Form of Work
Książki
(6)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Barcz Jan
(1)
Gajda Anastazja
(1)
Grzelak Agnieszka
(1)
Kastelik-Smaza Agnieszka
(1)
Mik Cezary
(1)
Ostropolski Tomasz
(1)
Pazdan Maksymilian
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Wilbrandt-Gotowicz Martyna B
(1)
Wiącek Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Pytanie prawne
(6)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(3)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawodawstwo
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
13 results Filter
E-book
In basket
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-507-7
1.Pojęcie oraz charakter działalności uchwałodawczej NSA, 2.Rys historyczny instytucjimajacych na celu rozstrzyganie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości, 3.Instytucje służące rozstrzyganiu zagadnieć prawnych budżacych wątpliwości w polskim systemie prawnym, 4.Instytucje służące wyjaśnianiu pytań prawnych w zagranicznych postępowaniach sądowoadministracyjnych, 5.Przesłaniki przedmiotowe wszczęscia trybu uchwałodawczego, 6.Przesłanki podmiotowe wszczęscia trybu uchwałodawczego, 7.Postępowanie w przedmiocie odpowiedzi na pytania prawne, 8.Rodzaje rozstrzygnięć NSA podejmowanych w trybie uchwałodawczym, 9.Skutki prawne uchwał NSA
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0083-4
1. Pojęcie oraz charakter pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 2. Zakres podmiotowy pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 3. Zakres przedmiotowy pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 4. Postępowanie w przedmiocie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 5. Rozstrzygnięcia w przedmiocie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych; 6. Wzajemne uwarunkowania pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-808-0
Część I: Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Aspekty prawne jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE (interpretacja art. 35 ust. 1-4 TUE). Prawa jednostki a jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Prace nad uznaniem przez Polskę jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Część II: Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania w trybie prejudycjalnym w IV tytule TWE. Obecny zakres jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w IV tytule TWE i tzw. procedura kładki na podstawie art. 67 TWE. Znacznie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości WE wydawanych w trybie prejudycjalnym w ramach tytułu IV TWE. Stan prac nad decyzją Rady UE w sprawie zakresu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w ramach tytułu IV TWE. Część III: Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Część IV: Inne dokumenty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-049-3
1. Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie prawne jako jedna z tych kompetencji; 2. Podmiotowa przesłanka pytania prawnego; 3. Przedmiotowa przesłanka pytania prawnego; 4. Funkcjonalna przesłanka pytania prawnego; 5. Zakres obowiązku wniesienia pytania prawnego; 6. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach zainicjowanych pytaniem prawnym; 7. Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wydanych w następstwie rozpoznania pytania prawnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-302-8
Wstęp; Orzeczenia prejudycjalne: skalpel czy maczuga?; Trybunał Sprawiedliwości wobec autonomii sądu krajowego w zakresie wnoszenia pytań prejudycjalnych; Orzeczenia prejudycjalne w sprawie ważności aktów prawa Unii Europejskiej; Stosowanie orzeczenia wstępnego przez sąd krajowy; Prawne problemy stosowania art. 68 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; Pytania wstępne na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i 3 TUE w świetle wyroku ETS w sprawie Marii Pupino; Procedura pytań prejudycjalnych a ochrona praw jednostki; Pytanie prejudycjalne w świetle art. 6 EKPC; Procedura prejudycjalna z perspektywy unormowań kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich a polska procedura karna - wybrane zagadnienia; Pytanie wstępne w świetle orzecznictwa hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego; Pytania Prejudycjalne a pytania konstytucyjne w wybranych systemach prawnych - analiza prawnoporównawcza; Pytania prejudycjalne sądów polskich dotyczące stanów faktycznych sprzed akcesji; Kilka uwag o transgranicznym stosunku pracy i art. 39 TWE na tle orzeczeń prejudycjalnych ETS; Sprawy urzędników i pracowników Wspólnot Europejskich w orzeczeniach wstępnych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Pytanie prawne (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Pytanie prawne - Polska - od 1989 r (hasło przedmiotowe)
Authority data
Pytanie prawne - Polska - od 2001 r (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again