprowadzenie. Stan świata - wydarzenia roku. 1.Historia naszej przyszłości: Wyzwania naszych czasów. Zwyczajne cuda. 2.Ginące ptaki: Zniszczenia środowiska największym zagrożeniem. Rozpad. Obca, naszpikowana zagrożeniami Arka. Kule, klatki, haczyki oraz chemikalia. Nowoczesne udogodnienia a zmiana klimatu. Dla dobra ptaków i ludzi. 3.Zaludnienie i status kobiet a różnorodność biologiczna: Odkrywanie wzajemnych zależności. Dlaczego płeć jest ważna? Zapełnianie luk, zintegrowane podejścia. Zadatki nowej rewolucji. 4.Walka z malarią: Zmora naszych czasów. Biologia oraz ewolucja choroby. Złudne nadzieje zwycięstwa. Zmiany społeczne i środowiskowe niweczą sukcesy. Przykład Meksyku. Wyzwanie dla Afryki. Poprawa publicznej służby zdrowia - angażowanie ludzi. 5.Wizja przyszłości nowej energetyki: Zalety źródeł odnawialnych. Stan technologii w 2003 r. Jak było w Niemczech. Doświadczenia światowe. Klucz do przyszłości energetyki. 6.Wyzwalanie się z uzależnienia od górnictwa: Bilans materiałowy. ekosystemy, ludzie oraz kopalnie. Rozdzielanie publicznych pieniędzy. Droga wyjścia. 7.Przezwyciężanie podziału miast: Ubóstwo oraz nie udolne rządy w urbanizującym się świecie. Paradoks slamsów. Rewitalizacja zamiast wyburzania. Mieszkania i praca dla biednych. Otwieranie bram ratuszy. 8.Rola religii w budowie zrównoważonego świata: Potencjał zaangażowanej religii. Współpraca i nie ufność. Środowisko jako Ziemia Święta. Konsumpcja zgodna z nakazami etyki. Zdobywanie zwolenników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again